DEKUPAJ TESTERE STA 18 LTX KULLANMA KILAVUZU

Tam metin

(1)

DEKUPAJ TESTERE

STA 18 LTX

www.metabo.com.tr

KULLANMA KILAVUZU

(2)

1 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 2 1 - 2 0 0 - 1 0 - 1 0

C..

PV

XI LE P

RO TY S

LU A

R..

PO

EN 60745

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU

Director Product Engineering & Quality Responsible Person for Documentation

Metabowerke GmbH, 72622 Nuertingen, Germany 2012-05-10

Volker Siegle

STA 18 LTX

U V 18

T1 mm (in) 135 (5 5/16)

T2 mm (in) 35 (1 3/8)

T3 mm (in) 10 (3/8)

n0 min-1 (rpm) 0 - 2700

m kg (lbs) 2,8 (6.2)

ah,CM/Kh,CM m/s2 7 / 1,5

ah,CW/Kh,CW m/s2 7 / 1,5

LpA/KpA dB(A) 86 / 3

LWA/KWA dB(A) 97 / 3

14 Serial Number: 02298...

Kullanım Ömrü: 7 Yıl

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

17 16

18

19

20

(4)

d c

e

ASC 15

ASC 30 etc.

18 V 3,0 Ah 6.25455 Li-Power Extreme 18 V 4,0 Ah 6.25527 Li-Power Extreme 18 V 5,2 Ah 6.25587 Li-Power Extreme

G

I

J

K H

F E D

C

etc.

6.31208

6.23443

6.31340

6.23664

6.31249

6.31213

6.31211

6.31031

A

B

(5)

Orijinal Talimatlar 1. Uygunluk Bildirimi

Bu ürünün sayfa 2’de belirtilen standartlara ve direktifl ere uyduğuna ilişkin sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

2- Özel Kullanım

Makine demir içermeyem metal ve levha çeliği, ahşap ve benzeri malzemeleri, plastik ve benzeri malzemeleri testereyle kesmek için uygundur. Başka bir kullanım şekli yoktur.

Kullanıcı uygunsuz kullanım nedeniyle oluşabilecek her türlü zarardan sorumludur.

Genel kabul gören kazaya müdahale düzenlemeleri, ve ilişikteki güvenlik bilgisine uyulmalıdır.

3- Genel Güvenlik Önlemleri

Çalışma talimatlarını okumak yaralanma riskini azaltacaktır.

DİKKAT! Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyun. Güvenlik uyarılarına ve talimatlarına uymamak elektrik şoku,yangın ve/veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.

İleride kullanmak üzere bütün güvenlik talimatlarını ve bilgilerini saklayın.

El aletini kullanmadan önce tamamen dikkatle okuyun ve ilişikteki güvenlik bilgisi ve Çalışma Talimatlarını bilin. İleride kullanmak üzere bütün güvenlik talimatlarını ve bilgilerini saklayın ve aleti başkalarının kullanımına sunarken bu bilgi ve belgeleri de verin.

4- Özel Güvenlik Talimatları

Kendi güvenliğiniz için ve el aletinizi korumak için bu sembolün bulunduğu metnin her kısmına dikkat edin!

El aletini her zaman izole edilmiş kavrama yüzeyinden tutun. Çünkü kesme aksesuarı gizlenmiş kabloya değebilir. Canlı kabloya değen kesme aksesuarı el aletinin metal kısımlarını “canlı” hale getirebilir ve operatöre elektrik şoku verebilir.

Çalışmak istediğiniz yerde elektrik kablosu, gaz boru hattı ve su borularının olmamasına (Örneğin metal detektör kullanarak) dikkat edin.

Pil takımını su ve nemden koruyun!

Pil takımını çıplak ateşe yaklaştırmayın!

Hatalı veya deforme olmuş pil takımını kullanmayın!

Pil takımını açmayın!

Pil takımlarına dokunmayın veya kısa devre yaptırmayın!

Az da olsa asitli, alev alıcı sıvı hatalı Li-ion pil takımından sızabilir!

Eğer pil sıvısı dışarı sızarsa ve teninize değerse derhal bol su ile cildinizi kayın. Eğer pil sıvısı dışarı sızar ve gözünüze değerse gözlerinizi temiz suyla yıkayın ve hemen tıbbi tedavi görün.

Kurşun içeren boya, bazı ahşap türleri, mineraller ve metal gibi malzemelerden çıkan toz sağlığa zarar verebilir. Tozla temas veya tozu soluma kullanıcıda veya yanındakilerde alerjik reaksiyonlara ve/veya solunum hastalıklarına neden olabilir.

Meşe ve kayın ağacı tozu gibi özellikle ahşap işlemesi için katkı maddesiyle birleşen (kromat, ahşabı koruyucu madde) bazı toz türleri kanserojen olarak sınıfl andırılır. Asbest içeren malzeme sadece uzmanlarca işlenmelidir.

- Kullanılabildiğinde toz çıkarma cihazı kullanılmalıdır.

- Çalışma alanı iyi havalandırılmalıdır.

- P2 sınıfı toz maskesi kullanılması önerilir.

Çalışmak istediğiniz malzemelerle ilgili ulusal düzenlemeleri izleyin.

Malzeme düz durmalı ve kaymaya karşı örneğin kelepçeleme cihazları yardımıyla güven altına alınmalıdır.

Çok küçük çalışma parçalarını testereyle kesmeye çalışmayın.

Keserken taban plakasının çalışılan malzemeyle teması güvenli olmalıdır.

Herhangi bir nedenle kesme işlemi durursa, tetiği serbest bırakın ve testere bıçağı tamamen durana kadar testereyi malzemede harket ettirmeden tutun. Tester bıçağı çalışırken testereyi çalışılan malzemeden ayırmayın. Aksi durumda geri tepme olur.

Testere bıçağı çalışılan malzemeye dokunurken makineyi “ON”

konumuna getirmeyin. Kesme işlemine başlamadan önce testere bıçağının tam hıza ulaşmasını bekleyin.

Malzemeyi kesmeye tekrar başlarken bıçkı bıçağını çentiğe ortalayın ve bıçkı dişlerinin malzemeye girmemiş olduğunu kontrol edin. Eğer bıçkı bıçağı tutukluk yaparsa, makine tekrar çalışmaya başladığında malzemeden geri tepebilir.

Ellerinizi kesme alanından ve bıçkı bıçağından olabildiğince uzak tutun. Malzemenin altına girmeyin.

Kırıntı ve benzer maddeleri makine sadece askıdayken çıkarın.

Herhangi bir ayarlama, dönüştürme ve bakım yapmadan önce pil takımını çıkarın.

(6)

Keskin kıl testeresi bıçağı nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır.

Çalışmayı sonlandırdıktan sonra kıl testeresi bıçağı hala sıcak olabilir. Koruyucu eldivenler takın.

Çalışma süresince parçalanma riski! Parmaklarınızı testere bıçağını geren cihazdan (2) uzak tutun.

LED (9): LEDleri doğrudan optik aletlerle görüntülemeyin, LED sınıf 1M, DIN EN 60825-1:2003’e göre sınıfl andırıldı, dalga uzunluğu: 400-780 nm; 300 μs, 5 lm.

5- Genel Bakış

Bkz. sayfa 3 (Lütfen çevirin)

1- Bıçkı bıçağını sabitlemek için kelepçeleme kolu 2- Bıçkı bıçağı kelepçeleme aparatı

3- Bıçkı bıçağı destek tekerleği 4- Bıçkı bıçağı

5- Parçalanmayı önleyici taban plakası eki 6- Taban plakasına takmak için koruyucu plaka 7- Taban plakası

8- Bıçağa istemeden dokunmayı engellemek için koruyucu çubuk

9- LED çalışma lambası 10- Yonga temizlecinin kontrol kolu

11- İstemeden aktif hale getirmeye karşı siviç kilidi/talıma kilidi

12- Tetik

13- Sarkaç hareketi için ayar kolu 14- Altıgen anahtar

15- Pil takımını çıkarma düğmesi 16- Pil takımı*

17- Kapasite gösterge düğmesi 18- Kapasite ve sinyal göstergesi 19- Taban plakasını ayarlamak için vida

20- Önceden belirlenmiş kesme açısını gösteren kıvrımlı destek

* Donanıma bağlıdır.

6- Ürüne Özgü Özellikler

• Metabo “Çabuk” testere bıçağı alet değişim sistemi; döküm aluminyumdan üretilen sağlam kelepçeleme kolu.

• Kesme hattını aydınlatmak için tamamlayıcıLED çalışma lambası

7- İlk Defa Çalıştırma

7.1 koruyucu plakaya (5) parçalanmayı önleyici taban plakası sokmak

Keskin kıl testeresi bıçağı nedeniyle yaralanma tehlikesi. Parçalanmayıcı önleyici taban plakası ekini takmadan önce testere bıçağını çıkarın.

Taban plakası yukarı bakacak şekilde makineyi üste çevirin.

Şunları sağlayarak ön taraftan parçalanmayı önleyici taban plakasını takın:

• Taban plakasının yumuşak tarafı yukarı bakacak

• Yuva arkaya bakacak

Eğer koruma plakası takılı (Bkz. Aksesuarlar 11) şekilde çalışmak isterseniz, parçalanmayı önleyici taban plakası ekini koruyucu plakaya yerleştirin.

7.2- Testere bıçağını takmak

Keskin kıl testeresi bıçağı nedeniyle yaralanma tehlikesi. İşi bitirdikten sonra, kıl testeresi bıçağı hala sıcak olabilir. Koruyucu eldivenler giyin.

Kesilecek malzemeye uygun bir testere bıçağı kullanın.

- Kelepçeleme kolunu (1) durana kadar ileri döndürün ve yerinde tutun.

- Durana kadar testere bıçağını (4) ittirin. Testere dişlerinin ileri bakmasını ve bıçağın testere bıçağı destek tekerleğindeki (3) yuvaya doğru oturmasını sağlayın.

- Kelepçeleme kolunu (1) serbest bırakın (Başlangıçtaki konumuna kendiliğinden geri gelir. Testere bıçağı şimdi tamamen sıkıştırılmıştır).

7.3- Testere bıçağını çıkarmak

- Duyrana kadar kelepçeleme kolunu (1) ileri ittirin; testere bıçağı yay gücüyle dışarı atılır.

Dikkat: Çıkarırken testere bıçağını herhangi birine doğrultmamak için dikkat edin.

7.4- Diyagonal kesme

Koruyucu plakayı (6) çıkarın. Bu parça diyagonal kesme için kullanılamaz.

- Vidayı gevşetin (19).

- Taban plakasını (7) ileri ittirin ve döndürün.

- Önceden belirlenmiş açı taban plakasındaki kıvrımlı destek plakasında (20) görünür. Bir angle gage *** kullanarak değişik açılaa ayarlayın.

(7)

8- Kullanım

8.1- Pil takımı

Kullanmadan önce pil takımını (16) şarj edin.

Performans azarlırsa pil takımını tekrar şarj edin.

“Li-Power” li-ion pil takımlarının kapasite ve sinyal göstergesi (18)vardır:

- Düğmeye (17) basın, LEDler şarj düzeyini gösterir.

- Eğer bir LED yanıp sönerse pil takımının şarjı neredeyse bitmiştir ve tekrar şarj edilmelidir.

8.2 Pil takımını çıkarma ve takma Çıkarmak için:

Pil takımını serbest bırakma (15) düğmesine basın ve pil takımını(16) ileri doğru ittirin.

Takma:

Pil takımını (16) yerleşene kadar ittirin.

8.3- Yonga temizleci

Kesme hattının temiz görünütüsünü elde etmek için opsiyonel cihaz. Kontrol kolunu (10) makinenin sağ tarafında çevirin.

O = Yon temizleci “ON” konumunda X = Yonga temizleci “OFF” konumunda

8.4- Sarkaç hareketini ayarlama

Ayarlama kolunu (13) kullanarak gerekli sarkaç hareketini ayarlayın.

“0” konumu = Sarkaç hareketi “OFF” konumundadır

“3” konumu = Maksimum sarkaç hareketi Önerilen ayarlama değerleri için sayfa 3’e bakın.

İdeal ayarı belirlemenin en iyi yolu uygulamalar yapmaktır.

8.5- “ON” ve “OFF” konumuna getirme

“ON” konumuna getirme: Makinenin sağ tarafındaki siviç kilidine (11) bastırın, sonra tetiğe (12) basın.

“OFF” konumuna getirme: Tetiği (12) serbest bırakın.

İstemeden aktif hale getirmeyi önlemek veya nakliye kilidi olarak kullanmak için: Makinenin sol tarafındaki siviç kilidine (11) basın

8.6- LED Işıkları

Tamamlayıcı LED çalışma ışığı (9) kesme hattını en uygun şekilde aydınlatır.

9- Temizleme, Bakım

Makine düzenli aralıklarla temizleyin. Bu, motordaki havalandırma deliklerinin vakumlu temizlenmesidir.

Kompresli hava üfl eyerek testere bıçağını kelepçeleme aparatını temizleyin.

Eğer gerekirse, testere bıçağı destek tekerleğinin (3) arkasındaki çıkışları temizleyin.

Ara sıra testere bıçağı destek tekerleğine (3) bir damla yağ damlatın.

10- İpuçları

Farklı malzemeleri kesme:

Metal keserken, testere bıçağını Metabo yağlama çubuğuyla yağlayın. Plaksiglası keserken kesilecek hattı suyla ıslatın.

1 mm’den daha ince metal levhaları ahşap bir taban üzerinde kesin.

Kıvrımlı kesme:

Kıvrımlı keserken, dar, özel olarak tasarlanmış bıçakları kullanmanızı öneririz.

Daldırarak kesme:

Daldırarak kesme ince ve yumuşak malzemelerde daha önceden delik açmadan yapılabilir. Sadece kısa testere bıçakları kullanın.

Sadece 0° açı ayarında.

Makineyi belirtilen tutamaklardan her iki elinizle tutun, güvenli bir konumda durun ve işinize odaklanın.

Sayfa 3’teki çizime bakın. Ayarlama kolunu (13) “0” konumuna ayarlayın (sarkaç hareketi “OFF” konumunda). Testere bıçağını taban plakasının (7) ön kenarıyla malzeme üzerine konumlandırın. Makineyi sıkıca tutun ve yavaşça aşağı doğru yönlendirin. Testere bıçağı malzemeye bir kere girdiğinde, sarkaç hareketi aktif hale getirilebilir.

Daha kalın malzemelerde, ilk olarak testere bıçağını yeMakine kılavuzun ucuyla (1) çalışma parçasına karşı bastırılır. Testere bıçağı çalışleştirmek için bir delik açılmalıdır.

11- Aksesuarlar

Sadece orijinal Metabo aksesuarlarını kullanın. Eğer aksesuara gereksiniminiz olursa, satıcınızla iletişime geçin. Satıcıların doğru aksesuarı seçmeleri için el aletinizin tam model tanımını bilmeleri gerekir.

Sayfa 4’e bakın:

A- Şarj aleti

B- Farklı kapasitede pil takımları

Sadece elektrikli el aletiniz için uygun voltajı olan pil takımını kullanın

(8)

C- Tek uzantılı bayonet sapı olan testere bıçakları.

Kesilecek malzemeye uyan testere bıçağı kullanın.

D- Parçalanmayı önleyen taban plakası eki (Yedek) E- Bıçkı taban plakasını takmak için koruyucu plaka.

Koruyucu plaka hassas yüzeyli malzemelerin zarar görmesini önler.

F- Kılavuz raylı bıçkıyı kullanmak için kılavuz aparatı G- Kılavuz ray (Baştan başa uzunluk: 1500 mm)

H- 2 kılavuz aryı (6.31213) birleştirmek için bağlantı elemanı I- Kılavuz rayı malzemeye veya kesilen metale sabitlemek için kelepçeler

J- Metal keserken testere bıçaklarını yağlamak için yağlama çubuğu

K- Dönel kesme ve paralel kılavuz

Aksesuarların tam listesi için www.metabo.com.tr adresini veya ana kataloğu inceleyin.

11.1- Dönel kesme ve paralel kılavuzu takma Daireler kesmek (Çap 100-360 mm) ve kenarlı paralel kesme (Maksimum 210 mm)

Dönel kesme kılavuzunu takma (Sayfa 4, Fig. I) - Dönel kesmenin üstündeki çubuğu ve paralel kılavuzun

yan tarafl arını taban palkasındaki çıkışlara kaydırın (a) (Merkez mokta (c) aşağı bakar).

- İstenen çapı ayarlayın (d).

- Vidaları sıkıştırın (b)

Paralel kılavuzu takma (Sayfa 4, Fig. II)

- Dönel kesmenin üstündeki çubuğu ve paralel kılavuzun yan tarafl arını taban palkasındaki çıkışlara kaydırın (a) (Merkez mokta (c) yukarı bakar).

- İstenen boyutu ayarlayın (e).

- Vidaları sıkıştırın (b).

12- Onarım

Elektrikli aletlerin onarımı SADECE kalifye elektrikçiler tarafından yapılmalıdır!

Onarım gerekirse her türlü Metabo el aleti yedek parça listesinde belirtilen adreslerden birine gönderilebilir.

Eğer onarımı gereken Metabo el aletiniz varsa, lütfen Metabo servis merkezinizle iletişime geçin.

Adresler için www.metabo.com.tr adresine bakınız.

Yedek parça listesini www.metabo.com.tr adresinden indirebilirsiniz.

13- Çevreyi Koruma

Oluşan kumlama tozu zararlı maddeler içerebilir, ev atıklarının bulunduğu çöplüğe atmayın. Zararlı atıklar için belirlenmiş özel bir toplama noktasına bırakın.

Metabo’nun ambalajı % 100 geri dönüştürülebilir.

Hurda el aletleri ve aksesuarları geri dönüştürülebilen çok miktarda değerli hammadde ve plastik içerir.

Bu talimatlar klorsuz beyaz kağıda basılmıştır.

Sadece Avrupa Birliği ülkeleri için: El aletlerinizi hiçbir zaman ev atıklarının bulunduğu çöplüğe atmayın!

Elektrik ve elektronik donanımla ilgili European Guideline 2002/96/EC’ye ve bunun ulusal yasalardaki uygulamasına göre kullanılmış el aletleri ayrı şekilde toplanmalı ve çevreye uygun geri dönüşüm için teslim edilmelidir.

14- Teknik Özellikler

Özelliklerle ilgili açıklayıcı notlar sayfa 2’de bulunmaktadır.

Teknolojik ilerleme nedeniyle değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

U = Pil takımının voltajı T1 = Ağaçtaki maksimum kalınlık

T2 = Demir içermeyen malzemelerde maksimum kalınlık T3 = Levha metalde maksimum kalınlık

n0 = Rölantide darbe ölçüsü

m = En küçük pil takımıyla birlikte ağırlık

Titreşim toplam değeri ( Üç yönün vektör toplamı) EN 60745’e göre belirlenir:

ah, CM = Titreşim emisyon değeri (Levha metali kesme) ah, CW = Titreşim emisyon değeri (Ahşabı kesme) Kh, = Kararsızlık (titreşim)

Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi EN 60745’te verilmiş standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletten alete karşılaştırma yapmak üzere kullanılabilir. Ayrıca etkilenmenin ilk değerlendirmesi için de uygundur.

Belirtilen titreşim emisyon düzeyi aletin ana uygulamalarını temsil eder. Ama alet farklı uygulamalarda kullanılırsa, farklı aksesuarlarla kullanılırsa ve bakımı iyi yapılmazsa titreşim emisyonu farklılaşabilir. Bu, etkilenme düzeyini tüm çalışma dönemi üzerinde gözle görülür bir şekilde arttırabilir.

Titreşimden etkilenme düzeyi aletin “off ” konumunda olduğu zamanları veya çalıştığında ama işi aslında yapmadığı zamanları da hesaba katmalıdır. Bu belirgin şekilde toplam

(9)

Kullanıcıyı aşağıdaki gibi titreşim etkilerinden korumak için ek güvenlik önlemleri saptayın:

Alet ve akseuarların bakımını yapmak, elleri sıcak tutmak, çalışma şekillerinin organizasyonu.

A etkinliğinde algılanan tipik ses düzeyleri LpA = Ses basınç düzeyi LWA = Akustik güç düzeyi KpA, KWA = Kararsızlık (Gürültü düzeyi) Çalışma süresince ses düzeyi 80 dB(A)’yı geçebilir.

Koruyucu kulaklık takın!

Ölçülen değerler EN60745’e uygundur.

Makine koruma sınıfı II

Burada belirtilen teknik özelliklerin toleransı vardır (İlgili geçerli standartlarla uyumlu olarak).

(10)

Şehir Servis Adres Telefon Faks

Adana ACK Mekanik Ulucami Mahallesi 25019 Sokak No.: 20/A 0 (322) 359 13 33 0 (322) 359 13 34

Adana Omser Teknik Yeşiloba Mahallesi 46023 Sokak No.: 11/A Seyhan 0 (322) 428 92 23 0 (322) 428 92 22

Afyon Teksan Hırdavat Marulcu Mahallesi Kadınana Caddesi No.: 54 0 (272) 214 28 43 0 (272) 215 29 49

Aksaray Kaynar Hırdavat 2013 Nolu Sokak No.: 1 0 (382) 215 12 88 0 (382) 215 00 43

Amasya Akotek Bobinaj Yeniyol Caddesi No.: 85 Gümüşlü Camii Arkası 0 (358) 218 71 19 0 (358) 212 91 99

Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Merkez) 1230/1 Sokak (Eski 42 A Sokak) No.: 38 Ostim 0 (312) 354 80 21 0 (312) 354 80 26 Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Demir Caddesi No.: 64 Dışkapı 0 (312) 311 28 09 0 (312) 310 19 61

Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Çalım Sokak 32/E Siteler 0 (312) 348 63 88 0 (312) 348 63 00

Ankara Bilim Elektrik 1169 Sokak (Eski 1.Sokak) Armağan Pasajı No: 102/18 Ostim 0 (312) 385 30 41 0 (312) 385 35 45

Antalya Gökler Makine Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 93 0 (242) 343 21 29 0 (242) 345 19 47

Antalya/Alanya Abalıoğlu Bobinaj Sanayi Girişi Çağrıcı Sitesi A Blok No.: 9/A 0 (242) 512 63 18 0 (242) 512 63 18

Aydın Taciroğlu Kaya Bobinaj 1.Sanayi Sitesi Üst Sanayi Caddesi 2.Sokak No.: 31 0 (256) 212 70 48 0 (256) 214 90 70

Aydın/Nazilli Dikmen-Ay Bobinaj Karaçay Mahallesi 257.Sokak No.: 22 0 (256) 312 80 56 -

Balıkesir Sunay Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi19 Ağustos Caddesi No.: 28 0 (266) 246 52 70 0 (266) 246 55 12

Balıkesir/ Bandırma Marmara Bobinaj 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi No.: 207/C 0 (266) 713 66 52 -

Batman Hikmetyar Bilge Yeni Mahalle 1014 Sokak No.: 16/7 0 (488) 214 56 64 -

Burdur/Bucak Ünal Bobinaj Sanayi Mahallesi Oğuzhan Sanayi Sitesi 2476 Sokak No.: 35 0 (248) 325 52 56 0 (248) 325 52 56

Burdur Çevikler Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Blok No.: 8 0 (248) 252 94 37 0 (248) 252 94 37

Bursa Vokart (Merkez) Gazcılar Caddesi Erikli Bahçe Sokak No.: 7/B Osmangazi 0 (224) 254 48 75 0 (224) 254 48 75

Bursa Vokart (Şube) Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 47 Sokak Parkop No.: 67 Nilüfer 0 (224) 441 57 00 0 (224) 443 47 57 Bursa/İnegöl Çağ Teknik Bobinaj Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi No.: 21 0 (224) 715 57 37 0 (224) 715 57 37

Çanakkale Sistem Makine Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 6.Blok No.: 12 0 (286) 212 35 78 0 (286) 212 25 71

Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Merkez) İstiklal Caddesi No.: 154 0 (286) 316 11 71 0 (286) 317 01 33

Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Şube) 2 Nolu Sanayi Sİtesi16.Sokak No.: 13 0 (286) 317 01 34 0 (286) 317 01 33

Çorum Emek Bobinaj Küçük Sanayi Sitesi 23.Caddesi No.: 5/C 0 (364) 234 68 84 0 (364) 234 68 85

Denizli Örsler Bobinaj Ahi Sinan Caddesi Sedef Çarşısı No.: 9-10 0 (258) 261 42 74 0 (258) 265 23 53

Diyarbakır Gama Bobinaj Urfa Yolu Üzeri Selahattin Eyyubi Mh. Kale Koop. B Blok Altı No.: 33/A 0 (412) 237 31 58 0 (412) 237 31 58

Düzce Yıldız Makine (Merkez) Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak No.: 1 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96

Düzce Yıldız Makine (Şube) Sanayi Çarşısı 4.Sokak No.: 27 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96

Elazığ Tekser Teknik Servis Sanayi Sitesi 10.Sokak No.: 4 0 (424) 224 83 14 0 (424) 224 83 14

Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarşısı 767 Sokak No.: 54 0 (446) 224 08 01 0 (446) 224 01 32

Erzurum Ümit Teknik Cennet Çeşme Caddesi Bakırcı Apt.No.: 10/A 0 (442) 235 05 72 0 (446) 224 01 32

Eskişehir Aytu Elektrik (Merkez) Işıklar Mahallesi Sivrihisar Caddesi No.: 85/C 0 (222) 231 16 02 0 (222) 231 16 02

Eskişehir Aytu Elektrik (Şube) Teksan Tornacılar Sitesi D Blok No.: 9/10 0 (222) 228 17 51 0 (222) 228 17 71

Gaziantep Özdemir Bobinaj İsmetpaşa Mahallesi İlk Bld. Başk. Caddesi No.: 2/B 0 (342) 231 60 88 0 (342) 232 22 81

Gaziantep Öz-Türk Bobinaj K.S.S Anafartalar Bulvarı Sosyal Tesisler Yanı 4.Blok No: 16 0 (342) 235 54 42 0 (342) 235 14 46

Giresun Özcan Teknik Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi No.: 94/B 0 (454) 212 17 35 0 (454) 212 17 35

Hatay Özteknik Kaynak Payas Küçük Sanayi Sitesi Dere Sokak 5.Blok B/7 No.: 7 0 (326) 718 15 19 0 (326) 718 15 79

Hatay Pak-İş Bobinaj (Merkez) Eski Sanayi Sitesi 2.Cadde No.: 10 0 (326) 215 64 73 0 (326) 215 64 73

Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Sitesi 6.İniş 4.Cadde No.: 10 Antakya 0 (326) 221 15 45 0 (326) 215 64 73

Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Kurtuluş Caddesi No.: 156 Antakya 0 (326) 215 64 77 0 (326) 215 64 73

İstanbul/Karaköy Alp Elektrik Tersane Caddesi Abdülsellah Sokak Bilgin Han No.: 5 0 (212) 253 58 81 0 (212) 253 59 03 İstanbul/Perpa Birlik Elektromekanik Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:4 No.: 318 0 (212) 222 94 18 0 (212) 222 94 66

İstanbul/Perpa Demirhas Makine Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No.: 995 0 (212) 320 22 61 0 (212) 320 22 61

İstanbul/Beylikdüzü Ata Bobinaj Beykent Sanayi Sitesi Tuna Sokak No.: 384 0 (212) 872 44 34 0 (212) 872 44 34

İstanbul/Çağlayan Kardeşler Bobinaj Elektrik Kağıthane Caddesi No.: 47 0 (212) 224 97 54 0 (212) 233 52 92

İstanbul/Çağlayan Demirhas Makine Çağlayan Mahallesi Sinanpaşa Caddesi No.: 5 0 (212) 240 69 69 0 (212) 232 21 21

İstanbul/Sefaköy Aypar Elektrik Mehmet Kartal Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Kocabıyık Sokak No.: 23/C 0 (212) 540 55 63 0 (212) 426 70 04 İstanbul/Halkalı Aypar Elektrik Salih Kartal Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Funda Sokak No.: 32 0 (212) 548 67 06 0 (212) 548 67 06

İstanbul/Tuzla Coşkun Makine Rauf Orbay Caddesi Kelebek Sokak No.: 5 0 (216) 446 01 68 0 (216) 446 01 68

YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ

(11)

Şehir Servis Adres Telefon Faks

İstanbul/Ümraniye Pratik Elektromekanik Alemdağ Caddesi Rüzgarlı Sokak No.: 9/B 0 (216) 328 21 36 0 (216) 344 03 50

İstanbul/Kartal Aykut Elektrik Karlıktepe Mahallesi Soğanlık Caddesi No.: 50/B 0 (216) 488 04 56 0 (216) 488 42 68

İzmir Şenkar Bobinaj 1.Sanayi Sitesi 2826 Sokak No.: 36/1 0 (232) 457 90 18 0 (232) 458 83 85

İzmir/Çiğli Kent Bobinaj Ata Sanayi Sitesi 8780/33 Sokak No.: 50 0 (232) 328 10 33 0 (232) 328 31 15

İzmir İrfan Bobinaj Basmane 1310 Sokak No.: 41/B 0 (232) 425 35 49 0 (232) 441 52 49

K.maraş Altunbaş Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No.: 12 0 (344) 236 21 80 0 (344) 236 21 80

K.maraş/Elbistan Üstün Bobinaj Sanayi Sitesi 15.Blok No.: 4 0 (344) 413 64 93 0 (344) 413 64 93

Karabük Damla Elektrik Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi Bağ-Kur Altı No.: 17/B 0 (370) 412 77 00 0 (370) 412 77 00

Karaman Özpa Elektrik Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 16 0 (338) 213 10 20 0 (338) 213 10 20

Kayseri Akın Elektrik Eski Sanayi 5.Caddesi No.: 8-D 0 (352) 336 41 23 0 (352) 320 49 04

Kayseri Anadolu Elektrik Sanayi Bölgesi 3.Caddesi No.: 5/B 0 (352) 336 27 08 0 (352) 336 89 75

Kırıkkale Levent Bobinaj Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi No.: 14 0 (318) 245 25 85 0 (318) 245 25 85

Kırşehir Emek Bobinaj Kılıçözü Sanayi Sitesi 23 Blok No.: 2 0 (386) 252 62 40 0 (386) 252 62 40

Kocaeli Çetinkaya Elektromekanik Sanayi Mahallesi İzmit Sanayi Sitesi 12.Cadde 11.Blok No.: 1 0 (262) 335 13 20 0 (262) 335 13 22 Kocaeli Eso Ada Elektrik Vezirçiftliği Mahallesi Ali Aygün Sokak No.: 12 Kullar/Başiskele 0 (262) 349 44 20 0 (262) 349 44 29

Kocaeli/Gebze İnce Motor Mustafapaşa Mahallesi 712 Sokak No.: 30 0 (262) 646 46 15 0 (262) 646 55 98

Konya Yavuzhan Bobinaj (Merkez) Karatay Sanayi Çobandere Sokak No.: 20 0 (332) 233 29 60 0 (332) 238 01 52

Konya Yavuzhan Bobinaj (Şube) 2.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Arkası No.: 18 0 (332) 239 01 91 0 (332) 238 01 52

Konya TYB Bobinaj Fevzi Çakmak Mahallesi 10562 Sokak No.: 24 0 (332) 342 45 00 0 (332) 342 45 00

Konya Ömeroğlu Hırdavat Anadolu Sanayi H.Han Mahallesi Abkes Sokak No.: 19 0 (332) 248 88 12 0 (332) 248 88 03

Malatya Öz Üstün Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Caddesi 8.Sokak No.: 7 0 (422) 336 43 93 0 (422) 336 30 55

Manisa İrfan Bobinaj Mehmet Akif Ersoy Caddesi No.: 86/A 0 (236) 236 22 96 0 (236) 236 22 97

Mersin Flaş Bobinaj Sanayi Sitesi 159.Caddesi No.: 4/D 0 (324) 336 02 32 0 (324) 336 02 32

Mersin Şekerler Elektrik Bobinaj Nusratiye Mahallesi 5005 Sokak Anadolu Apt. Altı No.: 21/A 0 (324) 336 35 55 0 (324) 336 70 98

Muğla/Fethiye Merkez Bobinaj İnönü Bulvarı No.: 74 0 (252) 612 10 51 -

Muğla/Marmaris Ata Teknik Yeniyol Caddesi 77 Sokak No.: 1/3 0 (252) 412 19 48 0 (252) 412 19 48

Niğde Güven Elektrik Şahinali Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı Altın Apt.No.: 31/C 0 (388) 213 31 75 0 (388) 232 95 36 Ordu Kahvecioğlu Elektrik Bobinaj Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No.: 205 0 (452) 233 13 35 0 (452) 233 13 35 Rize Arif Elektroteknik Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı No.: 212 0 (464) 212 09 32 0 (464) 213 18 49 Sakarya/Adapazarı AOG Elektrik Makine Papuçcular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Saka Sitesi No.: 18 C/D 0 (264) 273 43 18 0 (264) 273 43 18 Sakarya/Adapazarı Engin Elektrik Bobinaj Maltepe Mahallesi Ş.Metin Akkuş Sokak No.: 19 0 (264) 291 05 67 0 (264) 291 05 67

Samsun As Bobinaj Sanayi Sitesi Ahi Evran Caddesi No.: 38 0 (362) 238 09 66 0 (362) 238 09 66

Samsun Güven Bobinaj Sanayi Sitesi 29.Sokak No.: 6 0 (362) 228 83 96 -

Sivas Gür-Ay Elektrik Şehitler Caddesi Sanayi Çarşısı No.: 6 0 (346) 221 42 95 0 (346) 223 11 87

Tekirdağ Kıyak Bobinaj Şaraphane Yolu No.: 58 0 (282) 262 75 60 0 (282) 262 75 60

Tekirdağ/Çorlu Ümit Elektrik Şeyh Sinan Mahallesi Ereğli Sokak Kılavuz İşhanı No.: 1 0 (282) 653 27 77 0 (282) 653 15 83

Tokat Çetin Elektrik Sanayi Sitesi Cami Altı No.: 13 0 (356) 214 63 07 -

Trabzon Makine Market Rize Caddesi Demirkırlar İş Merkezi Zemin Kat No.: 70 Değirmendere 0 (462) 328 14 80 0 (462) 328 14 84

Trabzon Saran Bobinaj Değirmendere Mahallesi Rize Caddesi Altın Sokak No.: 4 0 (462) 325 45 64 0 (462) 325 45 64

Uşak Zengin Bobinaj İslice Mahallesi Şehit İbrahim Aydın Sokak No.: 12 0 (276) 227 27 46 0 (276) 227 27 46 Van Özen Bobinaj Elektrik Vali Mithat Bey Cd. Halk Eğitim Arkası Armoni İş Merkezi No.: 3 0 (432) 214 22 27 0 (432) 215 38 27 Zonguldak/Kdz.Ereğli Tümen Bobinaj Sanayi Sitesi Kışla Mahallesi D Blok No.: 17 0 (372) 323 74 97 0 (372) 323 74 97

YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ

(12)

Made in GERMANY

Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany www.metabo.com

ÜRETİCİ FİRMA

Bankalar Caddesi No.: 23 Karaköy 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 23 20 Posta Kutusu: 283 Karaköy

www.burla.com

İTHALATÇI FİRMA

Akçaburgaz Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:7 Esenyurt - İSTANBUL Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 51 86

makinaservis@burla.com www.burla.com

TEKNİK BİLGİ ve DANIŞMA

MERKEZ SERVİS

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :