• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Karışık Problemler-7 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Karışık Problemler-7 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

,. . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 1) Gökhan 89 cevizin önce 25 tanesini sonrada bir. düzinesini yemiştir. Geriye kaç tane ceviz. kalmıştır?. Çözüm: . 2) Ömer’in 3 deste, Efe’nin 5 düzine boya kalemi. vardır. İkisinin toplam kaç tane boyası vardır?. Çözüm:. 3) Sude’nin 57 tane kalemi vardır. Görkem’in. Sude’den iki deste eksik kalemi vardır. Buna göre. Görkem’in kaç tane kalemi vardır?. Çözüm:. 4) Efkan’ın 28 tane elması vardır. Fatih’in,. Efkan’dan iki deste fazla elması vardır. İkisinin. toplam kaç tane elması vardır?. Çözüm:. 5) 72 sayısının onlar basamağını bir azaltıp, birler. basamağını yedi artırırsak yeni oluşan sayı kaç. olur?. Çözüm:. 6) Bir sınıfta 14 kız öğrenci vardır. Kızların 7. fazlası erkek öğrenci vardır. Bu sınıfın mevcudu. kaçtır?. Çözüm:. 7) 84’ten 5 onluk + 3 birliği çıkarırsak geriye kaç kalır?. Çözüm:. 8) Pelin 74 eriğin önce 20 tanesini sonrada 14. tanesini yedi. Geriye kalan erikler kaç deste eder?. Çözüm:. 9) Ali’nin 2, Beyza’nın 3 düzine kalemi vardır.. İkisinin toplam kaç deste kalemi vardır?. Çözüm:. 10) Birler basamağı 9, onlar basamağı 8 olan sayı. 35’ ten kaç fazladır?. Çözüm:. 2.SINIF MATEMATİK KARIŞIK PROBLEMLER. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. PROBLEMLER-7. http://www.leventyagmuroglu.com/. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 11) Suna 75 sayfalık bir kitabın birinci gün 24. sayfasını, ikinci gün 31 sayfasını okumuştur.. Kitabın okunacak kaç sayfası kalmıştır?. Çözüm:. 12) Efe’nin 44 lirası vardır. Babası 15, annesi 26. lira vermiştir. Efe’nin toplam kaç lirası olmuştur?. Çözüm:. 13) Tufan 25 yaşındadır. Ferit ise Tufan’dan 5 yaş. küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?. Çözüm:. 14) Bir kümeste 48 tavuk vardır. Tavukların 12. eksiği hindi vardır. Bu kümeste toplam kaç tane. hayvan vardır?. Çözüm:. 15) Bir çıkarma işleminde eksilen 76, kalan 45 ise. çıkan kaçtır?. Çözüm:. 16) Birler basamağı 6 onlar basamağı 4 olan. sayının basamak değerleri farkı kaçtır?. Çözüm: . . . . 17) Onlar basamağı 9, birler basamağı 4 ve onlar. basamağı 5 birler basamağı 1 olan sayıların. toplamı kaçtır. Çözüm:. 18) “78-43-97-28-56” sayılarını küçükten büyüğe. doğru sıralayınız. En küçük ile en büyük sayıyı. toplayınız.. Çözüm:. 19) Ata Berk 1.gün 28 tane soru çözdü. 2. gün ise. 1. günden 12 tane fazla çözdü. Ata Berk toplam. kaç soru çözdü?. Çözüm:. 20) “47” sayısı “99” sayısından kaç noksandır. (eksiktir)?. Çözüm:. 2.SINIF MATEMATİK KARIŞIK PROBLEMLER. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. PROBLEMLER-7. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

kafeste de 3’er tane kuş olursa toplam kaç tane.. 19 Ahırda 82 tane

olduğuna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır?.. Hanife’den 15 fazla balonu

16 Bir kümeste 42 tane tavuk, tavuklardan 13 tane eksik sayıda horoz vardır.. Bu kümeste kaç tane

Bu kümeste 15 tane tavuk varsa kaç tane horoz vardır?.. 14 Bir tanesi 7 TL olan toplardan 3 tane Ali bakkala 30

16 Bir ahırda 7 tane inek, ineklerin 12 fazlası keçi, keçilerin 5 fazlası koyun vardır.. Bu ahırda toplam kaç

Pelin şu an 9 yaşında olduğuna göre öğretmenimizin kaç yaşındadır?.. İpek’in ise 24

Not :” Bir çıkarma işlemli ” soruları yaparken mutlaka alt alta eksilen, çıkan, kalan yazılır.. Soru

gelen sayıların toplamı olan sayı kaçtır?.. sayıların