Düşün, düşün. Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 26/15, 26. Haziran 2015) Geçen hafta neler oldu?

Tam metin

(1)

Düşün, düşün…

 

Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 26/15, 26 Haziran 2015)

 

Geçen  hafta  neler  oldu?    

 

***  TBMM'nin  25.  yasama  dönemi,  seçilen    milletvekillerinin  yemin  töreniyle  açıldı.  30   Haziran’da   toplanacak   Genel   Kurulun   ilk   faaliyeti   Meclis   Başkanını   belirlemek   olacak.    

Ardından  partilerin  koalisyon  görüşmeleri  başlayacak.  

 

***   7   Haziran   seçimlerinde   gözlemlerde   bulunan   Avrupa   Konseyi   Parlamenter   Meclisi’nin  hazırladığı  raporda,  seçimlerin  genel  olarak  “iyi  organize  edildiği”  belirtildi,   Türkiye’ye   medya   özgürlüğü,   seçim   barajı   ve   cumhurbaşkanının   rolüne   dair   eleştiriler   yöneltildi.   Uluslararası   Şeffaflık   Derneği’nin   seçimlere   ait   hazırladığı   rapora   göre   ise   10'u  kamu  kaynaklarının  kullanımı  ile  ilgili  en  az  26  ihlal  yaşandı.  Rapora  erişim  için:  

http://www.seffaflik.org/wp-­‐content/uploads/2015/06/secim-­‐rapor-­‐SMALL.pdf    

***   Türkiye   İhracatçılar   Meclisi   22.   Olağan   Genel   Kurulu   ve   İhracat   Şampiyonları   ödül   töreni  yapıldı.  Törende  17-­‐25  Aralık  yolsuzluk  soruşturmalarının  şüphelisi  Rıza  Sarraf’a   ödül  verilmesi  ve  Sarraf’ın  ödülünü  Bakanların  elinden  alması  tartışmalara  neden  oldu.    

 

***  Girişimimizin  de  aralarında  yer  aldığı  19  sivil  toplum  örgütü,  seçilen  vekillerden  17-­‐

25   Aralık   soruşturmalarının   yeniden   başlatılmasını,   yolsuzlukla   mücadele   için   gerekli   yasal  düzenlemelerin  yapılmasını  istedi.  

 

***   Kısaca   Venedik   Komisyonu   olarak   bilinen   Avrupa   Hukuk   Yoluyla   Demokrasi   Komisyonu   bir   açıklama   yayımlayarak   yolsuzluk,   MİT   tırları   ve   Cemaat   soruşturmalarında   yaşanan   hukuksuzluklara   dikkat   çekti;   “Türkiye’de   hukukun   üstünlüğü  yönünde  atılan  adımların  tersine  döndüğünü”  belirtti.  

 

***  İsrail’de  yayınlanan  Haaretz  gazetesi,  diplomatik  ilişkileri  yeniden  canlandırmak  için   Dışişleri   Bakanlığı   Müsteşarı   Feridun   Sinirlioğlu   ile   İsrail   Dışişleri   Direktörü   Dore   Gold’un  Roma’da  gizli  bir  görüşme  yaptığını  iddia  etti.  Dışişleri  Bakanı  Mevlüt  Çavuşoğlu   iddiayı  doğruladı.    

 

***    Bilim  Akademisi,  ‘2015  Akademik  Özgürlükler  Raporu’nu  açıkladı.  Raporda  rektör   atamalarına   ve   akademisyenlerin   maruz   kaldığı   baskılara   yönelik   eleştiriler   yer   aldı.  

Rapora   erişim   için:   http://bilimakademisi.org/wp-­‐content/uploads/2015/05/Bilim-­‐

Akademisi-­‐2015-­‐Akademik-­‐%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BCkler-­‐Raporu-­‐.pdf    

(2)

***   Türkiye   Gazeteciler   Cemiyeti   (TGC),     TBMM’de   yer   alan   partilerin   grup   başkan   vekillerine     sunduğu   “Medyanın   Sorunları   ve   Çözüm   Önerileri”   başlıklı   raporunda   10   yıldır   gazetecilerin   yaşadığı   zorluklara   mercek   tuttu.   Rapora   erişim   için;  

http://tgc.org.tr/images/duyurular/tgcsorunlar%C4%B1vecozumonerileriraporu25.06.

2015.pdf    

-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  

 

   

AİHM,  Türkiye  ile  ilgili  dört  başvuruyu  karara  bağladı  

 

AİHM,   bir   gizli   tanığın   ifadesi   üzerine   açılan   davada   altışar   yıl   üçer   ay   hapis   cezasına   mahkum   olan   Ahmet   Balta   ve   Ahmet   Gökşen’in   adil   yargılanma   haklarının   ihlal   edildiğine  hükmetti.    

 

Gizli   tanık   ifadesinin   tek   başına   mahkumiyet   delili   olamayacağını   belirten   AİHM,   sanıkların  savunma  hakkının  engellenmesi  nedeniyle  Türkiye’nin  toplamda  4  bin  Euro   tazminat  ödemesine  karar  verdi.    

 

AİHM,  Atatürk  için  “kelle”  ifadesi  kullandığı  gerekçesiyle  ceza  alan  Emekli  Deniz  Kurmay   Binbaşı   Ömer   Fuat   Özçelebi’nin   başvurusunda   da   Türkiye’yi   suçlu   buldu.   ‘Atatürk’e   hakaret’ten   mahkum   olan   Özçelebi’nin   ifade   özgürlüğü   hakkının   hukuka   aykırı   şekilde   kısıtlandığına  karar  veren  AİHM,  tazminat  ödenmesine  ise  gerek  duymadı.  

 

AİHM,  ayrıca  15  yıl  önce  bastığı  mayın  nedeniyle  bacağını  kaybeden  Ercan  Bozkurt’un   başvurusunda  da,  Türkiye’yi  3  bin  Euro  manevi  tazminat  ödemeye  mahkum  etti.    AİHM,   Bozkurt’un  şikayetiyle  Türkiye’de  açılan  davanın,  zaman  aşımı  kararıyla  sonuçlanmasını,  

“Makul  zamanda  etkin  soruşturma  hakkı”nın  ihlali  olarak  değerlendirdi.  

 

Öte  yandan  AİHM,  HDP  Eş  Başkanı  Selahattin  Demirtaş’ın  yerel  bir  gazetenin  kendisini   hedef  göstermesine  karşı  önlem  alınmaması  nedeniyle  açtığı  davada  Türkiye’nin  insan   haklarını   ihlal   etmediğine   karar   verdi.   Demirtaş’ın   suç   duyurusu   üzerine   başlatılan   soruşturmada  savcılık,  söz  konusu  yazıyı  basın  özgürlüğü  kapsamında  değerlendirerek   takipsizlik  kararı  vermiş,  Demirtaş  da  AİHM’e  başvurmuştu.  

 

(3)

 

ABD  2014  İnsan  Hakları  Raporu’nu  açıkladı    

 

ABD   Dışişleri   Bakanlığı,   her   sene   yayınladığı   ülkelerin   insan   hakları   uygulamalarına   ilişkin  raporunu  açıkladı.  

 

Raporun  Türkiye  bölümünde;  basın  ve  ifade  özgürlüğü,  cezasızlık,  hukukun  üstünlüğü,   yolsuzluk  soruşturmaları  ile  azınlık  hakları  konularında  eleştiriler  yer  aldı.  

 

Raporun  İngilizce  metni  için:    

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper    

   

Erdoğan’a  hakaret  davaları    

 

Kars’ta  yaptığı  İnsanlık  Anıtı  heykeli  için  ‘Ucube’  diyen  Cumhurbaşkanı  Erdoğan’dan  10   bin   lira   tazminat   kazanan   Heykeltıraş   Mehmet   Aksoy,   Erdoğan’a   hakaret   suçlamasıyla   ifade  verdi.  

 

Tazminat   davasını   kazandıktan   sonra,   verdiği   röportajda,   “Kazandığınız   parayla   yeni   heykeller   yapacak   mısınız?”   sorusuna   “Haram   parayı   heykele   yatırmam”   cevabı   veren   Mehmet   Aksoy   hakkında,   Erdoğan’ın   avukatları   İstanbul   Cumhuriyet   Savcılığı’na   suç   duyurusunda  bulunmuştu.  

(4)

Savcılık  hazırladığı  iddianamede  Erdoğan’a  hakaret  ettiği  gerekçesiyle  Aksoy’un  1  yıl  2   aydan,  4  yıl  8  aya  kadar  hapsini  istedi.  Aksoy  ise  savcılık  ifadesinde,  “Bu  para  herhangi   bir  emek  ve  ter  karşılığı  kazanılan  bir  para  olmadığı  için  bu  tabiri  kullandım.  Suçlamaları   kabul  etmiyorum”  dedi.  

 

25   Temmuz   2014’te   cumhurbaşkanlığı   seçimleri   için   gittiği   Eskişehir’de   Recep   Tayyip   Erdoğan’ı   protesto   eden   20   kişiye   ‘kamu   görevlisine   görevinden   dolayı   hakaret’  

suçlamasıyla   dava   açıldı.   Eskişehir   10.   Asliye   Ceza   Mahkemesi’nde   görülecek   davada   savcılık,  atılan  sloganlarla  taşınan  dövizleri  suç  unsuru  olarak  gösterdi.  

 

Eskişehir   Anadolu   Üniversitesi’nde   ise   yemekhane   duvarına   üzerinde   Cumhurbaşkanı   Tayyip  Erdoğan’ın  resmi  bulunan,  “diktatörler  sokakta  devrilirler”  yazılı  pankart  asan  iki   öğrenci   hakkında   ‘cumhurbaşkanına   hakaret’   suçlamasıyla   1   yıldan   4   yıla   kadar   hapis   istemiyle  dava  açıldı.    

 

Ayrıca   301   madencinin   yaşamını   yitirdiği   Soma   faciasının   yıldönümünde   Eskişehir’de   yapılan   anma   töreninde   de  Cumhurbaşkanı   Erdoğan   aleyhine   slogan   atan   173   kişi   hakkında  da  soruşturma  açıldı.  

 

Diğer   yandan   İzmir’de   yaptıkları   basın   açıklaması   sırasında   slogan   atarak   dönemin   başbakanı   Tayyip   Erdoğan’a   hakaret   ettikleri   gerekçesiyle   haklarında   dava   açılan   yedi   Türkiye  Komünist  Partisi  (TKP)  üyesi  ise  beraat  etti.  

 

 

 

Pankarta  iki  yıl  hapis  istemi  

 

23  Nisan  Ulusal  Egemenlik  ve  Çocuk  Bayramı’nda    CHP  Konya  il  binasına  asılan  pankart   için  Gençlik  Kolları  Başkanı  Gençosman  Killik  hakkında  dava  açıldı.    

 

Başbakan   Davutoğlu’nun   pankartta   yer   alan   karikatürize   edilmiş   ilkokul   önlüklü   fotoğrafı   hakaret   sayıldı.   Konya   4’üncü   Asliye   Ceza   Mahkemesi’nde   görülecek   davada   Killik,  iki  yıla  kadar  hapis  istemiyle  yargılanacak.    

 

(5)

 

Torpilli  konut  haberine  hapis  istemi  

 

Emlak  Konut’tan  indirimli  ev  alan  hâkim  ve  savcılarla  ilgili  haberi  nedeniyle  Cumhuriyet   gazetesi   muhabiri   Canan   Coşkun’a   dava   açıldı.   Savcılık,   Coşkun’un   “kamu   görevlisine   görevinden  dolayı  hakaret”  suçundan,  23  yıl  4  aya  kadar  hapsini  istedi.  

 

Cumhuriyet  savcısı  Umut  Tepe’nin  hazırladığı  iddianamede,  söz  konusu  haberle  savcı  ve   hâkimlerin  isimleri  zikredilerek  itibarlarının  zedelenmeye  çalışıldığı,  haberin  hâkim  ve   savcıları  küçültmek  için  yapıldığı  öne  sürüldü.    

 

İddianamede,   şikâyetçi   olmayan   8   savcı   ve   hâkim   de   ‘mağdur’   olarak   yer   aldı.   Ancak   Savcı  Tepe,  şikâyetçi  olmayan  savcı  ve  hâkimler  için  de  ceza  talep  etti.  

 

   

Yargılanan  gazeteciler...  

 

Gazeteci  Ahmet  Şık  hakkında,  ‘Paralel  Yürüdük  Biz  Bu  Yollarda’  kitabı  nedeniyle  32  aya   kadar  hapis  istemiyle  dava  açıldı.  Şık,  kitabında  Ulaştırma  eski  Bakanı  Binali  Yıldırım’a   hakaret  ettiği  gerekçesiyle  yargılanacak.  

 

Evrensel   Gazetesi   Genel   Yayın   Yönetmeni   Fatih   Polat,     hakkında   Roj   TV   muhabirliği   yaptığı  iddiasıyla  2008  yılında  başlatılan  bir  soruşturma  kapsamında  ifade  verdi.    

 

Savcılık,   Roj   TV’nin   muhabiri   olduğunu   iddia   ettiği   gazeteci   Polat’ı   ‘terör   örgütü   propagandası   yapmakla’   suçladı.   Polat   ise   1995   yılından   bu   yana   Evrensel'de   görev   yaptığını   belirterek;   “Bu   ülkede,   aralarında   gazetecilerin   de   bulunduğu   pek   çok   kişi   temeli  olmayan,  uydurma  delillerle  suçlanarak  mahkum  edilebiliyor”  dedi.    

 

(6)

DİHA  muhabiri  Hakan  Yılmaz  ve  Van    ANF  muhabiri  Oktay  Candemir  hakkında  da  “ROJ   TV  muhabiri”  oldukları  gerekçesiyle  soruşturma  başlatıldı  

 

Ankara   Cumhuriyet   Başsavcılığı’nın   “Silahlı   terör   örgütüne   üye   olmak   ve   silahlı   terör   örgütünün   propagandasını   yapmak”   suçlamasıyla   açtığı   soruşturmada   ANF   muhabiri   Oktay   Candemir’in   2005   ve   2008   yıllarında   telefonla   bağlandığı   Roj   TV   programları,   DİHA  muhabiri  Hakan  Yılmaz’ın  ise  2013  yılında,  ROJ  TV’ye  telefonla  haber  vermesi  delil   olarak  gösterildi.    

 

İstanbul   Esenyurt’ta   Kobani’ye   destek   amacıyla   düzenlenen   bir   eylemi   takip   eden   Evrensel  muhabiri  Eren  Ergine’ye  de  dava  açıldı.  Savcılık,  aralarında  gazeteci  Ergine’nin   de   olduğu   23   kişiyi   ‘Örgüt   üyesi   olmak’,   ‘Mala   zarar   vermek’   ve   ‘Tehlikeli   maddeleri   izinsiz   bulundurmak’   ile   suçladı.   Davanın   ilk   duruşması   25   Haziran’da   Bakırköy   Adliyesi’nde  görülecek.  

 

   

HDP’ye  Syriza  soruşturması  

 

İzmir’deki   seçim   mitingine   Syriza’nın   genel   başkan   yardımcısının   katılması,   HDP’ye   soruşturma  açılmasına    sebep  oldu.    

 

Syriza  Merkez  Komite  üyesi  ve  Dış  İlişkiler  Genel  Başkan  Yardımcısı  Yannis  Bournos’un   mülki  amirlerin  haberi  olmadan  partinin  İzmir  mitingine  katıldığını  öne  süren  savcılık,   HDP  İzmir  İl  Eşbaşkanı  Cavit  Uğur  hakkında  soruşturma  açtı.  

 

   

Grup  Yorum’a  yasak  

 

Grup   Yorum'un   30.   yılı   kapsamında   İstanbul   ve   Ankara’da   düzenlenen   konserler   valiliklerce  yasaklandı.    

(7)

İstanbul   ve   Ankara   Valilikleri   “Konserlerin   toplumun   bazı   kesimleri   tarafından   tepki   toplayabileceği  için  uygun  görülmediği”  gerekçesini  öne  sürdü.    

 

   

Ak  Saray’da  piknik,  Taksim’de  yürüyüş  yasak  

 

“Halka   açık”   olduğunun   açıklanması   üzerine   Cumhurbaşkanı’nın   kullandığı   Saray   önünde,  top  oynayıp,  piknik  yapmak  isteyen  öğrenci  kollektifi  üyesi  üniversitelilere  polis   müdahale  etti.    

 

“Tayyip  Erdoğan    halka  açık  olduğunu  söylüyor,  biz  de  bu  koca  sarayın  çimlerinde  piknik   yapmaya,  koalisyon  görüşmesi  yapmaya  geldik”  diyerek  çimlerde  top  oynamaya  başlayan   üniversitelileri   önce   polis,   ardından   da   sarayın   korumaları   müdahale   ederek   uzaklaştırdı.

 

 

Birleşik  Haziran  Hareketi’nin  ülke  genelinde  düzenlediği  “Görülmedik  hesap  kalmayacak”  

eylemi  de  İstanbul’da  polis  saldırısıyla  son  buldu.  

 

İstiklal   Caddesi   Tünel   Meydanı’nda   toplanan   BHH   üyelerinin   önü   polis   barikatı   ile   kesildi.  Polisin  yürüyüşe  izin  vermeyeceğini  anons  etmesi  üzerine  BHH  üyeleri  oturma   eylemi  başlattı.  Oturma  eylemine  polis  tazyikli  su  ve  plastik  mermi  kullanarak  müdahale   etti.  

 

Saldırının  ardından  ÖDP  Eş  Genel  Başkanı  ve  BHH  Yürütme  Kurulu  üyesi  Alper  Taş  grup   adına  açıklama  yaptı.  Taş,  ‘Anayasal  Hakkımızı  kullanıyoruz.  Dün  Hizbut  Tahrir’ciler  iki   saat  yürüyüş  yaptı,  trafiği  kapattı.  O  zaman  neredeydiniz?’  dedi.  

 

Diğer   yandan   Antalya'nın   Alanya   ilçesinde,   Özgecan   Aslan'ın   katledilmesini   protesto   eylemlerine   katılan   Birleşik   Haziran   Hareketi   (BHH)   üyesi   5   kişi   hakkında   Toplantı   ve   Gösteri  Yürüyüşleri  Kanunu’na  muhalefet  gerekçesiyle  soruşturma  başlatıldı.  

 

(8)

   

Oğlu  linç  edilen  babaya  polise  mukavemet  soruşturması  

 

İzmir   Cumhuriyet   Savcılığı,   Kobani   gösterileri   sırasında   linç   edilerek   öldürülen   Ekrem   Kaçaroğlu’nun   babası   Bedrettin   Kaçaroğlu’nu   ‘polise   direnme   ve   darp’   ile   suçlayarak   soruşturma  açtı.    

