6LARIM TEST[1]

Tam metin

(1)

6.SINIF KONU TEKRARI TESTİ

1. Aşağıdakilerden hangisinin uzunluğu ölçülebilir?

a) Doğru b) Doğru Parçası c) Işın d) Nokta

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3. Eni ,boyu ve yüksekliği olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nokta b) Doğru c). Işın d) Doğru parçası

4.

5. Aşağıdakilerden hangisi küme oluşturmaz? a) 3 ten büyük, 4 ten büyük küçük sayma sayıları

b) 7 ile 11 arasındaki sayma sayıları

c) Bazı rakamlar

d) Okulumuzdaki erkek öğrenciler

6. M={1,2,3,4,5} ve N={1,3,5,7,9} kümeleri veriliyor. M

\ N kümesi aşağıdakilerden hangisidir? a) {2,4} c) {1,3,5,7,9} b) {1,2,3,4,5} d) {1,3,5} 7.

a) X  Y b) X  Y c) Y \ X d) X \ Y

8. Aşağıdaki şekillerden hangisi, P  R  S kümesini belirtmektedir?

a) b) c) d)

9. Bir sınıftaki 52 öğrenciden 24 ünün bilgisayar, 36 sının televizyonu vardır. 18 öğrencinin evinde hem televizyon hem de bilgisayar olduğuna göre, bu sınıfta televizyonu ve bilgisayarı olmayan kaç öğrenci vardır?

a) 16 b) 18 c) 8 d) 10

10. Aşağıdakilerden hangisi M = { 1 , 4 , 8 } kümesinin bir alt kümesidir ?

a) { 1 , 4 , 5 , 8 } b) { 4 , 8 , 3 } c) { 4 , 1 } d) { 8 , 2 }

11. 12.

13. “Sıcaklık sıfırın altında 15 derece” ifadesi

aşağıdakilerden hangisidir?

a) 15 0C b) 15 c) -15 d) -150C

14.

15.

16. 120 ♥ 10 ▲ 5 ■ 6 = 360

İşleminin doğru olması için ♥, ▲, ■ sembollerinin yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? a) +, : , x b) :, + , x c) : , x ,+ d) x ,+ , : Yandaki şekle göre, boyanmış yeri

belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şekildeki taralı kısım aşağıdaki ifadelerden hangisinde ifade edilmektedir? a) AU(BC) b) (AUC)B c) (AB)U(BC) d) AUBUC

(2)

H Hava sıcaklığını – 6 ◦C gösteren bir termometrede

sıcaklık önce 4 ◦C artar, sonra 1 C daha artarsa

termometre sıcaklığı kaç ◦C gösterir?

a) +11 b) + 3 c) +1 d) – 1

17. M={ 2 , 3, {4,5} } kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

I. s(M)=4 II. 4

M III. 3

M IV. {2}

M V. 3

M a)2 b)3 c)4 d)5

18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a)

  

5

5

b)

  

2

2

c)

  

9

9

d)

  

7

7

19.

120 : 26 4.3 6

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

20.

4 ile 5

arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?

a) 4 b) 8 c) 12 d) 16

21.

22. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) - 123 < - 5 < +1 < + 21 B) +17 > - 3 > - 6 > - 13 C) - 10 < - 4 < 0 < 10 D) + 7 >+ 2 > - 11 > 6

23. a x b = 240 ve a x c = 196 olduğuna göre a x ( b + c ) işleminin sonucu kaçtır?

a ) 316 b) 320 c) 436 d) 146

24. Büşra 1. Gün 100 soru, 2. Gün 125 soru, 3. Gün 135 soru, 4. Gün ise 120 soru çözmüştür. Büşra bir günde ortalama kaç soru çözmüştür?

A) 130 B) 126 C) 120 D) 118 25.

10

      

   

5

3

8

?

işleminin sonucu kaçtır? A) -6 B) -5 C) +6 D) +12 26. 27.

Tabloya göre ortalama pamuk üretimi ne kadardır?

a) 35 b) 34 c) 33 d) 34

28. Yukarıdaki tablodaki verilere göre, pamuk üretim miktarları göz önüne alındığında verilen miktarların aralığı nedir?

a) 8 b) 10 c) 12 d) 24 29.

A) Pazartesi günü, perşembe günü çözdüğü soruların yarısı

kadar soru çözmüştür.

B) Günde ortalama 60 soru çözmüştür.

C) Çarşamba ve cumartesi günlerinde aynı sayıda soru

çözmüştür.

D) Salı günü, cuma günü çözdüğünden 20 soru daha az

çözmüştür.

30.

Yıllar Üretim (Bin ton)

2003 18

2004 32

2005 40

2006 42

Verilen grafik, bir öğrencinin bir haftada çözdüğü günlük soru sayılarının dağılımını göstermektedir. Grafiğe göre, öğrencinin çözdüğü soru sayılarıyla ilgili olarak

(3)

31. 32. 33. 34. 35. 36.

37. Komşu-tümler iki açıdan biri diğerinin 4 katına eşit ise büyük olan açı kaç derecedir?

A) 52 B) 64

C) 70 D) 72

38. . Aşağıdaki şekillerden hangileri eş şekillerdir?

A) Hiç biri B) Hepsi C) ıı-ıv D) ı-ııı 39. Aşağıdakilerden dörtgenlerden hangisi düzgün

çokgendir?

a) Daire b) Eşkenar Dörtgen c) Dikdörtgen d) Kare

40. Aşağıda açı ölçüleri sıralanan üçgenlerden hangisi ikizkenar ve geniş açılı üçgendir?

a) 600, 600, 600 b) 500, 600,700 c) 900 ,450 ,450 d) 1000, 400, 400

41. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegeni bulunmaz?

a) üçgen b) kare c) yedigen d) ongen 42. Şekildeki açının okunuşunu doğru veren ifade

hangisidir?

a) B ˆCA b)C ˆBA c)C ˆAB d) A ˆBC

43. Bir açıyı iki eş parçaya bölen ışına ... denir.

a) Açıortay b) Dar açı c)Dik açı d)İç bölge

44. Şekildeki, altıgenin köşeleri karşılıklı olarak birleştirilirse, kaç tane doğru parçası( köşegen ) oluşur?

A) 6 B) 9 C) 12 D) 15

Selda ALKAN

MAT. ÖĞRT.

Yandaki şekilde EDC açısının ölçüsü kaç derecedir?

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :