Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som moderaternas regionråd

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-06-04 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-677 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Martin Karlsson

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som moderaternas regionråd

Dnr 01966-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna Linda Frohms tjänstgöring vid sidan av uppdraget som regionråd, utan jämkning av arvodet.

Ärendet

Linda Frohm är verksam som regionråd för Moderaterna. För detta uppdrag erhåller hon arvode från Region Norrbotten uppgående till 125 procent av årsarvodet. Linda Frohm söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan av uppdraget som regionråd, behålla nuvarande engagemang som gruppledare för moderaterna, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen i Kalix kommun samt engagemang i familjens företags- koncern och styrelseuppdrag i två aktiebolag, utan jämkning av regionråds- arvodet. Linda Frohm deltar ej i den dagliga driften av familjens företags- koncern, är engagerad i Kalixföretagarna och arbetsgivarorganisationen Vi- sita och uppskattar sina sidoengagemang till knappt 10 procent av en heltids- tjänst.

Protokollsutdrag skickas till:

Linda Frohm

Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :