DEKUPAJ TESTERE PSE 1200 KULLANMA KILAVUZU

Tam metin

(1)

DEKUPAJ TESTERE

PSE 1200

www.metabo.com.tr

KULLANMA KILAVUZU

(2)

1 2 3 4 5 6

7 8

B B

0 0 1 1

b

A

A

(3)

PSE 1200

P1 W 1200

P2 W 650

I(120 V) A 11.5

n0 min-1 (rpm) 0-2600

l mm (in) 28 (1 1/8)

m kg (lbs) 4,0 (8.8)

ah,CW / Kh,CW m/s2 24 / 9,6

LpA / KpA dB (A) 91 / 3

LWA / KWA dB (A) 102 / 3

13.

*2) 2011/65/EU 2006/42/EC 2004/108/EC

*3) EN 60745

2014-05-02, Volker Siegle

Direktor Innovation, Forschung und Entwicklung (Director Innovation, Research and Development)

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

*1) Serial Number: 03824..

Kullanım Ömrü: 7 Yıl

(4)

A

(5)

İçindekiler

1- Uygunluk Bildirimi 2- Özel Kullanım

3- Genel Güvenlik Talimatları 4- Özel Güvenlik Talimatları 5- Genel Bakış

6- İlk Defa Çalıştırma, Ayarlar

6.1- Testere Bıçağını takmak/değiştirmek 6.2- Kılavuzu ayarlamak

6.3- Testere bıçağının sarkaç hareketi 7- Kullanım

7.1- “on” ve “off ” konumuna getirme 7.2- Adımsız darbe ölçüsü ayarı 7.3- Çalışma Yönleri 8- İpuçları 9- Bakım 10- Aksesuarlar 11- Onarım 12- Çevreyi Koruma 13- Teknik Özellikler

1- Uygunluk Bildirimi

Bu ürünün sayfa 3’de belirtilen standartlara ve direktifl ere uyduğuna ilişkin sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

2- Özel Kullanım

Makine metali, ahşabı, plastiği ve sert kauçuk, cam elyafı benzeri malzemeleri testereyle kesmek için uygundur.

Kullanıcı uygunsuz kullanımdan dolayı meydana gelecek zarardan tek başına sorumludur.

Genel kabul görmüş kazayı önleme düzenlemelerine ve ilişikteki güvenlik bilgilerine uyulmalıdır.

3- Genel Güvenlik Talimatları

UYARI - Çalışma talimatlarını okumak yaralanma riskini azaltacaktır.

UYARI - Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyun.

Güvenlik uyarılarını okumamak elektrik şoku, yangın ve/veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.

Bütün güvenlik talimatları ve bilgilerini gelecekte de kullanmak üzere saklayın.

El aletini kullanmaya başlamadan önce ilişikteki güvenlik talimatlarını ve Çalışma Talimatlarını dikkatle okuyun ve öğrenin. Gelecekte kullanmak üzere her türlü belgeyi saklayın ve el aletini başkalarının kullanımına sadece bu belgelerle birlikte sunun.

4- Özel Güvenlik Talimatları

Kendinizin ve el aletinizin korunması için metnin bu sembolle işaretlenmiş her bölümüne ayrı dikkat gösterin!

Kesme aletinin gizli bir kabloya veya kendi kablosuna dokunabileceği yerlerde çalışırken el aletini izolasyonlu kavrama yerlerinden tutun. “Canlı” kabloya değen kesme aksesuarı el aletinin metal parçalarına elektrik iletebilir ve kullanıcıyı elektrik şokuna uğratabilir.

Kurşun içeren boya, bazı ahşap türleri, mineraller ve metal gibi malzemelerden çıkan toz sağlığa zarar verebilir. Tozla temas veya tozu soluma kullanıcıda veya yanındakilerde alerjik reaksiyonlara ve/veya solunum hastalıklarına neden olabilir.

Meşe ve kayın ağacı tozu gibi özellikle ahşap işlemesi için katkı maddesiyle birleşen (kromat, ahşabı koruyucu madde) bazı toz türleri kanserojen olarak sınıfl andırılır. Asbest içeren malzeme sadece eğitim görmüş uzmanlarca işlenmelidir.

- Çalışma alanı iyi havalandırılmalıdır.

- P2 fi ltre sınıfındaki toz maskesi kullanımı önerilir.

Çalışma yapmak istediğiniz malzemelerle ilgili ulusal düzenlemeleri izleyin.

Herhangi bir ayar veya bakım yapmadan önce fi şi prizden çıkarın.

Bu aletle çalışırken her zaman koruyucu gözlükler, eldivenler ve sağlam ayakkabılar giyin.

Çalışmak istediğiniz yerde elektrik kablosu, gaz boru hattı ve su borularının olmamasına (Örneğin metal detektör kullanarak) dikkat edin.

Su borularını testereyle keserken içlerinde su olmamasını sağlayın.

Uzun süre çalışacaksanız koruyucu kulaklıklar takın.

Yüksek ses düzeyleri bir süre sonra duymanıza olumsuz etkide bulunabilir.

Sağlığa zararlı toz veya buhar üreten malzemeler (Örneğin asbest) işlenmemelidir.

Makine çalışırken çalışılan parçanın altına girmeyin.

(6)

Çok küçük çalışma parçalarını testereyle kesmeye çalışmayın.

Çalışma parçasını sıkı şekilde kelepçeleyin. Hiçbir durumda elinizle veya ayağınızla tutmamalısınız.

Sadece keskin ve hasar görmemiş testere bıçaklarını kullanın.

Çatlak olan veya şekli bozuk testere bıçaklarını kullanmayın.

Testereyle kesmek için kılavuz çalışılan parçayla teması güvenli kılmalıdır.

Makineyi her zaman her iki elinizle belirtilen tutamaçlardan tutun, güvenli bir pozisyonda durup işinize odaklanın.

Keskin testere bıçağı nedeniyle yaralanma riski vardır.

Hareket eden testere bıçağına dokunmayın! Kırıntı ve benzeri parçaları sadece makine çalışmıyorken çıkarın.

5- Genel Bakış

Bkz. Sayfa 4 (lütfen çevirin) 1- Kılavuz

2- Testere bıçağını çabuk kelepçeleme cihazı 3- Sıkıştırma manşonu

4- Kılavuzu emniyete almak için kelepçeleme kolu 5- Ön tutamak

6- Sarkaç hareketi için dönen siviç 7- Tetik

8- Arka tutamak

6- İlk Defa Çalıştırma, Ayarlar

Fişi takmadan önce ölçü etiketinde belirtilen ölçülen şebeke voltajı ve şebeke frekansının elektrik kaynağıyla eşleştiğini görmek üzere kontrol edin.

6.1- Testere Bıçağını takmak/değiştirmek El aletiyle ilgili çalışmanızın hemen arkasından testere bıçağına dokunmayın. Çünkü son derece sıcak olabileceğinden cilt yanmalarına neden olabilir.

Testere bıçağı çabuk kelepçeleme cihazına (2) olası en iyi erişim en dıştaki pozisyondayken olur. Gerekirse makineyi “off ” konumuna getirin, testere bıçağı çabuk kelepçeleme cihazını en dıştaki pozisyona getirmek için tetik sivicine (7) hafi fçe basın.

Şebeke fi şini prizden çıkarın.

Testere bıçağını çabuk çabuk kelepçeleme cihazına (2) erişim için gerektiğinde kılavuzu (1) ayarlayın.

1- Sıkıştırma manşonunu (3) ok yönünde çevirin ve tutun.

2- Testere bıçağını gittiği yere kadar yerleştirin veya çıkarın.

3- Sıkıştırma manşonunu (3) serbest bırakın (Sıkıştırma manşonu ilk orijinal konumuna geri döner).

4- Testere bıçağının tam ve emniyetli oturduğunu kontrol edin.

Not: Testere bıçağı kırılırsa ve testere bıçağı çabuk kelepçeleme cihazıyla çıkarılmazsa sıkıştırma manşonunu ok yönünde çevirin ve tutun. Testere bıçağının ucunu kırılmış taraftan tutun ve çıkarın. İnce dişli metal testere bıçağı bu iş için en uygun olanıdır. Bkz. Fig. A, sayfa 4

Not: Testere bıçağı takılıyken bu olursa sıkıştırma manşonu döndürülemez. Testere bıçağını elle yukarı aşağı hareket ettirirken aynı anda sıkıştırma manşonunu ok yönünde çevirin.

6.2- Kılavuzu ayarlamak

Kesme derinliği kılavuz (1) kaydırılarak ayarlanabilir (Örneğin bir duvarın önünde keserken). Kılavuzu bazen testerenin tam aşınmasını sağlamak için kaydırın.

Kelepçeleme kolunu (4) serbest bırakın ve kılavuzu (1) makinenin uzunluğu boyunca kaydırın. Kelepçeleme kolunu kullanarak kılavuzu tekrar sabitleyin.

Not: Kılavuz eğer çok çekilirse kelepçeleme kolu kapanmaz ve güvenlik gerekçesiyle kilitlenir.

Kelepçeleme kolunu kullanarak kılavuzu sıkıca sabitleyin. Kelepçeleme kolu yerine kilitlenmelidir.

6.3- Testere bıçağının sarkaç hareketi Testere bıçağının sarkaç hareketi tasarruf gücünü arttırır (Özellikle ahşap ve plastik gibi yumuşak malzemelerde).

Dahası sarkaç hareketi çalışma parçasından ortaya çıkarken yükseldiğinden testere bıçağına uygulanan gerilimi azaltır.

Sarkaç hareketini “on” veya “off ” konumuna getirmek için dönen sivici (6) kullanın.

Sarkaç hareketi ON Sarkaç hareketi OFF

Tam testere kesikleri ve metalleri işlemek için sarkaç hareketini

“off ” konumuna getirin.

7- Kullanım

7.1- “on” ve “off ” konumuna getirme

“on” konumuna getirmek için tetik sivicine (7) basın.

“off ” konumuna getirmek için tetik sivicini (7) serbest bırakın.

(7)

7.2- Adımsız darbe ölçüsü ayarı

Darbe ölçüsü tetik sivicine (7) uygulanan basınç değiştirilerek adımsız değiştirilebilir. Böylece malzemeye ve çalışma koşullarına uyum sağlanmış olur.

7.3- Çalışma Yönleri:

Testereyle kesme:

Kesilecek materyel için vitesli testere bıçağı kullanın.

Kullanım amacına uygun olarak, sarkaç hareketini “on” veya

“off ” konumuna getirin.

Kılavuzlu makineye (1) çalışma parçasına karşı bastırın.

Makineyi “on” konumuna getirin ve sadece bundan sonra testere bıçağını çalışma parçasına yönlendirin.

Hareket eden testere bıçağını başka bir nesneye veya zemine dokundurmayın (Özellikle testere bıçakları uzun olduğu zaman).

Eğer testere bıçağı yerinden oynarsa makineyi hemen “off ” konumuna getirin. Kesilmiş aralığı uygun bir aletle genişletin ve makineyi oradan çıkarın.

Kesme işlemini tamamladıktan sonra makineyi “off ””

konumunagetirin ve sadece testere bıçağı askıda olduğunda makineyi yere bırakın (Geri tepme tehlikesi).

Daldırarak kesme:

Daldırarak kesme sadece ahşap veya plastik gibi yumuşak malzemelerde yapılabilir. Sadece kısa testere bıçakları kullanın.

Makineyi belirtilen tutamaklardan her iki elinizle tutun, güvenli bir konumda durun ve işinize odaklanın.

