• Sonuç bulunamadı

UNESCO’nun taslak raporunda İstanbul’un kültürel mirasını tehdit eden uygulamaların her birine ayrı bir başlık açılarak yer verildi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "UNESCO’nun taslak raporunda İstanbul’un kültürel mirasını tehdit eden uygulamaların her birine ayrı bir başlık açılarak yer verildi"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

İspanya’nın Sevilla kentinde halen devam eden UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin genel toplantısında görüşülen Dünya Kültür Mirası taslak raporunda; Sulukule, Osmanlı döneminden kalma ahşap binaların korunması, Sultanahmet’teki Four Seasons Oteli’ndeki ek inşaat, Haliç’teki metro köprüsü inşaatı ve İstanbul’un trafik mastır planı gibi uygulamaların İstanbul’un kültür mirasını tehdit ettiği değerlendirmesine yer verilerek, bu uygulamalardan dolayı Hükümet’e ağır eleştiriler yöneltildi.

2009 yılı Nisan ayında İstanbul’a gelerek incelemelerde bulunan UNESCO heyetinin gözlemlerine yer verilen raporun, 30 Haziran’a kadar sürecek olan toplantının sonunda kabul edilmesi durumunda İstanbul’un UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinden çıkarılması riski ortaya çıkacak. Sulukule Platformu sözcülerinden Viki Çiprut’a göre ise en iyimser senaryoyla heyet, gerekli düzenlemeleri yapması için Hükümet’e bir yıl daha ek süre verebilir.

‘UNESCO dikkate alınmadı’

Özellikle Sulukule ile ilgili olarak “tescilli binaların yıkılmasının yanı sıra yerel yöneticiler tarafından uygulanan soylulaştırma programı sonucu yerel toplulukların dağıtıldığı ve bölgenin somut ve somut olmayan değerlerinin kabul edilemez bir şekilde yok edildiği” tespitinde bulunan UNESCO heyeti, önceki yıllarda incelemelerde bulunan

UNESCO heyetlerinin Hükümet’e sundukları inceleme raporlarının da dikkate alınmadığını belirtiyor.

Heyet raporunda özellikle, tarihi alanların yenilenmesi konusunda çıkarılan 5366 Sayılı Yasa’nın, koruma değil aksine yıkımlara ve tarihi değerlerin yok edilmesine yol açtığı açıkça belirtiliyor ve daha önceki raporlarda olduğu gibi bu yasanın değiştirilmesi tavsiye ediliyor.

UNESCO’nun taslak raporunda İstanbul’un kültürel mirasını tehdit eden uygulamaların her birine ayrı bir başlık açılarak yer verildi. Raporda özetle şu başlıklar yer aldı:

Trafik mastır planının tarihi yarımadaya etkisi

Heyet, İstanbul için hazırlanan trafik mastır planının uygulanması durumunda bunun tarihi yarımada üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerden duyduğu kaygıyı dile getiriyor. Özellikle de Boğaz’dan geçecek olan ve Harem’le Kumkapı’yı birleştirmesi düşünülen tünelin, Sultanahmet’in hemen batısından geçeceği için tarihi yarımadanın kalbine ve Boğaz’ın doğu yakasına şüphesiz bir biçimde çok ağır bir trafik yükü getireceği belirtiliyor. Heyet, bu nedenlerden dolayı Hükümet’ten bu planın uygulamaya sokulmadan önce bağımsız bir çevre değerlendirme raporunun hazırlanmasını istiyor.

Four Seasons Oteli ek inşaatı

“İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Sultanahmet’te arkeolojik kalıntılar üstüne yapılan Four Seasons Oteli’nin ek binasının inşaat ruhsatını iptal etti. Ancak bu karar nedeniyle tarihi kalıntılar üzerinde yapılan tüm arkeolojik çalışmalar ve koruma çalışmaları da durdu. Bu nedenle bu önemli arkeolojik kalıntılar, uzun süre kötü hava koşullarına maruz kalma ihtimallerinden dolayı hâlâ risk altında bulunmaktadır.”

“Haliç’e metro köprüsünden vazgeç”

“Heyet, Haliç’te yapılması düşünülen ve görsel hali çoktan belirlenmiş olan yeni metro köprüsü inşaatının yüksek kuleli ve asma köprü yapısının, üzerine inşa edilmesi düşünülen toprağın, buradaki binalar ve özellikle de

Süleymaniye Camii üzerinde belirgin biçimde olumsuz ve kötü etkilerinin olacağı kaygısını taşıyor. Heyet, hükümeti bu projeden vazgeçmesi ya da alternatif başka öneriler geliştirmesi yönünde uyarıyor.”

Eski ahşap evler tehlikede

Heyet, İstanbul’daki Osmanlı döneminden kalma eski ahşap binaların tehlikede olduğuna dikkat çekiyor. Bu evlerin büyük bölümünün boş kaldığına dikkat çeken heyet, “Ancak bu evlerin korunmasına yönelik herhangi bütünlüklü bir koruma planı ya da rehabilitasyon programı bulunmamaktadır. Hükümet’i bu yönde uyarıyoruz” diyor.

SULUKULE

(2)

Değerleri yok edildi. Rapor, 5366 Sayılı Yasa’nın özellikle Sulukule’de yol açtığı sonuçların ne kadar yıkıcı olabileceğini kanıtladığını vurguluyor. Raporun Sulukule’yle ilgili bölümünde şöyle deniyor:

“Heyet, buradaki tescilli binaların yıkılmasının yanı sıra yerel yöneticiler tarafından uygulanan soylulaştırma programı sonucu yerel toplulukların dağıtıldığını ve bölgenin somut ve somut olmayan değerlerinin kabul edilemez bir şekilde yok edildiğini tespit etti. (...) Fatih Belediyesi şimdi 5366 Sayılı Kanun’un çerçevesinde bu bölge için bir imar planı sundu. (...) Misyona gönderilen taslaktan Deniz Surları’ndaki evlerin yıkılacağı ve Bulgar piskoposunun eski sarayını çevreleyen duvarların önüne şaşaalı bir merdiven inşa edileceği anlaşılmıştır.

