Miljöpartiet de gröna i Norrbotten ser behovet av att skyndsamt ställa om

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Till Regionfullmäktige i Norrbotten

Miljöpartiet de gröna i Norrbotten ser behovet av att skyndsamt ställa om

transportsektorn. Redan 2030 bör vi ha fasat ut de fossila bränslena för att klara klimatmålet. För att ge länets medborgare och besökare större möjligheter att göra klimatsmarta val bör kollektivtrafiken i länet byggas ut och göras mer attraktiv.

Med vad ovan anförts föreslås att

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att:

 Ta fram en plan för hur kollektivtrafikens andel av det totala resandet i länet

ska öka

 Ta fram en plan för hur en ökad andel av besöksnäringens ska kunna

försörjas med kollektivtrafik

Luleå den 8 oktober 2018

Miljöpartiet de gröna

Agneta Granström

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :