• Sonuç bulunamadı

ELDESİ SİTRİK ASİT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ELDESİ SİTRİK ASİT"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SİTRİK ASİT

ELDESİ

(2)

LİMONDAN SİTRİK ASİT ELDESİ

SİTRİK ASİT

Fermentasyon yoluyla elde edilen ürünlerdendir. Melastan hareketle ve Aspergillus niger yardımıyla glikoz ve sakarozdan elde edilir.

(3)

DENEYİN YAPILIŞI:

Limonlar ikiye ayrılıp sıkılır ve bir mezürde ölçülür (A ml)

Belli bir miktar alınıp üzerine eşit hacimde su ilave edilerek seyreltilir.

%10 NaOH çözeltisi (ortamı nötralleştirmek amacıyla) yavaş yavaş ilave edilir.

Turnusol kağıdı ile kontrol edilir.. Pamuktan süzülür.

Süzüntü behere alınır

Üzerine CaCl2 çözeltisinden (Ca-sitratı çöktürmek amacıyla), beyaz renkli çökelek elde edene kadar eklenir.

(4)

Süzülür (düz süzgeç kağıdından)

ÇÖKELEK SÜZÜNTÜ

(beyaz, Ca - Sitrat )

% 2’lik H2SO4 yavaş yavaş ilave edilir

(CaSO4’ı çöktürerek, sitrik asiti serbest halde açığa çıkarmak amacıyla)

(fazla ilave edilirse kapsülde ısıtılırken kömürleşir) CaSO4 çöktürülür

(5)

Süzülür (pilili süzgeç kağıdı)

Süzüntü (Sitrik asit)

Çökelek (CaSO

4

)

(1-2 ml alınıp % 2’lik H2SO4 ilave edilerek, Çökme olup olmadığı kontrol edilir.)

Süzüntü bek alevinde kapsülde KISIK ATEŞTE yoğunlaştırılır.

Oluşan kristaller 80 °C'lik etüvde kurutulur

Tartılır (B gr)

% verim hesabı yapılır.

(6)

A ml limon suyunda

B g kristal (sitrik asit)

100 ml’de

X g

Verim:

% X

g/ml olarak bulunur.

Referanslar

Benzer Belgeler

B ü y ü k , et makinelerini andıran çamur pres maki- nesile bloklar haline (bu bloklara galet denilmekte- dir) getirilen çamur parçaları, kiremit pres makinele- rinde

• Kımız starteri ilave edildikten sonra süt 1 saat hızla karıştırılarak sisteme hava girişi sağlanır (maya.

Katyonların sorbent yüzeylerinde nasıl bir düzenle yer aldıklarını, katyon değişim olaylarını ve suyun tutuluşunu açıklamak bakımından sorbent yüzeyinde oluşan

15.15-16.30 E Zamanlı Oturumlar (Panel 10, Özel Oturum 2) 16.30-16.45 Oturumların Tartımaları. 17.00-18.00 SÖZLÜ BLDRLER ve

Aşağıdaki kutucuğa zararlı alışkanlıklardan korunmanın 2 yolunu yazınız.(10 puan) D.. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. İsa. 11) Aşağıdaki

1. Kare şeklindeki bir arsada kenar uzunluğu x m olan kare şeklinde bir bölge spor sahası, kenar uzunluğu y m olan kare şeklinde bir bölge de çay bahçesi olarak aşağıdaki

Yukarıdaki geometrik şekillerin isimleri sırası ile hangisinde doğru yazılmıştır?. Aşağıdaki şekillerden hangisi üçgen

Halkalar için bi-ideallik kavramı, birbirlerinden bağımsız olarak Lajos-Szasz [4] , Le Rouxs [5] ve Szasz [8] tarafından daha sonra yakın-halkalar için bu kavram Tamizh Chelvam ve