• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Karışık Problemler-9 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Karışık Problemler-9 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 5) Annem 37 yaşında, babam ise annemden 5 yaş büyüktür. Annem ve babamın yaşları. toplamı kaçtır?. Çözüm:. 9) Aykut’un 45 tane bilyesi vardır. Aykut. bilyelerini 5 arkadaşına eşit bir şekilde paylaştırmak isterse arkadaşlarına kaçar bilye vermesi gerekir?. Çözüm:. 1) Dedemin bahçesinde 23 tane lale, lalelerin 9 fazlası gül vardır. Dedemin bahçesinde kaç tane çiçek vardır?. Çözüm:. 6) Kemal 13 yıl sonra 35 yaşında olacak. Kemal’in şimdiki yaşı kaçtır?. Çözüm:. 2) Sedat’ın 26 tane kalemi vardır. Ekrem ‘in ise. Sedat’tan 6 tane fazla kalemi vardır. İkisinin toplam kaç tane kalemi vardır?. Çözüm:. 7) Amcam 45 yaşındadır. Babam, amcamdan 3 yaş büyüktür. Amcam ve babamın yaşları toplamı kaçtır? . Çözüm:. 3) 2/A sınıfında 17 tane kız öğrenci kızların 4 fazlası erkek öğrenci vardır. Bu sınıf mevcudu kaçtır?. Çözüm:. 8) Emel’in 86 cevizi vardı. Cevizlerin 34 tanesini Esra’ya, 20 tanesini Ekrem ‘e verdi. Kendisine kaç ceviz kaldı?. Çözüm:. 4) Bir kümesteki tavuklarla horozların toplamı. 34’tür. Tavuklar horozlardan 22 tane fazladır. Kaç tavuk vardır?. Çözüm:. 10) 8 kutunun her birinin içinde 3 tane çiçek vardır. Faruk bu çiçekleri annesi ve. öğretmenine eşit bir şekilde verecektir. Her birine kaç çiçek verecektir?. Çözüm:. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK. KARIŞIK PROBLEMLER. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. PROBLEMLER-9. http://www.leventyagmuroglu.com/. . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 15) 28 elmayı 4 arkadaşıma eşit olarak. paylaştırıyorum. Her arkadaşıma kaç elma. düşer?. Çözüm:. 19) Yeliz, 80 sayfalık kitabından her gün 12 sayfa okuyor. 6 günün sonunda kitabında. okunacak kaç sayfa kalmıştır? Çözüm:. 11) Bir manavda 10 kg biber ve biberlerin iki. katı kadar da patates vardır. Manavda toplam kaç kg sebze bulunmaktadır? . Çözüm:. 16) 13 ten başlayarak ileriye doğru dörder. dörder sayarken 5. olarak söylediğimiz sayının 3 katı kaçtır?. Çözüm:. 12) Annemin 46 tane çorabı var. Bunlardan 24 tanesi siyah ve bir kısmı da mavidir. Annemin mavi olan çorapları kaç tanedir? . Çözüm:. 17) Sami 4 yaşındayken, ablası 9 yaşındaydı. Sami 10 yaşına gelince ablası kaç yaşında olur? . Çözüm:. 13) Çantamda bir miktar para varken annem. 25 TL daha verdi. Böylece toplam param 62 TL oldu. Annem para vermeden önce kaç TL param vardı?. Çözüm:. 18) Bir kümeste bulunan tavuk ve horozların. ayak sayısı 48’dir. Bu kümeste 15 tane tavuk varsa kaç tane horoz vardır?. Çözüm:. 14) Bir tanesi 7 TL olan toplardan 3 tane Ali bakkala 30 TL veriyor. Para üstü olarak kaç TL geri alır?. Çözüm:. 20) Kubat’ın 14 tane balonu vardır. İki katı kadarda annesi aldı. Balonların 8 tanesi patladı. Geriye kaç tane balonu kalmıştır?. Çözüm:. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK. KARIŞIK PROBLEMLER. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. PROBLEMLER-9. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

140 TL’ye ayakkabı alıyor. Geri kalan parasına Fiyatı aynı olan elbiselerden 3 tane aldı. Kaç TL para

Matematik Doğal Sayılar..

onluk …… birlik.. Kaç tane

12- Bir manav, aldığı 85 kg domatesin 13 kg’ını sattıktan sonra kalan domateslerini 6 kasaya eşit miktarda yerleştiriyor. Bu manav her kasaya kaç kilogram

Dallanma gövde boyunca (Örnek: Nohut, Fasulye ve

Tipik gri renk, su altında kalmış gley horizonunda görülür, Ferro-oksit fazla ise toprak mavimsi gri renk alır,. Beyaza yakın açık renkler kireç, alçı, MgCO 3 veya tuz

Enstantane hızını gösteren sayı küçüldükçe kameranın ışık alma oranı da düşer.. Ne

Orta taneli silt ve ince çakıl taneleri kolayca elenebilirken daha ince tane boyu sınıfları için suda çökeltme metodu geliştirilmiştir.. Sıkı tutturulmuş silttaşı,