• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Karışık Problemler-15 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Karışık Problemler-15 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

2.SINIF MATEMATİK KARIŞIK PROBLEMLER-15. Soru-1: Bayramda dedem 35 YTL verdi. Babamda 18 YTL verdi. Ben bu paranın. 24 YTL’sini harcadım. Kaç YTL kaldı?. .. Soru-6: Rıdvan 1.gün 36 tane soru çözdü. 2.. gün ise 1. günden 18 tane fazla çözdü.. Toplam kaç soru çözdü?. .. Soru-2 : “70” sayısından önce ve sonra. gelen sayıların toplamı olan sayı kaçtır?. .. Soru-7: Onlar basamağı 6 birler basamağı 7. ve onlar basamağı 8 birler basamağı 4 olan. sayıların toplamı kaçtır. .. Soru-3: Fatih 26 yaşında. Mehmet ise. Fatih’ten 13 yaş büyük ise ikisinin yaşları. toplamı kaç olur?. .. Soru-8 : “43-29-34-76-87” sayılarını. küçükten büyüğe doğru sıralayın.. En küçük ile en büyük sayıyı toplayın.. .. Soru-4 : “46” sayısı “75” sayısından kaç. noksandır (eksiktir) ?. .. Soru-9 : “6” tane inek ile “7” tane kuşun. toplam kaç ayağı olur?. .. Soru-5: Ahırda 96 tane koyunumuz. vardı. Dedem önce 43 tane, sonrada 35. tane koyun sattı. Kaç koyunumuz kaldı?. .. Soru-10 : “9” tane horoz ile “8” tane tilkinin. toplam kaç ayağı olur?. .. www.leventyagmuroglu Metin Taşpınar . http://www.leventyagmuroglu/. Soru-1: Bayramda dedem 35 YTL verdi. Babamda 18 YTL verdi. Ben bu paranın. 24 YTL’sini harcadım. Kaç YTL kaldı?. .. Soru-6: Rıdvan 1.gün 36 tane soru çözdü. 2.. gün ise 1. günden 18 tane fazla çözdü.. Toplam kaç soru çözdü?. .. Soru-2 : “70” sayısından önce ve sonra. gelen sayıların toplamı olan sayı kaçtır?. .. Soru-7: Onlar basamağı 6 birler basamağı 7. ve onlar basamağı 8 birler basamağı 4 olan. sayıların toplamı kaçtır. .. Soru-3: Fatih 26 yaşında. Mehmet ise. Fatih’ten 13 yaş büyük ise ikisinin yaşları. toplamı kaç olur?. .. Soru-8 : “43-29-34-76-87” sayılarını. küçükten büyüğe doğru sıralayın.. En küçük ile en büyük sayıyı toplayın.. .. Soru-4 : “46” sayısı “75” sayısından kaç. noksandır (eksiktir) ?. .. Soru-9 : “6” tane inek ile “7” tane kuşun. toplam kaç ayağı olur?. .. Soru-5: Ahırda 96 tane koyunumuz. vardı. Dedem önce 43 tane, sonrada 35. tane koyun sattı. Kaç koyunumuz kaldı?. .. Soru-10 : “9” tane horoz ile “8” tane tilkinin. toplam kaç ayağı olur?. .. www.leventyagmuroglu Metin Taşpınar . http://www.leventyagmuroglu/

Referanslar

Benzer Belgeler

kafeste de 3’er tane kuş olursa toplam kaç tane.. 19 Ahırda 82 tane

olduğuna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır?.. Hanife’den 15 fazla balonu

Bu kümeste 15 tane tavuk varsa kaç tane horoz vardır?.. 14 Bir tanesi 7 TL olan toplardan 3 tane Ali bakkala 30

16 Bir ahırda 7 tane inek, ineklerin 12 fazlası keçi, keçilerin 5 fazlası koyun vardır.. Bu ahırda toplam kaç

Pelin şu an 9 yaşında olduğuna göre öğretmenimizin kaç yaşındadır?.. İpek’in ise 24

Not :” Bir çıkarma işlemli ” soruları yaparken mutlaka alt alta eksilen, çıkan, kalan yazılır.. Soru

gelen sayıların toplamı olan sayı kaçtır?.. sayıların

Belgede, sayfa sayıları, yaş toplamları ve sayılarla ilgili çeşitli problemlerin çözümleri