• Sonuç bulunamadı

Adeziv Restorasyonlarda Bağlayıcı Ajanların Etki Mekanizması

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Adeziv Restorasyonlarda Bağlayıcı Ajanların Etki Mekanizması"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Adeziv Restorasyonlarda Bağlayıcı Ajanların Etki Mekanizması

Prof.Dr.Hakan TERZİOĞLU

(2)

“Adeziv” sözcüğü farklı moleküller arasındaki çekim kuvvetini ifade etmekte kullanılmaktadır.

Adeziv restorasyonlarda; diş yüzeyi-yapıştırıcı ajan ve yapıştırıcı ajan ile restorasyonun

kendisi arasında böyle bir bağlanma söz

konusudur.

(3)

Dental restorasyonlarda aderent yani yapışan taraflar diş ve restorasyondur.

Adeziv bağın ne şekilde oluşturulacağı diş yüzeyi yani mine ve dentinin durumuna ve restorasyonun malzemesinin tipine bağlıdır.

(4)

Adeziv Restorasyonlarda Bağlanma

Adeziv bağın oluşturulması için gerek dişin

sert dokularında, gerekse restoratif materyal

yüzeylerinde bazı işlemler yapılması gerekir.

(5)

Mine ve dentın yuzeyi

Minenin ağırlığının % 90’ ından fazlası hidroksiapatitten oluşur

Dentin gözenekli bir yapıdır ve Tip I kollajen içeren bir protein yapıda matrise daldırılmış apatit kristal parçacıklarından oluşur

Nemli ve organik yapısı yüzünden dentine

bağlanmak son derece zordur.

(6)

Adeziv Restorasyonlarda pürüzlendirme ve bağlayıcı ajan uygulaması

Diş yüzeyine restorasyonun güçlü olarak tutunabilmesi için bazı kimyasal ya da mekanik işlemler yapılması gerekir.

Öncelikle diş fosforik asitle pürüzlendirilir ve bu

uygulamada amaç mine yüzeyindeki hidroksil

apatitden zengin yüzeylerde mikro çukurcuklar

oluşturmak ve eğer dentini de kapsıyorsa

dentini mikrometre düzeyinde demineralize

ederek yapıştırıcı ajan ile güçlü bağ

oluşturabilecek yüksek enerjili(hidrofilik) bir

yüzey oluşturmaktır.

(7)

Diş yüzeyine 2 farklı pürüzlendirme ve bağlayıcı ajan uygulama metodu vardır.

1- Etch and Rinse 2-Self-etch

Etch and Rinse olanlar 3 aşamada uygulanır.

a) Asitle pürüzlendirme b) Primer uygulaması

c) Bağlayıcı ajan uygulaması

(8)

Etch and Rinse metodu

Bazen 2 aşamalıda olabilir:

a) Asit+primer b) Bağlayıcı ajan Ya da a) Asit ve

b) Primer+bağlayıcı ajan

(9)

Self etch metodu

Genellikle tek aşamalıdır bazen 2 aşamalı olabilir.

Yani asit, primer ve bağlayıcı ajan birlikte tek

bir şişede bulunmaktadır.

(10)

Rezin Simanlar

Polimerizasyon reaksiyonunu başlatma biçimine göre:

a) Kimyasal yolla sertleşen rezin simanlar b) Işınla sertleşen rezin simanlar

c) Dual sertleşen (ışın+kimyasal) rezin simanlar

Metal altyapılı ve zirkon altyapılı

adeziv köprülerde kimyasal yolla

sertleşen simanlar tercih edilir.

(11)

Genel olarak rezin bağlantılı simanların Uygulama alanları

1. Ortodontik tedaviyi takiben periodontal dayanaklı bağlar; splintlemeyle uzun süreli retansiyonu sağlıyor.

2. Asitlenmiş metal inley ve onleyler

3. Asitlenmiş ve pürüzlendirilmiş metal post ve core uygulamaları

4. Ağız içi metal-metal bağlantılar yapılması.

5. Hareketli bölümlü protez için yardımcı elemanlar (tırnak yuvası, rehber

düzlem,karşılayıcı kol yuvası, hassas bağlantı

tutucusu).

Referanslar

Benzer Belgeler

• Plazma volümü artar, hematokrit, kan dansitesi ve plazma dansitesi azalır, ödem mobilize olur,kaslarda perfüzyon artar, anksiyolitik etki olur.. Mekanik Etkiler.. c )

► elmas frez: mine ve dentin preparasyonunda, (diş kesiminde) daha hızlı ve etkin diş kesim işlemi (diş preparasyonu) sağlar.. Kalın (125-150 µm) (frez yüzeyinde elmas

Mine dokusunda TiF 4 uygulamas, asitle birlikte uygu- lanan SE Bond ve Optibond’un balanma direncini deitirmezken (p>0,05), asitsiz uygulanan SE Bond’un balanma

Burada ifade edilen ve diğer tüm sıcaklıklar için nonizotermal işlemde ulaşılan dehidrasyon değerlerine, işlem izotermal olarak yapıldığı zaman daha kısa

Öncelikle titrasyon sırasında harcanan NaOH’in mol sayısı aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.. nNaOH = MNaOH

primer ile kaldırılarak dentinin yüzeysel deminerilizasyonu sonucunda açığa çıkan kollagen fibrillerin, uygulanan primer ile ıslatılması ve daha sonra adeziv reçinenin

Dentin kanallarına dik alınan bir kesitte, dentin kanalları arasında kalan ve peritübüler dentine göre daha az mineralize olan kısma intertübüler dentin adı

Yani etnofarmasi, etnobotaniğin bir kolu olup kendi bünyesinde çok farklı çalışma alanlarının birlikte oluşturduğu, tıbbi bitkileri konu alan özel bir bilim