ŞARJLI PANTER LTX TESTERE ASE 18 LTX

Tam metin

(1)

ŞARJLI PANTER TESTERE LTX ASE 18 LTX

www.metabo.com.tr

KULLANMA KILAVUZU

(2)

1

A B

2 3 4

5 6 7

8 9

11 10

13

14

12

(3)

14

U V 18

n0 min-1 (spm) 0-2700 s mm (in) 30 (1 3/16)

m kg (lbs) 3,6 (7.9)

ah,CW / Kh,CW m/s2 16 / 4 LpA / KpA dB (A) 84 / 3 LWA / KWA dB (A) 95 / 3

*2) 2011/65/EU 2006/42/EC 2004/108/EC

*3) EN 60745-1, EN 60745-2-11 2012-05-08, Volker Siegle

Direktor Innovation, Forschung und Entwicklung (Director Innovation, Research and Development)

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany ASE 18 LTX

*1) Serial Number: 02269...

Kullanım Ömrü: 7 Yıl

(4)

ASC 15, ASC 30, ASC 30-36, SC 60 Plus...

B A

D C

18 V 3,0 Ah 6.25455 Li-Power Extreme 18 V 4,0 Ah 6.25527 Li-Power Extreme 18 V 5,2 Ah 6.25587 Li-Power Extreme

(5)

Orijinal Talimatlar 1. Uygunluk Bildirimi

Bu ürünün sayfa 3’de belirtilen standartlara ve direktifl ere uyduğuna ilişkin sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

2. Kullanım Alanı

Bu alet ahşabı, metali, plastiği veya kauçuk, cam elyafı gibi benzer malzemeleri testereyle kesmek için uygundur.

Belirtilmeyen kullanım nedeniyle oluşabilecek her türlü zarardan kullanıcı tek başına sorumludur.

Genel kabul görmüş kaza önleme düzenlemelerine ve ilişikteki güvenlik bilgilerine uyulmalıdır.

3. Genel Güvenlik Talimatları

UYARI - Yaralanma riskini azaltmak için kullanıcı talimat manuelini okumalıdır.

El Aleti Genel Güvenlik Uyarıları

UYARI - Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyun. Uyarılara ve talimatlara uymamak elektrik şoku, yangIn ve/veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.

Bütün güvenlik talimatları ve bilgilerini gelecekte de kullanmak üzere saklayın.

Uyarılardaki “El aleti” terimi sizin şebekeyle çalışan (kablolu) el aletinizi veya pille çalışan (kablosuz) el aletini anlatmaktadır.

1) Çalışma alanı güvenliği

a) Çalışma alanınız her zaman temiz olmalı ve iyi ışıklandırılmalı. Karışık ve karanlı bölgeler kazayı davet eder.

b) Alev alan sıvı, gaz veya toz gibi patlayıcı maddelerin olduğu ortamlarda el aletinizi kullanmayın. El aletleri toz veya gazı tutuşturan kıvılcımı üretir.

c) El aletini çalıştırırken çocukları ve ziyaretçileri uzakta tutun. Dikkati dağıtan şeyler kontrolü kaybetmeye neden olabilir.

2) Elektrik güvenliği

a) El aletinin fi şi prize uygun olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin. Topraklı el aletlerinin adaptör fi şlerini kullanmayın. Değişiklik yapılmamış fi şler ve bununla uyuşan prizler elektrik şoku riskini azaltır.

b) Boru, radyatör, buzdolabı gibi topraklanmış yüzeylerle vücudunuzu temas ettirmeyin. Eğer vücudunuz topraklandıysa artan elektrik şoku riski vardır.

c) El aletlerini yağmura veya ıslak şartlara maruz bırakmayın. El aletine suyun girmesi elektrik şoku riskini arttırır.

d) Elektrik kablosunu kötü kullanmayın. Elektrik kablosunu taşıma, çekme veya el aletininin fi şini çıkarmak için kullanmayın. Elektrik kablosunu ısı, yağ, keskin kenarlar ve hareket eden parçalardan uzak tutun. Hasar görmüş veya karışmış elektrik kabloları elektrik şoku riskini arttırır.

e) El aletiyle dış mekanda çalışırken dış mekan kullanımı için uygun uzatma kablosu kullanın. Dış mekanda kullanıma uygun elektrik kablosu kullanımı elektrik şoku riskini azaltır.

f) Eğer nemli bir yerde el aletiyle çalışmaktan kaçınılamıyorsa, kaçak akım rölesi (RCD) ile korunan elektrik kaynağını kullanın. RCD kullanımı elektrik şoku riskini azaltır.

3) Kişisel güvenlik

a) Tetikte olun, ne yaptığınıza bakın ve el aletini çalıştırırken sağduyunuzu kullanın. Yorgunken veya uyuşturucu, alkol veya ilacın etkisindeyken el aletini kullanmayın. El aletini kullanırken bir dikkatsizlik anı ciddi bireysel yaralanmaya yol açabilir.

b) Kişisel koruyucu donanımınızı kullanın. Her zaman koruyucu gözlükler kullanın. Uygun şartlarda kullanılan toz maskesi, kask, kaymayı önleyen güvenlik ayakkabıları veya koruyucu kulaklık bireysel yaralanmaları azaltır.

c) Makinenin istenmeden çalışmasını önleyin.

Elektrik kaynağına ve/veya pil takımına

bağlanmadan, el aletini kaldırmadan veya taşımadan önce siviçin “off ” konumunda olmasını sağlayın. El aletlerini parmağınız siviçteyken taşımak veya sivici “on”

konumunda olan el aletine enerji vermek kazayı davet eder.

d) El aletini “on” konumuna getirmeden önce her türlü ayarlama anahtarını veya İngiliz anahtarını çıkarın.

El aletinin dönen kısmına takılı İngiliz anahtarı veya anahtar yaralanmaya neden olabilir.

e) Takılmayın. Uygun adımı atın ve her zaman dengede olun. Bu, beklenmeyen durumlarda el aletini daha iyi kontrol etmeyi sağlar.

f) Uygun giyinin. Bol giysi veya ziynet eşyası kullanmayın. Saçlarınızı, giysinizi ve eldivenlerinizi hareket eden parçalardan uzak tutun. Bol giysi, ziynet eşyası veya uzun saçlar hareket eden parçalar tarafından kapılabilir.

(6)

g) Eğer tozun çıkarılması bağlantısı ve toplama olanakları için cihazlar varsa bağlanmış olmalarını ve uygun kullanılmalarını sağlayın. Tozun toplanması tozla ilgili zararları azaltabilir.

4) El aletinin kullanımı ve bakımı

a) El aletini zorlamayın. Uygulamanız için doğru el aletini kullanın. Doğru el aleti tasarlandığı ölçüde daha iyi ve güvenli iş çıkarır.

b) Eğer siviç “on” ve “off ” konumlarına dönmüyorsa el aletini kullanmayın. Siviçle kontrol edilemeyen bir el aleti tehlikelidir ve onarılmalıdır.

c) Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuar değiştirmeden veya el aletini depolamadan önce fi şi elektrik kaynağından veya pil takımını el aletinden çıkarın.

Bu tür önleyici önlemler el aletinin istenmeden çalışmasını engeller.

d) Boşta kalan el aletlerini çocuklardan uzakta depolayın ve el aletini kullanmayı veya ilgili talimatlarını bilmeyenlerin el aletini çalıştırmalarına izin vermeyin. El aletleri eğer eğitimsiz kişilerin eline geçerse tehlike yaratır.

e) El aletlerinizin bakımını yapın. Hareket eden parçaların yanlış hizalanmalarını veya bağlantılarını, parçaların kırılmalarını ve el aletinin çalışmasına etki edebilen diğer şartları kontrol edin. Eğer hasar görürse kullanmadan önce el aletini onarttırın. Birçok kaza bakımı iyi yapılmayan el aletlerinden kaynaklanır.

f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun. Uygun şekilde bakımı yapılmış keskin kesme aletlerinin sıkışma olasılığı daha azdır ve kontrol edilmeleri daha kolaydır.

g) El aletini, aksesuarları ve alet uçlarını çalışma koşullarını ve yapılacak işi göz önünde bulundurarak bu talimatlara uygun olarak kullanın. El aletinin bu manuelde amaçlanın dışındaki işlerde kullanılması tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

5) Pil aletinin kullanımı ve bakımı

a) Sadece üreticinin belirttiği şarj aletiyle şarj edin.

Bir çeşit pil takımında kullanımı uygun olan şarj aleti diğer pil takımında kullanılırken yangın tehlikesi doğurabilir.

b) El aletlerini sadece özellikle belirtilen pil takımlarıyla kullanın. Diğer pil takımlarının kullanılması yaralanma ve yangın riski yaratabilir.

c) Pil takımı kullanılmadığı zaman onları tel raptiye, madeni para, anahtar, çivi, vida gibi birinden diğerine bağlantı yapabilen metal nesnelerden uzak tutun. Pil terminallerini kısa devre yaptırmak yanık ve yangına neden olabilir.

d) Kötü kullanım sonucunda pilden likit sızabilir, dokunmayın. Eğer dokunulursa suyla temizleyin.

Eğer likit gözle temas ederse ek olarak tıbbi yardım alın. Pilden sızan likit tahrişe ve yanığa neden olabilir.

6) Bakım

a) El aletinizin bakımını sadece birbiriyle aynı değişme parçaları kullanılarak kalifye bir onarım elemanına yaptırın. Bu el aletinizin güvenliğinin sürmesini sağlar.

3- Özel Güvenlik Önlemleri

Kesme aletinin gizlenmiş kabloyla veya kendi kablosuyla temas edebileceği bir yerde bir çalışma yapacağınız zaman el aletini izole edilmiş kavrama yüzeylerinden tutun. “Canlı” kabloya dokunmak aletin

“canlı” metal parçalarına maruz kalınmasına ve çalışana elektrik şokuna neden olur.

Çalışmak istediğiniz yerde elektrik kablosu, gaz boru hattı ve su borularının olmamasına (Örneğin metal detektör kullanarak) dikkat edin.

Su borularını testereyle keserken içlerinde su olmamasını sağlayın.

Herhangi bir ayar veya bakım yapmadan önce pil takımını makineden çıkarın.

Pil takımını yerleştirmeden önce makinenin “off ” konumunda olduğuna emin olun.

Pil takımını su ve nemden koruyun!

Pil takımını çıplak ateşe yaklaştırmayın!

Hatalı veya deforme olmuş pil takımını kullanmayın!

Pil takımını açmayın!

Pil takımlarına dokunmayın veya kısa devre yaptırmayın!

Az da olsa asitli, alev alıcı sıvı hatalı pil takımından sızabilir!

Eğer pil sıvısı dışarı sızarsa ve teninize değerse derhal bol su ile cildinizi kayın.

Eğer pil sıvısı dışarı sızar ve gözünüze değerse gözlerinizi temiz suyla yıkayın ve hemen tıbbi tedavi görün.

Bu aletle çalışırken her zaman koruyucu gözlükler, eldivenler ve dayanıklı ayakkabılar kullanın.

Uzun süre çalışacaksanız koruyucu kulaklıklar takın.

Yüksek ses düzeyleri bir süre sonra duymanıza olumsuz etkide bulunabilir. Sağlığa zararlı toz veya buhar üreten malzemeler (Örneğin asbest) işlenmemelidir.

(7)

Kurşun içeren boya, bazı ahşap türleri, mineraller ve metal gibi malzemelerden çıkan toz sağlığa zarar verebilir. Tozla temas veya tozu soluma kullanıcıda veya yanındakilerde alerjik reaksiyonlara ve/veya solunum hastalıklarına neden olabilir.

Meşe ve kayın ağacı tozu gibi özellikle ahşap işlemesi için katkı maddesiyle birleşen (kromat, ahşabı koruyucu madde) bazı toz türleri kanserojen olarak sınıfl andırılır. Asbest içeren malzeme sadece uzmanlarca işlenmelidir.

- Çalışma alanı iyi havalandırılmalıdır.

- P2 sınıfı toz maskesi kullanılması önerilir.

Çalışmak istediğiniz malzemelerle ilgili ulusal düzenlemeleri izleyin.

Makine çalışırken çalışılan parçanın altına girmeyin.

Çok küçük çalışma parçalarını testereyle kesmeye çalışmayın.

Çalışma parçasını sıkı şekilde kelepçeleyin. Hiçbir durumda elinizle veya ayağınızla tutmamalısınız.

Sadece keskin ve hasar görmemiş testere bıçaklarını kullanın.

Çatlak olan veya şekli bozuk testere bıçaklarını kullanmayın.

Testereyle kesmek için kılavuz çalışılan parçayla teması güvenli kılmalıdır.

Makineyi her zaman her iki elinizle belirtilen tutamaçlardan tutun, güvenli bir pozisyonda durup işinize odaklanın. Keskin testere bıçağı nedeniyle yaralanma riski vardır. Hareket eden testere bıçağına dokunmayın! Kırıntı ve benzeri parçaları sadece makine çalışmıyorken çıkarın.

ALETİN SEMBOLLERİ

Volt

Düz akım

Yüksüz hız Dakikada devir sayısı

4- Genel Bakış

Bkz Sayfa 2 (Lütfen Çevirin) 1) Altıgen anahtar için yer 2) Altıgen anahtar

3) Kılavuzu kurmak için kurma kolu 4) Kılavuz

5) Testere bıçağını çabuk kelepçeleme cihazı 6) Testere bıçağı çabuk kelepçeleme cihazı için kol 7) Ön tutamaç

8) “on” konumuna getirmeyi engelleme kilidi 9) Tetik

10) Arka tutamaç

11) Pil takımını çıkarma düğmesi 12) Pil takımı

13) Kapasite gösterge düğmesi 14) Kapasite ve sinyal göstergesi

5- Ürüne Özgü Özellikler

Enerji tasarrufu amacıyla testere bıçağına kusursuz güç iletilmesi için en uygun ergonomik tutma açısı.

6- Montaj, İlk Defa Çalıştırma, Ayar

Herhangi bir ayar veya bakım yapılmadan önce pil takımını makineden çıkarın.

6.1- Pil takımı

Kullanmadan önce pil takımını (12) şarj edin.

