AKÜLÜ DAİRE TESTERE KSA 18 LTX KULLANMA KILAVUZU

12  Download (0)

Tam metin

(1)

AKÜLÜ DAİRE TESTERE

KSA 18 LTX

www.metabo.com.tr

KULLANMA KILAVUZU

(2)

1/1 1/2

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 17

16 14 15 13 12

18 19

15 20 21 22 23 24 25 26 27

(3)

KSA 18 LTX

U V 18

n0 /min 2700

T90° mm (in) 53,5 (2 1/8“)

T45° mm (in) 42 (1 21/32“)

A ° 0° - 50°

Ø mm (in) 165 (6 1/2“)

d mm (in) 16 (5/8“)

a mm (in) max. 1,0 (max. 0.039“) b mm (in) max. 1,6 (max. 0.063“)

m kg (lbs) 4,3 (9.5)

ah,D/Kh,D m/s2 < 2,5 / 1,5

LpA/KpA dB (A) 91 / 3

LWA/KWA dB (A) 102 / 3

13.

d Ø

a b

*1) Serial Number:

*2) 2011/65/EU 2006/42/EC 2004/108/EC

*3) EN 60745-1, EN 60745-2-5 2015-01-29, Volker Siegle

Direktor Innovation, Forschung und Entwicklung (Director Innovation, Research and Development)

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Kullanım Ömrü: 7 Yıl

(4)

E

G I F D C A

B

6.31213

Z=24; 6.28030

6.31938 Ø 27 mm, 3,5 m 6.31362 Ø 35 mm, 3,5 m

6.24996 1500 mm

6.31031 6.31019

ASC 15 ASC 30 etc.

18 V 3,0 Ah 6.25455 Li-Power Extreme 18 V 4,0 Ah 6.25527 Li-Power Extreme 18 V 5,2 Ah 6.25587 Li-Power Extreme

H

H

(5)

Orijinal Talimatlar 1. Uygunluk Bildirimi

Bu ürünün sayfa 3’te belirtilen standartlara ve direktifl ere uyumlu olmasından sorumlu olduğumuzu bildiririz.

2- Özel Kullanım

Bu makine ahşabı, plastiği vediğer benzer malzemeleri kesmek için uygundur.

Makine daldırarak kesmek için tasarlanmamıştır.

Kullanıcı uygunsuz kullanımdan dolayı meydana gelecek zarardan tek başına sorumludur.

Genel kabul görmüş kazayı önleme düzenlemelerine ve ilişikteki güvenlik bilgilerine uyulmalıdır.

3- Genel Güvenlik Talimatları

UYARI - Çalışma talimatlarını okumak yaralanma riskini azaltacaktır.

UYARI - Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyun. Güvenlik uyarılarını okumamak elektrik şoku, yangın ve/veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.

Bütün güvenlik talimatları ve bilgilerini gelecekte de kullanmak üzere saklayın.

El aletini kullanmadan önce tamamen dikkatle okuyun ve ilişikteki güvenlik bilgisi ve Çalışma Talimatlarını bilin. İleride kullanmak üzere bütün güvenlik talimatlarını ve bilgilerini saklayın ve aleti başkalarının kullanımına sunarken bu bilgi ve belgeleri de verin.

4- Özel Güvenlik Talimatları

Kendi güvenliğiniz için ve el aletinizi korumak için bu sembolün bulunduğu metnin her kısmına dikkat edin!

Kesme işlemi

a) TEHLİKE: Ellerinizi kesme alanından ve bıçaktan uzak tutun. Diğer elinizle ek tutamaktan veya motor kutusundan tutun. Her iki el de bıçkıyı tutarsa bıçak tarafından kesilmez.

b) Malzemenin altına girmeyin. Güvenlik koruması sizi malzemenin altındaki bıçaktan koruyamaz.

c) Kesme derinliğini malzemenin kalınlığına göre ayarlayın. Malzemenin altından bıçağın tam dişinden daha azı görünmelidir.

d) Kesilecek parçayı ellerinizle veya bacaklarınızın arasına alarak kavramayın. Bedeninizin etkilenme, bıçağın dolanma ve kontrol kaybı olasılığını en alt düzeyde tutmak için işinizi doğru şeklilde desteklemek önemlidir.

e) El aletini izole edilmiş kavrama yüzeyinden tutun.

Çünkü kesme aksesuarı gizlenmiş kabloya değebilir.

Canlı kabloya değen kesme aksesuarı el aletinin metal kısımlarını “canlı” hale getirebilir ve operatöre elektrik şoku verebilir.

f) Çalışırken her zaman bir perdelik veya düz kenar kılavuzu kullanın. Bu kesme ayarını arttırır ve bıçağın engellenme olasılığını azaltır.

g) Her zaman doğru büyüklükte ve çark deliği şeklinde (çevresi elmas) bıçaklar kullanın. Bıçkı donanımına uygun olmayan bıçaklar garip şekilde çalışır ve bu kontrol kaybına neden olur.

h) Hiçbir zaman hasarlı veya yanlış düz rondela veya ispanyolet kullanmayın. Bıçak rondelası veya ispanyoleti sizin bıçkınız için en uygun performans ve çalışmayı sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Geri tepmenin nedenleri ve ilgili güvenlik talimatları - Geri tepki sıkışmış, engellenmiş veya yanlış hizalanmış

bıçkı bıçağına ani bir tepkidir. Bıçkının kontrolsüz şekilde çalışma parçasından çıkmasına ve kullanıcıya yönelmesine neden olur.

- Bıçkının açtığı çentik tarafından sıkışan bıçak sıkıca kısılmış ya da engellenmiş olduğunda, bıçağın hızı kesilir ve motorun tepkisi donanımı derhal kullanıcıya yönlendirir.

- Bıçak keserken kıvrılır veya yanlış hizalanırsa, bıçağın arka ucundaki dişler ahşabın üst yüzeyini deşer. Bu da bıçağın çentiğin dışına çıkmasına neden olur ve kullanıcıya doğru geri sıçrar.

Geri tepme bıçkının yanlış kullanımı ve/veya yanlış çalışma işlemlerinin veya şartlarının sonucudur ve aşağıda sunulan önlemler alınarak sakınılabilirV:

a) Bıçkıyı her iki elinizle sıkıca kavrayın ve kollarınızı geri tepme güçlerine karşı gelecek şekilde konumlandırın.

Geri tepme bıçkının geriye doğru zıplamasına neden olabilir. Fakat uygun önlemler alındıysa geri tepme güçleri kullanıcı tarafından kontrol edilebilir.

b) Herhangi bir nedenle bıçak engellendiğinde veya kesme işlemine ara verildiğinde, tetiği serbest bırakın ve malzemedeki hareketsiz bıçkıyı bıçak tamamen hareketsiz gelene kadar tutun. Hiçbir zaman çalışan bıçkıyı çıkarmayı veya bıçak hareket ederken veya bir geri tepme olasılığı varken bıçkıyi geriye doğru çekmeyi denemeyin. Bıçağın engellenme nedeninin ortadan kaldırmak için inceleyin ve doğru önlemler alın.

c) Bıçkıyla çalışma parçası üzerinde çalışmaya tekrar başladığınızda, bıçkı bıçağını çentiğe ortalayın ve bıçkı dişlerinin malzemeye girmediğini kontrol edin. Eğer bıçkı bıçağı engelleniyorsa bıçkı tekrar çalıştırıldığında gezinmeye başlayabilir veya çalışma parçasından geri tepebilir.

(6)

d) Bıçağın sıkışmasını ve geri tepmesini olasılığını en alt düzeye indirmek için geniş malzemeleri destekleyin.

Geniş malzemeler kendi ağırlıkları nedeniyle sarkma eğilimdedir. Malzemenin her iki tarafının altına, kesme hattının yakınına ve malzemenin kenarına destek yerleştirilmelidir.

e) Kör veya hasar görmüş bıçaklar kullanmayın.

Keskinleştirilmemiş veya düzgün kurulmamış bıçaklar dar kanal (çentik) açarak aşırı sürtünmeye, bıçağın engellenmesine ve geri tepmesine neden olur.

f) Kesme işlemi yapmadan önce kilitleme manivelasını ayarlayan bıçağın derinliği ve kesme açısı sıkı ve güvenli olmalıdır. Eğer bıçak ayarı keserken değişirse engellenebilir ve ters tepebilir.

g) Mevcut duvarlara veya diğer gölgeli bölgelere

“daldırarak kesme” işlemi yaparken daha çok dikkat edin. Çıkıntılı bıçak nesenleri kesebilir ve bu nedenle geri tepme olabilir.

Alt korumanın işlevi

a) Alt koruma serbestçe hareket etmiyorsa ve hemen kapanıyorsa makineyi çalıştırmayın. Alt korumayı hiçbir zaman açık pozisyonda kelepçelemeyin veya bağlamayın.Eğer bıçkı kazayla düşerse alt koruma bükülebilir. Alt korumayı geri çekme tutamağıyla (25) kaldırın ve her türlü açıda ve kesme derinliğinde serbestçe hareket ettiğinden ve bıçak veya diğer bölgelere değmediğinden emin olun.

b) Alt muhafaza yayının çalışmasını kontrol edin. Eğer koruma ve yay düzgün çalışmıyorsa kullanmadan önce bakımı yapılmalıdır. Alt koruma zarar gören kısımlar, yapışkan kalıntılar veya kırıntı oluşumu nedeniyle yavaşça çalışabilir.

c) Daldırarak kesme veya açılı kesme gibi özel kesme işlemleri yaparken koruyucu alt kaplamayı sadece elle açın. Alt korumayı geri çekme tutamağıyla (17) kaldırın ve bıçak malzemeye girer girmez alt koruma serbest bırakılmalıdır. Diğer bütün kesme işlemleri için alt koruma serbest bırakılmalıdır.

d) Bıçkıyı tezgaha veya zemine bırakmadan önce her zaman alt korumanın bıçağı kapladığını görün.

Korumasız, kayan bıçak bıçkının geri yürümesine neden olur ve yolunun üstünde ne varsa keser.

Taşlama diski kullanmayın.

Ellerinizi donen aletten uzak tutun! Kırıntı ve benzer maddeyi makine sadece askıdayken çıkarın.

Koruyucu kulaklıklar takın.

Koruyucu gözlükler takın.

Motor sadece askıdayken mil kilitleme düğmesine basın.

Bıçkının hızını yanlarına bastırarak azaltmayın.

Kesmek için, hareket edebilir güvenlik koruması geri çekilmiş pozisyonda kelepçelenmemelidir.

Hareket edebilir koruyucu serbestçe, kendiliğinden, kolayca ve tam olarak son pozisyonuna gelmelidir.

Çok miktarda toz üreten malzemeleri keserken makine düzenli olarak temizlenmelidir. Güvenlik cihazlarının örneğin hareket edebilen korumanın kusursuz çalıştığından emin olun.

Toz veya gaz üreten sağlığa zararlı malzemeler (Örneğin asbest) işlenmemelidir.

İşlenecek malzemede yabancı maddeler olup olmadığını kontrol edin. Çalışırken çivi ve benzeri maddelerin kesilmediğinden her zaman emin olun.

Eğer bıçkı bıçağı bloke olursa motoru hemen “off ” konumuna getirin. Çok küçük malzemeleri kesmeye çalışmayın.

Makine çalışırken çalışılan malzeme hareket etmeye karşı sıkıca desteklenmeli ve güven altına alınmalıdır.

Kurşun içeren boya, bazı ahşap türleri, mineraller ve metal gibi malzemelerden çıkan toz sağlığa zarar verebilir. Tozla temas veya tozu soluma kullanıcıda veya yanındakilerde alerjik reaksiyonlara ve/veya solunum hastalıklarına neden olabilir.

Meşe ve kayın ağacı tozu gibi özellikle ahşap işlemesi için katkı maddesiyle birleşen (kromat, ahşabı koruyucu madde) bazı toz türleri kanserojen olarak sınıfl andırılır. Asbest içeren malzeme sadece uzmanlarca işlenmelidir.

- Toz çıkarma cihazı uygun olduğu yerlerde kullanılmalıdır.

- Yüksek düzeyde toz toplanması için bu aletle birlikte uygun Metabo vakum temizlik aletini kullanın.

- Çalışma alanı iyi havalandırılmalıdır.

- P2 sınıfı toz maskesi kullanılması önerilir.

Çalışmak istediğiniz malzemelerle ilgili ulusal düzenlemeleri izleyin.

Yapışkanlı veya yapışkan kiri olan testere bıçaklarını temizleyin. Kirli testere bıçakları testere bıçağıyla ilgili artan sürtünmeye, tutukluğa ve artan geri tepme riskine yol açar.

Bıçkı dişi uçlarını aşırı ısıtmaktan sakının. Plastiği keserken malzemeyi eritmekten kaçının. Kesilecek malzemeye uygun bıçkı bıçağı kullanın.

Pil takımını sudan ve nemden koruyun!

Hatalı veya deforme olmuş pil takımlarını kullanmayın!

Pil takımını çıplak ateşe yaklaştırmayın!

(7)

Pil takımını açmayın!

Pil takımlarına dokunmayın veya kısa devre yaptırmayın!

Herhangi bir ayar veya bakım yapmadan önce pil takımını makineden çıkarın.

Pil takımını yerleştirmeden önce makinenin “off ” konumunda olduğundan emin olun.

Belli belirsiz asitli, alev alıcı sıvı hatalı Li-ion pil takımına sızabilir!

Eğer pil sıvısı dışarı sızarsa ve teninize değerse derhal bol su ile cildinizi kayın.

Eğer pil sıvısı dışarı sızar ve gözünüze değerse gözlerinizi temiz suyla yıkayın ve hemen tıbbi tedavi görün.

LED (8): LEDleri optik aletlerle görüntülemeyin, LED sınıf 1M, DIN EN 60825-1:2003’e göre sınıfl andırıldı, dalga uzunluğu:

400-700 nm; 300 μs.

5- Genel Bakış

Bkz Sayfa 4 (Lütfen Çevirin) 1) Ölçü (Çapraz kesme açısı).

2) Kilitleme vidası (Çapraz kesme).

3) Mil kilitleme düğmesi 4) Kilitleme düğmesi 5) Tetik sivici

6) Baplantı elemanı (Çıkarma bağlantı parçası / toz çıkarma) 7) Kılavuz plaka

8) LED ışıkları 9) Paralel stop 10) Kesme göstergesi

11) Kilitleme vidası (Paralel kılavuz) 12) Pil takımı

13) Pil takımını çıkarma 14) Altıgen anahtar saklama yeri 15) Altıgen anahtar

16) Ayarlama vidası (Bıçkı bıçağı ayarı) 17) Kilitleme cihazı (Bıçkı bıçağı ayarı) 18) Ölçü (Kesme derinliği)

19) Kilitleme vidası (Kesme derinliği) 20) Bıçkı bıçağını sabitleme vidası 21) Dış bışkı bıçağı fl anşı 22) Bıçkı bıçağı

23) Hareket edebilir güvenlik koruması 24) İç bıçkı bıçağı

25) Kol (Hareket edebilen koruyucuyu geri döndürmek için) 26) Kapasite ve sinyal göstergesi

27) Kapasite gösterge düğmesi

6- Ürüne Özgü Özellikler

• Kesme hattını aydınlatmak için LED çalışma ışığı

• Makineyi “OFF” konumuna getirince bıçkı bıçağının çabucak durdurmak için LED.

• Isı monitörlü elektronik aşırı yük koruması makineyi ve pil takımını korur.

• Elektronik tek pilli monitör pil takımının kullanım ömrünü uzatır.

7- İlk Defa Çalıştırma/Ayarlar

7.1- Pil takımı

Kullanmadan önce pil takımını (8) şarj edin.

Performans azarlırsa pil takımını tekrar şarj edin.

“Li-Power” li-ion pil takımlarının kapasite ve sinyal göstergesi vardır: (26)

- Düğmeye (27) basın, LEDler şarj düzeyini gösterir.

- Eğer bir LED yanıp sönerse pil takımının şarjı neredeyse bitmiştir ve tekrar şarj edilmelidir.

Çıkarma:

Pil takımını serbest bırakma (13) düğmesine basın ve pil takımını(12) yukarı doğru ittirin.

Takma:

Pil takımını (12) yerleşene kadar ittirin.

7.2- Kesme derinliğini ayarlamak

Kilitleme vidasını (19) gevşetin. Ölçekten (18) ayarlanmış kesme derinliğini okuyun. Kilitleme vidasını tekrar sıkıştırın.

Kesme derinliğinin testere bıçağının her bir dişinin yarısından azının çalışılan malzemenin altından çıkması önerilir. Sayfa 3’teki çizime bakın.

7.3- Çapraz kesme işlemi yapmak için bıçkı bıçağını yönlendirmek.

Kilitleme vidasını (2) gevşetin. Motor bölümünü kılavuz plakasına (7) karşı yatırın. Ölçüden (1) ayarlanmış açıyı okuyun.

Kilitleme vidasını (2) tekrar sıkıştırın.

7.4- Testere bıçağının açısını düzeltmek

Eğer 0° ‘de bıçkı bıçağı kılavuz plakasına doğru açılarda değilse kilitleme vidasını (17) gevşetin. Bıçkı bıçağının açısını ayarlama vidasıyla (16) düzeltin. Sonra kilitleme somununu tekrar sıkıştırın. Kilitleme vidasını tekrar sıkıştırın.

7.5- Tozu çıkarma / Tozu püskürtme Bıçkı tozunu çıkarmak:

Uygun bir toz çıkarma donanımını emme hortumundan bağlantı parçasına takın ve tozu çıkarın.

Bıçkı tozunu püskürtme:

Başlığı (6) istediğiniz pozisyona çevirin (Bedeninizden uzağa).

(8)

8- Kullanım

8.1- Otomatik koruma modu

Makine kendiliğinde “OFF” konumuna geçerse, elektronik cihaz otomatik koruma modunu aktif duruma getirmiş demektir. Bir sinyal sesi gelir (Sürekli bipleme). Bipleme maksimum 30 saniye sonra veya tetik bırakıldığında (5) durur.

Nedenleri ve çözümleri:

1. Pil neredeyse bitmiş (elektronik cihaz pil takımının tamamen deşarj olmasını ve onarılamaz hasarı önler.

Bir tek LED (26) yanıp sönüyorsa, pil takımı neredeyse boşalmış demektir. Gerekirse düğmeye (27) basın ve şarj düzeyini görmek için LEDleri (26) kontrol edin. Pil takımı nedeyse boşalmışsa, tekrar şarj edilmesi gerekir.

2. Makinenin uzun süreli aşırı yüklenmesi ısı nedeniyle durmayı aktif duruma getirir. Makineyi veya pil takımını soğumaya bırakın.

Not: Rölantide çalıştırırsanız makine daha çabuk soğur.

3. Akım çok yüksekse (Örneğin uzun süre boyunca tutukluk yaparsa makine “OFF” konumuna geçer. Makineyi tetikten (5) “OFF”konumuna getirin. Sonra çalışmanıza normal bir şekilde devam edin (Bu durumda, diğer güvenlik talimatlarına ek olarak özellikle Bölüm 4… Geri Tepme…

talimatlarını okuyun.). Makinenin tutukluk yapmasını önlemeye çalışın.

8.2- “ON” ve “OFF” konumuna getirme

“ON” konumuna getirme: Kilitleme düğmesine (4) basın ve basılı tutun. Sonra tetiği (5) aktif duruma getirin.

“OFF” konumuna getirme: Tetiği (5) serbest bırakın.

8.3- Çalışma talimatları

Bıçkı bıçağı malzemeye değerken makineyi “ON” veya

“OFF” konumuna getirmeyin.

Kesmeden önce makinenin tam hıza ulaşmasını bekleyin.

Elle tutulan yuvarlak bıçkı eklendiğinde, malzeme hareket edebilen korumayı arka tarafa doğru sallar.

Keserken bışkı bıçağı dönüyorsa makineyi malzemeden hiçbir zaman ayırmayın. Bıçkı bıçağının askı konumuna geçmesini bekleyin.

Bıçkı bıçağı bloke olursa makineyi derhal “OFF”

konumuna getirin.

Düz bir hat boyunca kesmek: Burada kesme göstergesi (10) kullanılır. Bıçkı bıçağı dik tutulduğunda sol çentik (0° işaretli) kesme yönünü gösterir. Bıçkı bıçağı 45° açı ile tutulduğunda sağ çentik (45° işaretli) kesme yönünü gösterir.

Malzemeye sabitlenmiş bir ray boyunca kesmek: Kesin bir kesme sınırı elde etmek için, malzemeye bir ray takıp elle tutulan yuvarlak bıçkıyı kılavuz plaka yoluyla bu ray boyunca yönlendirebilirsiniz.

Paralel stopla kesmek: Düz kenara paralel kesme işlemleri yapmak için. Paralel kılavuz (9) desteğin her iki tarafından birinden eklenebilir. Sol veya sağ demse görüntüsünden (10) kesme uzunluğunu okuyun. Kilitleme vidasını (11) sıkıştırın. En kesin kesme uzunluğu kesme denemesi yaparak hesaplanır.

Kılavuz ray 6.31213’le kesmek: Milimetre kesinliğinde düz ve tırtıksız kesme kenarları için. Kaymayan kaplama yüzeyi güvenli kılar ve çalışılan malzemeyi çiziklere karşı korur. Kılavuz rayı 6.31213 için Aksesuarlar Bölümüne bakın.

Pil takımının ısınması: Son derece sert uygulama koşullarında (Örneğin kalın ahşap kalaslar) , ağır yük pil takımının ısınmasına (>60° C) neden olabilir. Pil takımını korumak için işe devam etmeden önce soğumasını bekleyin.

8.4- LED ışıkları

Makine “ON” konumuna getirildiğinde güçlü LED (8) kesme hattını aydınlatır.

9- Bakım

Makineyi düzenli olarak temizleyin. Bu, motordaki havalandırma deliklerini vakumlu temizlemedir.

Bıçkı bıçaklarını değiştirme Pil takımını makineden çıkarın.

Mil kilitleme düğmesine basın (3) ve basılı tutun. Kilit tutana kadar, anahtarı (15) bıçkı bıçağını kilitleme vidası (20) takarak bıçkı milini yavaşça döndürün.

Bıçkı bıçağını sabitleme vidasını saat yönünde çevirerek çıkarın ve dış bıçkı bıçağı fl anşını (21) çıkarın. Hareket edebilen güvenlik korumasını (23) geri çekin ve bıçkı bıçağını çıkarın.

İç bıçkı bıçağı fl anşının (24) doğru şekilde takılmasını sağlayın (Bilezik bıçkı bıçağına bakar).

Dönme yönünün doğru olduğuna emin olarak yeni bıçkı bıçağını çıkarın. Dönme yönü bıçkı bıçağındaki ve güvenlik korumasındaki oklarla gösterilir. İç bıçkı bıçağıyla (24), bıçkı bıçağı (22), dış bıçkı bıçağı fl anşı (21) ve bıçkı bıçağı sabitleme vidası (20) arasındaki bölge temiz olmalıdır.

Dış bıçkı bıçağı fl anşını (21) yerleştirin. Dış bıçkı bıçağının (21) doğru yönde takılı olmasını sağlayın (Yazı dışa bakmalı).

Altıgen anahtarı (15) kullanarak bıçkı bıçağı sabitleme vidasını (20) sıkıştırın.

Sadece keskin, hasarsız bıçkı bıçaklarını kullanın. Çatlak veya şekli değişmiş bıçakları kullanmayın.

Yüksek alaşımlı yüksek hız çeliğinden (HSS) üretilmiş bıçkı bıçaklarını kullanmayın.

(9)

Belirtilen ölçüye uygun olmayan bıçkı bıçağını kullanmayın.

Kesilecek malzemeye uygun bıçkı bıçağını kullanın.

Her zaman EN 847-1’e uygun bıçkı bıçaklarını kullanın.

10- Aksesuarlar

Sadece orijinal Metabo aksesuarlarını kullanın.

Aksesuara gereksiniminiz olduğunda satıcınızla iletişime geçin.

Satıcı doğru aksesuarı seçmek için el aletinizin tam modelinin bilgisine gereksinim duyar. Bkz. Sayfa 5.

A Kılavuz rayı (Kılavuz plakası 6.31019 gerektirir) B Kılavuz plakası

Yuvarlak bıçkıyı kılavuz ray 6.21213’e sabitlemek için C 2 adet kelepçeleme klipsi. Kılavuz rayını sabitlemek için.

D Yuvarlak bıçkılar. Ahşap ve benzer malzemeler için. Orta düzey kesme kalitesi.

E Pil takımı F Şarj aletleri

G Metabo çok yönlü vakumlu temizleme cihazı H Emme hortumu

I Adaptör

Aksesuarların tam listesi için www.metabo.com.tr adresini veya ana kataloğu inceleyin.

11- Onarım

Elektrikli aletlerin onarımı SADECE kalifye elektrikçiler tarafından yapılmalıdır!

Eğer onarımı gereken Metabo el aletiniz varsa, lütfen Metabo servis merkezinizle iletişime geçin.

Adresler için www.metabo.com.tr adresine bakınız.

Yedek parça listesini www.metabo.com.tr adresinden indirebilirsiniz.

12- Çevreyi Koruma

Metabo’nun ambalajı % 100 geri dönüştürülebilir.

Hurda el aletleri ve aksesuarları geri dönüştürülebilen çok miktarda değerli hammadde ve plastik içerir.

Bu talimatlar klorsuz beyaz kağıda basılmıştır.

Sadece Avrupa Birliği ülkeleri için: El aletlerinizi hiçbir zaman ev atıklarının bulunduğu çöplüğe atmayın!

Elektrik ve elektronik donanımla ilgili European Guideline 2002/96/EC’ye ve bunun ulusal yasalardaki uygulamasına göre kullanılmış el aletleri ayrı şekilde toplanmalı ve çevreye uygun geri dönüşüm için teslim edilmelidir.

13- Teknik Özellikler

Özelliklerle ilgili açıklayıcı notlar sayfa 3’de bulunmaktadır.

Teknolojik ilerleme nedeniyle değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

U = Pil takımının voltajı no = Yüksüz hız

T90° = Ayarlanabilir kesme derinliği (90°) T45° = Ayarlanabilir kesme derinliği (45°) A = Ayarlanabilir çapraz kesim açısı Ø = Bıçkı çapı

d = Bıçkı bıçağı ucu çapı

a = Bıçkının maksimum temel gövde kalınlığı b = Bıçkının kesme genişliği

m = Ağırlık

Titreşim toplam değeri ( Üç yönün vektör toplamı) EN 60745’e göre belirlenir:

ah, D = Titreşim emisyon değeri (Sunta kesme) Kh, D = Kararsızlık (titreşim)

Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi EN 60745’te verilmiş standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletten alete karşılaştırma yapmak üzere kullanılabilir. Ayrıca etkilenmenin ilk değerlendirmesi için de uygundur.

Belirtilen titreşim emisyon düzeyi aletin ana uygulamalarını temsil eder. Ama alet farklı uygulamalarda kullanılırsa, farklı aksesuarlarla kullanılırsa ve bakımı iyi yapılmazsa titreşim emisyonu farklılaşabilir. Bu, etkilenme düzeyini tüm çalışma dönemi üzerinde gözle görülür bir şekilde arttırabilir.

Titreşimden etkilenme düzeyi aletin “off ” konumunda olduğu zamanları veya çalıştığında ama işi aslında yapmadığı zamanları da hesaba katmalıdır. Bu belirgin şekilde toplam çalışma peryodu üzerinde etkilenme düzeyini azaltır.

Kullanıcıyı aşağıdaki gibi titreşim etkilerinden korumak için ek güvenlik önlemleri saptayın:

Alet ve akseuarların bakımını yapmak, elleri sıcak tutmak, çalışma şekillerinin organizasyonu.

A etkinliğinde algılanan tipik ses düzeyleri LpA = Ses basınç düzeyi LWA = Akustik güç düzeyi KpA, KWA = Kararsızlık (Gürültü düzeyi) Çalışma boyunca gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı geçebilir.

Koruyucu kulaklık takın!

Ölçülen değerler EN60745’e uygundur.

Burada belirtilen teknik özelliklerin toleransı vardır (İlgili geçerli standartlarla uyumlu olarak).

(10)

Şehir Servis Adres Telefon Faks

Adana ACK Mekanik Ulucami Mahallesi 25019 Sokak No.: 20/A 0 (322) 359 13 33 0 (322) 359 13 34

Adana Omser Teknik Yeşiloba Mahallesi 46023 Sokak No.: 11/A Seyhan 0 (322) 428 92 23 0 (322) 428 92 22

Afyon Teksan Hırdavat Marulcu Mahallesi Kadınana Caddesi No.: 54 0 (272) 214 28 43 0 (272) 215 29 49

Aksaray Kaynar Hırdavat 2013 Nolu Sokak No.: 1 0 (382) 215 12 88 0 (382) 215 00 43

Amasya Akotek Bobinaj Yeniyol Caddesi No.: 85 Gümüşlü Camii Arkası 0 (358) 218 71 19 0 (358) 212 91 99

Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Merkez) 1230/1 Sokak (Eski 42 A Sokak) No.: 38 Ostim 0 (312) 354 80 21 0 (312) 354 80 26 Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Demir Caddesi No.: 64 Dışkapı 0 (312) 311 28 09 0 (312) 310 19 61

Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Çalım Sokak 32/E Siteler 0 (312) 348 63 88 0 (312) 348 63 00

Ankara Bilim Elektrik 1169 Sokak (Eski 1.Sokak) Armağan Pasajı No: 102/18 Ostim 0 (312) 385 30 41 0 (312) 385 35 45

Antalya Gökler Makine Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 93 0 (242) 343 21 29 0 (242) 345 19 47

Antalya/Alanya Abalıoğlu Bobinaj Sanayi Girişi Çağrıcı Sitesi A Blok No.: 9/A 0 (242) 512 63 18 0 (242) 512 63 18

Aydın Taciroğlu Kaya Bobinaj 1.Sanayi Sitesi Üst Sanayi Caddesi 2.Sokak No.: 31 0 (256) 212 70 48 0 (256) 214 90 70

Aydın/Nazilli Dikmen-Ay Bobinaj Karaçay Mahallesi 257.Sokak No.: 22 0 (256) 312 80 56 -

Balıkesir Sunay Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi19 Ağustos Caddesi No.: 28 0 (266) 246 52 70 0 (266) 246 55 12

Balıkesir/ Bandırma Marmara Bobinaj 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi No.: 207/C 0 (266) 713 66 52 -

Batman Hikmetyar Bilge Yeni Mahalle 1014 Sokak No.: 16/7 0 (488) 214 56 64 -

Burdur/Bucak Ünal Bobinaj Sanayi Mahallesi Oğuzhan Sanayi Sitesi 2476 Sokak No.: 35 0 (248) 325 52 56 0 (248) 325 52 56

Burdur Çevikler Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Blok No.: 8 0 (248) 252 94 37 0 (248) 252 94 37

Bursa Vokart (Merkez) Gazcılar Caddesi Erikli Bahçe Sokak No.: 7/B Osmangazi 0 (224) 254 48 75 0 (224) 254 48 75

Bursa Vokart (Şube) Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 47 Sokak Parkop No.: 67 Nilüfer 0 (224) 441 57 00 0 (224) 443 47 57 Bursa/İnegöl Çağ Teknik Bobinaj Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi No.: 21 0 (224) 715 57 37 0 (224) 715 57 37

Çanakkale Sistem Makine Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 6.Blok No.: 12 0 (286) 212 35 78 0 (286) 212 25 71

Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Merkez) İstiklal Caddesi No.: 154 0 (286) 316 11 71 0 (286) 317 01 33

Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Şube) 2 Nolu Sanayi Sİtesi16.Sokak No.: 13 0 (286) 317 01 34 0 (286) 317 01 33

Çorum Emek Bobinaj Küçük Sanayi Sitesi 23.Caddesi No.: 5/C 0 (364) 234 68 84 0 (364) 234 68 85

Denizli Örsler Bobinaj Ahi Sinan Caddesi Sedef Çarşısı No.: 9-10 0 (258) 261 42 74 0 (258) 265 23 53

Diyarbakır Gama Bobinaj Urfa Yolu Üzeri Selahattin Eyyubi Mh. Kale Koop. B Blok Altı No.: 33/A 0 (412) 237 31 58 0 (412) 237 31 58

Düzce Yıldız Makine (Merkez) Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak No.: 1 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96

Düzce Yıldız Makine (Şube) Sanayi Çarşısı 4.Sokak No.: 27 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96

Elazığ Tekser Teknik Servis Sanayi Sitesi 10.Sokak No.: 4 0 (424) 224 83 14 0 (424) 224 83 14

Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarşısı 767 Sokak No.: 54 0 (446) 224 08 01 0 (446) 224 01 32

Erzurum Ümit Teknik Cennet Çeşme Caddesi Bakırcı Apt.No.: 10/A 0 (442) 235 05 72 0 (446) 224 01 32

Eskişehir Aytu Elektrik (Merkez) Işıklar Mahallesi Sivrihisar Caddesi No.: 85/C 0 (222) 231 16 02 0 (222) 231 16 02

Eskişehir Aytu Elektrik (Şube) Teksan Tornacılar Sitesi D Blok No.: 9/10 0 (222) 228 17 51 0 (222) 228 17 71

Gaziantep Özdemir Bobinaj İsmetpaşa Mahallesi İlk Bld. Başk. Caddesi No.: 2/B 0 (342) 231 60 88 0 (342) 232 22 81

Gaziantep Öz-Türk Bobinaj K.S.S Anafartalar Bulvarı Sosyal Tesisler Yanı 4.Blok No: 16 0 (342) 235 54 42 0 (342) 235 14 46

Giresun Özcan Teknik Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi No.: 94/B 0 (454) 212 17 35 0 (454) 212 17 35

Hatay Özteknik Kaynak Payas Küçük Sanayi Sitesi Dere Sokak 5.Blok B/7 No.: 7 0 (326) 718 15 19 0 (326) 718 15 79

Hatay Pak-İş Bobinaj (Merkez) Eski Sanayi Sitesi 2.Cadde No.: 10 0 (326) 215 64 73 0 (326) 215 64 73

Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Sitesi 6.İniş 4.Cadde No.: 10 Antakya 0 (326) 221 15 45 0 (326) 215 64 73

Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Kurtuluş Caddesi No.: 156 Antakya 0 (326) 215 64 77 0 (326) 215 64 73

İstanbul/Karaköy Alp Elektrik Tersane Caddesi Abdülsellah Sokak Bilgin Han No.: 5 0 (212) 253 58 81 0 (212) 253 59 03 İstanbul/Perpa Birlik Elektromekanik Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:4 No.: 318 0 (212) 222 94 18 0 (212) 222 94 66

İstanbul/Perpa Demirhas Makine Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No.: 995 0 (212) 320 22 61 0 (212) 320 22 61

İstanbul/Beylikdüzü Ata Bobinaj Beykent Sanayi Sitesi Tuna Sokak No.: 384 0 (212) 872 44 34 0 (212) 872 44 34

İstanbul/Çağlayan Kardeşler Bobinaj Elektrik Kağıthane Caddesi No.: 47 0 (212) 224 97 54 0 (212) 233 52 92

İstanbul/Çağlayan Demirhas Makine Çağlayan Mahallesi Sinanpaşa Caddesi No.: 5 0 (212) 240 69 69 0 (212) 232 21 21

İstanbul/Sefaköy Aypar Elektrik Mehmet Kartal Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Kocabıyık Sokak No.: 23/C 0 (212) 540 55 63 0 (212) 426 70 04 İstanbul/Halkalı Aypar Elektrik Salih Kartal Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Funda Sokak No.: 32 0 (212) 548 67 06 0 (212) 548 67 06

İstanbul/Tuzla Coşkun Makine Rauf Orbay Caddesi Kelebek Sokak No.: 5 0 (216) 446 01 68 0 (216) 446 01 68

İstanbul/Dudullu Aydın Bobinaj İmes Sanayi Sitesi 3.Sosyal Tesisler No.: 17 0 (216) 415 10 96 0 (216) 540 71 08

YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ

(11)

Şehir Servis Adres Telefon Faks

İstanbul/Ümraniye Pratik Elektromekanik Alemdağ Caddesi Rüzgarlı Sokak No.: 9/B 0 (216) 328 21 36 0 (216) 344 03 50

İstanbul/Kartal Aykut Elektrik Karlıktepe Mahallesi Soğanlık Caddesi No.: 50/B 0 (216) 488 04 56 0 (216) 488 42 68

İzmir Şenkar Bobinaj 1.Sanayi Sitesi 2826 Sokak No.: 36/1 0 (232) 457 90 18 0 (232) 458 83 85

İzmir/Çiğli Kent Bobinaj Ata Sanayi Sitesi 8780/33 Sokak No.: 50 0 (232) 328 10 33 0 (232) 328 31 15

İzmir İrfan Bobinaj Basmane 1310 Sokak No.: 41/B 0 (232) 425 35 49 0 (232) 441 52 49

K.maraş Altunbaş Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No.: 12 0 (344) 236 21 80 0 (344) 236 21 80

K.maraş/Elbistan Üstün Bobinaj Sanayi Sitesi 15.Blok No.: 4 0 (344) 413 64 93 0 (344) 413 64 93

Karabük Damla Elektrik Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi Bağ-Kur Altı No.: 17/B 0 (370) 412 77 00 0 (370) 412 77 00

Karaman Özpa Elektrik Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 16 0 (338) 213 10 20 0 (338) 213 10 20

Kayseri Akın Elektrik Eski Sanayi 5.Caddesi No.: 8-D 0 (352) 336 41 23 0 (352) 320 49 04

Kayseri Anadolu Elektrik Sanayi Bölgesi 3.Caddesi No.: 5/B 0 (352) 336 27 08 0 (352) 336 89 75

Kırıkkale Levent Bobinaj Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi No.: 14 0 (318) 245 25 85 0 (318) 245 25 85

Kırşehir Emek Bobinaj Kılıçözü Sanayi Sitesi 23 Blok No.: 2 0 (386) 252 62 40 0 (386) 252 62 40

Kocaeli Çetinkaya Elektromekanik Sanayi Mahallesi İzmit Sanayi Sitesi 12.Cadde 11.Blok No.: 1 0 (262) 335 13 20 0 (262) 335 13 22 Kocaeli Eso Ada Elektrik Vezirçiftliği Mahallesi Ali Aygün Sokak No.: 12 Kullar/Başiskele 0 (262) 349 44 20 0 (262) 349 44 29

Kocaeli/Gebze İnce Motor Mustafapaşa Mahallesi 712 Sokak No.: 30 0 (262) 646 46 15 0 (262) 646 55 98

Konya Yavuzhan Bobinaj (Merkez) Karatay Sanayi Çobandere Sokak No.: 20 0 (332) 233 29 60 0 (332) 238 01 52

Konya Yavuzhan Bobinaj (Şube) 2.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Arkası No.: 18 0 (332) 239 01 91 0 (332) 238 01 52

Konya TYB Bobinaj Fevzi Çakmak Mahallesi 10562 Sokak No.: 24 0 (332) 342 45 00 0 (332) 342 45 00

Konya Ömeroğlu Hırdavat Anadolu Sanayi H.Han Mahallesi Abkes Sokak No.: 19 0 (332) 248 88 12 0 (332) 248 88 03

Malatya Öz Üstün Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Caddesi 8.Sokak No.: 7 0 (422) 336 43 93 0 (422) 336 30 55

Manisa İrfan Bobinaj Mehmet Akif Ersoy Caddesi No.: 86/A 0 (236) 236 22 96 0 (236) 236 22 97

Mersin Flaş Bobinaj Sanayi Sitesi 159.Caddesi No.: 4/D 0 (324) 336 02 32 0 (324) 336 02 32

Mersin Şekerler Elektrik Bobinaj Nusratiye Mahallesi 5005 Sokak Anadolu Apt. Altı No.: 21/A 0 (324) 336 35 55 0 (324) 336 70 98

Muğla/Fethiye Merkez Bobinaj İnönü Bulvarı No.: 74 0 (252) 612 10 51 -

Muğla/Marmaris Ata Teknik Yeniyol Caddesi 77 Sokak No.: 1/3 0 (252) 412 19 48 0 (252) 412 19 48

Niğde Güven Elektrik Şahinali Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı Altın Apt.No.: 31/C 0 (388) 213 31 75 0 (388) 232 95 36 Ordu Kahvecioğlu Elektrik Bobinaj Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No.: 205 0 (452) 233 13 35 0 (452) 233 13 35 Rize Arif Elektroteknik Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı No.: 212 0 (464) 212 09 32 0 (464) 213 18 49 Sakarya/Adapazarı AOG Elektrik Makine Papuçcular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Saka Sitesi No.: 18 C/D 0 (264) 273 43 18 0 (264) 273 43 18 Sakarya/Adapazarı Engin Elektrik Bobinaj Maltepe Mahallesi Ş.Metin Akkuş Sokak No.: 19 0 (264) 291 05 67 0 (264) 291 05 67

Samsun As Bobinaj Sanayi Sitesi Ahi Evran Caddesi No.: 38 0 (362) 238 09 66 0 (362) 238 09 66

Samsun Güven Bobinaj Sanayi Sitesi 29.Sokak No.: 6 0 (362) 228 83 96 -

Sivas Gür-Ay Elektrik Şehitler Caddesi Sanayi Çarşısı No.: 6 0 (346) 221 42 95 0 (346) 223 11 87

Tekirdağ Kıyak Bobinaj Şaraphane Yolu No.: 58 0 (282) 262 75 60 0 (282) 262 75 60

Tekirdağ/Çorlu Ümit Elektrik Şeyh Sinan Mahallesi Ereğli Sokak Kılavuz İşhanı No.: 1 0 (282) 653 27 77 0 (282) 653 15 83

Tokat Çetin Elektrik Sanayi Sitesi Cami Altı No.: 13 0 (356) 214 63 07 -

Trabzon Makine Market Rize Caddesi Demirkırlar İş Merkezi Zemin Kat No.: 70 Değirmendere 0 (462) 328 14 80 0 (462) 328 14 84

Trabzon Saran Bobinaj Değirmendere Mahallesi Rize Caddesi Altın Sokak No.: 4 0 (462) 325 45 64 0 (462) 325 45 64

Uşak Zengin Bobinaj İslice Mahallesi Şehit İbrahim Aydın Sokak No.: 12 0 (276) 227 27 46 0 (276) 227 27 46 Van Özen Bobinaj Elektrik Vali Mithat Bey Cd. Halk Eğitim Arkası Armoni İş Merkezi No.: 3 0 (432) 214 22 27 0 (432) 215 38 27 Zonguldak/Kdz.Ereğli Tümen Bobinaj Sanayi Sitesi Kışla Mahallesi D Blok No.: 17 0 (372) 323 74 97 0 (372) 323 74 97

YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ

(12)

Made in GERMANY

Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany www.metabo.com

ÜRETİCİ FİRMA

Bankalar Caddesi No.: 23 Karaköy 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 23 20 Posta Kutusu: 283 Karaköy

www.burla.com

İTHALATÇI FİRMA

Akçaburgaz Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:7 Esenyurt - İSTANBUL Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 51 86

makinaservis@burla.com www.burla.com

TEKNİK BİLGİ ve DANIŞMA

MERKEZ SERVİS

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :