İsteğe bağlı bilgisayar taraması ve Hyper-V taraması

Belgede ESET MAILSECURITY. Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (sayfa 158-163)

4.1.5.1.1.2 Kural eylemi

4.2.6 İsteğe bağlı bilgisayar taraması ve Hyper-V taraması

Bu bölüm tarama parametrelerini belirlemek için seçenekler sağlar. Seçili profil - İsteğe bağlı tarayıcı tarafından belirli bir parametre kümesi kullanılır. Yeni bir profil oluşturmak için Profil listesi öğesinin yanındaki Düzenle seçeneğine tıklatın.

NOT

Bu tarama profili seçicisi, hem İsteğe bağlı tarama hem de Hyper-V taraması için geçerlidir.

Yalnızca özel bir hedefi taramak isterseniz Tarama hedefleri öğesinin yanındaki Düzenle seçeneğini tıklatabilir, açılır menüden bir seçenek belirleyebilir ya da klasör (ağaç) yapısından belirli bir hedefi seçebilirsiniz.

Tarama hedefleri penceresi, hangi nesnelerin (bellek, sürücü, kesim, dosya ve klasör) sızıntılar açısından taranacağını tanımlamanızı sağlar. Bilgisayardaki tüm kullanılabilir aygıtları listeleyen ağaç yapısından hedefleri seçin. Tarama hedefleri açılır menüsü, önceden tanımlı tarama hedefleri seçmenizi sağlar.

· Seçim yok - Tüm seçimleri iptal eder.

İsteğe bağlı bilgisayar tarayıcısı için tarama parametrelerini (örneğin, algılama yöntemleri) değiştirmek istiyorsanız ThreatSense parametrelerini tıklatın.

4.2.6.1 Özel tarama ve Hyper-V taraması başlatma aracı

Yalnızca belirli bir hedefi taramak istiyorsanız, Tarama hedefleri açılır menüsünden bir seçenek belirleyerek ya da klasör (ağaç) yapısından belirli hedefler seçerek Özel tarama aracını kullanabilirsiniz.

NOT

Bu tarama profili seçicisi, hem Özel tarama hem de Hyper-V taraması için geçerlidir.

Tarama hedefleri penceresi, hangi nesnelerin (bellek, sürücü, kesim, dosya ve klasör) sızıntılar açısından taranacağını tanımlamanızı sağlar. Bilgisayardaki tüm kullanılabilir aygıtları listeleyen ağaç yapısından hedefleri seçin. Tarama hedefleri açılır menüsü, önceden tanımlı tarama hedefleri seçmenizi sağlar.

· Profil ayarlarıyla - Seçili tarama profilinde ayarlanan hedefleri seçer.

· Çıkarılabilir sürücü - Disketi, USB depolama aygıtını, CD/DVD'yi seçer.

· Yerel sürücüler - Tüm sistem sabit sürücülerini seçer.

· Ağ sürücüleri - Tüm eşlenen sürücüleri seçer.

· Paylaşılan Klasörler - Yerel sunucuda paylaşılan tüm klasörleri seçer.

· Seçim yok - Tüm seçimleri iptal eder.

Hyper -V açılır menüsü için tarama hedefleri önceden tanımlı tarama hedeflerini seçmenize olanak tanır:

· Profil ayarlarıyla - Seçili tarama profilinde ayarlanan hedefleri seçer.

· Tüm sanal makineler - Tüm sanal makineleri seçer.

· Sanal makinelerde desteklenen - Tüm sanal VM'leri seçer.

· Sanal makinelerde desteklenmeyen - Tüm çevrimdışı VM'leri seçer.

· Seçim yok - Tüm seçimleri iptal eder.

Hızlı şekilde bir tarama hedefine gitmek veya yeni bir hedef dosya ya da klasörü eklemek için, klasör listesinin altındaki boş alana söz konusu hedefi girin. Bu yalnızca ağaç yapısında hedef seçilmemesi ve Tarama hedefleri menüsünün Seçim yok olarak ayarlanması durumunda mümkündür.

Özel tarama açılır penceresi:

Ek temizleme eylemi olmadan yalnızca sistemi taramak istiyorsanız Temizlemeden tara seçeneğini belirleyin.

Yalnızca etkinleşmiş öğeler olup olmadığına dair bir genel bakış elde etmek ve varsa etkilenmeler hakkındaki ayrıntıları almak istiyorsanız, bu seçenek kullanılabilir. Ayrıca Ayarlar > ThreatSense parametreleri > Temizleme seçeneğini tıklatarak üç temizleme düzeyinden birini seçebilirsiniz. Taramayla ilgili bilgiler bir tarama günlüğüne kaydedilir.

Özel durumları yoksay'ı seçtiğinizde özel durumları yok sayan bir tarama yapabilirsiniz, aksi halde bu özel durumlar geçerli olur.

Hyper-V taraması açılır penceresi (daha fazla bilgi için Hyper-V taramasına bakın):

Seçilen hedefler için kullanılmak üzere Tarama profili açılır menüsünden bir profil seçebilirsiniz. Varsayılan profil Smart tarama profilidir. Kapsamlı tarama ve İçerik menüsü tarama adında iki tane daha önceden tanımlanmış tarama profili bulunmaktadır. Bu tarama profilleri farklı ThreatSense altyapı parametreleri kullanır. Ayarlar...'ı tıklatın ve tarama profili menüsünden seçilen profili ayrıntılı bir şekilde ayarlayın. Kullanılabilir seçenekler ThreatSense altyapısı parametreleri ayarlarında açıklanmaktadır.

Klasör ağaç yapısında yapılan seçimler dahil, hedef seçiminizde yapılan değişiklikleri kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.

Taramayı ayarladığınız özel parametreleri kullanarak yürütmek için Tara seçeneğini tıklatın.

Yönetici olarak tara seçeneği, taramayı Yönetici hesabı altında yürütmenize izin verir. Geçerli kullanıcının taranacak uygun dosyalara erişmek için ayrıcalığı yoksa bunu tıklatın. Bu düğmenin, geçerli kullanıcı Yönetici olarak UAC işlemlerini çağıramıyorsa kullanılabilir olmadığını unutmayın.

4.2.6.2 Tarama ilerleme durumu

Tarama ilerleme durumu penceresi taramanın geçerli durumunu ve kötü amaçlı kod içerdiği belirlenen dosya sayısı hakkında bilgileri gösterir.

NOT

Parolayla korunan dosyalar ve özel olarak sistem tarafından kullanılan dosyalar (tipik olarak pagef ile.sys ve belirli günlük dosyaları) gibi bazı dosyaların taranamaması normaldir.

Tarama ilerlemesi - İlerleme çubuğu taranmış olan nesnelerin taranmayı bekleyen nesnelere kıyasla durumunu gösterir. Tarama ilerleme durumu, taramaya dahil edilen toplam nesne sayısından elde edilir.

Hedef - Taranmakta olan nesnenin adı ve konumu.

Tehdit bulundu - Bir tarama sırasında bulunan toplam tehdit sayısını gösterir.

Duraklat - Taramayı duraklatır.

Sürdür - Tarama ilerlemesi duraklatıldığında bu seçenek görünür. Taramaya devam etmek için Devam Et'i tıklatın.

Durdur - Taramayı sonlandırır.

Tarama günlüğünü kaydır - Etkinse, en yeni girişlerin görünür olması için yeni girişler eklendikçe tarama günlüğü otomatik olarak aşağı doğru kaydırılır.

Tarama işlemini başlatan Kullanıcı, Taranan nesne sayısı ve tarama Süresi gibi ayrıntıları görmek için tarama esnasında Diğer bilgiler'i tıklatabilirsiniz. İsteğe bağlı Veri tabanı taraması çalışıyorsa, tarama ilerlemesi esnasında EWS'ye (Exchange Web Servisleri) bağlanmak için kullanılan gerçek Veri tabanı tarama hesabı yerine, taramayı başlatan kullanıcı gösterilir.

4.2.6.3 Profil yöneticisi

Profil yöneticisi, ESET Mail Security ürününde iki yerde kullanılır: İsteğe bağlı bilgisayar taraması bölümünde ve Güncelle bölümünde.

İsteğe bağlı bilgisayar taraması

Tercih edilen tarama parametreleriniz daha sonraki taramalar için kaydedilebilir. Düzenli olarak kullanılan her tarama için farklı bir profil (çeşitli tarama hedefleriyle, tarama yöntemleriyle ve diğer parametrelerle) oluşturmanızı öneririz.

Yeni bir profil oluşturmak için Gelişmiş Ayarlar penceresini açın (F5) ve Bilgisayar > İsteğe bağlı bilgisayar taraması, ardından Profil listesinin yanındaki Düzenle öğesini tıklatın. Var olan tarama profillerini listeleyen Seçili profil açılır

profilleri oluşturmanız gerekir.

Örnek olarak, normalde yerel ağdaki yerel bir sunucuya (Yansıtma) bağlanan, ancak yerel ağ bağlantısı olmadığında (iş gezisi) güncellemeleri doğrudan ESET güncelleme sunucularından indiren bir dizüstü bilgisayar, iki profil kullanabilir: İlki yerel sunucuya bağlanmak için diğeri de ESET sunucularından birine bağlanmak için. Bu profiller yapılandırıldıktan sonra Araçlar > Zamanlayıcı seçeneğine gidin ve güncelleme görevi parametrelerini düzenleyin.

Profillerden birini birincil, diğerini de ikincil olarak belirleyin.

Seçili profil - Kullanılmakta olan güncelleme profili. Bunu değiştirmek için açılır menüden bir profil seçin.

Profil listesi - Yeni güncelleme profilleri oluşturun veya güncelleme profillerini düzenleyin.

4.2.6.4 Tarama hedefleri

Tarama hedefleri penceresi, hangi nesnelerin (bellek, sürücü, kesim, dosya ve klasör) sızıntılar açısından taranacağını tanımlamanızı sağlar. Bilgisayardaki tüm kullanılabilir aygıtları listeleyen ağaç yapısından hedefleri seçin. Tarama hedefleri açılır menüsü, önceden tanımlı tarama hedefleri seçmenizi sağlar.

· Profil ayarlarıyla - Seçili tarama profilinde ayarlanan hedefleri seçer.

· Çıkarılabilir sürücü - Disketi, USB depolama aygıtını, CD/DVD'yi seçer.

· Yerel sürücüler - Tüm sistem sabit sürücülerini seçer.

· Ağ sürücüleri - Tüm eşlenen sürücüleri seçer.

· Paylaşılan Klasörler - Yerel sunucuda paylaşılan tüm klasörleri seçer.

· Seçim yok - Tüm seçimleri iptal eder.

Hyper -V açılır menüsü için tarama hedefleri önceden tanımlı tarama hedeflerini seçmenize olanak tanır:

· Profil ayarlarıyla - Seçili tarama profilinde ayarlanan hedefleri seçer.

· Tüm sanal makineler - Tüm sanal makineleri seçer.

· Sanal makinelerde desteklenen - Tüm sanal VM'leri seçer.

· Sanal makinelerde desteklenmeyen - Tüm çevrimdışı VM'leri seçer.

· Seçim yok - Tüm seçimleri iptal eder.

4.2.6.5 Zamanlanan bir taramayı durdurma

Zamanlanan tarama ertelenebilir. Bilgisayar taramasını ertelemek istiyorsanız Zamanlanan taramalar durdurulmadan önceki süre (dk.) seçeneğine yönelik bir değer belirleyin.

Belgede ESET MAILSECURITY. Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (sayfa 158-163)