• Sonuç bulunamadı

Bir üçgenin alanı bu üçgenin

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bir üçgenin alanı bu üçgenin"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÜÇGENDE ALAN BAĞINTILARI ÜÇGENDE ALAN BAĞINTILARI

Bir üçgenin alanı bu üçgenin

herhangi bir kenarı ve bu kenara ait

yüksekliğin

çarpımının yarısıdır

Üçgenin yükseklikleri tek noktada kesişir.

Bu nokta diklik merkezidir. Merkez üçgensel bölgeye ait olmayabilir.

A (MTZ)= m. h

m

2 = z. h

z

2 = t .h

t

2

Örnek...1 : Örnek...1 :

MBZ bir üçgendir.

| HD | =3br , | MB | =8br , [MD] ,M açısının açıortayı olduğuna göre A(MDB) kaç birim karedir?

Örnek...2 : Örnek...2 :

MTZ bir üçgen ,

| TK | =6br ,

| MZ | =12 br ,

|ME|=8br ise |TZ| kaç birimdir?

Sinüslü alan bağıntısı

A (MTZ)= m. z. sin ^ (T) 2

A (MTZ)= m. t . sin ^ (Z)

2 = t . z. sin ^ (M) 2

Örnek...3 : Örnek...3 :

MTZ bir üçgendir.

| MT | =82br,

| TZ | =6br, m ^ (T)=45

o

ise bu üçgenin alanı kaç birim karedir?

Örnek...4 : Örnek...4 :

MTZ bir dik üçgendir.

[TR]∩[MP]= { Z } , m^ (M)=90

o

verilen uzunluklara göre A(PRZ) kaç birim karedir?

Örnek...5 : Örnek...5 :

MTZ bir üçgen m^ (GMV)=m^ (MDG)=90

o

,

| DV | =4br , | MD | =6br dir.

Buna göre ,A(GMV) kaç birim karedir?

Örnek...6 : Örnek...6 :

MTZ bir üçgendir.

| MT | =6br , | MZ | =11 br ,

| ZT | =7br olduğuna göre A(MTZ) kaç birim karedir?

w w w . m a t b a z . c o m

T

M

Z K

h

m

H

E L

h

t

h

z

T

M

Z H K

E

T M

45

o

Z 6

M

B Z

3 D H

8

T M

Z 10

8 3

2 R

P

T M

Z 7

6 11

M

G

V 4

6 D

T

M

Z z

m

t

(2)

Yükseklikleri aynı olan üçgenlerde, alanlar

tabanlarla doğru orantılıdır

A (MTB) A (MBZ) = p

r

Tabanlar aynıysa alanlar yüksekliklerle doğru orantılıdır.

Örnek...7 : Örnek...7 :

MBZ bir üçgendir. | MK | =6br , | MB | =4br ise, A (MLB)

A (MZB) kaçtır?

Örnek...8 : Örnek...8 :

MBZ bir üçgendir.

6. |SZ|=3.|ZL|=6.|SM|=12br 2S ve 10S verilen bölgelerin alanı ise, x kaçtır?

Örnek...9 : Örnek...9 :

MTZ bir üçgendir.

{ S } =[ TV]∩[ GB] , 2. |VZ|=|BV|=|MB|

ve 2.|SV|=|TS| göre A (BSV)

A (MTZ) kaçtır?

Bezer iki üçgenin alanları oranı benerlik oranının karesine eşittir.

Örnek...10 : Örnek...10 :

MBZ bir üçgendir.

|LM|= |LF|=4br , 2|MF|=4br, |ZB|=12 br , m ^ (L)=m ^ (B) olduğuna göre A(ZBFL) kaçtır?

Örnek...11 : Örnek...11 :

Alanı 16 √ 3 br

2

olan eşkenar üçgenin yüksekliği kaç birimdir?

w w w . m a t b a z . c o m

M

T B Z

S

1

S

2

p r

M

B Z

6

4

L

M

B Z

2 L x

4 6 S

H 10S 2S

M

B 4

Z 12

4 6

L

F

M B

V

(3)

DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME

1) MTZ bir üçgendir.

| MZ | =12 br, m ^ (T)=30

o

bu üçgenin alanı 60 birim kare ise

| TZ | =x kaç birimdir?

2) MTZ bir üçgendir.

2 | MZ | = | TZ | =8br ,

| MT | =6 olduğuna göre A(MTZ) kaç birim karedir?

3) MBZ bir üçgendir.

m^ (BMZ)=90

o

, m^ (MZK)=18

o

m^ (MBK)=12

o

,

| KB | =6br ,

| BZ | =2 √ 19br olduğuna göre A(KZB) birimdir?

4) MTV bir dik üçgen

| TD | =8br | DV | =12br dir. | MD | = | MV | ise,A(TMD) kaç birim karedir?

5) MTZ bir dik üçgendir.

| SZ | =6br , | TD | =8 ise A(MDS) kaç birimdir?

6) MKZ bir üçgen m^ MKZ =120

o

dir.

| MK | =8br , | KZ | =63br

ise,A(MKZ) kaç birim karedir?

M

6 B K

Z T

M

Z 8

6 4

T M

30

o

Z 12

x

M

K Z

120o

M

T

V 12 8 D

8

T Z

M

D

S 6

w w w . m a t b a z . c o m

(4)

7) MTZ bir üçgen m^ (TMZ)=60

o

m^ (TZM)=45

o

dir.

|MT|=8br

ise, A(MTZ) kaç birim karedir?

8) MTZ bir dik üçgendir.

| MZ | =122br ,

m^ (Z)=67,5

o

ise A(MTZ) kaç birim karedir?

9) MTZ bir dik üçgendir.

[MT] // [FK],

| FK | =16br ,

m^ (TFK)=m^ (ZTK)=15

o

Buna göre A(TFK) kaç birim karedir?

10) MTZ bir üçgendir.

Verilen uzunluklara göre A(MZA) kaç birim karedir?

11) MBZ bir üçgendir.

2 | MG | = | GZ | =6br , 2 | BG | = | BZ | =8br ise Alan(MBZ) kaç birimdir?

12) MTL, MKA birer üçgendir.

K ∈[MT ],L∈[MA]

A (TKZ)=A(LZA) , verilen uzunluklara göre a kaçtır?

M

T Z

45o 60o

8

T Z

M

67,5o

M

15o

F

L

T A

M

Z

8 7

5 2

T

M

A L K

2 Z

6 a 3

M

6

Z

B G

8 3

4

w w w . m a t b a z . c o m

(5)

13) MTZ bir dik üçgen ve G noktası bu üçgenin ağırlık

merkezidir. | TD | =6 ,

| TZ | =8 ise A(MGZ) kaç birimdir?

,

14) PTZ bir üçgendir.

|TG|=|KG| , 3.|ML|=2.|TM|

K ve L noktaları [PZ]

nı üç eş parçaya ayırıyorsa taralı alan PTZ üçgeninin alanının yüzde kaçıdır?

15) MTZ bir üçgendir.

|MT|=8br , |KZ|=12br , m^ (M)=30

o

,

olduğuna göre A(KTB) kaçtır?

16) Alanı 9 √ 3 br

2

olan eşkenar üçgenin iç teğet çemberinin yarıçapı kaç birimdir?

T Z

M

G D

S

Z M

T

30o 8

K

12

Z P

T K G L

M

w w w . m a t b a z . c o m

Referanslar

Benzer Belgeler

 Soru sormak, Sağa sola bakmak, silgi hesap makinesi alışverişi yasaktır..  Doğru hesaplanmış; doğru sonuçlara

A) İkiz açılı üçgen. Aşağıdakilerden hangisi açılarına göre bir üçgen çeşidi değildir?. A) Dik açılı üçgen. Şekildeki üçgenin açılarına göre

Pergelimizi I ya batırıp r birim yarıçaplı çizilen çember, üçgenin kenarlarına teğet olmaz mı?. İşte bu çe mb ere , üç gen in i ç te ğet çe mb eri

 Açılar Şekil 3 deki gibi yerleştirilirse KAPB ve LAPC dörtgenlerinin kirişler dörtgenleri olduğu görülür...  Açılar Şekil 4 deki gibi yerleştirilirse AKBP’

(Yani; boyalı olmayan her bir üçgenin orta noktaları birleştirilerek oluşan eşkenar üçgen boyanıyor.) .... İşlem bu şekilde devam ediyor. a) Bu probleme uygun Fraktal

[r]

Horizontal göz hareketlerinin düzenlendiği inferior pons tegmentumundaki paramedyan pontin retiküler formasyon, mediyal longitidunal fasikül ve altıncı kraniyal sinir nükleusu

O merkezli ve üçgenin herhangi bir köşesi yarı çaplı çizilecek çember, ABC üçgeninin bütün köşelerine teğet geçecektir... Bir Üçgenin Kenarlarına Teğet