Länets kommuner och Region Norrbotten har en struktur ”Norrbus” för samverkan gällande barn och unga, som har behov av stöd från flera huvudmän.

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1 2020-09-03

Norrbus

Länets kommuner och Region Norrbotten har en struktur ”Norrbus” för samverkan gällande barn och unga, som har behov av stöd från flera huvudmän.

En extern utvärdering har skett av Norrbus. Behov finns att utveckla och tydliggöra samverkansstrukturen. Arbetet är omfattande varför uppdraget kommer att hanteras av särskilt utsedda personer från båda huvudmännen.

Arbetet sker inom ramen för psykisk hälsa.

Delrapportering sker till Politiska samverkansberedningen i december 2020.

Förslag till beslut

Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :