Folktandvården har gemensamma arbetssätt och rutiner vid klinikerna i länet för att erbjuda god och säker vård. Folktandvården

Tam metin

(1)

2020-09-15

Folktandvården

Folktandvården arbetar målmedvetet med att rapportera, utreda och sprida lärandet kring risker och vårdskador.

Gröna korset är en metod som används för att synliggöra patientsäkerhetsarbetet.

Bild 2 visar hur Folktandvårdensledning lyfter händelser som ska spridas vidare i länet.

Vi ska lära oss av det som inträffat med ett öppet klimat utan ”skuld och skam-attityd” för att lära och förbättra.

Synpunkter och klagomål från patienter/närstående är viktiga källor i vårt patientsäkerhetsarbete.

Bild 1 visar hur medarbetarna på Porsuddens klinik använder sig av arbetssättet.

Bild 2 visar hur Folktandvårdensledning lyfter händelser som ska spridas vidare i länet.

Folktandvården har gemensamma arbetssätt och rutiner vid klinikerna i länet för att erbjuda god och säker vård.

(2)

2

”5 steg innan irreversibelt ingrepp genomförs” är en viktig checklista som teamet Anna och Anita demonstrerar för er.

1. Patientens ID kontrolleras.

2. Teamet säkerställer att patienten informeras om och samtycker till behandlingen.

3. Kontroll av dokumentation och inspektion av munhålan.

4. Kontroll av instrument och utrustning.

5. Vid eventuella svårigheter kan teammedlemmar signalera ”Time out”!

(3)

3

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :