• Sonuç bulunamadı

sahip olduğu kök sistemleri gelir. Geniş kök sistemine

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "sahip olduğu kök sistemleri gelir. Geniş kök sistemine"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1

c) Uygulama yöntemi üretici için kabul edilebilir olmalıdır

Gübre uygulaması en az işgücü ile en ucuz şekilde ve kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Üretici tarafından çeşitli nedenlerle kabul görmeyen ve uygulama güçlüğü olan, maliyeti yüksek bulunan bir yöntemin başarı şansı azdır.

Uygulanan gübrelerden optimum yararın sağlanması üzerine çeşitli etmenler etki yapar.

Bu konuda en belirleyici etmenlerin başında bitkilerin

sahip olduğu kök sistemleri gelir. Geniş kök sistemine

sahip bitkilerde değinim yüzeyi daha fazla olacağı için

böyle bitkiler uygulanan gübrelerden daha fazla

yararlanır.

(2)

2

 Yonca, domates, soğan ve şeker pancarı gibi çimlenmeden hemen sonra öncelikle kazık kök oluşturan bitkilerde gübrelerin tohumun altına gelecek şekilde uygulanması önerilmektedir.

 Buna karşın öncelikle yan kökleri oluşturan

bitkilerde gübrelerin tohumun iki yanına

banda uygulanması tercih edilmelidir.

(3)

3

GÜBRE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

(4)

4

Gübre uygulama yöntemlerinin seçiminde dikkate alınacak etmenler;

a)

Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri,

b)

Yetiştirilecek bitkilerin kök sistemleri (örneğin yüzeysel ya da derin kök sistemine sahip olmaları),

c)

Uygulanacak kimyasal gübrelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri,

d)

Gübre uygulaması için gerekli olan cihazlar ve

e)

Uygulanacak gübrenin fiyatı

öncelikle ve önemle gözönünde bulundurulmalıdır.

(5)

5

 Kimyasal Gübreler

 a) Katı

 b) sıvı ve

 c) Gaz halinde

olmak üzere üç farklı şekilde üretilmekte

ve gübrelemede bu üç şekilde üretilen

gübreler kullanılmaktadır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Daima tüm suffixlerin eklendiği sabit bir kök vardır ve bu bağlamda Hurrice prefix ve suffixlere sahip olan Sümerce’den ayrılır.. Hurri gramerinde şu kelime sınıfları

Bilişim-Biyoinformatik başlı- ğıyla üç, Doku Mühendisliği başlığıyla bir, Hematolo- ji-Onkoloji başlığıyla üç, Hüc- resel Tedavi ve Rejeneratif Tıp başlığıyla on

 Septoria tiritici tarafından meydana getirilen Septoria yaprak lekesi hastalığı da ülkemizde yaygın olarak

dalların yüzey toplamına eşit veya daha fazladır... Kazık kök: Ana kök ve yan köklerden oluşur. Fasulye,lahana ve havuç kökleri bu tür köke örnektir. Saçak kök: Ana

Ancak yapraklar birbirini gölgelediğinden, bir pancar bitkisinde ancak 3000 cm 2 ’lik yaprak alanı fonksiyoneldir...

9.Hafta o Sitokinler 10.Hafta o Kordon Kanı 11.Hafta o Mikroenjeksiyon 12.Hafta. o Epigenetik, Otoimmun Hastalıklar Ve Kök Hücre Tedavisi,

dünya savaşı sonuçlarına (Hiroşima ve Nagazaki) bağlı olarak Reckers ve arkadaşları tarafından hematopoietik kök hücre ile ilgili çalışmalar radyasyondan

Gastrulasyon sonucu, embriyonun içerdiği 3 eşey tabakası, vücut organlarını oluşturmak için birbirleriyle etkileşime girer....