• Sonuç bulunamadı

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi satır sonuna sığmadığında ayrılabilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi satır sonuna sığmadığında ayrılabilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi cümledir?"

Copied!
19
0
0

Tam metin

(1)
(2)

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi satır sonuna sığmadığında ayrılabilir.

A) dört B) Türk C) alma

2. Ocak, Şubat , Mart Yukarıdaki kelimelerin hangisi birden çok anlam taşıyabilir.

A) Ocak B) Şubat C) Mart

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaz”

sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Buse şiirini yazdı.

B) Erkan yazın köye gitti.

C) Ali güzel yazı yazıyor.

4. 100 liram vardı.Ablam 4 lira babam 5 lira verdi.

Ayşe’nin cümlesindeki sayılardan hangisi Eş seslidir?

A) 100 B) 4 C) 5

5. Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

A) Okul açıldı B) Bu hafta kitap C) Annem komşu

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin

sonuna soru işareti ( ? ) konmalıdır?

A) Kitapların hepsi benim B) Kitapları ben kapladım C) Bu kitaplar senin mi

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tek hecelidir?

A) eve B) ayı C) spor

8. “Her sabah erkenden yatarım”.

Cümlesinde hangi sözcüğün yerine

“akşam” yazılmalıdır?

A) erkenden B) sabah C) yatarım

(3)

Simit –Simitçi

9. Yukarıdaki sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük gruplarıdan

hangisinde vardır?

A) kitap - kitaplık B) odun - oduncu C) kalem - kalemlik

10. Ahmet ve babası ip aldılar.

Yukarıdaki cümlede hangi sözcüğün tek başına anlamı yoktur?

A) ve B) ip C) Ahmet

11. Kuş tekil addır. Kuşlar çoğul addır.

Kuş ile kuşlar arasındaki anlam ilişki- si aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) elma - elmalar B) çiçek - çiçekler C) okul – okuldan

12. Kalemlerimizi koyduğumuz kutuya kalemlik diyoruz.

Kalem ile kalemlik arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) kitap - kitaplar B) kitap - kitaptan C) kitap – kitaplık

13. Sakla samanı, gelir zamanı Yukarıdaki atasözünde kaç ses vardır?

A) 22 B) 21 C) 23

14. Süt satan kişilere sütçü diyoruz.

Süt ile sütçü arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangi- sinde vardır?

A) balık - deniz B) balık - balıkçı C) balık – balıklar

(4)

15. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Atasözünün anlamını hangi öğrenci doğru açıklamıştır?

A) Başarmak için birlikte davranmalıyız.

B) Çalışan kazanır

C) Derslerimizi zamanın - da yapmalıyız.

16. Akşam olmuş hava ……….

Yukarıdaki cümledeki noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır?

A) aydınlanmıştı B) kararmıştı C) bitmişti

17. “Burnunu sokmak” deyimini açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başkasının işine karışmak B) Çıkarına göre davranmak C) Bol keseden atmak.

18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecele - rine bölünemez?

A) kork B) para C) kara

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek Heceli sözcük vardır?

A) Ayşe eve geldi.

B) Yeşil çizgili gömlek aldım.

C) Tren şimdi geçti.

20. Ay, bebek düşecek ( )

Cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) ( ? ) B) ( ! ) C) ( . )

21. Bir hecede en fazla ……… harf olabilir.

Yukarıdaki cümledeki noktalı yere hangisi getirilmelidir?

A) dört B) üç C) iki

(5)

22. Tek heceli cümlelerde en fazla kaç ünsüz vardır?

A) bir B) iki C) üç

(6)

Cevap Anahtarı 1-C

2-A 3-B 4-A 5-A 6-C 7-C 8-B 9-B 10-A 11-C 12-C 13-A 14-B 15-A 16-B 17-A 18-A 19-C 20-B 21-A

22-C

(7)

1.

Aynı tipten ……… tane varlığın oluşturduğu topluluğa deste denir.

Aynı tipten ……… tane varlığın oluşturduğu topluluğa düzine denir.

Özgür ve Serhat’ın söyledikleri cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) 12, 10 B) 13, 14 C) 10, 12

2. 1.sayı: 27 2.sayı: 72

Yukarıda verilen sayılarla ilgili olarak söylenenlerden hangisi doğrudur?

A) 2 ve 7 rakamları bulundukları basamaklara göre değer kazanmış veya kaybetmiştir.

B) 2 rakamının basamak değeri her iki sayıda da aynıdır.

C) 7 rakamı birinci sayıda 7 onluk;

ikinci sayıda 7 birlik değerindedir.

3. Buna göre aşağıdaki seçeneklerin

hangisinde belirtilen rakamın basamak değeri yanlış verilmiştir?

A) 4 7 B) 6 2 C) 8 5

70 60 80 4. 19 – 29 – 39 – 49 – 59

Yukarıdaki örüntü ile ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Örüntü 19’dan başlayıp ileriye doğru onar artmıştır.

B) Örüntüdeki 9 rakamlarının basamak değerleri değişmiştir.

C) Örüntüdeki 9 rakamlarının basamak değerleri hiç değişmemiştir.

5.

7 2 8

Yukarıdaki çıkarma işleminde onluk bozarak işlemi yapmak için yerine en çok kaç yazmak gerekir?

A) 5 B) 6 C) 7 Bir sayıda rakamların bulunduğu

basamağa göre aldığı değere “basamak değeri” denir.

Özgür

Serhat

(8)

10

6. 41 – 38 = ?

Yukarıdaki çıkarma işleminin tahmini sonucu hangi şekilde yazmaktadır?

A) B) C)

7. 27 + 13 = 19 + 35 = + = ?

Yukarıdaki verilen işleme göre “ ? “ ile belirtilen toplam kaçtır

A) 93 B) 94 C) 90

8. Ömer bir toplama işlemini aşağıdaki gibi adım adım yapmıştır.

Buna göre Ömer aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen

toplama işlemini yapmıştır?

A) 35 + 34 B) 50 + 9 C) 25 + 34

9. Sinan’a babası 35 TL, annesi 26 TL harçlık veriyor. Sinan harçlığının bir miktarı ile yukarıdaki oyuncak arabayı alıyor.

Buna göre Sinan’ın harçlığından geriye kalan para kaç TL’dir?

A) 23 B) 99 C) 29

10. Aşağıdaki toplama işleminde noktalı yere hangisi gelmelidir?

34 + -- 50

A) 84 B) 16 C) 24

11. Aşağıdaki çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için

aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Eksilen ile farkı toplarız.

B) Eksilenden farkı çıkarırız.

C) Farktan eksileni çıkarırız.

0

20

20 + 30 = 50 5 + 4 = 9 50 + 9 = 59

38 TL

(9)

12. Yukarıdaki örüntü kuralına göre tamamlanırsa “ ve “ ile belirtilen yerlere hangi seçenekteki verilen sayılar gelir?

A) = 15 B) = 16 C) = 17 = 27 = 26 = 27

13. 15’ten başlayıp 33’e kadar üçer ritmik sayma yapan Berat aşağıdaki sayılar-dan hangisini söylemez?

A) 18 B) 23 C) 30

14. Sıraç 10 yaşında ve kardeşi Efe’den 3 yaş büyüktür. Efe de kardeşi

Melike’den 2 yaş büyük olduğuna göre üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır?

A) 25 B) 15 C) 22

15. Nupelda 8 onluk 3 birlikten oluşan sayıdan 6 birlik ve 4 onluktan oluşan sayı-yı çıkarıyor.

Nupelda bu iki sayının farkını doğru bulduğuna göre, fark ile ilgili

aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?

A) Fark 37’ dir.

B) Farkın onlar basamağındaki

rakamın basamak değeri 30’ dur.

C) Fark 1 onluk 9 birlikten oluşmuştur.

16. 3 onluk + 7 birlik + 4 onluk + 6 birlik

Yukarıdaki toplama işleminin sonucu 9 onluktan kaç eksiktir?

A) 8 B) 7 C) 6

17. 8 yıl önce 34 yaşında olan babam, 18 yıl sonra kaç yaşında olur?

A) 52 B) 60 C) 62 18. Yanda bir çantanın satış

fiyatı en yakın onluğa yuvarlatılarak verilmiştir.

Bu çantanın gerçek fiyatı, 40’a yuvarlanabilen en

küçük sayı olduğuna göre, çantanın gerçek fiyatı kaç TL’dir?

A) 35 B) 39 C) 44

40 TL

(10)

19.

Yandaki kovayı su doldurmak isteyen Sümeyye aşağıdaki kaplardan hangisini kullanırsa bu işi daha çabuk bitirir?

A) B) C)

20. Derasu 20 su bardağı suyu aşağıdaki kovalardan hangisine doldurursa

kovada daha az su varmış gibi görünebilir?

A) B) C)

(11)

Cevap Anahtarı 1-C

2-A 3-A 4-B 5-C 6-A 7-B 8-C 9-A 10-B 11-B 12-C 13-B 14-C 15-C 16-B 17-B 18-A 19-A 20-C

(12)

1. Plan yapmak…

Yukardaki tümceyi hangisi doğru şekilde tamamlamaz?

A) İşlerimizi kolaylaştırır.

B) işimizin daha uzun sürede bitmesine neden olur.

C) zamanımızı en yararlı şekilde kullanmamızı sağlar.

2. Aşağıdaki söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Sınıfımızla ilgili kararları öğretmenimiz ile sınıf başkanımız alır.

B) Katıldığımız etkinliklerde üzerimize düşen görevi yerine getiriniz.

C) Düşüncelerimizi söylerken arkadaşlarımızı incitmemeye özen gösteriniz.

3. Aşağıdakilerden hangisini belirlemek için seçim yaparız?

A) sınıf başkanı B) nöbetçi öğrenci C) okul müdürü

4. Sınıf başkanlığı seçiminde en az oyu alan öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Seçim sonuçlarını kabul etmemelidir.

B) Bir daha hiçbir seçime katılmamalıdır.

C) Sınıf başkanı olan arkadaşını kutlamalıdır.

5. Elif otobüse bindiğinde tek bir koltuğun boş olduğunu görür ve oturur..

Otobüse arkadaşı ve hamile bir kadın biner.

Elif aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Arkadaşına yer vermelidir.

B) Hamile bayana yer vermelidir.

C) Kendisi oturmalıdır.

6. Yürümekte zorlanan yaşlı bir insan gördüğümüzde nasıl davranmalıyız?

A) Görmezden gelmeliyiz.

B) Yanından geçip gitmeliyiz.

C) Yardım etmek istediğimizi söylemeliyiz.

(13)

7.Akşam okuldan dönen Selim;

1.Ev ödevlerini yapmak.

2.Yemek yemek.

3.Uyumak.

Faaliyetlerinin hangisini sıra ile yapmalıdır?

A) 1-2-3 B) 2-1-3 C) 3-1-2

8.Aşağıdaki eylemlerden hangisi sabah uyandığımız zaman ilk yaptığımız

işlerdendir?

A) Elimizi yüzümüzü yıkamak.

B) Oyun oynamak.

C) Yemek yemek.

9.Okula gitmeden önce kahvaltı yapmak aşağıdakilerden hangisinden sonra gelen bir iştir?

A) ev temizliği B) kişisel temizlik C) okul temizliği

10.Hastalanan Gamze’ye arkadaşı Metin aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A) Duyarlı davranmalıdır.

B) Tedbir almalı ve yardımcı olmalıdır.

C) Bulaşmasın diye hiç ilgilenmemelidir.

11. Aşağıdakilerden hangisi çevremizde yardıma ihtiyaç duyan kişilerin en başında gelir?

A) Yaşlı ve özel gereksinimli kişiler.

B) Arkadaşlarımız.

C) Genç ve sağlıklı komşularımız.

12. Sarı saçlarım kahverengi gözlerim var.

Keman çalmayı ve müzik dinlemeyi çok seviyorum?

Aşağıdakilerden hangisi Ece’nin fiziksel özelliği değildir?

A) Saçlarının sarı olması.

B) Gözlerinin kahverengi olması.

C) Resim yapmayı sevmesi.

(14)

13.Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin farklı bir özelliğinden bahsedilmektedir?

A) Ebru duygusal bir öğrencidir.

B) Melike okul korosunda şarkı söylüyor.

C) Hasan basketbol oynamayı çok seviyor.

14.Zeryanın fotoğrafına bakan Filiz ‘in aşağıda yaptığı yorumlardan hangisi fiziksel özellikleriyle ilgilidir?

A) Turuncu kıyafetleri var.

B) Saçına toka takmayı seviyor.

C) Göz rengi yeşildir.

15.Atatürk her zaman iyi giyinir sarı saçlarını geriye doğru tarardı. İnce kibar ve zarifti.

Yukarıda Atatürk’ün bazı özellikleri verilmiştir. Bunlardan hangisi fiziksel bir farklılıktır?

A) Sarı saçlı olması.

B) İyi giyinmesi.

C) Kibar ve zarif olması.

16.Emre çivi çakarken yanlışlıkla çekici eline vurdu. Canı çok acıyan Emre’ye aşağıdakilerden hangisi söylenmelidir?

A) Geçmiş olsun yardım etmemi ister misin?

B) Bu kadar beceriksiz olduğunu bilmiyordum.

C) Dikkat etsene yaramaz.

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Okulda arkadaşımız bizimle konuşurken sözünü kesmeliyiz.

B) Arkadaşımızın fikrine değer vermeliyiz.

C) Arkadaşlarımızla kavga etmemek için onlarla konuşmamalıyız.

18.Sınıftan çıkmak istiyorsunuz kapıda bir arkadaşınız duruyor. Arkadaşınıza yolu kapatmaması gerektiğini nasıl söylersiniz?

A) Çekil önümden!

B) Yolu kapatma!

C) Geçebilir miyim?

19.Özenli iletişim kuramayıp yanlış anlaşılırsak ne demeliyiz.

A) Rica ederim.

B) Özür dilerim.

C) Bir şey değil.

(15)

20.Aşağıdakilerden hangisi arkadaş

seçerken dikkat edeceğimiz özelliklerden değildir?

A) Dürüst olmak.

B) Güçlü olmak.

C) Güvenilir olmak.

21.Akif, Selim ve Efe çok iyi üç arkadaştır.

Buna göre bu üç kişi arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Kıskançlık.

B) Özel günlerde beraber zaman geçirme.

C) Beraber ders çalışma.

22.Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

A) Çok elektrik harcayan ampuller yerine tasarruflu ampuller

kullanmalıyız.

B) Gereksiz yanan ampulleri kapatmalıyız.

C) Seyretmesek bile televizyon daima açık olmalıdır.

(16)

Cevap Anahtarı 1-B

2-A 3-A 4-C 5-B 6-C 7-B 8-A 9-B 10-C 11-A 12-C 13-A 14-C 15-A 16-A 17-B 18-C 19-B 20-B 21-A

22-C

(17)

UNIT- 2 GREETING

A- Complete the dialogue. (Diyaloğu tamamlayalım.)

B- Complete the sentences with This or That.(This ya da That ile cümleleri tamamlayalım.)

……….. is Hakkı.

……… is Şermin.

………. is Deniz.

……….. is Mahire.

What is your name?

Hi!

How are you ?

Nice to meet you.

* Good bye! *I’m great, thanks. *Hello! *Nice to meet you. * I’m Emre.

Bye!

(18)

C- Put the words into the correct order. (Kelimeleri doğru sıraya koyalım.) 1. is / name / your / What?

………

2. Cennet / name / my / is.

………

3. You / how / are?

….………

4. I’m / thanks / fine.

……….

5. Nice to / you / meet

……….

(19)

ANSWER KEY (CEVAP ANAHTARI)

A- Complete the dialogue. (Diyaloğu tamamlayalım.)

B- Complete the sentences with This or That.(This ya da That ile cümleleri tamamlayalım.)

That is Hakkı.

This is Şermin.

That is Deniz.

This is Mahire.

C- Put the words into the correct order. (Kelimeleri doğru sıraya koyalım.) 1. What is your name?

2. My name is Cennet.

3. How are you?

4. I’m fine thanks.

5. Nice to meet you.

What is your name?

Hi!

How are you ?

Nice to meet you.

* Good bye! *I’m great, thanks. *Hello! *Nice to meet you. * I’m Emre.

Bye!

Referanslar

Benzer Belgeler

331)Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında düşmanı yurttan atmak amacıyla direniş hareketini kırmak için, milli çıkarlarımıza aykırı faaliyet gösteren

Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel (kişiye göre değişmeyen) bir cümledir?.. A) En güzel sanat dalı tiyatrodur. B) İlkbahar en sevilen mevsimdir. C) Onlar benden çok

A)    Sosyal bilgiler dersi çok zevklidir.,.. Paralel dairelerinin boylarının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küçülmesinin ve kutuplarda nokta haline gelmesinin

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Mimar Sinan ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?.. A) Mimar Sinan

Parçada Anlam - 1 (Ana Düşünce - Ana Duygu - Konu - Başlık - Yardımcı Düşünce).. MEB 2017 - 2018 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

hayata yansıtmaları gerekir. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayları anlatır. Olaylar sınırlı bir zaman içerisinde gerçekleşir. Kişi kadrosu dardır. Bir ana olay

The new data provide an opportunity for detailed characterization of the multiplicity, momentum, and angular distribution of particles associated with the flow of p T in dijet events

A.) Gördüğünü daha çabuk öğreniyor. B.) Okuyarak daha çabuk öğreniyor. C.) İşittiğini daha çabuk öğreniyor. 4.) Eylül 9 yaşında, kıvırcık, sarı saçları olan

II. Sembolizm, realizm ve natüralizmin gerçeklik anlayışından farklı olarak gerçeğin, sanatçının ruhunda gizli olduğunu savunmuşlardır. Dünyada aradıkları mutluluğu

Bir kütüphanede Acımak, Beyaz Diş, Cemo, Don Kişot, Eskici ve Oğulları, Fareler ve İnsanlar kitapları yan yana dizilmiştir. Cahit ve Ayşe adlı kişilerin bu kitapların

Aynı ağırlıktaki taşlar aynı öbekte olacağından ve sırası gelen taşın yarısı ağırlığındaki taş sadece 1 öbekte bulunabileceğinden; 2 öbek olduğunda her taş için

Yukarıda verilen bilgiye göre "Teknoloji ve Tasarım" dersinin program anlayışı.

A) Yeni gelen öğretmen, öğrencileri kendisine bağladı. B) Bu davranışınız, beni size bağladı. C) Babam bütün ümitlerini bu mektuba bağladı. D) Mavi çizgili

Bu evreden bir hafta önceki ve bir hafta sonraki evreler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?.. Bir hafta önce Bir

10.( ) Allah’a ve ahiret gününe inanan insan, dünya hayatında söz ve davranışlarına dikkat eder. Nas suresi ve

7. Otobüs, otomobil, minibüs, kamyon gibi araçlar hangi gurupta yer alır?. A) Hava yolu taşıtları B) Deniz yolu taşıtları C) Kara

A) Satıcıya ürünü götürerek değiştirmek. A) Resmi kurumlardan yardım istemek. C) Ürünü atarak başka yerden yenisini almak. D) Tüketici Haklarını Koruma

A) Tiyatro metinlerinde kişilerin hareketlerini ve durumunu açıklamak için kullanılan kelimelerin başına ve sonuna parantez işareti koyarız. B) Cümle içinde bir sözcüğün

A) Soyguna karşı yeterli tedbir alındı. B) Benim yazımı hanginiz okuyamadı. C) Böyle geniş bir derslik görmemiştim hiç. D) Çocuğun yarası daha iyileşmedi.

A) En büyük iki basamaklı negatif tam sayı dur. D) Sıfır hariç bütün tam sayıların mutlak değeri pozitiftir. İnteraktif Eğitim. www.testimiz.com Yukarıdaki

Aşağıdaki fiillerden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır?. Koşmak Fiillerde Anlam

KÜÇÜK SEVİNÇLER BULURUM Ben boş duramam. Her zaman yapılacak bir iş bulurum. Kitap okurum, tarlada çalışırım, şiir yazarım, şarkı söylerim, dostlarımın

a) Basit şeylerle mutlu olabiliriz. b) Hiçbir şey bizi mutlu edemez. c)Mutlu olmak için büyük şeyler yapmak gerekir. b) Kitap en iyi arkadaştır. b) Bakkaldan altı düzine