• Sonuç bulunamadı

B K Kalem İzlerini Nasıl Siler? Dünya’nınEksen Eğikliği45 Derece Olsaydı Silgi Ne Değişirdi?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "B K Kalem İzlerini Nasıl Siler? Dünya’nınEksen Eğikliği45 Derece Olsaydı Silgi Ne Değişirdi?"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

53

Dünya’nın

Eksen Eğikliği

45 Derece Olsaydı

Ne Değişirdi?

B

ir gezegenin sahip olduğu mevsimsel değişimler,

eliptik dolanma hareketi boyunca yıldızından aldığı enerji miktarının değişiminden ve eksen eğikliği sebe-biyle yıldızdan aldığı enerjinin gezegene dağılımından etkilenir. Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesi daire-ye yakın bir elips olduğu için yıl boyu yıldızımıza olan uzaklığın az miktardaki değişimi mevsimler üzerinde çok belirgin farklılıklara sebep olmaz.

Dünya’nın eksen eğikliği, yani dönme ekseniyle yörünge ekseni arasındaki açı, 23027’ (23 derece, 27 dakika) ve

düş-me eğilimindedir. Yaklaşık 26.000 yıllık yalpalama (preses-yon) döngüsünde eksen eğikliği 22,1 ile 24,5 derece arasın-da değişir. Eksen eğikliği sayesinde farklı enlemlere farklı açılarla düşen güneş ışınları gezegenimizdeki mevsimsel değişimlerin oluşmasında temel belirleyici faktördür. Eksen eğikliğinin yüksek enlemlerdeki etkisi düşük enlem-lere kıyasla daha fazladır. Eğiklik 45 derece olsaydı 66°33’ olan kutup daireleri Ekvator’a yaklaşık 21,5 derece daha yaklaşırdı. Güneş ışınlarının dik geleceği aralık da geniş-leyeceği için tropikal kuşak da genişler ve orta kuşak or-tadan kalkardı. Genişleyen kutup bölgelerinde yazlar çok daha sıcak, kışlar da çok daha soğuk geçerdi. Kutuplarda artan sıcaklık varyasyonları diğer bölgelerde gerçekleşen mevsimsel olayların ve felaketlerin şiddetini artırırdı. Böyle bir değişimden gece ve gündüz süreleri de etkilenir-di. Örneğin yaz mevsimini yaşayan yarımkürede en az 24 saat kesintisiz güneş ışığı alan bölge genişlerdi.

Kaynaklar astro.wsu.edu/worthey/astro/html/lec-precession.html bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/dunyanin-eksen-egikligini-nasil-olcebiliriz

Silgi

Kalem İzlerini

Nasıl Siler?

K

urşun kalemlerde karbon elementinin bir formu

olan grafit kil yardımıyla sertleştirilerek kullanılır. Grafit kristali iki boyutlu düzlemde karbon atomlarının birbirine bağlanarak oluşturduğu yassı levhaların üst üste yığılmış hâlidir. İnce atom levhaları kalem hareket-lerinden kaynaklanan sürtünmenin etkisiyle birbirleri üzerinden kolayca ayrılarak kâğıdın liflerine yapışır ve kağıtta iz bırakır.

18. yüzyılın sonlarına doğru, Edward Nairne silgiyi icat et-meden önce, insanlar kurşun kalem hatalarını düzeltmek için beyaz ekmeğin içini kullanıyorlardı. Günümüzde ise silgilerin neredeyse tamamında polivinil klorür (PVC) gibi petrol bazlı sentetik kauçuk türevleri tercih ediliyor. Doğal kauçuk lateks bazı insanlarda alerjiye yol açtığı için pek ter-cih edilmiyor. Silgilere esneklik kazandırmak için bitkisel yağlar, dayanıklılığını artırmak için de kükürt ekleniyor. Silginin çalışması, yüzeye sürtüldüğünde kâğıttan daha fazla sürtünme oluşturması temeline dayanır. Sürtünme sayesinde oluşan ısı, silginin daha yapışkan hâle gelmesini sağlar ve grafit levhalarının kâğıt liflerinden toplanmasına yardımcı olur.

Kaynaklar

science.howstuffworks.com/innovation/everyday-innovations/erasers-erase.htm

52_53_merak_ettikleriniz_subat_2020.indd 49

Referanslar

Benzer Belgeler

yazılmasını inceleme açısından uygun gördüm.  Çift fonksiyonların grafiği y eksenine göre simetrik olduğunu öğrenmiştik. Bu sebeple y eksenindeki bir değere 2

Ģeklindeki bir ifade rüzgâr enerjisinin toplam yıllık kW-h verir ancak bu enerji kaynağı bina güç yüklerinin karĢılanmasında veya üretilen güç ısı

Structural and low-field magnetic characterization of superconducting MgB 2 wires (2004) Physica C: Superconductivity and its Applications, 415 (1-2), pp. Magnetic characterization

SİNİRLERDE DEJENERASYON VE REJENERASYON Sinir hücreleri yıkımlandıkları zaman yerine yenileri yapılamaz Aksonal bütünlük bozulduğunda rejenere olabilir.. Sinir

Aksonal tomurcuk distal tüpün içerisine girdikten sonra günde 1 – 8 mm ilerler Sensorik iyileşme daha geç

180 derece kuralına uyulmadığı zaman seyirci mekânda kimin, neyin nerede

Kesikli zaman sistemlerinin kararlılık analizi, tutucu kullanarak z-dönüşümleri, sistem sıfırları, sistem kutupları, delta işlemcisi

İlk ve ikinci derecede yer alan mahkemelerde verdiği kararların hukuki denetimi yapar. Bu mahkemeler