• Sonuç bulunamadı

Düşün, düşün. Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 32/15, 7. Ağustos 2015) Geçen hafta neler oldu?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Düşün, düşün. Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 32/15, 7. Ağustos 2015) Geçen hafta neler oldu?"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Düşün, düşün…

 

Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 32/15, 7 Ağustos 2015)

 

Geçen  hafta  neler  oldu?    

 

***   TSK’nin   Kuzey   Irak’taki   PKK   hedeflerine   yönelik   hava   operasyonları   ve   PKK’nin   saldırıları  sürerken,  yaşanan  can  kayıpları  da  her  gün  artıyor.  Tunceli,  Ağrı,  Antep,  Kilis,   Hakkari,  Urfa  ve  Şırnak  Valilikleri,  39  bölgeyi  geçici  askeri  güvenlik  bölgesi  ilan  etti,  bu   bölgelere  sivillerin  girişi  yasaklandı.  Bu  durum  1987-­‐2002  arasındaki  ‘Olağanüstü  Hal’  

(OHAL)   uygulamalarını   ve   köy   boşaltmaları   hatırlattı.   HDP,     20   Temmuz’dan   bu   yana   gerçekleşen  olaylarda  yaşanan  ‘sivil  kayıplar  ve  yargısız  infazların  incelenmesi’  talebiyle   Birleşmiş  Milletler’e  (BM)  başvurdu.  

 

***   TSK’nın   hava   operasyonlarında   sivillerin   yaşadığı   Irak’taki   Zergele   köyü   de   bombalandı,   22   evin   yıkıldığı   saldırıda   10   köylü   hayatını   kaybetti.   Genelkurmay   bölgenin  sivil  yerleşim  alanı  olmadığını  savundu.  Diğer  yandan  IŞİD'e  karşı  Türkiye'deki   üslerin   kullanmasıyla   ilgili   anlaşmanın   ardından   İncirlik'ten   kalkan   ABD   uçakları   Suriye’deki  hedefleri  vurdu.    

 

***   CHP   Genel   Başkanı   Kılıçdaroğlu   ile   HDP   Eş   Genel   Başkanları   barış   ve   diyalog   kanallarının   tekrar   açılması   gündemiyle   Meclis'te   biraraya   geldi.   Diğer   yandan   HDP   lideri   Demirtaş,   'çatışmasızlık'   halinin   yeniden   hayata   geçirilmesi   için   temaslarını   sürdürdüklerini   ve   görüşülen   kurumlar   arasında   devlet   kurumlarının   da   olduğunu   açıkladı;  ardından  Kongra-­‐Gel  yöneticileriyle  görüşmek  üzere  Brüksel’e  gitti.    MHP  lideri   Bahçeli  ise  HDP’ye  oy  veren  seçmenlere  hakaret  etti.  (Haberin  devamı  Bültende...)    

***   İstanbul'da   toplanan   Akil   İnsanlar   Heyeti'nden   20   kişi   imzaladıkları   ortak   açıklamada   çözüm   sürecinin   bitmediğini   umut   ettiklerini   söyleyerek   taraflara   "Derhal   silahlar   susmalı"   çağrısı   yaptı.   Çok   sayıda   yazar,   akademisyen   ve   sanatçı   da   yayınladıkları  ortak  bildirilerle  barış  sürecinin  acilen  yeniden  başlamasını  talep  etti.    

 

***   Hükümet   kurma   süreci   kapsamında,   AKP   ile   CHP   heyetleri   arasındaki   görüşmeler   tamamlandı.   5   kez   biraraya   gelen   heyetlerin   ardından   koalisyon   müzakerelerinin   başlayıp   başlamayacağına   iki   partinin   liderleri   karar   verecek.   CHP   lideri   Kılıçdaroğlu,  

“Davutoğlu  koalisyon  kurmak  istiyor,  Erdoğan  izin  vermiyor,  ortalığı  karıştırıyor”  dedi.  