 

Bir   sivil   polisin,   oğlunu   linç   edilmekten   kurtarmak   için   olay   yerine   gelen   babadan   şikayetçi   olmasıyla   başlatılan   soruşturmaya,   Kaçaroğlu;   "Eğer   polis   ise   neden   oğlum   Ekrem'e  sahip  çıkmıyor,  çocuğu  kurtarmıyor?...  Ekrem'i  vuranlar  kurtulur,  ben  ceza  alırım   belki  de"  diyerek  tepki  gösterdi.    

   

   

‘Nefret’  her  yerde!  

 

Yeni   Şafak   yazarı   Prof.   Dr.   Hayrettin   Karaman,   21   Haziran’da   yayımlanan   ‘İbadet   açık,   kabahat  gizli  olacaktır’  başlıklı  yazısında,  nefret  söylemi  içeren  ifadelerle  LGBTİ  bireyleri   hedef  aldı.    

 

LGBTİ   Onur   Haftası   kapsamında   yapılacak   faaliyetlere   ve   bu   kapsamda   düzenlenen   Boston   Eşcinsel   Erkek   Korosu   konserine   tepki   gösteren   Karaman,   eşcinselliğin  

‘ahlaksızlık’   olduğunu   savundu.   “Eşcinseller   namuslu   ve   onurlu   insanların   aralarına   katılamazlar,  yaptıkları  tiksinti  ile  karşılanır”  dedi.    

 

Adıyaman’da   kimliğinde   bulunan   din   hanesindeki   ‘İslam’   ibaresini   çıkardıktan   sonra   oturduğu   evi  işaretlenen   ve   tehdit   mektupları   alan   E.F.   isimli   genç   bir   kez   daha   tehdit   edildi.  "İki  kez  adres  değiştirdim.  Ancak  gittiğim  her  yere  bu  mektuplar  bırakılıyor.  Ben  

(9)

diyen  E.F.,  konu  ile  ilgili  daha  önce  savcılığa  suç  duyurusunda  bulunduğunu,  ayrıca  can   güvenliğinin  sağlanması  için  valilikten  polis  koruması  istediğini  belirtti.    

 

Kars   Belediye   Başkanı   Murtaza   Karaçanta,   Caz   piyanisti   Tigran   Hamasyan'ın   Ani   Harabeleri'nde  verdiği  konsere  nefret  söylemi  içeren  ifadelerle  tepki  gösterdi.    

 

Konserle   ilgili   basın   toplantısı   yapan   Kars   Ülkü   Ocakları   Başkanı   Tolga   Adıgüzel   de  

“Satılmış  hainler  sabrımızı  mı  zorlamak  istiyor?  Yoksa  bizler  de  Kars  caddelerinde  Ermeni   avına  mı  çıkalım?”  sözleriyle  ırkçı  tehditler  savurdu.    

 

Yalova   Çiftlikköy’e   bağlı   Sultaniye   mahallesinde   ise   inşaatlarda   çalışan  Kürt   kökenli   yurttaşlar,   “Bu   mahalleyi   terk   edin”   diyen   100   kişilik   bir   grubun   saldırısına   uğradı.  

İşçilerin   yaşadığı   bir   evin   kapısını   kırarak   içeri   giren   ve   ateş   açan   ırkçı   grubun   saldırısında  6  kişi  yaralandı.    

 

   

DÜŞÜNCE  SUÇLARI  MÜZESİNDE  BU  HAFTA  

 

Müzemizin  kapı  önü,  Türkiye’nin  güncel  fotoğrafını  çekmeyi  sürdürüyor:  

 

7   Haziran   seçimleri   sonuçlandı,   HDP   barajı   geçti,   AKP   Meclis   çoğunluğunu   kaybetti.  

Şimdi   gündem   değişen   siyasi   dengeler   ve   koalisyon   tartışmaları...   Koalisyon   hesapları   için  masa  başına  oturan  liderlerin  ilk  işi  kırmızı  çizgilerini  açıklamak  oldu.  

