• Sonuç bulunamadı

D.P.T’nin 1990 yılı tahmini rakamlarına göre değişik tür süt hayvanlarının yıllık ortalama süt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "D.P.T’nin 1990 yılı tahmini rakamlarına göre değişik tür süt hayvanlarının yıllık ortalama süt "

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Türkiye'de 1991 yılı istatistiklerine göre 11.979.000 baş sığır, 366.000 baş manda, 40.443.000 baş koyun ve 10.764.000 baş keçi mevcuttur. Sığırların yaklaşık % 18'i sağılmaktadır. Sığır varlığı bakımından dünyada onuncu olan Türkiye, koyun bakımından üçüncü, keçi sayısı bakımından dördüncü ve manda sayısı bakımından ise sekizinci sırada yer almaktadır

Süt teknolojisine uygunluğu yönünden hammadde olarak daha çok kullanılan inek sütlerinin elde edildiği sığır popülasyonunun içinde kültür ırkı oranı oldukça düşük sayılır. Yerli ırkların sığır varlığı içindeki oranı yaklaşık %68 iken, melez ırkların % 24 ve kültür ırklarının ise % 8'dır.

D.P.T( Devlet Planlama Teşkilatı)’nin 1990 yılı tahmini rakamlarına göre türlere göre yıllık süt üretimi yıllar itibariyle Çizelge 3'de verilmiştir.

1990 yılı verilerine göre kültür ırkı inekler sığır popülasyonunun %8ını oluştururken, süt üretimi bakımından toplam inek sütünün yaklaşık %20’sini sağlamaktadır. Yine diğer ülkelere göre Türkiye’de koyun sütünün toplam üretim içinde %11.9’u gibi önemli bir payı vardır. Aynı değer keçi sütü için %3.5, manda sütü için %1.8’dir

D.P.T’nin 1990 yılı tahmini rakamlarına göre değişik tür süt hayvanlarının yıllık ortalama süt

verimleri Çizelge 4’de yer

Referanslar

Benzer Belgeler

Sonuç olarak, SÇGH’de hipogamaglobülinemi düzelme yaşı ile semptomların başlama yaşı, klinik prezentasyon, aşı yanıtları, hipogamaglobulinemi düzelme süresi

Bilindiği gibi; basit filtrasyondan geçmiş ana faz (süt) içindeki, filtrelerin ayıramadığı katı, yarı katı veya yarı sıvı fazların santrifüj kuvveti ile

kurabilmek amacıyla başlatılan teşvik uygulamaları sonucunda sanayiye giden süt miktarında kısmi.

Normal süt sağımından önce de meme ve meme ucuna masaj yapılarak hormonlar yardımıyla sütün salgılanması sağlanır.. Memeden süt alınmaya başladıktan 5-8

Boruya sağım yapan tesisin kovaya sağım yapan tesisten ayrıcalığı, sütün, uzun borular içinde iletilmesi dışında, süt ayırıcıya ve süt deposunun boru

• Bütirik Asit; Çok düşük miktarda olmasına rağmen süt yağına özgü kokuyu veren y.a...

Lezzet değişir, pişmiş süt lezzetini alır1.

Süt üretiminin tahmininde kullanılan doğrusal olmayan (logaritmik) model sonuçlarına göre denklem ~öyle olmu~ tur:.. y = 17.9Z8.xJ