• Sonuç bulunamadı

1)1.[2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1)1.[2"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

AÇiK DERS MALZEMELERi

DERS ONAY FORMU

&

OPENCOURSEWARE APPROVAL FORM

Ad-Soyad / Full Name Prof.Dr.SibelSÜZEN Öğretim Elemanı /

E-Posta / E-Mail sibel@pharmacy.ankara.edu.tr Instructor's Name Fakülte

i

Faculty A.EczacılıkFakültesi

Department- Program

i

FarmasötikKimya

Bölüm - ProgromrABD)

Dersin Kodu &Adı /Course

ECS901-Hastane Enfeksiyonlarına Karşı Kullanılan Heterosiklik Bileşikler Title

Ders Bilgisi

Dönem / Semester Güz

/Course Information

Dersin Web Adresi / URL https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=4378

Açık Ders Malzemeleri Sistemine eklenmek üzere hazırlanmış yukarıda bilgisi verilen ders içeriği, düzen ve kapsam açısından uygundur.

Onay / Approval

Ad-Soyad /name-Iast name imza / signature Tarih / Date

Head of Department

-1)1

.

[2

Programı Prof. Dr.Ali Hakan GÖKER 10.04.2018 B ölüm-ProgromrABD) Başkanı

Referanslar

Benzer Belgeler

The simplest and most widely used multiple access technique of satellite communications is frequency division multiple access, where each earth station in a satellite network

15.15-16.30 E Zamanlı Oturumlar (Panel 10, Özel Oturum 2) 16.30-16.45 Oturumların Tartımaları. 17.00-18.00 SÖZLÜ BLDRLER ve

1. Kare şeklindeki bir arsada kenar uzunluğu x m olan kare şeklinde bir bölge spor sahası, kenar uzunluğu y m olan kare şeklinde bir bölge de çay bahçesi olarak aşağıdaki

Yukarıdaki geometrik şekillerin isimleri sırası ile hangisinde doğru yazılmıştır?. Aşağıdaki şekillerden hangisi üçgen

Verilen bir kuvvet serisinde incelenecek problem verilen bir kuvvet serisinin hangi x ler i¸cin yakınsak, hangileri i¸cin ıraksak oldu˘ gudur.. Her kuvvet serisinin x = x 0

Simdi özel durumda ikinci basamaktan sabit katsay¬l¬homogen denklemlerin çözümlerini inceleyelim.. Durum: (4) denklemi iki reel farkl¬ köke

B ü y ü k , et makinelerini andıran çamur pres maki- nesile bloklar haline (bu bloklara galet denilmekte- dir) getirilen çamur parçaları, kiremit pres makinele- rinde

1. materyal adı, konusu, hangi sınıflara hitap ettiği, sizce etkililik düzeyi:.. 2. materyal adı, konusu, hangi sınıflara hitap ettiği, sizce