• Sonuç bulunamadı

[Pierre Loti ve Fotoğrafları konulu söyleşi]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Pierre Loti ve Fotoğrafları konulu söyleşi]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

26

Nisan

Cumartesi

FOTOĞRAFLA SÖYLEŞİ

Serm et Çifter Salonu, 16.30

Pierre Loti v e Fotoğrafları

Konuşmacı: Engin Özendes

Pierre Loti, İstanbul’u sevm iş, şehri, insanları

doğal görünüm leriyle fotoğraflayarak bir anılar zincirine dolayıp götürm ek istem iştir.

Fotoğraflaı ında İstanbul aşkı tüm içtenliğiyle kendini gösterir. Pierre Lo ti’nin fotoğraflarından daha kurgusuz, daha samimi yaklaşımı hangi 19. yüzyıl fotoğrafçısının çalışm alarında görebiliriz?

Sanatçı Defterleri sergisinde son gün

36

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Kültür Müdürlüğü ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu etkin işbirliği sayesinde kütüphanelere her

Ondan hususî ders alanlar da vardı. Bu gençlerden bazıları, günün birinde eve girer girmez ne görsünler? Sofada camekanııı buzlu cam ian, tavana kadar

Mşıseı arşivlerde ıstanouı ueııegı Taha

L amartine and Pierre Loti, French authors who have left their marks on world literature, are both known for the admiration they held for Turks and Turkey.. Everytime he visited

1981’den bu yana TMDK’da sözleşmeli olarak çalışan, Türk müziği ve ney dersleri veren Niyazi Sayın, sonradan Nefesli Sazlar Bölümü.. Başkanlığı’na

Rumelihisarma gömülmeyi isteyen şairin cenazesi bu­ gün öğle namazını müteakip Fatih Ca­ miinden merasimle alınıp ebedî istirahat- gâhına

«Bir önemim var benim, yaşadığım günlerde var, öldüm mü kendim gibi önemini de unutula­ cak... Ataç, «Ben», 15 Eylül 1954, Dünya Sanat İlâvesi) diyen

evlilik olayı ve tiyatro birlikte çok gü­ zel yürür... Fakat eşiniz

aeruginosa sufllar›nda ticarsilin-klavulanik aside karfl› istatistiksel olarak anlaml› düzeyde direnç geliflmifl oldu¤u görüldü (p<0.001).. Hastanelerde

Fakat Leylâ he­ men notalarla şarkıları tekrar edince seyyar çalgıcılar büyük bir hayret için­ de kalırlar.. Şair Leylâ son zamanlarına kadar ze­

Sürdürülebilir ürün tasarımının işletme performansı üzerindeki etkisi açıklandıktan sonra, bu ilişkilerden yola çıkılarak araştırmada

The purpose of this paper is to assess how credit policies affect the development of businesses in Kosovo from the post-war period to the present day, given

Düzenli kahvaltı etmeyen 14-39 Kahvaltısı yetersiz – dengesiz olan 38-63 Öğle yemeği yetersiz – dengesiz olan 53-68 Akşam yemeği yetersiz – dengesiz olan 20-54

Bu çalışmada, akut miyokard in- farktüsü geçirmiş genç erişkin bireyde Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli temel alınarak var olan sağlıksız beslenme, yetersiz

Histological and coprological findings confirmed the diagnosis of Diphyllobothrium latum; ova were ellipsoidal with operculate characteristics, and had a small knob in

dır. Böylece gördüğünüz kuşları binlerce kişinin daha görmesine, çok sayıda insanın bu güzelleri tanıyıp, bu işe gönül vermesine aracılık etmiş olursunuz.

In our country, family businesses that are a keystone of the economy have to increase their level of institutionalization and maintain their sustainability via

Şair aşağıdaki beyitte ise gönül ehlinin Allah’ın veli kullarına ikramı olan kerâmeti bir sır olarak telâkki ettiklerinden bunu orataya saçmayacaklarını

Amacım para kazanmaktan çok iyi ve kalıcı ça­ lışmalar yapabilmek.” Hemen ardından ekliyor, “En çok istediğim şeylerden biri de Atıf Yılmaz’ın yönettiği bir

Aretha Franklin, Bee Gees, Phil Collins, Bette Midler, Jewel, Willie Nelson gibi devlere besteler veren,?.

S İV A S , — Mustafa Kemal Paşa'nın Am asya ya hareketinden kı­ sa zaman sonra birden gizli faaliyetlerini arttıran Hürriyet İtilâfçılar, önceki gece,

Manik epizodlu hastalarda tedavi öncesinde serum potasyum düzeyi 4, 69±.0,73 mEq/L bulun- du (Normal serum potasyum düzeyi 3,5-5,2 mEq/L. Kad ı n ve erkek hastalar aras ı nda

Kuşkusuz, zirve kararlarının en az müzakerelere başlama kararı verilmesi kadar önemli hükmü ve sonucu, müzakere sürecinde Avrupa Birliği’nin Türkiye ile yoğun