Eğer performansı azalırsa pil takımını tekrar şarj edin.

“Li-Power” li-ion pil takımının kapasite ve sinyal göstergesi vardır: (14)

- Düğmeye (13) basın, LEDler şarj düzeyini gösterir.

- Eğer tek LED yanıp sönüyorsa, pil takımı neredeyse boş demektir ve tekrar şarj edilmesi gerekir.

Çıkarma:

Pil takımını çıkarma düğmesine (11) basın ve pil takımını (12) ileri hareket ettirin.

Takmak:

Pil takımını (12) yerleşene kadar kaydırın.

6.2- Testere bıçağını takmak ve çıkarmak

El aletiyle ilgili çalışmanızın hemen arkasından testere bıçağına dokunmayın.

Çünkü son derece sıcak olabileceğinden cilt yanmalarına neden olabilir.

1- Testere bıçağı çabuk kelepçeleme cihazının kolunu (6) yukarı kaldırın ve bu pozisyonda tutun.

2- Testere bıçağını gidebildiği yere kadar ittirin veya çıkarın.

3- Kolu serbest bırakın (6).

4- Testere bıçağının güvenli şekilde kapandığını kontrol edin.

Not: Eğer testere bıçağı kırılırsa ve elle testere bıçağı çabuk kelepçeleme cihazından çıkarılamazsa kolu yukarı kaldırın (6) ve tutun. Testere bıçağının kırık kısmının ucundan tutun ve dışarı çekerek çıkarın. İnce dişli metal testere bıçağı bu iş için en iyisidir. Bkz. Fig.A, sayfa 4

İpucu: Testere bıçağı çabuk kelepçeleme cihazına (5) olası en iyi erişim en dıştaki pozisyondayken olur. Gerekirse makineyi “off ” konuma getirin, testere bıçağı çabuk kelepçeleme cihazını en dıştaki pozisyona getirmek için tetik sivicine (9) hafi fçe basın.

6.3- Kılavuzu yerleştirmek

Kesme derinliği kılavuzu (4) ayarlayarak sınırlandırılabilir.

Arasıra testere bıçağının tam pozisyonuna oturtmak için kılavuzu (4)ayarlayın.

(8)

1- Altıgen anahtaraı (2) depolandığı (1) yerden çıkarın.

2- Her iki vidayı (3) altıgen anahtarla gevşetin.

3- Kılavuzu (4) istenen pozisyona getirin 4- Her iki vidayı (3) da altıgen anahtarla sıkıştırın.

5- Altıgen anahtarı güvenli saklama için depolandığı yere tekrar yerleştirin.

Kılavuzun doğru kapandığını kontrol edin.

7- Kullanım

7.1- “off ” ve “on” konuma getirme

“on” konuma getirme: Siviç “on” kilit düğmesine basın (8) ve basılı tutun, sonra tetiği çalıştırın (9). (Siviç “on” kilit düğmesine (8) makinenin sol ve sağ tarafından basılabilir.)

“off ” konuma getirme: Tetik sivicini (9) serbest bırakın.

7.2- Kademesiz darbe ölçü ayarı

Darbe ölçüsü tetik sivicine(9) uygulanan baskı değiştirilerek kademesiz değiştirilebilir ve böylece malzeme ve çalışma koşullarına uyum sağlanır.

7.3- Çalışma Yönleri:

Testereyle kesme:

Çalışan testere bıçağını kesilecek malzeme için kullanın.

Kılavuzlu (4) makineyi çalışma parçasına karşı bastırın.

Makineyi “on” konuma getirin ve sadece bundan sonra testere bıçağını çalışma parçasına yönlendirin.

Herhangi çalışan testere bıçağıyla bir nesneye veya zemine dokunmayın (Geri tepme ve bıçağın kırılma riski vardır!) Ölçü ayarını kesilecek malzemeye uyarlayın.

Testere bıçağını aşırı yük bindirmekten kaçının (özellikle uzun testere bıçaklarında).

Eğer testere bıçağı yerinden zıplarsa makineyi derhal “off ” konuma getirin. Uygun bir aletle kesiğin olduğu aralığı hafi fçe genişletin ve makineyi dışarı çıkarın.

Kesme işlemini tamamladıktan sonra makineyi “off ” konuma getirin ve testere bıçağı bir kere askı durumuna geldikten sonra (geri tepme riski) aşağı bırakmak için kesiğin olduğu aralıktan çıkarın.

Daldırarak kesme:

Daldırarak kesme sadece ahşap veya plastik gibi yumuşak malzemelerde yapılabilir. Sadece kısa testere bıçaklarını kullanın.

Makineyi her iki elinizle de tutamaçlarından tutun. Güvenli bir pozisyon alın ve işinize odaklanın.

Bkz. Fig.B, sayfa 4: Makineye kılavuzun kenarından (4) çalışma parçasına bastırılır. Testere bıçağı çalışma parçasına dokunmaz.

Kılavuzun köşesi çevresinde makinenin yavaşça hizalandığı pivot nokta görevi görür. Bu sayede testere bıçağı çalışma parçasını keser.

8- İpuçları

Sıkı eğriler kesmek için: Dar testere bıçakları kullanın.

Metal kesimi: Testere bıçaklarının kullanım ömrünü arttırmak için kesme hattı boyunca soğutma yağı (soğutma yağı çubuğu 6.23443) sürün.

9- Bakım

Herhangi bir ayar veya bakım yapmadan önce pil takımını makineden çıkarın.

Düzenli aralıklarla arka havaladırma boşlukları boyunca dışarı doğru basınçlı hava üfl eyin.

Düzenli olarak testere bıçağı çabuk kelepçeleme cihazını (5) temizleyin ve dışarı doğru basınçlı hava üfl eyin. Yağlamayın veya gres yağu sürmeyin.

10- Aksesuarlar

Sadece orijinal Metabo aksesuarlarını kullanın. Aksesuara gereksinim duyduğunuzda satıcınızla görüşün. Satıcının doğru aksesuarı seçmesi için el aletinizin doğru modelinin tanımını tam olarak bilmesi gerekir.

Bkz. Sayfa 4

A) Geniş yelpazede malzeme ve durum için kapsamlı testere bıçağı çeşitleri

B) Şarj aletleri C) Pil takımları

D) Metal keserken testere bıçaklarını soğutmak için soğutma yağı pimi

Aksesuarların tam listesi için www.metabo.com.tr adresini veya ana kataloğu inceleyin.

11- Onarım

Elektrikli aletlerin onarımı SADECE kalifye elektrikçiler tarafından yapılmalıdır!

Eğer onarımı gereken Metabo el aletiniz varsa, lütfen Metabo servis merkezinizle iletişime geçin.

Adresler için www.metabo.com.tr adresine bakınız.

Yedek parça listesini www.metabo.com.tr adresinden indirebilirsiniz.

12- Çevreyi Koruma

Metabo ambalajı %100 geri dönüştürülebilir.

Hurda elektrikli el aletleri ve aksesuarları yeniden dönüştürülebilen geniş değerli kaynaklar ve plastik içermektedir.

(9)

Pil takımları ev halkı çöplüğüne atılmamalıdır. Hatalı veya kullanılmış pil takımlarını Metabo dağıtıcınıza geri verin!

Pil takımlarının suyla temasına izin vermeyin.

Sadece Avrupa Birliği ülkeleri için: El aletlerinizi hiçbir zaman ev atıklarının bulunduğu çöplüğe atmayın!

Elektrik ve elektronik donanımla ilgili European Guideline 2002/96/EC’ye ve bunun ulusal yasalardaki uygulamasına göre kullanılmış el aletleri ayrı şekilde toplanmalı ve çevreye uygun geri dönüşüm için teslim edilmelidir.

Elden çıkarmadan önce, pil takımını elektrikli el aletinde deşarj edin. Kısa devre olmasını önleyin (Örneğin yapışkan bantla koruma yoluyla).

Bu talimatlar klorsuz ağartılmış kağıda basılmıştır.

13- Teknik Özellikler

Açıklayıcı notlar sayfa 3’dedir.

U = Pil takımının voltajı n0 = Rölantide darbe ölçüsü s = Darbe uzunluğu

m = ağırlık (en küçük pil takımıyla birlikte)

Koruyucu kulaklık takın!

Burada belirtilen teknik özelliklerin toleransı vardır (ilgili geçerli standartlarla uyumlu şekilde)

(10)

Şehir Servis Adres Telefon Faks

Adana ACK Mekanik Ulucami Mahallesi 25019 Sokak No.: 20/A 0 (322) 359 13 33 0 (322) 359 13 34

Adana Omser Teknik Yeşiloba Mahallesi 46023 Sokak No.: 11/A Seyhan 0 (322) 428 92 23 0 (322) 428 92 22

Afyon Teksan Hırdavat Marulcu Mahallesi Kadınana Caddesi No.: 54 0 (272) 214 28 43 0 (272) 215 29 49

Aksaray Kaynar Hırdavat 2013 Nolu Sokak No.: 1 0 (382) 215 12 88 0 (382) 215 00 43

Amasya Akotek Bobinaj Yeniyol Caddesi No.: 85 Gümüşlü Camii Arkası 0 (358) 218 71 19 0 (358) 212 91 99

Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Merkez) 1230/1 Sokak (Eski 42 A Sokak) No.: 38 Ostim 0 (312) 354 80 21 0 (312) 354 80 26 Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Demir Caddesi No.: 64 Dışkapı 0 (312) 311 28 09 0 (312) 310 19 61

Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Çalım Sokak 32/E Siteler 0 (312) 348 63 88 0 (312) 348 63 00

Ankara Bilim Elektrik 1169 Sokak (Eski 1.Sokak) Armağan Pasajı No: 102/18 Ostim 0 (312) 385 30 41 0 (312) 385 35 45

Antalya Gökler Makine Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 93 0 (242) 343 21 29 0 (242) 345 19 47

Antalya/Alanya Abalıoğlu Bobinaj Sanayi Girişi Çağrıcı Sitesi A Blok No.: 9/A 0 (242) 512 63 18 0 (242) 512 63 18

Aydın Taciroğlu Kaya Bobinaj 1.Sanayi Sitesi Üst Sanayi Caddesi 2.Sokak No.: 31 0 (256) 212 70 48 0 (256) 214 90 70

Aydın/Nazilli Dikmen-Ay Bobinaj Karaçay Mahallesi 257.Sokak No.: 22 0 (256) 312 80 56 -

Balıkesir Sunay Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi19 Ağustos Caddesi No.: 28 0 (266) 246 52 70 0 (266) 246 55 12

Balıkesir/ Bandırma Marmara Bobinaj 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi No.: 207/C 0 (266) 713 66 52 -

Batman Hikmetyar Bilge Yeni Mahalle 1014 Sokak No.: 16/7 0 (488) 214 56 64 -

Burdur/Bucak Ünal Bobinaj Sanayi Mahallesi Oğuzhan Sanayi Sitesi 2476 Sokak No.: 35 0 (248) 325 52 56 0 (248) 325 52 56

Burdur Çevikler Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Blok No.: 8 0 (248) 252 94 37 0 (248) 252 94 37

Bursa Vokart (Merkez) Gazcılar Caddesi Erikli Bahçe Sokak No.: 7/B Osmangazi 0 (224) 254 48 75 0 (224) 254 48 75

Bursa Vokart (Şube) Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 47 Sokak Parkop No.: 67 Nilüfer 0 (224) 441 57 00 0 (224) 443 47 57 Bursa/İnegöl Çağ Teknik Bobinaj Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi No.: 21 0 (224) 715 57 37 0 (224) 715 57 37

Çanakkale Sistem Makine Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 6.Blok No.: 12 0 (286) 212 35 78 0 (286) 212 25 71

Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Merkez) İstiklal Caddesi No.: 154 0 (286) 316 11 71 0 (286) 317 01 33

Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Şube) 2 Nolu Sanayi Sİtesi16.Sokak No.: 13 0 (286) 317 01 34 0 (286) 317 01 33

Çorum Emek Bobinaj Küçük Sanayi Sitesi 23.Caddesi No.: 5/C 0 (364) 234 68 84 0 (364) 234 68 85

Denizli Örsler Bobinaj Ahi Sinan Caddesi Sedef Çarşısı No.: 9-10 0 (258) 261 42 74 0 (258) 265 23 53

Diyarbakır Gama Bobinaj Urfa Yolu Üzeri Selahattin Eyyubi Mh. Kale Koop. B Blok Altı No.: 33/A 0 (412) 237 31 58 0 (412) 237 31 58

Düzce Yıldız Makine (Merkez) Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak No.: 1 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96

Düzce Yıldız Makine (Şube) Sanayi Çarşısı 4.Sokak No.: 27 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96

Elazığ Tekser Teknik Servis Sanayi Sitesi 10.Sokak No.: 4 0 (424) 224 83 14 0 (424) 224 83 14

Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarşısı 767 Sokak No.: 54 0 (446) 224 08 01 0 (446) 224 01 32

Erzurum Ümit Teknik Cennet Çeşme Caddesi Bakırcı Apt.No.: 10/A 0 (442) 235 05 72 0 (446) 224 01 32

Eskişehir Aytu Elektrik (Merkez) Işıklar Mahallesi Sivrihisar Caddesi No.: 85/C 0 (222) 231 16 02 0 (222) 231 16 02

Eskişehir Aytu Elektrik (Şube) Teksan Tornacılar Sitesi D Blok No.: 9/10 0 (222) 228 17 51 0 (222) 228 17 71

Gaziantep Özdemir Bobinaj İsmetpaşa Mahallesi İlk Bld. Başk. Caddesi No.: 2/B 0 (342) 231 60 88 0 (342) 232 22 81

Gaziantep Öz-Türk Bobinaj K.S.S Anafartalar Bulvarı Sosyal Tesisler Yanı 4.Blok No: 16 0 (342) 235 54 42 0 (342) 235 14 46

Giresun Özcan Teknik Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi No.: 94/B 0 (454) 212 17 35 0 (454) 212 17 35

Hatay Özteknik Kaynak Payas Küçük Sanayi Sitesi Dere Sokak 5.Blok B/7 No.: 7 0 (326) 718 15 19 0 (326) 718 15 79

Hatay Pak-İş Bobinaj (Merkez) Eski Sanayi Sitesi 2.Cadde No.: 10 0 (326) 215 64 73 0 (326) 215 64 73

Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Sitesi 6.İniş 4.Cadde No.: 10 Antakya 0 (326) 221 15 45 0 (326) 215 64 73

Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Kurtuluş Caddesi No.: 156 Antakya 0 (326) 215 64 77 0 (326) 215 64 73

İstanbul/Karaköy Alp Elektrik Tersane Caddesi Abdülsellah Sokak Bilgin Han No.: 5 0 (212) 253 58 81 0 (212) 253 59 03 İstanbul/Perpa Birlik Elektromekanik Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:4 No.: 318 0 (212) 222 94 18 0 (212) 222 94 66

İstanbul/Perpa Demirhas Makine Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No.: 995 0 (212) 320 22 61 0 (212) 320 22 61

İstanbul/Beylikdüzü Ata Bobinaj Beykent Sanayi Sitesi Tuna Sokak No.: 384 0 (212) 872 44 34 0 (212) 872 44 34

İstanbul/Çağlayan Kardeşler Bobinaj Elektrik Kağıthane Caddesi No.: 47 0 (212) 224 97 54 0 (212) 233 52 92

İstanbul/Çağlayan Demirhas Makine Çağlayan Mahallesi Sinanpaşa Caddesi No.: 5 0 (212) 240 69 69 0 (212) 232 21 21

İstanbul/Sefaköy Aypar Elektrik Mehmet Kartal Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Kocabıyık Sokak No.: 23/C 0 (212) 540 55 63 0 (212) 426 70 04 İstanbul/Halkalı Aypar Elektrik Salih Kartal Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Funda Sokak No.: 32 0 (212) 548 67 06 0 (212) 548 67 06

İstanbul/Tuzla Coşkun Makine Rauf Orbay Caddesi Kelebek Sokak No.: 5 0 (216) 446 01 68 0 (216) 446 01 68

İstanbul/Dudullu Aydın Bobinaj İmes Sanayi Sitesi 3.Sosyal Tesisler No.: 17 0 (216) 415 10 96 0 (216) 540 71 08

YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ

(11)

Şehir Servis Adres Telefon Faks

İstanbul/Ümraniye Pratik Elektromekanik Alemdağ Caddesi Rüzgarlı Sokak No.: 9/B 0 (216) 328 21 36 0 (216) 344 03 50

İstanbul/Kartal Aykut Elektrik Karlıktepe Mahallesi Soğanlık Caddesi No.: 50/B 0 (216) 488 04 56 0 (216) 488 42 68

İzmir Şenkar Bobinaj 1.Sanayi Sitesi 2826 Sokak No.: 36/1 0 (232) 457 90 18 0 (232) 458 83 85

İzmir/Çiğli Kent Bobinaj Ata Sanayi Sitesi 8780/33 Sokak No.: 50 0 (232) 328 10 33 0 (232) 328 31 15

İzmir İrfan Bobinaj Basmane 1310 Sokak No.: 41/B 0 (232) 425 35 49 0 (232) 441 52 49

K.maraş Altunbaş Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No.: 12 0 (344) 236 21 80 0 (344) 236 21 80

K.maraş/Elbistan Üstün Bobinaj Sanayi Sitesi 15.Blok No.: 4 0 (344) 413 64 93 0 (344) 413 64 93

Karabük Damla Elektrik Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi Bağ-Kur Altı No.: 17/B 0 (370) 412 77 00 0 (370) 412 77 00

Karaman Özpa Elektrik Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 16 0 (338) 213 10 20 0 (338) 213 10 20

Kayseri Akın Elektrik Eski Sanayi 5.Caddesi No.: 8-D 0 (352) 336 41 23 0 (352) 320 49 04

Kayseri Anadolu Elektrik Sanayi Bölgesi 3.Caddesi No.: 5/B 0 (352) 336 27 08 0 (352) 336 89 75

Kırıkkale Levent Bobinaj Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi No.: 14 0 (318) 245 25 85 0 (318) 245 25 85

Kırşehir Emek Bobinaj Kılıçözü Sanayi Sitesi 23 Blok No.: 2 0 (386) 252 62 40 0 (386) 252 62 40

Kocaeli Çetinkaya Elektromekanik Sanayi Mahallesi İzmit Sanayi Sitesi 12.Cadde 11.Blok No.: 1 0 (262) 335 13 20 0 (262) 335 13 22 Kocaeli Eso Ada Elektrik Vezirçiftliği Mahallesi Ali Aygün Sokak No.: 12 Kullar/Başiskele 0 (262) 349 44 20 0 (262) 349 44 29

Kocaeli/Gebze İnce Motor Mustafapaşa Mahallesi 712 Sokak No.: 30 0 (262) 646 46 15 0 (262) 646 55 98

Konya Yavuzhan Bobinaj (Merkez) Karatay Sanayi Çobandere Sokak No.: 20 0 (332) 233 29 60 0 (332) 238 01 52

Konya Yavuzhan Bobinaj (Şube) 2.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Arkası No.: 18 0 (332) 239 01 91 0 (332) 238 01 52

Konya TYB Bobinaj Fevzi Çakmak Mahallesi 10562 Sokak No.: 24 0 (332) 342 45 00 0 (332) 342 45 00

Konya Ömeroğlu Hırdavat Anadolu Sanayi H.Han Mahallesi Abkes Sokak No.: 19 0 (332) 248 88 12 0 (332) 248 88 03

Malatya Öz Üstün Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Caddesi 8.Sokak No.: 7 0 (422) 336 43 93 0 (422) 336 30 55

Manisa İrfan Bobinaj Mehmet Akif Ersoy Caddesi No.: 86/A 0 (236) 236 22 96 0 (236) 236 22 97

Mersin Flaş Bobinaj Sanayi Sitesi 159.Caddesi No.: 4/D 0 (324) 336 02 32 0 (324) 336 02 32

Mersin Şekerler Elektrik Bobinaj Nusratiye Mahallesi 5005 Sokak Anadolu Apt. Altı No.: 21/A 0 (324) 336 35 55 0 (324) 336 70 98

Muğla/Fethiye Merkez Bobinaj İnönü Bulvarı No.: 74 0 (252) 612 10 51 -

Muğla/Marmaris Ata Teknik Yeniyol Caddesi 77 Sokak No.: 1/3 0 (252) 412 19 48 0 (252) 412 19 48

Niğde Güven Elektrik Şahinali Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı Altın Apt.No.: 31/C 0 (388) 213 31 75 0 (388) 232 95 36 Ordu Kahvecioğlu Elektrik Bobinaj Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No.: 205 0 (452) 233 13 35 0 (452) 233 13 35 Rize Arif Elektroteknik Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı No.: 212 0 (464) 212 09 32 0 (464) 213 18 49 Sakarya/Adapazarı AOG Elektrik Makine Papuçcular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Saka Sitesi No.: 18 C/D 0 (264) 273 43 18 0 (264) 273 43 18 Sakarya/Adapazarı Engin Elektrik Bobinaj Maltepe Mahallesi Ş.Metin Akkuş Sokak No.: 19 0 (264) 291 05 67 0 (264) 291 05 67

Samsun As Bobinaj Sanayi Sitesi Ahi Evran Caddesi No.: 38 0 (362) 238 09 66 0 (362) 238 09 66

Samsun Güven Bobinaj Sanayi Sitesi 29.Sokak No.: 6 0 (362) 228 83 96 -

Sivas Gür-Ay Elektrik Şehitler Caddesi Sanayi Çarşısı No.: 6 0 (346) 221 42 95 0 (346) 223 11 87

Tekirdağ Kıyak Bobinaj Şaraphane Yolu No.: 58 0 (282) 262 75 60 0 (282) 262 75 60

Tekirdağ/Çorlu Ümit Elektrik Şeyh Sinan Mahallesi Ereğli Sokak Kılavuz İşhanı No.: 1 0 (282) 653 27 77 0 (282) 653 15 83

Tokat Çetin Elektrik Sanayi Sitesi Cami Altı No.: 13 0 (356) 214 63 07 -

Trabzon Makine Market Rize Caddesi Demirkırlar İş Merkezi Zemin Kat No.: 70 Değirmendere 0 (462) 328 14 80 0 (462) 328 14 84

Trabzon Saran Bobinaj Değirmendere Mahallesi Rize Caddesi Altın Sokak No.: 4 0 (462) 325 45 64 0 (462) 325 45 64

Uşak Zengin Bobinaj İslice Mahallesi Şehit İbrahim Aydın Sokak No.: 12 0 (276) 227 27 46 0 (276) 227 27 46 Van Özen Bobinaj Elektrik Vali Mithat Bey Cd. Halk Eğitim Arkası Armoni İş Merkezi No.: 3 0 (432) 214 22 27 0 (432) 215 38 27 Zonguldak/Kdz.Ereğli Tümen Bobinaj Sanayi Sitesi Kışla Mahallesi D Blok No.: 17 0 (372) 323 74 97 0 (372) 323 74 97

YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ

(12)

Made in GERMANY

Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany www.metabo.com

ÜRETİCİ FİRMA

Bankalar Caddesi No.: 23 Karaköy 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 23 20 Posta Kutusu: 283 Karaköy

www.burla.com

İTHALATÇI FİRMA

Akçaburgaz Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:7 Esenyurt - İSTANBUL Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 51 86

makinaservis@burla.com www.burla.com

TEKNİK BİLGİ ve DANIŞMA

MERKEZ SERVİS

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :