4.1.5.1.1.2 Kural eylemi

4.1.6 Posta aktarımı koruması

Aşağıdaki sistemlerde Gelişmiş ayarlar > Sunucu menüsünde Posta aktarımı koruması bulunmaktadır:

· Microsoft Exchange Server 2003 (Ön Uç Sunucusu)

· Microsoft Exchange Server 2003 (birden çok rolü olan tek sunucu yüklemesi)

· Microsoft Exchange Server 2007 (Uç Aktarımı veya Hub Aktarım sunucusu rolü)

· Microsoft Exchange Server 2007 (birden çok rolü olan tek sunucu yüklemesi)

· Microsoft Exchange Server 2010 (Uç Aktarımı veya Hub Aktarım sunucusu rolü)

· Microsoft Exchange Server 2010 (birden çok rolü olan tek sunucu yüklemesi)

· Microsoft Exchange Server 2013 (Uç Aktarım sunucu rolü)

· Microsoft Exchange Server 2013 (birden çok rolü olan tek sunucu yüklemesi)

· Microsoft Exchange Server 2016 (Uç Aktarım sunucu rolü)

· Microsoft Exchange Server 2016 (Posta kutusu sunucu rolü)

· Windows Small Business Server 2008

· Windows Small Business Server 2011

Aktarım katmanındaki Antivirus eylemi Temizlemenin mümkün olmadığı durumlarda gerçekleştirilecek eylem bölümünde ayarlanabilir:

· Eylem yok - Temizlenemeyen etkilenmiş iletileri tutar

· İletiyi karantinaya al - Etkilenen iletiler karantina posta kutusuna gönderilir

· İletiyi reddet - Etkilenen ileti reddedilir

· İletiyi sessizce sil - İletiler NDR (Teslim Edilemedi Raporu) göndermeden silinir

NOT

Eylem yok seçeneğini işaretlerseniz ve bununla birlikte Antivirus ve antispyware için ThreatSense

parametrelerinde Temizleme düzeyini Temizleme yok olarak ayarlamışsanız, koruma durumu sarıya döner.

Bunun nedeni bir güvenlik riski olmasıdır. Bu yüzden, kombinasyonu kullanmamanızı öneririz. İyi bir koruma düzeyi elde etmek için ayarlardan birini değiştirin.

Aktarım katmanındaki antispam eylemi, Spam iletilerinde gerçekleştirilecek eylem bölümünde ayarlanabilir:

· Eylem yok - İleti, istenmeyen posta olarak işaretlense bile saklanır

· İletiyi karantinaya al - İstenmeyen posta olarak işaretlenen iletiler karantina posta kutusuna gönderilir

· İletiyi reddet - İstenmeyen posta olarak işaretlenen iletiler reddedilir

· İletiyi sessizce sil - İletiler NDR (Teslim Edilemedi Raporu) göndermeden silinir

SMTP Ret Yanıtı - Bir ileti reddedilirse, SMTP'ye gönderilen SMTP geçici ret yanıtını tanımlayan Yanıt kodu, Durum kodu ve Yanıt iletisini belirtebilirsiniz. Aşağıdaki biçimde bir yanıt iletisi girebilirsiniz:

Yanıt kodu Durum kodu Yanıt iletisi

250 2.5.0 İstenen posta eylemi tamam, bitti

İleti başlıklarına tarama sonuçlarını yazın - Bu ayar etkinleştirildiğinde tarama sonuçları ileti başlıklarına yazılır. Bu ileti başlıkları, kolay fark edilebilmek için X_ESET ile başlar (örneğin X_EsetResult veya X_ESET_Antispam).

Taranan iletilerin gövdesine bildirim ekle özelliği üç seçenek sunar:

· İletilere ekleme

· Yalnızca etkilenen iletilere ekle

· Taranan tüm iletilere ekle (dahili iletiler için geçerli değildir)

Etkilenen iletilerin konusuna not ekle - Etkinleştirildiğinde ESET Mail Security, Etkilenen iletilerin konusuna eklenen şablon metin alanında tanımlanan değerle birlikte e-posta konusuna bir bildirim etiketi ekler (önceden tanımlı varsayılan metin [found threat %VIRUSNAME%] şeklindedir). Bu değişiklik, belirli bir konuya sahip olan e-postaları filtreleyerek etkilenen iletileri, örneğin kuralları kullanarak veya alternatif olarak istemci tarafında (e-posta

istemcisi tarafından destekleniyorsa) filtreleme işlemini otomatik hale getirmek için kullanılabilir, böylece bu tür e-posta iletileri ayrı bir klasöre yerleştirilir.

İstenmeyen posta iletilerinin konusuna not ekle - Etkinleştirildiğinde ESET Mail Security, İstenmeyen posta iletilerinin konusuna eklenen şablon metin alanında tanımlanan değerle birlikte e-posta konusuna bir bildirim etiketi ekler (önceden tanımlı varsayılan metin [SPAM] şeklindedir). Bu değişiklik, belirli bir konuya sahip olan e-postaları, örneğin kuralları kullanarak veya alternatif olarak istemci tarafında (e-posta istemcisi tarafından destekleniyorsa) filtreleyerek istenmeyen posta iletilerini filtreleme işlemini otomatik hale getirmek için kullanılabilir, böylece söz konusu e-posta iletileri ayrı bir klasöre yerleştirilir.

NOT

Konuya eklenecek olan metni düzenlerken sistem değişkenleri de kullanabilirsiniz.

4.1.6.1 Gelişmiş ayarlar

Bu bölümde aktarım aracısı için uygulanan gelişmiş ayarları değiştirebilirsiniz:

· Kimliği doğrulanan veya dahili bağlantılardan alınan iletileri de tara - Kimliği doğrulanan veya yerel sunuculardan alınan iletilerde gerçekleştirilmesi gereken tarama türünü seçebilirsiniz. Koruma düzeyini artırdığı için bu tür iletilerin taranması önerilir, ancak harici POP3 sunucularından veya posta hizmetlerinden (örneğin Gmail.com, Outlook.com, Yahoo.com, gmx.dem) e-posta iletileri getirmek için tümleşik Microsoft SBS POP3 Connector kullanıyorsanız bu gereklidir. Daha fazla bilgi için POP3 Connector ve antispam bölümüne bakın.

NOT

Bu ayar doğrulanan kullanıcılar ve dahili bağlantılar için Antispam korumasını açar/kapatır. Doğrulanan bağlantılar için Antivirus korumasını açar/kapatır. Ancak doğrulanmamış bağlantılardan gelen e-postalar Tarama seçeneğini belirlemiş olsanız bile Antivirus tarafından daima taranır.

NOT

Kuruluş içerisinde Outlook'tan alınan dahili iletiler, TNEF biçiminde (Transport Neutral Encapsulation Format) gönderilir. TNEF biçimi istenmeyen posta tarafından desteklenmez. Bu nedenle, Antispam korumasına göre tara veya Antivirus ve antispam korumasına göre tara seçeneğini işaretlemiş olsanız bile dahili TNEF biçimli e-postalar İSTENMEYEN POSTA için taranmaz.

· Başlıklarda kaynak IP adresini ara - Etkinleştirilirse ESET Mail Security farklı koruma modüllerinin (Antispam ve diğerleri) kullanabilmesini sağlamak için kaynak IP adresini ileti başlıklarında arar. Exchange Kuruluşunuz bir Proxy, Ağ Geçidi veya Uç Aktarım Sunucusu tarafından İnternet'ten ayrılırsa, e-posta iletileri tek bir IP adresinden (genellikle dahili bir adresten) geliyormuş gibi görünür. Gönderen IP adresinin bilindiği dış sunucuda (örneğin DMZ'de Uç Aktarım), bu IP adresinin alınmakta olan e-posta iletisinin ileti başlıklarına yazılması normaldir.

Aşağıdaki Kaynak IP'sine sahip başlık metin alanında belirtilen değer, ESET Mail Security ürününün ileti başlıklarında aradığı başlıktır.

· Kaynak IP'sine sahip başlık - ESET Mail Security ürününün ileti başlıklarında aradığı başlıktır. Bu başlık genellikle X-Originating-IP şeklindedir, ancak X-Forwarded-For veya Forwarded gibi ek sektör standardı başlıklar girebilirsiniz (HTTP başlık alanları listesine bakın).

· Dahili iletilerin karantinaya alınmasını etkinleştir - Etkinleştirildiğinde, dahili iletiler karantinaya alınır. Genellikle dahili iletileri karantinaya almak gerekmez, ancak bu tür bir karantina işlemine ihtiyaç duyarsanız bu ayarı

etkinleştirebilirsiniz.

Belgede ESET MAILSECURITY. Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (sayfa 127-130)