4.1.5.1.1.2 Kural eylemi

E- postayı klasöre taşı - Etkilenen e-postalar belirtilen klasöre otomatik olarak taşınır

4.5 Aygıt denetimi

ESET Mail Security, otomatik aygıt (CD/DVD/USB/) denetimi sağlar. Bu modül genişletilmiş filtreleri/izinleri

taramanıza, engellemenize veya ayarlamanıza ve bir kullanıcının belirli bir aygıta erişip erişemeyeceğini ve bu aygıtla çalışıp çalışamayacağını tanımlamanıza olanak tanır. Bilgisayar yöneticisi, istenmeyen içerik bulunduran aygıtların kullanımını engellemek istiyorsa bu özellik faydalı olabilir.

Desteklenen harici aygıtlar:

· Disk depolama (HDD, USB çıkarılabilir disk)

· CD/DVD

· USB yazıcı

· FireWire Depolama

· Bluetooth Aygıtı

· Akıllı kart okuyucu

· Görüntüleme Aygıtı

· Modem

· LPT/COM bağlantı noktası

· Taşınabilir Aygıt

· Tüm aygıt türleri

Sisteme entegre et öğesinin yanındaki düğmeyi açık konuma getirerek ESET Mail Security ürünündeki Aygıt denetimi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu değişikliğin geçerli olması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir.

Kurallar ve Gruplar aktif hale gelerek ayarlarını düzenlemenize olanak sağlar.

Mevcut bir kural tarafından engellenen bir aygıt algılanırsa, bildirim penceresi görüntülenir ve aygıta erişim verilmez.

4.5.1 Aygıt denetimi kural düzenleyicisi

Aygıt denetimi kural düzenleyicisi penceresi, var olan kuralları görüntüler ve kullanıcıların bilgisayara bağladığı harici aygıtların tam denetimine izin verir.

Bazı aygıtlara kural yapılandırmasında belirlenebilen kullanıcı, kullanıcı grubu veya bazı ek parametrelerden herhangi biri tarafından izin verilebilir veya bu aygıtlar engellenebilir. Kural listesi, bir kuralın çeşitli açıklamalarını içerir, ör.

adı, harici aygıt türü, bir aygıtın algılandığında gerçekleştirilecek eylem ve günlük kaydı önem derecesi.

Kuralları yönetmek için pencerenin alt tarafındaki şu düğmeleri kullanın:

· Ekle - Yeni bir kural oluşturmanıza izin verir.

· Düzenle - Mevcut bir kuralın ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.

· Kopyala - Seçili kuralın parametrelerine dayalı olarak yeni bir kural oluşturur.

· Kaldır - Seçili kuralı silmek istediğinizde bu düğmeyi kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, belirli bir kuralı devre dışı bırakmak için yanındaki onay kutusunu kullanabilirsiniz. Bu, gelecekte kullanmak isteyebileceğiniz bir kuralı kalıcı olarak silmek istemediğiniz zaman yararlı olabilir.

· Doldur - Bilgisayarınıza bağlı aygıtlar için çıkarılabilir medya aygıt parametrelerini algılar.

· Kurallar yüksek önceliğe sahip olanlar en yukarıda olacak şekilde sıralanır. Birden fazla kural seçebilir ve silme ya da Üst/Yukarı/Aşağı/Alt ok düğmelerini tıklayarak yukarı veya aşağı taşıma gibi eylemleri uygulayabilirsiniz.

Günlük girişleri Araçlar > Günlük dosyaları içinde ESET Mail Security ana program penceresinden görüntülenebilir.

4.5.2 Aygıt Denetimi kuralları ekleme

Aygıt denetimi kuralı, kural ölçütlerini karşılayan bir aygıt bilgisayara bağlandığında gerçekleştirilecek olan eylemi tanımlar.

Aygıt türü

Aşağı açılır menüden harici aygıt türünü seçin (Disk depolama/Taşınabilir aygıt/Bluetooth/FireWire/...). Aygıt türleri, işletim sisteminden devralınır ve aygıtın bilgisayara bağlı olması şartıyla sistem Aygıt yöneticisinde görülebilir.

Depolama aygıtları USB veya FireWire ile bağlanan harici diskleri veya geleneksel bellek kartı okuyucularını içerir.

Akıllı kart okuyucuları SIM kartlar veya kimlik doğrulama kartları gibi entegre edilmiş tümleşik devreye sahip tüm akıllı kart okuyucularını içerir. Görüntüleme aygıtları örnekleri tarayıcılar veya kameralardır. Bu aygıtlar kullanıcılar hakkında değil, yalnızca kullanıcıların işlemleri hakkında bilgi verir. Bu, görüntüleme aygıtlarının yalnızca genel olarak engellenebileceği anlamına gelir.

Eylem

Depolama özelliği olmayan aygıtlara erişime izin verilebilir veya erişim engellenebilir. Buna karşılık, depolama aygıtlarına yönelik kurallar, aşağıdaki haklara ilişkin ayarlardan birini seçebilmenize olanak tanır:

· Okuma/Yazma - Aygıta tam erişime izin verilir.

· Engelle - Aygıta erişim engellenir.

· Salt Okunur - Aygıt için yalnızca okuma erişimine izin verilir.

· Uyar - Bir aygıtın her bağlanışında kullanıcı, izin verildiği/engellendiği konusunda bilgilendirilir ve bir günlük girişi yapılır. Aygıtlar hatırlanmaz, aynı aygıtın sonraki bağlanışlarında yine bir bildirim gösterilir.

Tüm hakların (eylemlerin) tüm aygıt türleri için kullanılabilir olduğunu unutmayın. Bir aygıt, depolama alanına sahipse eylemlerin dördü de kullanılabilir hale getirilir. Depolama özelliği olmayan aygıtlar için yalnızca iki eylem bulunur (örneğin, Salt Okunur eylemi Bluetooth için kullanılamaz; bu nedenle, yalnızca Bluetooth aygıtları için erişime izin verilebilir veya erişim engellenebilir).

Aşağıdaki ek parametreler, kurallarla ilgili hassas ayarlama yapmak ve bunları aygıtlara uyarlamak için kullanılabilir.

Tüm parametreler küçük-büyük harf duyarsızdır:

· Satıcı - Satıcı adı veya kimliğine göre filtreler.

· Model - Aygıtın adı.

· Seri numarası - Harici aygıtların genellikle kendi seri numaraları vardır. CD/DVD'lerde bu, CD sürücünün değil, belirli bir medyanın seri numarasıdır.

NOT

Bu üç tanımlayıcı boşsa kural, eşleştirme sırasında bu alanları yoksayar. Tüm metin alanlarındaki filtreleme parametreleri büyük-küçük harfe duyarsızdır ve joker karakterler (*, ?) desteklenmez.

Bir aygıt parametrelerini anlamak üzere aygıtın türüne izin veren bir kural oluşturun, aygıtı bilgisayarınıza bağlayın ve Aygıt denetim günlüğünde aygıt detaylarını kontrol edin.

Önem Derecesi

· Her zaman - Tüm olayları günlüğe kaydeder.

· Tanılama - Programda hassas ayarlama yapmak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

· Bilgiler - Başarılı güncelleme iletileri dahil olmak üzere bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

· Uyarı - Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder.

· Yok - Günlüğe herhangi bir şey kaydedilmez.

Kurallar, Kullanıcı listesi alanına eklenme yoluyla belirli kullanıcılarla veya kullanıcı gruplarıyla sınırlandırılabilir:

· Ekle - İstenen kullanıcıları seçmenize olanak tanıyan Nesne türleri: Kullanıcılar veya Gruplar iletişim penceresini açar.

· Kaldır - Seçili kullanıcıyı filtreden kaldırır.

NOT

Tüm aygıtlar, kullanıcı kuralları tarafından filtrelenebilir (örneğin görüntüleme aygıtları kullanıcılar hakkında değil, yalnızca başlatılan eylemler hakkında bilgi verir).

4.5.3 Algılanan aygıtlar

Doldur düğmesi, bağlı olan tüm aygıtlar için bir genel bakış şunar ve şunlar hakkındaki bilgileri sağlar: aygıt türü, aygıt satıcısı, modeli ve seri numarası (varsa). Bir aygıt seçtiğinizde (Algılanan aygıtlar listesinden) ve Tamam'ı

tıkladığınızda, önceden tanımlı bilgileri içeren bir kural düzenleyici penceresi açılır (tüm ayarları yapabilirsiniz).

4.5.4 Aygıt grupları

Aygıt grupları penceresi iki bölüme ayrılır. Pencerenin sağındaki bölüm, söz konusu gruba ait aygıtların listesini verir;

pencerenin sol tarafındaki bölümse mevcut grupların listesini içerir. Sağ bölmede görüntülemek istediğiniz aygıtları içeren grubu seçin.

UYARI

Bilgisayarınıza bağlanan harici bir aygıt, bir güvenlik riski oluşturabilir.

Aygıt grupları penceresini açıp bir grup seçtiğinizde listeden aygıtları ekleyip çıkarabilirsiniz. Gruba aygıt eklemenin diğer bir yolu, onları bir dosyadan aktarmaktır. Alternatif olarak, Doldur seçeneğini tıklatabilirsiniz; bunun üzerine, bilgisayarınıza bağlanan tüm aygıtlar Algılanan aygıtlar penceresinde listelenir. Doldurulan listeden bir aygıt seçip Tamam'ı tıklatarak gruba ekleyin.

NOT

Farklı kuralların uygulanacağı aygıtlardan oluşan farklı gruplar oluşturabilirsiniz. Okuma/Yazma veya Salt Okuma olarak ayarlanan tek bir aygıt grubu da oluşturabilirsiniz. Bu, tanınmayan aygıtlar bilgisayarınıza bağlandığında Aygıt denetimi tarafından engellenmelerini sağlar.

Şu işlevler mevcuttur:

· Ekle - Düğmeye pencerenin hangi bölümünde bastığınıza bağlı olarak, adını girerek bir grubu ekleyebilir veya bir aygıtı mevcut bir gruba ekleyebilirsiniz (isteğe bağlı olarak; satıcı adı, model ve seri numarası gibi ayrıntıları belirtebilirsiniz).

· Düzenle - Seçilen grubun adını veya bu grupta yer alan aygıtların parametrelerini (satıcı, model, seri numarası) değiştirmenize olanak sağlar.

· Kaldır - Pencerenin hangi tarafındaki düğmeyi tıklattığınıza bağlı olarak seçili grubu veya aygıtı siler.

· Aktar - Bir dosyadan aygıtların yer aldığı seri numara listesini aktarır.

· Doldur - Bilgisayarınıza bağlı aygıtlar için çıkarılabilir medya aygıt parametrelerini algılar.

Özelleştirme işlemini tamamladığınızda Tamam seçeneğine tıklatın. Değişiklikleri kaydetmeden Aygıt grupları penceresinden ayrılmak isterseniz İptal seçeneğini tıklatın.

NOT

Tüm eylemlerin (izinler) tüm aygıt türleri için kullanılabilir olmadığını unutmayın. Depolama aygıtları için dört eylemin tümü kullanılabilir. Depolama özelliği olmayan aygıtlar için yalnızca üç eylem bulunur (örneğin, Salt Okunur eylemi Bluetooth için kullanılamaz; bu nedenle, Bluetooth aygıtları için yalnızca izin verme, engelleme

4.6 Araçlar

Aşağıdakiler, ESET Mail Security ürününün sunduğu ve ana grafik kullanıcı arabirimi penceresinde Araçlar sekmesinde yer alan tüm araçlar için gelişmiş ayarlardır.

· Günlük dosyaları

· Proxy sunucu

· E-posta bildirimi

· Sunum modu

· Tanılamalar

· Küme

4.6.1 ESET LiveGrid

ESET LiveGrid çeşitli bulut tabanlı teknolojilerden oluşan gelişmiş bir erken uyarı sistemidir. Bilinirliğe dayalı ortaya çıkan tehditleri algılamaya yardımcı olur ve beyaz liste kullanarak tarama performansını geliştirir. Yeni tehdit bilgileri, gerçek zamanlı olarak buluta aktarılır; bulut, ESET Malware Research Lab'in daima zamanında yanıt vermesine ve tutarlı koruma sağlamasına olanak tanır. Kullanıcılar ESET LiveGrid içinden kullanılabilir ek bilgiler alarak programın arabirimindeki ya da içerik menüsündeki çalışan işlemlerin ve dosyaların bilinirliğini

denetleyebilir. ESET Mail Security yüklerken aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

1. ESET LiveGrid etkinleştirmemeye karar verebilirsiniz. Yazılımda herhangi bir işlevsellik kaybı olmaz, ancak bazı durumlarda ESET Mail Security ürünü yeni tehditlere, virüs imza veri tabanı güncellemesine göre daha yavaş bir şekilde yanıt verebilir.

2. ESET LiveGrid ürününü, yeni tehditler ve bu yeni tehlikeli kodun nerede bulunduğu hakkındaki bilgileri anonim olarak gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu dosya ayrıntılı analiz için ESET'e gönderilebilir. Bu tehditlerin incelenmesi, ESET'in kendi tehdit algılama becerilerini güncellemesine yardımcı olacaktır.

ESET LiveGrid yeni algılanan tehditlerle ilişkili olarak bilgisayarınız hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, tehdidin görüldüğü dosyanın bir örneğini veya kopyasını, o dosyanın yolunu, dosya adını, tarih ve saatini, tehdidin

bilgisayarınızda hangi işlem yoluyla göründüğünü ve bilgisayarınızın işletim sistemi hakkındaki bilgileri içerebilir.

Varsayılan olarak ESET Mail Security, şüpheli dosyaların analizi için ESET Virüs Laboratuvarı'na gönderilecek şekilde yapılandırılmıştır. .doc veya .xls gibi uzantılara sahip dosyalar daima hariç tutulur. Siz veya şirketinizin göndermek istemediği belirli dosyalar varsa, onların uzantılarını da ekleyebilirsiniz.

ESET LiveGrid bilinirlik sistemi, bulut tabanlı beyaz liste ve kara liste imkanlarını sunar. ESET LiveGrid ayarlarına erişmek isterseniz, Gelişmiş ayarlar penceresine gitmek için F5 tuşuna basın ve ardından Araçlar > ESET LiveGrid seçeneğini genişletin.

ESET LiveGrid bilinirlik sistemini etkinleştir (önerilir) - ESET LiveGrid bilinirlik sistemi, taranan dosyaları buluttaki beyaz ve kara listelerde yer alan öğelerden oluşan veri tabanıyla karşılaştırarak ESET anti-malware çözümlerinin etkisini artırır.

Anonim istatistikleri gönder - ESET'in yeni tespit edilen tehditler hakkında tehdit adı, algılama tarihi ve saati, algılama yöntemi ve ilgili meta veriler, ürün sürümü ve yapılandırması gibi bilgilerin yanı sıra sisteminiz hakkındaki bilgileri toplamasına izin verir.

Dosyaları gönder - Tehditlere benzeyen şüpheli örnekler ve/veya sıra dışı özellikleri ya da davranışları olan örnekler inceleme amacıyla ESET'e gönderilir.

Dosya ve istatistiksel bilgi gönderimlerini kaydetmek üzere bir olay günlüğü oluşturmak için Günlüğe yazmayı etkinleştir seçeneğini belirleyin. Bu, dosyalar veya istatistikler gönderildiğinde Olay günlüğü'ne yazmayı etkinleştirir.

Belgede ESET MAILSECURITY. Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (sayfa 195-200)