• Sonuç bulunamadı

Efemçukuru’ndaki TÜPRAG Alt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Efemçukuru’ndaki TÜPRAG Alt"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Efemçukuru’ndaki TÜPRAG Altın Madeni’nin önünün açılması için köylülerin topraklarının Bakanlar Kurulu kararıyla “acil kamulaştırılması” kararı, Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’ndan döndü. Mahkeme, uygulamada kamu yararı olmadığı gerekçesiyle Danıştay 6. Dairesi’nin kararını iptal etti.

Acele kamulaştırma uygulamasının iptali istemiyle Danıştay’a başvuran köylülere, 6. Daire olumsuz yanıt vermişti. Davacılar bunun üzerine Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’na başvurarak 6. Daire’nin kararına itiraz ettiler. İtirazı yerinde bulan üst mahkeme, acilen kamulaştırmayla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararında, mülkiyet hakkının sınırlandırılmasının, kamu yararının, özel mülkiyet hakkının korunmasından üstün tutulacağı koşullara bağlı olduğu vurgulandı.

‘Bu yönteme istisnai olarak başvurulabilir’

Acele kamulaştırmanın istisnai olarak başvurulabilecek bir yöntem olduğuna vurgu yapılan kararda şu görüşlere yer verildi: “Maden Yasası uyarınca yapılacak olan kamulaştırma işlemlerinde acele kamulaştırma yoluna

başvurulabilmesi için işletme sahibi özel girişimcinin yararına değil, belli süreli maden işletme çalışmaları konusunda gerçekleşecek olan kamu yararının karşılanması gereksiniminin, taşınmaz malikinin yararından üstün olması ve acelecilik koşulunun kamu düzenine ilişkin olması gerekmektedir.” Mahkeme, madene ilişkin işletme ruhsatı ve ÇED olumlu kararının iptali istemiyle açılan davalara da dikkat çekilerek “Davaların sonucuna göre işletmenin kamu yararına uygun olup olmadığı belirlenecektir” dedi.

OZAN YAYMAN Cumhuriyet 13.08.2008

Referanslar

Benzer Belgeler

1- Elde edilen tüm değerlere baktığımızda; Thpc ile tabaklanmış derilerden elde edilen yırtılma ve kopma değerlerinin, kromla tabaklanmış deriler için verilen standartların

太陰中府三肋間。上行雲門寸六許。雲在任璣旁六寸。大

Karaçam’ın avukatı Arif Ali Cangı duruşmada ‘’Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun verdiği bozma kararına Danıştay uymak zorunda, dolayısıyla acele

Bakanlar Kurulu taraf ından altıncı şirket lehine verilen “Acele kamulaştırma kararı” ile ilgili dava, acele kamula ştırmanın iptali ile ilgili Danıştay İdari Davalar

Geçti ğimiz aylarda madene iş yapmak için kurdukları ortak şirketle gazetelerde gündem olan Efemçukuru Muhtarı Mustafa Özdemir ve Kavacık Köyü Muhtarı Şinasi Köse

 Eczacılıkla ilgili üretim faktörlerini bir araya Eczacılıkla ilgili üretim faktörlerini bir araya getirerek eczacılıkla ilgili ekonomik anlamda

b) Doğal kaynakları fayda yaratmak için bir araya getirmek c) Başarıyı sağlayacak uygun eylemleri

 İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak ve sahibine kâr veya sosyal fayda sağlamak için üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir