Blankett för redovisning av partistöd 2020

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Informerande dokument | Information Sida 1 (1)

GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] lgverk-4-1011 0.1

PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV

[Publiceringsdatum Quickpart] Anneli Granberg Henrik Berg

Blankett för redovisning av partistöd 2020

Redovisning av mottaget partistöd

Parti

Vänsterpartiet Norrbotten

Organisationsnummer 897000-6436 Adress

Lulsundsgatan 13

Postadress 972 41 Luleå Mottaget partistöd (kr):

1093200 kr

Underskrift

Ordförande Ort och datum

Luleå 20200616 Namnförtydligande

Nina Berggård

Granskningsintyg: Partiet har använt partistödet för rätt ändamål

Intygas av Ort och datum

Namnförtydligande

Bilaga: Granskningsrapport Redovisning

Beskriv hur partistödet använts:

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :