• Sonuç bulunamadı

[İdil Biret'in vereceği konser broşürü]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[İdil Biret'in vereceği konser broşürü]"

Copied!
4
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

idil Biret

m

m

(2)

rpuupımiL

İdil Biret

(Piyano)

1.

Fantaisie Chromatique et fugue J. S. Bach (1685 - 1750)

Bach’in eserlerinde hem kendinden önceki musikicilerin bir sentezini, hem de kendinden sonrakilere ilham verecek yeni fikirlerin tohumlarını görmek mümkündür. Öyleki, meselâ bu fantazisiyle, Bach’ın romantizme yol açtığı­

nı söyleyecek kadar ileri gidenler bile olmuştur. Eser aralarında akorlar

bulunan coşkun «Récitatif» lerle işlenmiştir. Baştan aşağı hayret verici mo-

dülasyonlarla doludur. Hele fantaziden sonra ki “ Fugue”de Bach bütün

büyüklüğüyle kükrer.

2

.

Kreisleriana op. 16 R. Schumann (1810 - 1856)

Schumann'ın sekiz kısımlı bu uzun eseri teknik bakımından olduğu kadar ifade bakımından da bir çok güçlükler taşımaktadır. Eser romantik musiki­ nin en coşkun örneklerinden sayılır.

3

.

üç Intermezzo op. 117 J. Brahms (1833 - 1897)

Brahms piyano için «Intermezzo» adı altında değişik karakterde bir çok parçalar yazmıştır. Uzaktan uzağa Schumann’i hatırlatan bu parçaların bir çok sahifalarında Brahms içli bir şair olarak görünür. Dinleyeceğiniz bu üç Intermezzo içinde bilhassa ilki en çok tanınan ve sevilenidir.

(3)

J

dil, 21 Kasım 1941-de Ankara’da doğdu. Daha iki buçuk yaşında iken çok hassas bir kulağa sahip olduğu anlaşıldı. Duyduğu bütün musiki parçala­ rını piyanoda tek parmakla derhal tekrarlıyabili- yordu. Hafızası da çok kuvvetliydi. 20 - 30 sahife- lik musiki eserlerini bir defa dinleyince ezberliye- biliyordu.

îlk konserini 1945-de verdi. 1946-da Mithat Fen- men’den ilk derslerini almağa başladı.

4 yaşmdanberi de (Sinek, Kedilerin kavgası, Piyan­ go çeken bebek, Fillerin dansı, Bak cami sana ne

getirdim, Şeker çalan babam) gibi kırka yakın fantazi bestelemiştir.

Hükümetin çıkardığı hususî kanun gereğince, 1949 yılının mart ayında, Paris’e anne ve babasiyle gi­ den idil, bayan Nadia Boulanger’nin nezareti al­ tında hususî derslere başladı.

10 yaşını henüz doldurmadığı için konservatuara giremiyen İdil, ancak 1951 aralık ayında 170 nam­ zet içinden birincilikle Paris Millî Konservatuarı­ nın yüksek solfej kısmına girdi. 6 ay sonra da bu şubeden birinci madalya ile mezun oldu.

İdil, Paris’e dönüşünde Konservatuarın «Accom­ pagnement au piano» şubesine girecektir. Tah­ sil müddeti en aşağı iki yıl olan bu şubeyi de Idil’in pek kısa bir zamanda bitireceğine şüphe yoktur. Pariste verdiği konserlerle bu harika kızımızın şöhreti şimdiden dillere destan olmağa başlamış­ tır.

(4)

YA PI ve KREDİ BA N KA SI'n m kültür hizmetlerinden

1 ekim'' perşembe saat 21 - de temsillere başlıyor. ★ ilk Piyes

s Babayiğit

Komedi 3 Perde Yazan : J. M . S Y N Ç E Çeviren : Saffet K O R K U T Rejisör: M u h sin E R T U O R U L -i

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Galata was the first settlement outside the city walls of Istanbul.. Galata is the source of old

yüzyıldaki Moğol istilası üzerine Horasan’dan Anadolu’ya gelen Türkmen beyinin oğlu Karacaahmet Sultan’ın bUinen yedi mezarından biri Üsküdar’da.... Çok

Bir çok da kitap: İnci'nin Müzik Kitabı, Çağdaş Piyano Eğitimi, Ayşe'nin Müzik Kitabı, Müzikte Geniş Soluklar, Skryabin, Müzik ve Edebiyat.... Şu sıralar yine ders

Pareils aux mondes que l ’a t ­ traction du soleil fa it tourner autour de lui, nos deux grands mystiques tournaient autour de leur but unique qui était

23 ağustos çarşamba günü yi­ tirdiğimiz yazar, gazeteci, aktör ve senarist Afif Yesari, bugün hayat­ ta olan olmayan yazar ve çizer dostlarının

Sonra Halid Ziya kimi kimsesi olmayan bir zat da de­ ğildi, Dşaklıgiller oidukça kalabalık bir aile idi, arada ondan bahsettirmeye bir vesile bulamazlar mı

Bu yazıda, kese içinde hava-sıvı seviyesi olan ve içinde bir miktar mukus bulunan mikst tipte bir larengosel olgusu sunulmuştur.. ©2007, Fırat Üniversitesi,

Bu çalışmada intersitisyel pnömoni nedeni ile yüksek dozde prednol tedavisi alırken, ateş, bilinç bulanıklığı, ense sertliği gelişen 56 yaşındaki erkek hastada