• Sonuç bulunamadı

[Yıldırım Gürses'e ait vefat ve başsağlığı ilanı]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Yıldırım Gürses'e ait vefat ve başsağlığı ilanı]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÇOK ACI KAYBIMIZ

Sevgili eşim , Canım babam ;

• •

YILDIRIM GURSESı

18 Kasım 2000 Cumanesi günü kaybettik.

Aziz naaşı 20 Kasım Pazartesi i bugün) saat 12.30’da TRT İstanbul Radyosu nda yapılacak törenden sonra, ikindi namazını müteakip Levent Camii’nden alınarak, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda ebedi istirahatgâhına defnedilecektir.

Senin gibi harika bir insan ile unutulmaz günler geçirdik. Seni her zaman özlemle ve gururla anıp, eserlerinle yaşatacağız.

Ayla - Bayazıt GÛRSES

ACI KAYBIMIZ

/Vb >< s

u

Türk Sanat Müziği nin Çok değerli ustası,

Saygıdeğer kum cu üyemiz, 1989-1995 arası Yönetim kum lu Başkanımız,

Değerli insan Bestekar,

YILDIRIM GÜRSES ı

Kaybetmiş olm anın derin üzüntüsü içindeyiz.

Kendisine Tann'dan rahmet, Ailesine ve tüm camiamıza Başsağlığı diliyoruz.

MESAM YÖNETİM KURULU

20 Kasım 2000 Pazartesi günü (Bugün) 12.30'da İstanbul Radyosu (Harbiye’de) önünde yapılacak törenden sonra Levent Camii nde kılınacak

ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecektir.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Anhegger, Türk kültürünün Av­ rupa’da tanıtılması için verdiği çabalan an­ lattıktan sonra T ürk halkıyla bütünleşmiş bir Alman olarak kendi konumu ile

*1960'lı yıllarda yapılan Mavi yolcu­ luklardaki tekneler oldukça güç koşul­ lar altında yaşamayı gerektiriyordu. Örneğin “Hürriyet” teknesinde kamara

Erişkin dönemde doktor başvurusunun olmaması nedeni ile tanısı geç fark edilen ve akciğer kanserinin eşlik ettiği nadir görülen konjenital bir hastalık olan Poland

Bizim sosyal güvenlik sistemimiz HBV DNA düzeyi ≥2000 İÜ/ ml olan HBeAg-negatif hepatit hastalarında karaciğer biyopsi sonucunda, İshak HAİ skoru ≥6 ya da fibroz skoru ≥2

Bir taraftan sulh, de­ mokrasi ve hürriyeti samimi­ yetle müdafaa ediyor, diğer ta­ raftan müthiş bir gaflet içinde Avrupanın kısmı âzamisi ve di­ ğer

Bu çalışmada, yakın zamanda meydana gelen dört büyük deprem örneklem olarak ele alınarak, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden (ÇKKV) biri olan Veri Zarflama Analizi

Finansal konular daha derin olarak incelendiğinde, anket sonuçları TR21 bölgesindeki firmaların finansman bulma, uzun vadeli krediye erişim ve ortak bulmayı

a) Öğretmen Adaylarının Seçimi: Genç kuşağın öğreniri, araştırıcı, aratıcı, üretici, kişilik sahibi, kendine güvenli, millî ve beşerî ideallere sahip

[r]

This metabolic labeling on the membrane protein of the KCOS cells was van ished after pretreatment the protein with 1 M hydroxylamine, further showed th e specific thioester

Derneğin bugüne kadar yaptığı doğa koruma çalışma- larından bazıları şöyle: Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın Türkiye’nin 13., Doğu Anadolu’nun ilk

Bu damızlık sayısı ve kullanılan erkek kovan sayısı genetik çeşitliliğin her zaman yük- sek olması için son derece önemlidir.. Türkiye’nin balarısı

Sa- ul Perlmutter başkanlığındaki Süpernova Kozmoloji Projesi ekibi ve Adam Riess’in kilit rol oynadığı Brian Schmidt başkan- lığındaki Yüksek-z Süpernova araştırma

1972 yılında Zakha- rov ve Shabat kuantum kuramında, hidrodinamik ve plazma fiziğinde büyük önem taşıyan, doğrusal ol- mayan Schrödinger denkleminin de tekil dalga biçi-

Representative HPLC-DAD chromatogram of (a) lutein calibration solution, (b) zeaxanthin calibration solution, (c) non-irradiated egg yolk extract, (d) irradiated egg

Bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlama çabaları içinde yer alan bütün farklı parçaların hedef tüketicilere tek ses, birleştirilmiş bir mesaj ve imajla ulaşması

Osman Ferid Beyin mühiir- darlığı tarihine göre, büyük kızının a- lâkalı olamıyacağı, benim gibi tarihle uğraşanlar değil, alelâde bilgililer b ile ,

O zaman Kralın ayakta dur­ duğu halde Kâmil Paşayı koltuğa oturtması Ingil- terenin bu ihtiyar sadrâzama karşı muhabbet ve te­ veccühüne bir delil olarak

Mübarek şehir, sanki güzellikten yaratılmış^ Boğazları ile Adaları ile her yanı ayrı güzelliğe sahip İstanbul’u, tam manâsıyla benim bu yorulmuş (!)

Ve dört sene seferberlikte, ondan sonra üç sene İstiklal Har- bi’nde, yabancı sermayenin bizi sürüklediği yarı müstemlekelik- ten kurtulmak için

Batı başkentlerinde, afişi bir duva­ ra veya sütuna asıp resmini çekmek kolaydı ama, ‘Kültür Devrimi’nin orta­ sında bulunan Çin’de, üstelik Pekin’- in

Ardın­ dan, her yaz güneşin kıvılcımlı yansımaları içinde olgunlaşan bu binlerce, on binlerce, belki de milyonlarca insan yüzünü; birbirlerine benzeyen,