Återkoppling av beslut av reglemente för Polsam

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1

PM 2020-11-12

Återkoppling av beslut av reglemente för Polsam

Vid politiska samverkansberedningens sammanträde 2020-02-14 föreslogs revideringar av § 2 och § 5 i reglementet för förtydliganden.

Regionstyrelsen beslutade 2020-06-09 att anta revideringarna.

Norrbottens Kommuners styrelse beslutade 20220-10-01 att anta revideringarna.

De antagna revideringarna är;

2 § Funktionerna som ordförande och vice ordförande ska växla årsvis mellan parterna och ordförande och vice ordförande följer den part som innehar ansvaret för den politiska samverkansberedningen.

5 § Ledamöternas mandattid sammanfaller med allmänna val.

Förslag till beslut

Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :