• Sonuç bulunamadı

Kök Gövdesi Kök Gövdesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kök Gövdesi Kök Gövdesi"

Copied!
11
2
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Kök Gövdesi Kök Gövdesi

Kök gövdesinin şekli ve boyutları çeşit, toprak ve

iklim faktörlerine göre büyük farklılık gösterir. Kök

gövdesi; baş, boyun, gövde ve kuyruk olmak üzere 4

kısıma ayrılır

(2)

Kök Gövdesi Kök Gövdesi

Baş

En dış yaprakların oturduğu yere kadar olan kısımdır. Pancar baş kısmı toprak seviyesinde veya toprak seviyesinin birkaç cm üzerinde bulunur. Başın toplam kök gövdesine oranı

%6’dır.

Pancar baş kısmında fabrikasyon sırasında

şekerin kristalize olmasını engelleyen zararlı

azotlu bileşikler bulunur. Bu nedenle pancar

teslim edilirken baş kısmı kesilir. Hayvan

beslenmesinde ise değerli bir yemdir.

(3)

Kök Gövdesi Kök Gövdesi

Boyun

En dış yaprakların çıktığı yer ile ilk yan köklerin

çıktığı yere kadar olan kısımdır. Boyunun kök

gövdesine oranı %8’dir.

(4)

Kök Gövdesi Kök Gövdesi

Gövde

Boyundan kuyruğa kadar olan kısımdır. Şeker üretilen asıl kısım gövdedir. Teknolojik açıdan gövdenin düzgün, çatalsız ve konik olması gerekir. Gövdenin kök gövdesine oranı %80’dir.

Gövdenin karşılıklı iki yüzünde hafif helezon

şeklinde oyuklar vardır. Bu oyukların fazla derin

olmaması istenir. Aksi halde fazla miktarda

toprak ve çamur tutarlar, bu da fabrikasyondan

temizlik işini güçleştirir. En fazla şeker gövdede

bulunur.

(5)

Kök Kök

Pancar, toprağın derinlerine doğru gelişen kuvvetli bir kök sistemine sahiptir. Kök sistemi ne kadar iyi gelişirse pancar da o kadar iyi beslenir.

Kökler 3 m derinlere kadar inebilir.

(6)

Yaprak Yaprak

Pancar tohumları 2 hafta içerisinde filiz verirler. Çimlenen tohumda 2 adet

kotiledon yaprağı bulunur. Bu iki yaprakçık kısa süre sonra kuruyarak

kaybolurlar. Bunları takiben birinci vejetasyon yılı boyunca hayatta kalan

esas yapraklar oluşur. Yapraklar demet halinde bulunup, en dışta yaşlı, iç

kısımda ise genç yapraklar vardır.

(7)

Yaprak Yaprak

Bitkide ortalama 35-50 arasında yaprak bulunur. Tüm bitkilerde olduğu gibi

pancarda da esas fotosentezin yapıldığı yer yapraktır. Bir pancar yaprağının

ortalama yüzeyi 105-120 cm

2

’dir. Bir bitkinin ortalama yaprak alanı 8000-

8500 cm

2

’dir. Ancak yapraklar birbirini gölgelediğinden, bir pancar

bitkisinde ancak 3000 cm

2

’lik yaprak alanı fonksiyoneldir.

(8)

Yaprak Yaprak

Yaprak sapı oldukça uzun ve etlidir. Yaprak orta damarı belirgin olup, bundan çıkan ikinci ve üçüncü derecedeki damarlar yaprağı ağ gibi sarar.

Yaprakta %75-80 su, %20-25 kuru madde vardır.

(9)

Yaprak Yaprak

Pancar yaprağı, yaprak sapı ve ayası

olmak üzere iki kısımdan oluşur

(10)

Yaprak - Formu

Yaprak - Formu

(11)

Yaprak - Şekli Yaprak - Şekli

Yaprak şekli oval olmakla birlikte, değişik formlar gösterebilir.

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

 Septoria tiritici tarafından meydana getirilen Septoria yaprak lekesi hastalığı da ülkemizde yaygın olarak

Fenerlenmesi sona eren püslerin renkleri kahverengileşir,esmer renk alır ve dökülürler.Gelişmiş ve fenerlenme durumuna gelmiş erkek çiçek başakları çeşitlere göre

Bu çalışmada, karbapenemler dahil tüm beta-laktam grubu antibiyotiklere ve kinolon grubu antibiyotiklere karşı yüksek düzeyde direnç olduğu; önemli bir tedavi seçeneği

Uygulaması yapılan beş farklı model içerisinde yer alan satın al ve tut ve sabit oranlı portföy sigortası modelleri oransal, geriye kalan modeller ise sentetik

1- Kullanılan Alüminyumun Kimyasal Bileşimi: İmalatta kullanılacak alüminyum hammadde alaşımı EN-AW 6060 olup alaşımlama elemanları aşağıda belirtilen limitler

İnşaat sırasında nehrin çevrilmesi için gerekli batardolar, tüneller ve diğer tesisler plan ve kesitleriyle projelendirilecektir. İnşaat sırasında temele sızabilecek

Hyer ve Brown’ de hücresel imalat sistemini oluşturan hücreleri belirli bir parça ailesine ait parçalara işlem uygulanmak üzere birbirine yakın uzaklıklara

DIN 1986 ”Arazi ve Binalar için Drenaj Sistemleri” geri tepme seviyesinin altında oluúan ve geri tepme seviyesinin altındaki yüzeylerden gelen ya ÷mur sularından

Çalışmanın Şehzâde Korkud’un Dîvânı’nda Tespit Edilen Söz Varlığı Özellikleri başlığı altında tespit edilen kelimeler eşya adları, insan bedeni ile

Schempf öncelikle Explorer adlý kablosuz- kontrollü, pille çalýþan, kamerayla donatýlmýþ robotu, New York’un caddeleri altýndaki sekiz inç çapýnda dökme demir gaz

Zamana bağlı korozyon potansiyeli ölçümleri, beton karışım suyu ile birlikte betona değişik konsantrasyonlarda NaCl katılmasıyla betonarme çeliğinin korozyon potansiyellerinin

Diğer bir ifadeyle B0Y1 ve B1Y0 uygulamaları çay bitkisinin bor ihtiyacını karşılar uygulama olurken, B1Y1 uygulaması ile her üç yaprak ögesinin

Sapsız yaprak ayası tabanının gövdeyi sararak, gövdenin yaprak içerisinden geçiyormuş gibi göründüğü basit yaprak.... Yaprak kaidesinin kalp

nın neden olduğu Cercospora Yaprak Yanıklığı hastalığı bulunmaktadır. Bu hastalık mücadele yapılmadığı zaman dayanıklı çeşitlerde bile pancar kök veriminde

Bu çalışmada, Türkiye’nin batısında Çanakkale Bölgesinde karpuz bitkisi için klorofil okumaları ve yaprak su içeriği ölçümlerinden yararlanılarak bitkideki su

Tırnak gövdesinin bazal kısmında yarım ay şeklinde opak beyazımsı kısma lunala denir. Tırnak yatağındaki dermis de bol kan damarları bulunur. Saydam tırnak bu nedenle

ACM formatına göre uyarlama yapan verici yapısında kodlama için seçilen seri birleştirilmiş evrişimsel kodlama için bilgi blok uzunluğu

Ana­ dolu yakasında Üsküdar vapur İskelesi ile Tekel İçki Fabrikası arasındaki iskân alanı dışında kalan ve planda park yeri olarak gösterilen 101 bin

[r]

[r]

[r]