 

***   Toplantı   ve   Gösteri   Yürüyüşleri   Kanunu   yönetmeliği,   İç   Güvenlik   Paketi’ne   paralel  

(2)

***  Yüksek  Askeri  Şura  çalışmaları  tamamlandı.  Şuranın  ardından  TSK'nin  yeni  komuta   kademesi  şekillendi.  Orgeneral  Hulusi  Akar  Genelkurmay  Başkanı  oldu.  

 

***  Suruç  Katliamı’nda  ağır  yaralanan  Vatan  Budak,  16  gündür  tedavi  gördüğü  hastanede   hayatını  kaybetti.  Bu  olayda  kaybedilen  canların  sayısı  32’ye  yükseldi.  

 

***   Ankara   Büyükşehir   Belediyesi’nin   Cumhurbaşkanlığı   Sarayını   da   kapsayan   Atatürk   Orman  Çiftliği  nazım  planı  Ankara  5.  İdare  Mahkemesi'nin  kararıyla  iptal  edildi.  

 

-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  

 

   

Toplantı  ve  Gösteri  Yürüyüşleri  Kanunu  Yönetmeliği  değişti  

 

Toplantı  ve  Gösteri  Yürüyüşleri  Kanunu  yönetmeliği,  İç  Güvenlik  Paketi’ne  paralel  olarak   değiştirildi,  Resmi  Gazete’de  yayınlanarak  yürürlüğe  girdi.  

 

Yönetmelikteki   en   temel   değişiklik   valiliklere   toplantı   ve   gösterileri   erteleme   ve   yasaklama   yetkisinin   tanınması   oldu.   Ayrıca   eylemlerde   ‘yüz   kapatmak,   üniformaya   benzeyen   giysiler   giymek,   bazı   sloganları   atmak   ve   bilye   taşımak’   yasak   kapsamına   alındı.    

 

Polise   basınçlı   ve   boyalı   su   kullanma   yetkisi   veren   yönetmeliğe   göre   güvenlik   kuvvetlerine   karşı   fiili   saldırı   veya   mukavemet   hali   mevcutsa,   ihtara   gerek   olmaksızın   zor  kullanılabilecek.  

 

Ayrıca   polis   eylemcileri   kameraya   kaydedebilecek,   kayıt   ve   görüntüler   şüphelilerin   ve   suç  delillerinin  tespiti  dışında  bir  amaçla  kullanılamayacak.  

 

Yönetmeliğin  tam  metni  için:    

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/201 50805.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150805.htm  

       

(3)

 

Söz   konusu   yönetmelikle,   hemen   hemen   her   sabah   güne   polis   operasyonlarıyla   başladığımız,  her  türlü  yürüyüşün,  protesto  gösterisinin  engellendiği  ve  erken  seçim   ihtimalinin   kuvvet   kazandığı   bu   günlerde   adeta   devlet   şiddetine   yasal   dayanak   sağlanmış  oluyor,  her  zamanki  gibi,  önce  vurup,  sonra  kitabı  yazılıyor.  Diğer  yandan   da   muğlak   ve   belirsiz   bir   tanım   olan   “suç   işleneceğine   ilişkin   açık   ve   yakın   tehlike   izlenimi”  ile  toplantı  ve  gösteri  yürüyüşlerinin  yasaklanması  mümkün  hale  geliyor...  

mu?  Hayır,  hiçbir  yönetmelik,  hiçbir  yasa  Anayasa’ya  aykırı  olamaz.  Anayasa’nın  90.  

Maddesine   göre,   Avrupa   İnsan   Hakları   sözleşmesi   bir   T.C.   yasasıdır   ve   bununla   çelişen  2911  sayılı  yasa  da,  ona  dayandırılan  yönetmelik  de  HUKUK  DIŞI’dır.  

 

Düşünce  Suçu(?!)na  Karşı  Girişim    

 

   

Bahçeli’den  HDP’li  seçmenlere  hakaret  

 

Partisinin  il  istişare  toplantısında  konuşan  MHP  lideri  Devlet  Bahçeli,  HDP’ye  oy  veren   seçmenlere   "...   HDP'yi   Meclis'e   taşıyan   zavallılar...   oyunu   HDP'ye   veren   şerefsizler...”  

diyerek  hakaret  etti.    

