• Sonuç bulunamadı

19 sanatçı ve yazar Haldun Taner'i anlatacak

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "19 sanatçı ve yazar Haldun Taner'i anlatacak"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

“Sanat İnsanları’'

programının

sekizincisi pazartesi

yapılıyor

H itit ¿ir* s o n a t * H iiitü r

19 sanatçı ve yazar Haldun T aner’i anlatacak

w STANBUL Devlet T iy atrosu ’nun “ Sanat İn san ları” program ında

I Haldun Taner tanıtılacak.

• 26 M art Pazartesi günü saat 18.30’da Taksim Sahnesi’nde düzenle­ necek program da T an er’in hikâyeciliği, tiyatro yazarlığı, öğretim üyeliği, ga­ zeteciliği ve kabare yazarlığı anlatılacak.

Sunuculuğunu Tülin O ral’la, Zekâi M üftüoğlu’nun yapacağı 8. “ Sanat ; İnsanları” program ında Şükran Güngör, Mete Akyol, Doğan Hızlan, Emre

; Kongar, Selçuk Erez, Füsun Demirer, Gülriz Surun, Engin Cezzar, Meb- i met Akan, Yılmaz Zafer, Hayati Asılyazıcı, Ayşegül Yüksel, Mengü F.r-

tel, Münir Canar, Rüştü Asyalı, Şahap Sayılgan. Fisen Çamurdan, Recep Bilginer vc Zeki Alasya yazarın çeşitli evrelerini anlatacaklar ve oyunların­

dan pasajlar sunacaklar.

T aner “ Sanat İnsanları” program ı konusunda şunları söyledi:

“ Devlet Tiyatrosu İstanbul Böliimü’nün Can G ürzap’ın insiy afifiyle baş­ lattığı “ Sanat İnsanları” serisi bundan önce M uhsin E rtuğrul, Bedia Mu-

vahhit, Vasfı Rıza Z obu, Melih Cevdet A nday, Mengü Ertel üzerine tanıtma

toplantıları düzenlemiş, kişiliklerini eleştirmenlerin, arkadaşlarının görüş­ leriyle aydınlatmaya çalışmıştı. 26 Mart’ta da lütfetmişler, beni tanıtan bir açık oturum dzenlemişler. Nitekim bundan sonra da diğer sanatçılar üze­ rine “ Sanat İnsanları” dizisi sürecek.

Aslında böyle bir teşebbüsün Devlet Tiyatrosu'ndan gelmesi ayrı bir önem taşıyor. Bir ülkenin yazar, çizerini tanıtmak, eserleri üzerinde bilir­ kişileri konuşturmak, tiyatro sanatçılarına onun eserlerinden pasajlar okut­ mak, yahut oyunlarını canlandırmak, müzisyense eserlerini seslendirmek, ressam ve grafıker ise sergi açmak suretiyle ilgi ve vefa göstermek uygar ve kültürsever bir işlevdir.”

Taha Toros Arşivi

'¿¡t

íSa

Referanslar

Benzer Belgeler

*\oğac!İar Camii Büyük ve nükteci Türk şairi Revani’nin camii ile Payzen Yusuf Paşanın Türbesi 30 metrelik cadde geçecek diye yıktırılmıştı.. Sonra

Yavuz; Selim, oğlu Süleymana gazap edip “öldürülmesi için Bostancı- başıya teslim etmiş, Bostancı- başı devletin hayrını isteyen bir adam olduğundan

Rus filosunu arayınız ve nerede bulursanız, savaş ilan etmeksizin hücum ediniz." Cemal Paşa’nın verdiği emir ise şöyledir: "Donanmamızın Birinci

The factors that determine whether rate control or rhythm con- trol strategies would be preferred are as follows: If the patient has a permanent AF, less symptoms, hypertension,

‘Zobu'nun ölümü büyük kayıp’ ► KÜLTÜR Bakanı Fikri Sağlar, Vasfi Rıza Zobu'nun ölümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Tiyatromuza olduğu

Eğiklik 45 derece olsaydı 66°33’ olan kutup daireleri Ekvator’a yaklaşık 21,5 derece daha yaklaşırdı.. Güneş ışınlarının dik geleceği aralık da geniş- leyeceği

Dışarıdan, düş­ m anların idare ettikleri oyun ince ve şeytani idi: Bu oyuna, i- çeride paralan üzerine titre­ yenler, iktidar mevkiine susa­ yanlar, hasetler,

Bu, sa­ dece, geçmişe intikal eden itibarî bir zaman bölümünün hatırasına karşı değil, onunla beraber bizden uzaklaşan bir ömür devre­ sine, daha doğru