 

91  yaşında  hayatını  kaybeden  Türkiye’nin  9.  Cumhurbaşkanı  Süleyman  Demirel  devlet   töreniyle   defnedildi.   1965-­‐1993   yılları   arasında   yedi   farklı   hükümette   başbakanlık   görevinde   de   bulunan   Demirel’in   top   arabasında   taşınan   naaşını   siyasal   hayatımızda   bıraktığı  eserleri(!)  de  takip  ediyor.  

 

Gösteri   hakkını   izin   şartına   bağlayan   Başbakan   Davutoğlu   ve   sordukları   sorulara   sinirlenerek   gazetecileri   gözaltına   aldıran   Urfa   Valisi   İzzettin   Küçük   müzemizdeki   yerlerini   alan   ilk   şahsiyetler   oldu.   Bir   kez   daha   hatırlatıyoruz;   ‘Politikacılar,   lütfen   ağzınızdan   çıkan   sözlere   dikkat   edin.   Aleyhinize   kanıt   olarak   kullanılabilir   ve   ertesi   gün  

(10)

 

Cumhurbaşkanı   Erdoğan’ın,   seçimlerin   ardından   CHP   Eski   başkanı   Deniz   Baykal   ile   görüşmesi  Ak  Parti  -­‐  CHP  koalisyonuna  doğru  bir  adım  olabileceği  tartışılıyor.    

 

2015’in  ilk  altı  ayında  öldürülen  kadın  sayısı  144’e  ulaştı  

 

Ayrıntılar  ve  daha  fazlası  için:  www.dusuncesuclarimuzesi.net      

  DÜŞÜNCE  SUÇU  DURUŞMALARI  

 

90’lı  yıllarda  yaşanan  26  faili  meçhul  cinayete  ait  5’i  firarî  16  sanıklı  JİTEM  Davası’na  23  Haziran’da   devam   edildi.   Diyarbakır   1.   Ağır   Ceza   Mahkemesi’ndeki   duruşmada   mahkeme   heyeti,   “güvenlik”  

gerekçesiyle   Ankara’ya   nakledilen   Musa   Anter   cinayeti   davası   ile   görülmekte   olan   davanın   birleştirilmesine  karar  verdi.    

Eskişehir’de   2013   yılında   12   Eylül   askeri   darbesini   protesto   eden   35   kişi   hakkında   “2911   sayılı   Toplantı  ve  Gösteri  Yürüyüşleri  Yasası’na  muhalefet  ettikleri”  iddiasıyla  açılan  davaya  23  Haziran’da   devam   edildi.   Eskişehir   7.   Asliye   Ceza   Mahkemesi’ndeki   duruşmada   sanıkların   savunmalarını   yapmalarının  ardından  hâkim  duruşmayı  5  Ekim  2015’e  erteledi.    

2013   yılındaki   Gezi   Parkı   eylemleri   döneminde   Antalya’daki   protesto   gösterilerine   katıldıkları   için   haklarında   “2911   sayılı   Toplantı   ve   Gösteri   Yürüyüşleri   Yasası’na   muhalefet   ettikleri”   ve   “polise   direndikleri”   suçlamasıyla   dava   açılan   185   kişinin   yargılanmasına   23   Haziran’da   devam   edildi.  

Antalya  13.  Asliye  Ceza  Mahkemesi’ndeki  duruşmaya  katılan  sanıkların  son  savunmalarını  alan  hâkim,   kararını  açıklamak  üzere  duruşmayı  erteledi.    

Berkin   Elvan’ın   polisin   kullandığı   gaz   bombasıyla   öldürülüşünün   birinci   yıldönümünde   İstanbul’da   Gezi  Parkı’nın  merdivenlerinde  eylem  yapan  4  liseli  hakkında  açılan  davaya  23  Haziran’da    başlandı.  

İstanbul   14.   Ağır   Ceza   Mahkemesi’ndeki   duruşmada   mahkeme   heyeti,   “yasadışı   örgüt   üyesi   olmak”,  

“2911   sayılı   Toplantı   ve   Gösteri   Yürüyüşleri   Yasası’na   muhalefet   etmek”   ve   “kamu   görevlisine   görevinden   dolayı   hakaret   etmekle”   suçlanan   D.B.,   İ.E.,   M.Y.   ve   M.G.’nin   delil   yetersizliğinden   beraat   ettiğini  açıkladı.    

İzmir’in   Bornova   İlçesi’ndeki   Kobani   eylemleri   döneminde   Ekrem   Kaçeroğlu’nu   linç   ederek   öldüren   tutuksuz   4   kişinin   yargılanmasına   24   Haziran’da   devam   edildi.   İzmir   8.   Ağır   Ceza   Mahkemesi’ndeki   duruşmada  avukatları  dinleyen  mahkeme  heyeti,  sanıkların  bir  sonraki  duruşmaya  zorla  getirilmeleri   ve  tutuklanmaları  taleplerini  reddederek  duruşmayı  27  Ekim  2015’e  erteledi.  

İstanbul’da   Gezi   Parkı   eylemleri   sırasında   2   Haziran   2013’te   İstanbul’un   Ümraniye   İlçesi’nde   eylemcilerin   arasından   geçmeye   çalışan   bir   aracın   altında   kalarak   yaşamını   yitiren   Mehmet   Ayvalıtaş’ın   ölümüyle   ilgili   açılan   davaya   24   Haziran’da   devam   edildi.   Anadolu   8.   Ağır   Ceza   Mahkemesi’ndeki   duruşmada   mahkeme   heyeti   olay   yerinde   keşif   yapılmasına   karar   vererek   duruşmayı  11  Kasım  2015’e  erteledi.    

Hakkında   ‘terör   örgütü   üyeliği’   gerekçesiyle   verilen   hükmün   Anayasa   Mahkemesi   tarafından   bozulması   üzerine   yeniden   yargılanan   HDP’li   Sebahat   Tuncel'in   davası   25   Haziran’da   görüldü.  

İstanbul  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesi  heyeti  davayı  30  Haziran  2015’e  erteledi.    

Gazeteci   Barış   Pehlivan’ın   dönemin   İstanbul   özel   yetkili   başsavcı   vekili   Zekeriya   Öz’e   hakaretten   yargılandığı  davanın  5.  duruşması  25  Haziran  tarihinde  görüldü.  Duruşma  1  Aralık  2015’e  ertelendi.  

Gezi  Parkı  direnişine  verdikleri  destek  nedeniyle  “Hükümete  darbe  girişimi”  ile  suçlanan  Beşiktaş’ın   taraftar   grubu   Çarşı   üyesi   35   kişi   hakkındaki   davaya   İstanbul   13.   Ağır   Ceza   Mahkemesi’nde   26   Haziran’da  devam  edildi.  Duruşma  11  Eylül  2015’e  ertelendi.  

 

GELECEK  HAFTANIN  DURUŞMALARI  

 

(11)

amacıyla   yapılan   eylemde   Cumhurbaşkanına   hakaret   ettiği   suçlamasıyla   hakkında   dava   açılan   Şafak   Kurt’un  ikinci  duruşması  Akhisar  Adliyesi’nde  görülecek.    

Faili  meçhul  18  cinayete  ilişkin  aralarında  Mehmet  Ağar’ın  da  olduğu  19  sanığın  yargılandığı  davanın   bir  sonraki  duruşması  3  Temmuz  2015  tarihinde  Ankara  1.  Ağır  Ceza  Mahkemesi’nde  yapılacak.    

 

İfade   özgürlüğü   ile   ilgili   olaylara   ilişkin   haberleri   (   http://www.antenna-­‐

tr.org/sites.aspx?SiteID=21&mod=cat&ID=705   )   takip   edebilir   ve   haftalık   bültene   ulaşabilirsiniz.    

 

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :