ESET SysRescue

Belgede ESET SMART SECURITY 6 (sayfa 101-104)

5. İleri düzey kullanıcı

5.7 ESET SysRescue

ESET SysRescue, ESET Security çözümlerinden birini içeren bir önyüklenebilir disk oluşturmanıza olanak tanıyan yardımcı bir programdır - Bu, ESET NOD32 Antivirus, ESET Smart Security veya bazı sürücü odaklı ürünler bile olabilir.

ESET SysRescue uygulamasının temel getirisi, ESET Security çözümünün bir yandan diske ve dosya sisteminin

tamamına doğrudan erişime sahip olurken, diğer yandan ana işletim sisteminden bağımsız şekilde çalıştırılmasıdır. Bu sayede, normalde silinemeyebilecek (örn. işletim sistemi çalıştırılırken vb. durumlarda) sızıntıları kaldırmak mümkündür.

5.7.1 Minimum gereksinimler

ESET SysRescue, Windows Vista tabanlı Microsoft Windows Önkurulum Ortamı (Windows PE) sürüm 2.x'de çalışır.

Windows PE, ücretsiz Windows Otomatik Yükleme Seti'nin (Windows AIK) parçasıdır. ESET SysRescue oluşturmadan önce Windows AIK yüklenmelidir (http://go.eset.eu/AIK). Windows PE'nin 32-bit sürümü desteği nedeniyle, 64-bit sistemlerde ESET SysRescue oluştururken ESET Security çözümü 32-bit yükleme paketinin kullanılması gereklidir. ESET SysRescue, Windows AIK 1.1 ve üzerini destekler.

NOT: Windows AIK boyut olarak 1 GB'tan büyük olduğundan, karşıdan yükleme işlemi için yüksek hızlı bir Internet bağlantısı gerekir.

ESET SysRescue, ESET Security çözümleri 4.0 sürümü ve üzerinde kullanılabilir.

Desteklenen işletim sistemleri Windows 7

Windows Vista

Windows Vista Service Pack 1 Windows Vista Service Pack 2 Windows Server 2008

Windows Server 2003 Service Pack 1, KB926044 ile Windows Server 2003 Service Pack 2

Windows XP Service Pack 2, KB926044 ile Windows XP Service Pack 3

5.7.2 Kurtarma CD'si nasıl oluşturulur

ESET SysRescue sihirbazını başlatmak için Başlat > Programlar > ESET > ESET Smart Security > ESET SysRescue seçeneğini tıklatın.

Öncelikle sihirbaz, önyükleme medyası oluşturma işlemi için Windows AIK ve uygun aygıt olup olmadığını denetler.

Windows AIK bilgisayarda yüklü değilse (veya bozuk ya da yanlış şekilde yüklenmişse), sihirbaz bu programı yükleme veya Windows AIK klasörünüze (http://go.eset.eu/AIK) giden yolu girme seçeneği sunar.

NOT: Windows AIK boyut olarak 1 GB'tan büyük olduğundan, karşıdan yükleme işlemi için yüksek hızlı bir Internet bağlantısı gerekir.

Sonraki adımda, ESET SysRescue uygulamasının konumlandırılacağı hedef medyayı seçin.

5.7.3 Hedef seçimi

CD/DVD/USB'ye ek olarak, ESET SysRescue uygulamasını ISO dosyasına kaydetmeyi de seçebilirsiniz. Daha sonra, ISO görüntüsünü bir CD/DVD'ye yazabilir veya başka bir şekilde (örn. VMware ya da VirtualBox gibi bir sanal ortamda) kullanabilirsiniz.

Hedef medya olarak USB'yi seçerseniz, belirli bilgisayarlarda önyükleme çalışmayabilir. Bazı BIOS sürümleri, BIOS ile ilgili sorunları bildirebilir - önyükleme yöneticisi iletişimi (örn. Windows Vista'da) ve önyükleme, şu hata iletisiyle kapanır:

file (dosya) : \boot\bcd status (durum) : 0xc000000e

info (bilgi) : an error occurred while attemping to read the boot configuration data (önyükleme yapılandırma verileri okunmaya çalışılırken bir hata oluştu) Bu iletiyle karşılaşırsanız, USB medyası yerine CD seçmenizi öneririz.

5.7.4 Ayarlar

ESET SysRescue oluşturma işlemini başlatmadan önce yükleme sihirbazı derleme parametrelerini görüntüler. Bu parametreler Değiştir... düğmesi tıklatılarak değiştirilebilir. Kullanılabilen seçenekler şunlardır:

Klasörler ESET Antivirus Gelişmiş

Internet protokolü

Önyüklenebilir USB aygıtı (hedef USB aygıtı seçildiğinde) Yazdırma (hedef CD/DVD sürücü seçildiğinde)

Herhangi bir MSI yükleme paketi belirtilmediyse veya bilgisayarda herhangi bir ESET Security çözümü yüklü değilse, Oluştur seçeneği devre dışıdır. Bir yükleme paketi seçmek için, Değiştir'i tıklatın ve ESET Antivirus sekmesini tıklatın.

Ayrıca, kullanıcı adı ve parola alanlarını doldurmazsanız (Değiştir > ESET Antivirus), Oluştur seçeneği devre dışı bırakılır.

5.7.4.1 Klasörler

Geçici klasör, ESET SysRescue derlemesi sırasında gerekli olan dosyalar için bir çalışan dizindir.

ISO klasörü derleme bittikten sonra, sonuçta elde edilen ISO dosyasının kaydedildiği klasördür.

Bu sekmedeki listede, kullanılabilir boş alan ile birlikte tüm yerel ve eşlenmiş ağ sürücüleri gösterilir. Buradaki klasörlerden bazıları, yetersiz boş alan içeren bir sürücüde bulunuyorsa, daha fazla boş alana sahip başka bir sürücü seçmenizi öneririz. Aksi takdirde, boş disk alanının yetersiz olmaması nedeniyle derleme zamanından önce bitebilir.

Harici uygulamalar - Bir ESET SysRescue medyasından önyükleme yapıldıktan sonra çalıştırılacak veya yüklenecek olan ek programları belirtmenize olanak tanır.

Harici uygulamaları dahil et - ESET SysRescue derlemesine harici programlar eklemenize olanak tanır.

Seçili klasör - ESET SysRescue diskine eklenecek programların bulunduğu klasör.

5.7.4.2 ESET Antivirus

ESET SysRescue CD'sinin oluşturulması için, derleyici tarafından kullanılacak iki adet ESET dosyası kaynağı arasından seçim yapabilirsiniz:

ESS/EAV klasörü - ESET Security çözümünün bilgisayarda yüklendiği klasörde önceden bulunan dosyalar.

MSI dosyası - MSI yükleyicisinde bulunan dosyalar kullanılır.

Daha sonra, (nup) dosyalarının konumunu güncellemeyi tercih edebilirsiniz. Normalde, varsayılan seçenek olan ESS/

EAV klasörü/MSI dosyası seçilmelidir. Daha eski veya yeni bir virüs imza veritabanı sürümü kullanılması gibi bazı durumlarda özel bir Güncelleme klasörü seçilebilir.

Şu iki kullanıcı adı ve parola kaynağından birini kullanabilirsiniz:

Yüklü ESS/EAV - Kullanıcı adı ve parola geçerli olarak yüklü olan ESET Security çözümünden kopyalanır.

Kullanıcıdan - İlgili alanlara girilen kullanıcı adı ve parola kullanılır.

NOT: ESET SysRescue CD'si üzerindeki ESET Security çözümü, Internet'ten veya ESET SysRescue CD'sinin çalıştırıldığı bilgisayarda yüklü olan ESET Security çözümünden güncellenir.

5.7.4.3 Gelişmiş ayarlar

Gelişmiş sekmesi, bilgisayarınızdaki bellek miktarına göre ESET SysRescue CD'sini en iyi duruma getirmenize olanak tanır. CD'nin içeriğini işletim belleğine (RAM) yazmak için 576 MB ve daha fazla seçeneğini belirleyin. en fazla 576 MB seçeneğini belirlerseniz, kurtarma CD'si WinPE çalıştırıldığında kalıcı olarak erişilebilir olacaktır.

Harici sürücüler bölümünde, belirli donanımlarınız (genellikle ağ bağdaştırıcısı) için sürücüler ekleyebilirsiniz. WinPE, geniş bir donanım yelpazesini destekleyen Windows Vista SP1'i temel alsa da zaman zaman donanım tanınmayabilir. Bu durumda sürücüyü el ile eklemeniz gerekir. Bir ESET SysRescue derlemesine sürücü tanıtmanın iki yolu vardır: el ile (Ekle 'yi tıklatın) ve otomatik olarak (Otomatik Ara'yı tıklatın). El ile tanıtma yapılması durumunda, karşılık gelen .inf

dosyasının yolunu seçmeniz gerekir (ilgili *.sys dosyası da bu klasörde bulunmalıdır). Otomatik tanıtma yapılması durumunda, sürücü belirtilen bilgisayarın işletim sisteminde otomatik olarak bulunur. Otomatik tanıtmanın, yalnızca ESET SysRescue uygulamasının, ESET SysRescue CD'sinin oluşturulduğu bilgisayarla aynı ağ bağdaştırıcısına sahip bir bilgisayarda kullanılması durumunda gerçekleştirilmesini öneririz. Oluşturma sırasında, ESET SysRescue sürücüsü daha sonra aramamanız için derlemeye tanıtılır.

5.7.4.4 Internet protokolü

Bu bölüm, temel ağ bilgilerini yapılandırmanıza ve ESET SysRescue uygulamasını çalıştırdıktan sonra önceden tanımlı bağlantılar ayarlamanıza olanak tanır.

IP adresini otomatik olarak DHCP'den (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) sunucusundan edinmek için Otomatik özel IP adresi'ni seçin.

Alternatif olarak, bu ağ bağlantısı el ile belirtilmiş bir IP adresi de (statik IP adresi olarak da bilinir) kullanabilir. Uygun IP ayarlarını yapılandırmak için Özel'i seçin. Bu seçeneği belirlerseniz, bir IP adresi belirtmeniz ve yerel ağ ile yüksek hızlı Internet bağlantıları için bir Alt ağ maskesi belirtmeniz gerekir. Tercih edilen DNS sunucusu ve Alternatif DNS sunucusu içine, birincil ve ikincil DNS sunucusu adreslerini girin.

5.7.4.5 Önyüklenebilir USB aygıtı

Hedef medyanız olarak USB aygıtını seçtiyseniz, Önyüklenebilir USB aygıtı sekmesindeki kullanılabilir USB aygıtlarından birini seçebilirsiniz (birden çok USB aygıtı olması durumunda).

ESET SysRescue uygulamasının yükleneceği uygun hedef Aygıt öğesini seçin.

Uyarı: Seçilen USB aygıtı, ESET SysRescue oluşturması sırasında biçimlendirilecektir. Aygıttaki tüm veriler silinecektir.

Hızlı biçimlendirme seçeneğini belirlerseniz, biçimlendirme bölümdeki tüm dosyaları kaldırır, ancak diski bozuk

kesimler için taramaz. Bu seçeneği, USB aygıtınız önceden biçimlendirildiyse ve hasarsız olduğundan eminseniz kullanın.

5.7.4.6 Yazdır

CD/DVD'yi hedef medyanız olarak seçtiyseniz, Yazdır sekmesinde ek yazdırma parametreleri belirtebilirsiniz.

ISO dosyasını sil - ESET SysRescue CD'si oluşturulduktan sonra geçici ISO dosyasını silmek için bu seçeneği belirleyin.

Silme etkin - Hızlı silme ve tam silme seçeneğini belirlemenize olanak sağlar.

Yazdırma aygıtı - Yazdırma için kullanılacak sürücüyü seçin.

Uyarı: Bu varsayılan seçenektir. Yeniden yazdırılabilir CD/DVD kullanılırsa, CD/DVD üzerindeki tüm verileri silinir.

Medya bölümünde, CD/DVD aygıtınızdaki medya hakkında bilgiler yer alır.

Yazdırma hızı - Açılır menüden istediğiniz hızı seçin. Yazdırma hızı seçilirken, yazdırma aygıtının yetenekleri ve kullanılan CD/DVD türü dikkate alınmalıdır.

5.7.5 ESET SysRescue ile çalışma

Kurtarma CD/DVD/USB olanağının etkili bir şekilde çalışması için, bilgisayarınızı ESET SysRescue önyükleme

medyasından başlatmanız gerekir. Önyükleme önceliği BIOS'da değiştirilebilir. Alternatif olarak, ana kartınızın/BIOS'un sürümüne göre genellikle F9 - F12 tuşlarından birini kullanıp bilgisayar başlatılırken önyükleme menüsünü

kullanabilirsiniz.

Önyükleme medyasından önyükledikten sonra ESET Security çözümü başlatılır. ESET SysRescue yalnızca belirli durumlarda kullanıldığından, standart ESET Security çözümü sürümünde bulunan koruma modüllerinin ve program özelliklerinin bir kısmına gerek duyulmaz; bunların listesi Bilgisayar taraması'nı, Güncelleme'yi ve Ayarlar'daki bazı bölümleri içerecek şekilde daraltılır. Virüs imza veritabanını güncelleme yeteneği, ESET SysRescue uygulamasının en önemli özelliğidir. Bilgisayar taraması başlatmadan önce programı güncellemenizi öneririz.

5.7.5.1 ESET SysRescue uygulamasını kullanma

Ağdaki bilgisayarların, yürütülebilir (.exe) dosyaları değiştiren bir virüsten etkilendiğini varsayın. ESET Security çözümü, Güvenli modda bile temizlenemeyen explorer.exe dışındaki tüm etkilenen dosyaları temizleme yeteneğine sahiptir.

Bunun nedeni, temel Windows işlemlerinden biri olarak explorer.exe'nin Güvenli modda da başlatılmasıdır. ESET Security çözümü, dosya üzerinde herhangi bir eylem gerçekleştiremez ve dosya etkilenmiş olarak kalır.

Bu tür bir senaryoda, sorunu çözmek için ESET SysRescue uygulamasını kullanabilirsiniz. ESET SysRescue, ana bilgisayar işletim sisteminin herhangi bir bileşenine gerek duymadığından, disk üzerindeki herhangi bir dosyayı işleme (temizleme, silme) yeteneğine sahiptir.

Belgede ESET SMART SECURITY 6 (sayfa 101-104)