 

Bahçeli’nin   ardından   danışmanı   Metin   Özkan   da   çantasında   “oyunu   HDP'ye   veren   3   bin   kişilik  şerefsizler  listesi"  olduğunu  açıkladı.  Bunun  bir  fişleme  olmadığını  savunan  Özkan;  

“MHP  yapılan  her  türlü  yanlışı  not  eder...  Biz  o  insanların  çetelesini  tutuyoruz"  dedi.    

 

MHP’nin  AKP  ile  savaş  koalisyonu  kurduğunu  söyleyen  HDP  Eş  Genel  Başkanı  Selahattin   Demirtaş;   “Seçmenimize   küfür   ve   hakareti   bin   misliyle   iade   ediyoruz”   dedi.   HDP,   söz   konusu   açıklamalarla,   seçmenlerinin   açık   bir   şekilde   tehdit   edilip   hedef   gösterildiği,     halkın  kin  ve  düşmanlığa  kışkırtıldığı  için  suç  duyurusunda  bulundu.    

 

 

Faili   meçhul   cinayetlerle   hatırlanan   1990’lı   yıllarda   da   o   dönem   Başbakan   olan   Tansu  Çiller  bir  basın  toplantısı  yaparak  “Elimizde  PKK’ya  yardım  eden  işadamlarının   listesi   var”   demiş   ve   ardından   aralarında   Behçet   Cantürk   ve   Savaş   Buldan’ın   da   olduğu  Kürt  işadamları  öldürülmüştü.  

Düşünce  Suçu(?!)na  Karşı  Girişim  

 

(4)

 

   

Üniversiteli  genç,  Erdoğan’a  hakaretten  cezaevinde  

 

Cumhurbaşkanı   Recep   Tayyip   Erdoğan'a   başbakan   olduğu   dönemde   “diktatör”   dediği   için   tutuklanan   ve   16   gün   sonra   tahliye   edilen   üniversite   öğrencisi   Aykutalp   Avşar,   yeniden  cezaevine  konuldu.  

 

Yargıtay   18'inci   Ceza   Dairesi,   hakkında   yerel   mahkemenin   verdiği   1   yıl   2   ay   hapis   cezasını   onaması   üzerine   cezaevine   giren   Avşar,   70   gün   sonra   denetimli   serbestlikten   yararlanarak  özgürlüğüne  kavuşacak.    

   

   

Cumhurbaşkanından  CHP’li  vekile  dava  

 

Cumhurbaşkanı   Recep   Tayyip   Erdoğan,   CHP   İstanbul   Milletvekili   Eren   Erdem’e   Suruç   katliamına  ilişkin  basın  açıklaması  nedeniyle  10  bin  TL’lik  manevi  tazminat  davası  açtı.  

 

“Hakaret  davaları  artık  bir  susturma  ve  korkutma  aracı  haline  dönüştürülmüştür”  diyen   Erdem,   söz   konusu   açıklamasında   MİT   tırlarıyla   Suriye’ye   gönderilen   silahları   hatırlatarak,  32  kişinin  öldüğü  saldırıyı  yapan  IŞİD  için  “kaçak  saray  delisinin  silahlarıyla   beslenen  örgüt”  ifadesini  kullanmıştı.    

           

(5)

‘TERÖR’  SORUŞTURMALARI...  

 

   

Savcılığa  göre  HDP  mitingi  ‘terör  örgütü’  faaliyeti    

 

Ülke   çapında   düzenlenen   “terör”   operasyonlarının   Adana   ayağında   gözaltına   alınan   Metin   Baran,   HDP   mitinginde   bayrak   ve   poster   taşıdığı   için   tutuklanma   istemiyle   mahkemeye  sevk  edildi.  

 

Savcılık,   20   yaşındaki   gencin   katıldığı   HDP'nin   seçim   çalışmalarını   "terör   örgütü   faaliyeti"  olarak  gösterirken,  Baran  çıkarıldığı  mahkemece  serbest  bırakıldı.  

 

   

Tiyatro  oyununa  “örgüt  propagandası”  soruşturması    

Roboski’de  34  yurttaşın  TSK’nın  savaş  uçakları  tarafından  bombalanarak  öldürülmesiyle   ilgili  hiçbir  adım  atmayan  yargı,  katliamın  bir  tiyatro  eserine  dönüştürülmesi  karşısında   hemen  harekete  geçti.    

 

Ankara   Cumhuriyet   Başsavcılığı,   İzmir   Şakran   2   Nolu   T   Tipi   Cezaevi'nde   tutuklu   olan   Mehmet   Ali   Yaşa'nın   kaleme   aldığı   “Sorgulên   Şevê”   adlı   tiyatro   oyununa   "terör   örgütü   propagandası"  iddiasıyla  soruşturma  açtı.    

     

(6)

 

   

18  Gazeteciye  7,5’ar  yıl  hapis  istemi  

 

Rehin   alındıktan   sonra   öldürülen   Cumhuriyet   Savcısı   Mehmet   Selim   Kiraz'ın   fotoğraflarının   yayınlanmasıyla   ilgili   soruşturma   kapsamında   hazırlanan   iddianame   tamamlandı.  

 

İstanbul   Cumhuriyet   Başsavcılığı,   aralarında   Cumhuriyet   Gazetesi   Genel   Yayın   Yönetmeni   Can   Dündar'ın   da   bulunduğu   18   gazetecinin   “terör   örgütü   propagandası”  

suçlamasıyla  7,5'ar  yıla  kadar  hapsini  istedi.  

 

   

Erdoğan’dan  Evrensel  gazetesine  suç  duyurusu  

 

Cumhurbaşkanı  Recep  Tayyip  Erdoğan  Suruç’ta  31  kişinin  yaşamını  yitirmesine  neden   olan  bombalı  saldırıyla  ilgili  haberi  sebebiyle  Evrensel  gazetesi  hakkında  suç  

duyurusunda  bulundu.  

 

Söz  konusu  haberde,  Ezilenlerin  Sosyalist  Partisi’nin  (ESP)  basın  açıklamasına  ve  bu   açıklamada  geçen  “Sorumlu  AKP  iktidarıdır”  ifadesine  yer  veriliyor.  

       

YASAKLI(!)  KİTAP...  

(7)

 

 

 

Yasaklı  "Numero  31328”  Türkçede  

 

İlias  Venezis’in  yasaklı  “Numero  31328  Amele  Taburu”  kitabı  Belge  Yayınları  tarafından   Türkçeye  çevrildi.  

 

“Türk  aleyhtarı”  olarak  nitelenerek  Türkçeye  çevrilmesi  yasaklanan  otobiyografik  kitap,   Kurtuluş   Savaşı   sonunda   18   yaşındayken   Venezis’in   çalışma   taburlarına   alınışı   ve   mübadeleye  kadar  orada  yaşadıklarını  anlatıyor.  

   

DEVLET  ŞİDDETİ...  

 

   

Polis  şiddetine  tazminat  

 

İçişleri   Bakanlığı,   foto   muhabiri   Mehmet   Kaçmaz’ın   Gezi   Parkı   eylemleri   sırasında   polisin  attığı  plastik  mermiyle  yaralanması  nedeniyle  mahkum  oldu.    

 

Gazeteciye  2  bin  500  TL  tazminat  ödenmesine  hükmeden  İstanbul  3.  İdare  Mahkemesi,   polisin   haber   alma   hakkını   engelleyecek   şekilde   davranmasının   kabul   edilemez   olduğunu  vurguladı.    

(8)

Mustafa  Ülsü,  bir  gözünü  kaybetti.  Ankara'daysa  polislere  adres  soran  bir  yurttaş,  alkollü   olduğu  gerekçesiyle  darp  edildi,  ayağı  kırıldı.  

   

   

DÜŞÜNCE  SUÇLARI  MÜZESİNDE  BU  HAFTA  

Müzemizin  kapı  önü    

Türkiye’nin  güncel  fotoğrafını  burada  görebilirsiniz.  

 

IŞİD’i   yarım   yamalak,   PKK’yi   dolu   dizgin   bombalama,   PKK’nin   polislere,   askerlere,   iş   makinelerine   saldırıları,   hemen   her   gece   sabaha   karşı   polis   operasyonları,   gözaltılar,   tutuklamalar,kaplumbağamızın  üstünde  tıngır  mıngır  volta  attığı  göstermelik  koalisyon   masası...  

 

Fareli  köyün  kavalcısı    

Önce   Devlet   Bahçeli   başladı,   HDP’nin   kapatılması   için   Yargıtay   Başsavcısını   göreve   çağırdı.   Ardından   Cumhurbaşkanı   Erdoğan,   parti   kapatmaya   karşı   olmakla   birlikte(!?),   HDP  yöneticilerinden  tek  tek  hesap  sorulacağını  açıkladı.  Yargı  da  harekete  geçti,  HDP  Eş   Başkanları   Demirtaş   ve   Yüksekdağ’ın   dokunulmazlıklarının   kaldırılması   için   fezlekeler   hazırlandı,  TBMM  Başkanlığı’na  yollandı.    

 

Ödül  aldık    

Türkiye  Gazeteciler  Cemiyeti,  kurumsal  ödülüne  bu  yıl,  BİRGÜN  Gazetesi  ile  müzemizin   yapımcısı   Düşünce   Suçu(!?)na   Karşı   Girişim’i   layık   gördü.   Daha   önce   almış   olduğumuz   ödülleri  bacanın  yanındaki  ödüller  bölümünde  görebilirsiniz.  

 

Müzenin  kapısının  önünde  bunlar  yaşanırken  içerisindeyse;  

   

Erdoğan,  Bahçeli  ve  Arınç  da  müzelik  oldu...    

 

(9)

HDP   yöneticilerinin   dokunulmazlıklarının   kaldırılması   için   yargıya   adeta   talimat   vermeye  kalkışan  Erdoğan  ve  Bahçeli  ile  gazeteleri  ve  gazetecileri  hedef  gösteren  Arınç   da   müzemizdeki   yerlerini   aldı.   Bir   kez   daha   hatırlatıyoruz;   “Politikacılar,   lütfen   ağzınızdan   çıkan   sözlere   dikkat   edin.   Aleyhinize   kanıt   olarak   kullanılabilir   ve   ertesi   gün   kendinizi  bu  müzede  bulabilirsiniz.”  

 

Bu   uyarıya   rağmen   daha   şimdiden   6   kişi   utançlar   galerisini   doldurdu,   bir   de   Utanç   Deposu  yapmak  zorunda  kaldık.  

 

Ayrıntılar  ve  daha  fazlası  için:  www.dusuncesuclarimuzesi.net    

 

  DÜŞÜNCE  SUÇU  DURUŞMALARI  

 

“Adli  Tatil”  olması  nedeniyle  takip  edilen  davalar  ve  duruşmalar  ile  ilgili  herhangi  bir   gelişme  yaşanmamıştır.  

 

 

İfade   özgürlüğü   ile   ilgili   olaylara   ilişkin   haberleri   http://dusun-­‐

think.net/index.php?s=bulten     adresinden   takip   edebilir   ve   haftalık   bültene   ulaşabilirsiniz.    

 

Referanslar

Benzer Belgeler

10 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle; ​Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan yönetmelik, tebliğ ve taslaklar artık sadece Anayasa

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT tırlarıyla ilgili yayımladıkları haber ve görüntüler nedeniyle haklarında

[r]

[r]

[r]

[r]

Ayrıca geçtiğimiz haftaki Nöbetçi GYY davalarından yargılanan Cengiz Baysoy 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı; cezası ertelendi, ayrıca 6 bin TL adli para

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (ICPJ), Aralık 2017 itibariyla dünya çapında 262 gazetecinin hapiste olduğunu açıkladı, Türkiye geçen yıl olduğu