• Sonuç bulunamadı

S9. 8 tanesi 56 TL olan toplardan 16 tane alan Nisa,S1.Verilen işlemleri yapalım. satıcıya kaç TL ödemelidir?580683 -243 -14

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "S9. 8 tanesi 56 TL olan toplardan 16 tane alan Nisa,S1.Verilen işlemleri yapalım. satıcıya kaç TL ödemelidir?580683 -243 -14"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

S9. 8 tanesi 56 TL olan toplardan 16 tane alan Nisa, S1.Verilen işlemleri yapalım. satıcıya kaç TL ödemelidir?

5 8 0 6 8 3

- 2 4 3 - 1 4 - 5

5 9 7 4 7 7

7 0 2 9 3 6 S10. 36 deve ve 19 kazın ayakları toplamı kaçtır?

- 2 6 7 - - 6 5 8

2 8 5 1 8 7

S2.Verilen bölme işlemlerini yapalım.

42 : 7 =…………...….

40 : 5 =…………...…. S11. 286 < ……….< 900 eşitsizliğinde boş bırakı-lan yere yazılabilecek en

90 : 10 =………..…... büyük ve en küçük

sayıla-S3.Verilen kesirlerin okunuşlarını yazalım. rın toplamı kaçtır? a) 3 =

5 b) 7 =

11

S4.Okunuşu verilen kesirleri yazalım. S12. Saatte 87 km hızla giden bir araç, 6 saatte kaç km a) altıda bir : b) beş bölü on : yol alır?

S5.Verilen işlemleri yapalım.

a) 7 x 0 : c) 32 x 10 : d) 4 x 8 : b) 5 x 6 : ç) 8 x 9 : e) 3 x 7 :

S13. 4 katı 92 olan sayının, 9 katı kaçtır?

8 6 7 0 4 6 9

x 3 x 5 x 1 2

+

S6. Verilen şeklin çevresini hesaplayalım. S14. " 9 - 18 - 12 - 21 - 15 - A - B " örüntüsüne göre

M İ AxB =?

Ç R

S7.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

S15. Cem'in kumbarasında 8 tane 5 TL, 6 tane 25 Kr,

3 4 9 3 9 7 11 tane 10 Kr vardır. Buna göre, Cem'in toplam ne

+ 5 0 + 5 + dar parası vardır?

9 0 6 8 3 8 9 2 5

25 Kr 10 Kr Toplam

S8.Verilen kesirleri şekil çizerek gösterelim.

2 1

9 6

S16. " 5 A 3 " sayısının, sayı değeri toplamı 15'tir.Bu-na göre, A yerine yazılacak sayının LXVIII katı kaçtır?

5 TL 16 tanesi kaç TL? 96 8 85 6 toplam 1 tanesi kaç TL? ayak sayısı Çevre: deve kaz 32 cm 59 cm

TEKRAR ÇALIŞMA KAĞIDI 138 MATEMATİK

(2)

S1.Verilen eylemleri zamanlara uygun şekilde yazalım. S1.Yandaki görselle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Geçmiş Z. a)Ses üretmek amacıyla kullanılır.

b) Haberleşme amacıyla kullanılır.

c) Isıtma veya soğutma amacıyla kullanılır. Gelecek Z.

( -ecek ) S2.

Şimdiki Z.

( - yor ) Yukarıdaki tabloda batarya ile çalışan araçlar bo-

Geniş Z. yanırsa, tablonun görünümü nasıl olur?

(-r, -ar, -er) a) b) c)

S2. "Kırsal bölgelerde yaşamak, şehirlere oranla daha

keyifli. " cümlesine göre; S3. a) Cümle kaç kelimeden ( sözcükten ) oluşur? :………

b) Cümke kaç sesten ( harften ) oluşur? :……….. c) Cümle kaç heceden oluşur? :……….

Yukarıdaki ulaşım araçlarının hangisinin çalışması S3. Başta verilen sözcüğün eş anlamlısını boyayalım. için aküye ihtiyaç vardır?

a) şahit a) 1 b) 2 c) 3

b) şart

c) sipariş S4. Elektrikli araçların hepsi aynı amaç için

ç) gam kullanılır.

Çamaşır makinesi, batarya ile çalışmaktadır. S4. Verilen olumlu cümleyi, olumsuz olarak yazalım. Piller kullanılacağı araca göre farklı " Bu mahalleye taşındığım ilk günü hatırlıyorum. " lüğe sahip olabilir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

………...……… a) b) c)

S5.Verilen cümlede adın yerine kullanılan sözcükleri S5.Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi ışıkla

kutu içine alarak gösterelim. birlikte ses de yayar?

" Onu, yerden almamı sen istemiştin. " a) Güneş b) Fener c) Şimşek

S6.Verilen harflerden bir sonra geleni yazıp şifreyi çöz. S6.Verilen görsellerden hangisi doğal çevreye örnek olarak verilemez?

a) b) c)

S7.Aşağıda verilen cümlelerde yanlış yazılan soru ekini ( mi) doğru şekilde yeniden yazalım.

a) Sınavda tüm soruları yanıtlaya bildinmi...

S7. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikle-……….……… rinden biri değildir?

a) Canlı varlıklar solunum yaparlar. b) Teneffüste birer dondurma yermi yiz! b) Canlı varlıklar uyarılara tepki verirler.

c) Bütün canlı varlıklar hareket ederek yer değiştirir. ……….……….

S8.

c) Şekiller arasındaki benzerliği fark edi yormusun. m Burnumuzdaki kılları haftada bir kez koparmak. t Keskin,yakıcı kokulu maddeleri koklamamak. ………..……….. o Tıkanan burnumuzu bol suyla temizlemek.

S8.Cümlelerdeki eylemleri kutu içine alıp gösterelim. Yukarıdakilerden hangileri burun sağlığımızı korumak a) Çantasını kaptığı gibi hemen dışarı çıktı. için yapmamız gerekenlerdendir?

b)Kardeşim, evde benimle birlikte kaldı. a) m ve o b) t ve o c) m , t ve o

Cep telefonu kamyon

hesap makinesi tablet bilgisayar

A N S C T Ü Z K Ç I J Ç T P L Z Y. ( - di )

haylaz rutubet koşul

kuyu

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

üzüntü esir

( -miş )

tanık kutsal rütbe

eğil- açıl-

(3)

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

Yandaki görselde verilen bütün kaç tane birim kesirden oluşmuştur?.. Yandaki görselde verilen bütün kaç tane birim

Tabloda yer alan ifadelerden doğru olanlara D,yanlış olanlara Y yazarsak, aşağıdaki seçeneklerin hangisine S6. Verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle

Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisi batarya ile S2.&#34; balık &#34; ismini iyelik ( sahiplik ) ekine göre yazalım. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla gosterilen

Aşağıdaki çevrelerden hangisi yukarıda verilen bilgi- ç) Cümlede sıfat ( ön ad ) olan sözcükleri yazınız. Aşağıda verilen aletlerden hangisi pil ile çalışmaz?

ç) Ayakkabısı yırtılan Suat, oyunu yarıda bıraktı. Başta verilen sözcüğün eş anlamlısını boyayalım. Hâl eki almış sözcükleri kutu içine alarak göster. a)

yazalım. Verilen aletlerden hangisi en az elektrik tüketir? a) Ütü b) El feneri c) Hesap makinesi S4. Görsellerde verilen araçlar kullanım amaçlarına

lünmesiyle oluşan parçalar- da 2 ve 4 numaralı kutuplar S4. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Boğazı'nda demirle- ve bu kutupların yaklaştırıl- miş düşman gemilerini gördüğünde