• Sonuç bulunamadı

Tahıllarda kök ve kök boğazı hastalıkları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tahıllarda kök ve kök boğazı hastalıkları"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tahıllarda kök ve kök boğazı hastalıkları

Fusarium spp.

Fusarium culmorum

Fusarium graminearum

Cochliobolus sativus

Kök çürüklüğü dışında fideliklerde, yeşil

aksamda, başakta ve gelişen tanelerde de

hastalık oluşturabilirler.

(2)

Cochliobolus sativus (eşeyli dönem)

Bipolaris sorokiniana

Helminthosporium sativum

(3)

Tahıllarda kök çürüklükleri

Fusarium ve Helminthosporium türleri kurak

bölgelerde yaygındır.

(4)

Pseudocercosporella herpotrichoides

Nemli bölgelerde yaygındır.

Buğday, çavdar, yulaf ve diğer graminelere göre daha hassastır.

Kışlık buğdaylar yazlık buğdaylardan daha çok zarar görürler.

Belirtiler başaklanmış bitkilerde çok belirgindir.

Konidi üretimi 10 C civarında en fazladır.

(5)

Rhizoctonia kök ve kök boğazı

çürüklüğü

(6)

Gaeumannomyces graminis var. tritici

Hastalık gelişmesi, alkali, sıkışmış, verimsiz

(özellikle azot ve fosforca zayıf), drenajı iyi

olmayan topraklarda daha iyi olmaktadır.

(7)

Phythium kök çürüklüğü

Organik madde ve fosfor bakımından zayıf ,

nemli topraklarda yaygındır.

(8)

Danede siyahlaşma ve leke oluşumu

Embriyo kararması

Nem oranı yüksek durumlarda problem olabilir.

Tohum olgunlaşması sırasında meydana gelen yağışlar danede siyahlaşmayı teşvik eder.

Hastalanmış daneler lekeli, uç kısımları koyulaşmış veya siyahlaşmış olabilir.

Embriyo istilaya uğramışsa çimlenme azalır.

Hastalıklı danelerden yapılmış gıda ürünlerinde

istenmeyen koku olabilir veya bunlar yenildiğinde

hastalığa neden olabilir.

(9)

Danede siyahlaşma ve leke

oluşumuna neden olan etmenler

Alternaria, Helminthosporium, Fusarium,

Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium,

Curvularia, Gloeosporium, Myrothecium,

Nigrospora, Penicillium, Plenodomus,

Rhizopus, Stemphylium türleri

(10)

Depo hastalıkları-Depo küfleri Aspergillus spp. Penicillium spp.

Depolanmış buğdaylarda bozulmaya yol açarlar.

Depo fungusları buğday danelerini hasattan önce veya hasattan sonra enfekte edebilirler fakat depoda önemli zarara yol açabilirler.

Bazan kuru toprakta çimlenemeyen daneler de zarara uğrayabilir.

Nisbi nemin %70 den fazla olduğu durumlarda veya %13 den fazla nem içeren danelerde

hassasiyet görülür.

(11)

Paraziter olmayan hastalıklar

Kurak zararı-Zor olum

Nem zararı

Don zararı

(12)

Septoria yaprak

lekesi

(13)

Septoria tiritici tarafından meydana getirilen

Septoria yaprak lekesi hastalığı da ülkemizde

yaygın olarak görülmektedir.

(14)

Külleme

Blumeria graminis tarafından meydana getirilen külleme

hastalığı tahılları

etkilemekte ve verim

kayıplarına sebep

olmaktadır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bilişim-Biyoinformatik başlı- ğıyla üç, Doku Mühendisliği başlığıyla bir, Hematolo- ji-Onkoloji başlığıyla üç, Hüc- resel Tedavi ve Rejeneratif Tıp başlığıyla on

sarı nokta hastalığını tedavi etmek için kök hücrelerden üretilen bir “yama”, görme yeteneğini büyük ölçüde kaybeden dört hastanın görüşünü geliştirdi..

Ancak kordon kanında bulu- nan veya buradan elde edilen kök hücrelerin, embri- yonik kök hücrelere çok benzer olmasına karşın ak- tarıldıkları canlılarda embriyonik

 Arpa yaprak lekesi hastalığı ile mücadelede primer inokulum kaynaklarının (bitki artığı, tohum) yok edilmesi

Fosfor noksanlığı olan ve kireç kapsamı % 23 olan bir toprakta yetiştirilen ak acıbakla bitkisinin sitrik asit salgılamasına bağlı olarak rizosfer ve rizosfer dışı

deri kök hücreleri deriyi oluşturan de ğ i ş ik deri hücrelerine dönüşebilirler.. Elde Edildikleri Yere Göre.. 1) Embriyonel Kök Hücre Blastosist adı verilen

9.Hafta o Sitokinler 10.Hafta o Kordon Kanı 11.Hafta o Mikroenjeksiyon 12.Hafta. o Epigenetik, Otoimmun Hastalıklar Ve Kök Hücre Tedavisi,

Hastalık özellikle fide yataklarında oldukça zarar yapar ve yeni gelişmekte olan fidelerin gövdelerinde küçük koyu lekelere neden olur ve bunun sonucunda da