Bu bir koruma projesi değil imara açmadır ve önceki heyetlerin de tavsiye ettiği üzere, bu proje buradaki şahsi mal sahiplerinin yararına da değildir.”

Kentsel dönüşüm projeleri

“Tarihi yarımadadaki önemli altyapı projeleri ile kent topraklarını kullanıma açmaya odaklanan ve dolayısıyla Dünya Mirası Listesi’ndeki önemli bölgeler için uygun olmayan kentsel yenileme projeleri hakkındaki kaygı devam

etmektedir.

Heyet, 2006 ve 2008 heyetlerinin tavsiyelerini tekrarlayarak, bu türden tüm projelerin, yeniden inşa etmek veya yeni bina yapmak yerine mevcut tarihi yapıların korunmasına saygı göstermesi gerektiğini belirtir.

5366 sayılı, ‘Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun’ çerçevesinde önerilen kentsel yenileme projelerinde önemli hiçbir değişiklik yapılmadığı görülmüştür. Bu projeler bir dünya miras varlığı ile bağdaşacak koruma planlarını içerecek şekilde

düzeltilmemişlerdir.

Böylece, 5366 Sayılı Kanun’un tatbikatta uygulanması, Dünya Miras Listesi’nin önemli bölgelerinin varlığı ve bütünlüğü için önemli bir potansiyel tehdit oluşturmaktadır.”

24.06.2009 milliyet/radikal

Referanslar

Benzer Belgeler

Stam: “Genel olarak, postmodernizm, öznelliğin göçebe (Deleuze) ve şizofren (Jameson) haline geldiği güncel dünyadaki sosyal olarak yapılandırılmış

UNESCO, 2000'de Dakar'daki Dünya Eğitim Forumu'nda 164 ülkenin katılımıyla bir rapor yayımladı.Birleşmiş Milletler E ğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), dünyada her

Kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli eğitim sağlanması ve herkes için hayat boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek amacıyla UNESCO Eğitim raporunun

UNESCO’nun tanımlamasında yer alan sıralamaya göre; Yoros Kalesi, Galata Kulesi, Foça Kalesi, Çandarlı Kalesi, Çeşme Kalesi, Amasra Kalesi, Akçakoca Kalesi,

Kuvvet Antrenman ÇeĢitleri Genel Kuvvet Antrenmanı Özel Kuvvet Antrenmanı Dinamik ve Statik Kuvvet Antrenmanı Maksimal Kuvvet Antrenmanı Çabuk Kuvvet

Tüm yabancı öğrencileri aynı kategorideki hedef kitle olarak düşünüp Türkçe öğretimi faaliyeti icra edilebileceği gibi söz konusu Müslüman Akdeniz

Kontrol grubu (Grup I) ile 100 mg/kg Silymarin (Grup III) verilen grup arasında histopatolojik skor açısından farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan külliyenin, yapılan öneri peyzaj tasarım projesi ile Dünya Mirası Listesi’ne alınması yönünde

Sabahattin Kudret Aksal’ın yakın arkadaşlanndan gazete­ miz yazan Sami Karaören, şairi şöyle anlatıyor: “Çok iyi bir şa­ ir, çok iyi bir öykücü ve oyun

Cevap İçin mektuplara 10 kuruşluk pul ilâvesi

“Bugün, motorlu araçların hegemonyasındaki şe- hirlerimizde bisikletliler ve yayalar olarak kendimi- ze yer edinmekte çok güçlük çekiyoruz” diyen Özer, şöyle devam

Conversely, in this case report we present a patient who had decreased unilateral left pulmonary MIBI uptake that corresponded to emphysema and air trapping on

Özer Şenödeyici, Naili Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük], (Yayımlanmış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011..

İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda evrensel mirasa sahip çıkacak

Mardin Valiliği, kentin sahip olduğu tarihî ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere taşınması ve Mardin’in UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilmesinin

Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES III Projesi Uluslararası Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2012, Istanbul 1.. Bilimsel ve Kültürel Mirasın Korunması:

Nur Akın, "İstanbul'da özellikle tarihi yarımada'da devam eden yenileme projelerinin doğru olup olmadığı alan yönetim plan ı olmadığı için bilinemiyor. Belli

UNESCO uzmanları, Çatalhöyük Neolitik Kentinin listeye girmesinin, Dünya Mirası Listesindeki önemli bir eksikliğin tamamlandığı ve Listenin insanlığın bütün

Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için mücadele başlatan Doğa Derneği'ne destek veren son sanatç ı Erkan Oğur oldu.. Türk halk

Türkiye Mimarlar Odası genel başkanı Eyüp Muhcu da bu durumu, tarihi değerleri savunduğunu söyleyen Ba şbakan’ın, gerçekte tarihi yok etmek istediğinin somut bir

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Sıvas Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi’nin 2005 yılında başlayan restorasyonu ile ilgili tart ışmalar sürerken,

UNESCO Dünya Kültür Mirası Başkanı Francesco Bandarin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Muammer Güler’e açıklama göndererek

ICOMOS’un hazırlamış olduğu 6 Mayıs 2002 tarihli tavsiye raporunda, Cam’daki Minare ve Arkeolojik Kalıntılar kültürel mirasının UNESCO Dünya Miras