ThreatSense altyapısı parametre ayarları

Belgede ESET SMART SECURITY 6 (sayfa 28-31)

ThreatSense, birçok karmaşık tehdit algılama yönteminden oluşan bir teknolojidir. Bu teknoloji proaktiftir; yani, yeni bir tehdidin ilk yayılmaya başladığı zamanlarda da koruma sağlar. Sistem güvenliğini önemli ölçüde yükseltmek üzere birlikte çalışan birkaç yöntemin (kod analizi, kod öykünmesi, genel imzalar, virüs imzaları) bir bileşimini kullanır. Tarama altyapısı birkaç veri akışını aynı anda denetleme, böylece verimliliği ve algılama hızını azamiye çıkarma yeteneğindedir.

ThreatSense teknolojisi ayrıca kök setlerini de başarıyla ortadan kaldırır.

ThreatSense teknolojisi ayarlar seçenekleri birkaç tarama parametresi belirtmenize olanak tanır:

Taranacak dosya türleri ve uzantılar, Çeşitli algılama yöntemlerinin bileşimi, Temizleme düzeyleri, vb.

Ayarlar penceresine girmek için ThreatSense teknolojisini (aşağıdaki kısma bakın) kullanan herhangi bir modülün ayarlar penceresindeki Ayarları... düğmesini tıklatın. Farklı güvenlik senaryoları farklı yapılandırmalar gerektirebilir. Bu göz önüne alınarak, ThreatSense aşağıdaki koruma modülleri için ayrı ayrı yapılandırılabilir nitelikte hazırlanmıştır:

Gerçek zamanlı dosya sistemi koruması, Belge koruması,

E-posta istemci koruması, Web erişimi koruması Bilgisayar taraması.

ThreatSense parametreleri her modül için en iyi duruma getirilmiştir ve bu parametrelerin değiştirilmesi sistemin çalışmasını önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, parametreleri çalışma zamanı paketleyicilerini her zaman tarayacak şekilde değiştirmek veya Gerçek zamanlı dosya sistemi koruması modülünde gelişmiş sezgisel taramayı etkinleştirmek sistem yavaşlamasına neden olabilir (normalde, bu yöntemler kullanılarak yalnızca yeni oluşturulmuş dosyalar taranır).

Bilgisayar taraması dışındaki tüm modüller için varsayılan ThreatSense parametrelerini değiştirmeden bırakmanızı öneririz.

4.1.1.6.1 Nesneler

Nesneler bölümü, hangi bilgisayar bileşenlerinin ve dosyaların sızıntı için taranacağını tanımlamanıza olanak tanır.

İşletim belleği - Sistemin işletim belleğine saldırıda bulunan tehditler için tarama yapar.

Önyükleme kesimleri - Önyükleme kesimlerini ana önyükleme kaydındaki virüslere karşı tarar.

E-posta dosyaları - Program aşağıdaki uzantıları destekler: DBX (Outlook Express) ve EML.

Arşivler - Program aşağıdaki uzantıları destekler: ARJ, BZ2, CAB, CHM, DBX, GZIP, ISO/BIN/NRG, LHA, MIME, NSIS, RAR, SIS, TAR, TNEF, UUE, WISE, ZIP, ACE ve daha pek çok uzantı.

Kendiliğinden açılan arşiv dosyaları - Kendiliğinden açılan arşiv dosyaları (SFX), kendilerini açmak için özel programlar (arşivler) gerekmeyen arşiv dosyalarıdır.

Çalışma zamanı paketleyicileri - Çalışma zamanı paketleyicileri, yürütüldükten sonra (standart arşiv türlerinin tersine) bellekte açılır. Tarayıcı, standart statik paketleyicilere (UPX, yoda, ASPack, FSG, vb.) ek olarak pek çok başka paketleyici türünü destekler (kod öykünmesi sayesinde).

4.1.1.6.2 Seçenekler

Sistem sızıntılara karşı taranırken kullanılacak yöntemleri seçmek için Seçenekler bölümünü kullanın. Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Sezgisel tarama - Sezgisel tarama, programların etkinliğini (kötü amaçlı) analiz eden bir algoritmadır. En temel getirisi, var olmayan veya önceki virüs imza veritabanları tarafından tanımlanmayan kötü amaçlı yazılımları tanıma özelliğine sahip olmasıdır. Olumsuz tarafıysa az da olsa yanlış uyarı verme olasılığıdır.

Gelişmiş sezgisel tarama/DNA/Akıllı imzalar - Gelişmiş sezgisel tarama ESET tarafından geliştirilen benzersiz bir sezgisel tarama algoritmasından oluşur, bilgisayar solucanlarını ve truva atlarını algılamak için en iyi duruma getirilmiş ve yüksek düzeyli programlama dillerinde yazılmıştır. Gelişmiş sezgisel tarama sayesinde programın algılama özellikleri önemli ölçüde geliştirilmiştir. İmzalar, virüsleri güvenilir bir şekilde algılayabilir ve belirleyebilir. Otomatik güncelleme sistemini kullanarak, tehdidin tespitinden sonraki birkaç saat içinde yeni imzalar kullanılabilir. İmzaların tek olumsuz tarafı, yalnızca bildikleri virüsleri (veya bu virüslerin çok az değiştirilmiş sürümlerini) algılamalarıdır.

ESET Live Grid - ESET'in bilinirlik teknolojisi sayesinde, taranan dosyalara ilişkin bilgiler, algılama ve tarama hızını geliştirmek için bulut tabanlı ESET Live Grid uygulamasından alınan verilerle kıyaslanarak doğrulanır.

4.1.1.6.3 Temizleme

Temizleme ayarları, etkilenen dosyaları temizlerken tarayıcı davranışını belirler. Üç temizleme düzeyi vardır:

Temizleme yok - Etkilenen dosyalar otomatik olarak temizlenmez. Program uyarı penceresi görüntüler ve kullanıcının bir eylem seçmesine olanak verir. Bu düzey, sızıntı durumunda hangi adımların gerçekleştirilmesi gerektiğini bilen daha ileri düzey kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Standart temizleme - Program etkilenen dosyayı önceden tanımlanan bir eylemi temel alarak (sızıntı türüne göre) otomatik olarak temizlemeye veya silmeye çalışır. Etkilenen dosyanın algılanması ve silinmesi, ekranın sağ alt

köşesindeki bir bildirim ile belirtilir. Doğru eylem otomatik olarak seçilemiyorsa, program başka izleme eylemleri sağlar.

Önceden tanımlanan bir eylem tamamlanamadığında da bu yapılır.

Katı kurallı temizleme - Program etkilenen tüm dosyaları temizler veya siler. Yalnızca sistem dosyaları bu işlemin dışında tutulur. Dosyalar temizlenemiyorsa, uyarı penceresi aracılığıyla kullanıcıdan bir eylem seçmesi istenir.

Uyarı: Bir arşivde virüsten etkilenmiş dosya veya dosyalar varsa, arşivde iki türlü işlem yapılabilir. Standart modda (Standart temizleme), arşivde bulunan tüm dosyaların etkilenmesi durumunda arşiv tümüyle silinir. Katı kurallı temizleme modunda, arşivde virüsten etkilenmiş en az bir dosya bile olsa, arşivdeki diğer dosyaların durumuna bakılmaksızın arşiv silinir.

4.1.1.6.4 Uzantılar

Uzantı, dosya adının nokta ile ayrılmış olan parçasıdır. Uzantı bir dosyanın türünü ve içeriğini tanımlar. ThreatSense parametre ayarlarının bu bölümü, taranacak dosyaların türlerini tanımlamanızı sağlar.

Varsayılan olarak, uzantılarına bakılmaksızın tüm dosyalar taranır. Tarama dışında bırakılan dosyaların listesine herhangi bir uzantı eklenebilir. Tüm dosyaları tara seçeneğindeki seçim kaldırılmışsa, liste değişerek o anda taranan dosya uzantılarını gösterir.

Uzantısız dosyaları taramayı etkinleştirmek için Uzantısı olmayan dosyaları tara seçeneğini belirtin. Uzantısız dosyaları tarama seçeneği, Tüm dosyaları tara seçeneği etkinleştirildiğinde kullanılabilir duruma gelir.

Kimi dosya türlerinin taranması, uzantıları kullanan programın düzgün şekilde çalışmasını engellemesi durumunda, dosyaların bunun dışında tutulması gerekebilir. Örneğin MS Exchange sunucuları kullanılıyorsa .edb, .eml ve .tmp uzantılarının tarama dışında bırakılması önerilebilir.

Ekle ve Kaldır düğmelerini kullanarak, belirli dosya uzantılarının taranmasına izin verebilir veya yasaklayabilirsiniz. Bir Uzantı yazıldığında, yeni uzantıyı listeye ekleyen Ekle düğmesini etkinleşir. Listedeki bir uzantıyı seçin ve listeden bu uzantıyı silmek için Kaldır düğmesini tıklatın.

* (yıldız işareti) ve ? (soru işareti) özel simgeleri kullanılabilir. Yıldız işareti herhangi bir karakter dizesinin, soru işaretiyse herhangi bir simgenin yerine geçer. Dışarıda bırakılan adresler listesinin yalnızca güvenilen ve güvenli adresleri içermesi gerektiğinden, buradaki adresleri belirlerken çok dikkatli olmak gerekir. Benzer şekilde * ve ? simgelerinin de bu listede doğru kullanıldığından emin olunmalıdır.

Yalnızca varsayılan uzantı grubunu taramak için Varsayılan'ı tıklatın ve onaylamak için sorulduğunda Evet öğesini tıklatın.

4.1.1.6.5 Sınırlar

Sınırlar bölümü, taranacak nesnelerin maksimum boyutunu ve taranacak arşivlerin iç içe geçme düzeylerini belirtmenize olanak sağlar.

Maksimum nesne boyutu - Taranacak nesnelerin maksimum boyutunu tanımlar. Belirli bir antivirüs modülü yalnızca belirtilen boyuttan küçük olan nesneleri tarayacaktır. Bu seçenek yalnızca büyük nesneleri tarama dışında tutmaya yönelik belirli gerekçeleri olabilecek ileri düzey kullanıcılar tarafından değiştirilmelidir. Varsayılan değer: sınırsız.

Nesne için maksimum tarama süresi (sn.) - Bir nesneyi taramaya yönelik maksimum zaman değerini tanımlar. Buraya kullanıcı tanımlı bir değer girilirse, söz konusu süre geçtikten sonra antivirüs modülü, taramanın bitmiş olup olmadığına bakmaksızın nesneyi taramayı durdurur. Varsayılan değer: sınırsız.

Arşiv iç içe geçme düzeyi - Arşiv taramanın maksimum derinliğini belirtir. Varsayılan değer: 10.

Arşivdeki maksimum dosya boyutu - Bu seçenek, taranacak arşivlerde bulunan dosyalar için (ayıklandıklarında) maksimum dosya boyutunu belirtmenize olanak sağlar. Varsayılan değer: sınırsız.

Bir arşiv taraması bu nedenlerle zamanından önce sonlandırılırsa, arşiv denetlenmeden kalır.

Not: Varsayılan değerlerin değiştirilmesi önerilmez; normal koşullarda bunun için gerektirecek bir durum olmaz.

4.1.1.6.6 Diğer

Diğer bölümünde aşağıdaki seçenekleri yapılandırabilirsiniz:

Tüm nesneleri günlüğe kaydet - Bu seçenek belirlenirse, günlük dosyası, etkilenmeyen dosyaları da içerecek şekilde taranan tüm dosyaları gösterir. Örneğin, arşiv içinde sızıntı bulunması durumunda arşivde bulunan temiz dosyalar da günlükte listelenir.

Smart optimizasyonu etkinleştir - Smart Optimizasyon etkin durumdayken, en yüksek tarama hızları korunurken en etkili tarama düzeyinin sağlanması için en uygun ayarlar kullanılır. Çeşitli koruma modülleri, farklı tarama

yöntemlerinden faydalanarak ve bunları belirli dosya türlerine uygulayarak smart tarama yapabilir. Smart Optimizasyon devre dışı bırakılırsa, bir tarama gerçekleştirilirken yalnızca belirli modüllerin ThreatSense temelindeki kullanıcı tanımlı ayarlar uygulanır.

Bir Bilgisayar taraması için ThreatSense altyapısı parametre ayarlarını yapılandırırken aşağıdaki seçenekler de mevcuttur:

Alternatif veri akışlarını (ADS) tara NTFS dosya sistemi tarafından kullanılan alternatif veri akışları (ADS), normal tarama teknikleri tarafından görülemeyen dosya ve klasör ilişkilendirmeleridir. Pek çok sızıntı, kendisini alternatif veri akışları olarak göstererek algılanmamaya çalışır.

Arka plan taramalarını düşük öncelikle çalıştır - Her tarama dizisi belirli miktarda sistem kaynağı tüketir. Sistem kaynaklarını aşırı yükleyen programlarla çalışıyorsanız, düşük öncelikli arka plan taramasını etkinleştirebilir ve uygulamalarınız için kaynak tasarrufu yapabilirsiniz.

Son erişim zaman damgasını koru - Taranan dosyaların erişim zamanını güncellemek yerine özgün erişim zamanını tutmak için bu seçeneği belirleyin (örn. veri yedekleme sistemleri ile kullanmak için).

Tarama günlüğünü kaydır - Bu seçenek günlüğü kaydırma işlemini etkinleştirmenizi/devre dışı bırakmanızı sağlar. Bu seçenek belirlenirse, bilgiler görüntü penceresinde yukarı doğru kayar.

Belgede ESET SMART SECURITY 6 (sayfa 28-31)