• Sonuç bulunamadı

Ağırlık Merkezi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ağırlık Merkezi"

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

ÜÇGENDE KENARORTAY Ağırlık Merkezi

Üçgenlerde kenarortaylar bir noktada kesişirler. Kenarortayların kesişim noktasına ağırlık merkezi denir.

Ağırlık merkezi kenarortayı, kenara 1 birim, köşeye 2 birim olacak şekilde böler.

Bir üçgende iki kenarortayın kesişmesiyle oluşan nokta ağırlık merkezidir

ABC üçgeninde [AD] kenarortay ve |AG| = 2|GD| olduğundan G noktası ağırlık merkezidir.

(2)

ABC üçgeninde [AD] kenarortay ve |CG| = 2|FG|olduğundan G noktası ağırlık merkezidir.

ABC üçgeninde |AG| = 2|GD| ve |CG| = 2|GF| eşitliğini sağlayan G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir.

Dik üçgende hipotenüse ait kenarortay hipotenüsün yarısına eşittir.

ABC dik üçgeninde [BD] hipotenüse ait kenarortay ve |AG|=|DC|=|BD|

Kenarortayların Böldüğü Alanlar

Kenarortaylar üçgenin alanını altı eşit parçaya bölerler.

(3)

G ağırlık merkezi köşelere birleştirildiğinde üçgenin alanı üç eşit parçaya bölünür.

G ağırlık merkezi kenarların orta noktaları ile birleştirildiğinde üçgenin alanı üç eşit parçaya bölünür.

ABC üçgeninde kenarortaylar ve [FE] çizilirse

|AK| = 3x ; |KG| = x ; |GD| = 2x eşitlikleri bulunur.

K noktası [AD] kenarortayının orta noktasıdır.

[FE] //[BC] ve 2[FE]=[BC]

ABC üçgeninde kenarortaylar ve [FE] çizildiğinde şekildeki gibi bir alan bölünmesi oluşur.

(4)

Kenarların orta noktalarını birbirine birleştirdiğimizde üçgenin alanı dört eşit parçaya bölünür.

Kenarortay Uzunluğu

ABC üçgeninde A köşesinden çizilen kenarortayın uzunluğuna

V

a dersek

2 2 2 2

a

2V b c a

   2

Bu bağıntı diğer kenarortaylar içinde geçerlidir.

2 2 2 2

b

2 2 2 2

c

b

c

2V a c

2

2V a b

2

  

  

Kenarortaylar taraf tarafa toplanırsa

2 2 2 2 2 2

a b c

3 ( )

V  V  V  4 a  b  c

Dik Üçgende Kenarortaylar

A açısı 90° olan bir dik üçgende kenarortaylar arasında

5V

a2

 V

b2

 V

c2

Kaynak: www.derscalisiyorum.com.tr Düzenleme: www.matematikkolay.net

Referanslar

Benzer Belgeler

Turizm ve Otel İşletmeciliği Tourism and Hotel Management 2 5 Eşit Ağırlık Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Tourism and Hotel Management (EP) 2 5 Eşit Ağırlık

İkinci seçenek fuar alanı yatırımının Kayseri OSB tarafından yapılması ve fuar organizasyonları için fuarcılık şirketlerine alan kiralanması yöntemiyle

Bu durumda, yassı plağı oluşturan elementlerin sayısı artırılır, yani her bir elementin ağırlığı azaltılırsa limitte aşağıda verilen eşitlikler elde

Bu nokta diklik merkezidir. Merkez üçgensel bölgeye ait olmayabilir.. 13) MTZ bir dik üçgen ve G noktası bu üçgenin

Pergelimizi I ya batırıp r birim yarıçaplı çizilen çember, üçgenin kenarlarına teğet olmaz mı?. İşte bu çe mb ere , üç gen in i ç te ğet çe mb eri

(Yani; boyalı olmayan her bir üçgenin orta noktaları birleştirilerek oluşan eşkenar üçgen boyanıyor.) .... İşlem bu şekilde devam ediyor. a) Bu probleme uygun Fraktal

GCD açısı BCG üçgeninin bir dış açısı olduğu için BCG üç- geninin iç ve karşıt CGB açısından

Örnek: Bir kenar uzunluğu 14 cm, bu kenara ait yüksekliği 10 cm olan eşkenar dörtgenin çevresini ve alanını bulunuz.. Yamuklarda, paralel kenarlara “taban”,

* Dikdörtgenler prizmasının ve kare prizmanın boyu, eni ve yüksekliği olmak üzere 3 boyutu vardır.. Üçgen prizmanın boyu, eni ve biri taban üçgeninin olmak üzere

– Bir levhada çıkarılan parçalar, çıkarılan parçanın ağırlık merkezinden yukarı paralel kuvvet

Çalışma sonucunda, bronş astımlı bireylerde egzersiz kapasitesi, alt ekstremite kas enduransı, günlük yaşam aktivitelerine yeterlilik, yaşam kalitesi ve

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda yeterli “Sayısal” puanı almak gerekmektedir Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları

[r]

Orta Çağ’da büyük bir karanlık içine gömülen Avrupa XV. yüzyıldan itibaren, Katolik Kilisesi’ne kar- şı eleştirilerin artmasıyla bu karanlıktan kurtulmaya

iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler

1. Yuvarlak materyallere baskı yapmak için uygun sürede hazırlık yapar. Yüzeye, orijinaline uygun baskı yapar. Mürekkebi ideal standartlara uygun şekilde kurutur. Kazanım 5

Şekil 1 de, dikdörtgen biçimindeki televizyon ekranı üze- rine serilmiş olan kare biçimindeki örtünün yarısı görün- mektedir. Örtünün kenarı televizyonun alt

III. Kütle ve ağırlık merkezleri arasındaki fark bina- nın her noktasındaki yer çekimi ivmesinin aynı- olmamasının bir sonucudur.. Şekildeki 4m, m ve 10m kütleli

QT aralığını uzattığı bilinen ilaçların birlikte kullanımı (bkz. Bölüm 4.5) gibi, sonradan edinilmiş QT aralığı uzamasında, hipokalemi, hipomagnezemi veya

Hipertansiyon: Günde tek tablet kullanılır. Hastaların çoğu, günde tek doz olarak verilen 50-100 mg.’lık doza cevap vermektedir. Bununla birlikte bazı hastalar günde

Yukarıda sıfır vektörünün uzunluğunun 0 olduğunu belirttik. Sıfırdan farklı herhangi bir vektörün uzunluğu nasıl bulunur? Vektör, başlangıç noktasıyla bitiş

Diklik merkezi H, çevrel çemberi büyük çember, 9 nokta çemberi küçük çember olan bir ABC üçgeni flöyle bulu- nur: A, büyük çem- ber üstünde herhangi bir nokta

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretim görmek isteyen adaylar