Bkz Fig. B, sayfa 3. Makine kılavuzun ucuyla (1) çalışma parçasına karşı bastırılır. Testere bıçağı çalışma parçasına dokunmaz. Makineyi “on” konumuna getirin. Kılavuzun köşesi dayanak noktası görevi görür. Bu nokta üzerinde makine hizalanır ve burada testere bıçağı çalışma parçasını keser.

8- İpuçları

Dar kıvrımları kesmek için : Dar testere bıçaklarını kullanın.

Metali testereyle kesmek : Testere bıçağının kullanım ömrünü uzatmak için kesme hattı boyunca soğutma yağı sürün (soğutma yağı çubuğu 6.23443).

9- Bakım

Düzenli aralıklarla arka havalandırma delikleri boyunca makine dışına doğru basınçlı hava kullanın.

Düzenli olarak testere bıçağı çabuk kelepçeleme cihazını (2) temizleyin ve basınçlı havayla dışarı üfl eyin. Yağ veya gres yağı kullanmayın.

10- Aksesuarlar

Sadece orijinal Metabo akseuarlarını kullanın.

Aksesuar gerektiğinde satıcınızla iletişime geçin.

Satıcıların doğru aksesuarları seçmesi için el aletinizin tam model tanımını bilmeleri gerekir.

Bkz sayfa 4.

A) Geniş çeşitte malzeme ve kullanım durumları için testere bıçakları

Aksesuar çeşitlerinin tamamı için www.metabo.com.tr veya ana kataloğa bakınız.

11- Onarım

El aletlerinin onarımı SADECE kalifi ye elektrikçiler tarafından yapılmalıdır!

Onarımı gerektiren Metabo makineleri yedek parça listesinde belirtilen adrese gönderilebilir.

Lütfen el aletiyle birlikte hatayı anlatan bir yazıyı da iliştirin.

12- Çevreyi Koruma

Metabo’nun ambalajı % 100 geri dönüştürülebilir.

Hurda el aletleri ve aksesuarları geri dönüştürülebilen çok miktarda değerli hammadde ve plastik içerir.

Bu talimatlar klorsuz beyaz kağıda basılmıştır.

Sadece Avrupa Birliği ülkeleri için: El aletlerinizi hiçbir zaman ev atıklarının bulunduğu çöplüğe atmayın!

Elektrik ve elektronik donanımla ilgili European Guideline 2002/96/EC’ye ve bunun ulusal yasalardaki uygulamasına göre kullanılmış el aletleri ayrı şekilde toplanmalı ve çevreye uygun geri dönüşüm için teslim edilmelidir.

(8)

13- Teknik Özellikler

Açıklayıcı notlar sayfa 2’dedir. Teknolojik ilerlemelerden kaynaklanan değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

P1 = Nominal güç girişi P2 = Güç çıkışı

I = Akım

n0 = Yüksüz hız

s = Darbe uzunluğu

m = Şebeke kablosu hariç ağırlık

Titreşim toplam değeri ( Üç yönün vektör toplamı) EN 60745’e göre belirlenir :

ah, CW = Titreşim emisyon değeri (Ahşabı testereyle

kesmek)

Kh, CW = Güvenli olmayan (titreşim) Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi EN 60745’te verilmiş standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletten alete karşılaştırma yapmak üzere kullanılabilir. Ayrıca etkilenmenin ilk değerlendirmesi için de uygundur.

Belirtilen titreşim emisyon düzeyi aletin ana uygulamalarını temsil eder. Ama alet farklı uygulamalarda kullanılırsa, farklı aksesuarlarla kullanılırsa ve bakımı iyi yapılmazsa titreşim emisyonu farklılaşabilir. Bu, etkilenme düzeyini tüm çalışma dönemi üzerinde gözle görülür bir şekilde arttırabilir.

Titreşimden etkilenme düzeyi aletin “off ” konumunda olduğu zamanları veya çalıştığında ama işi aslında yapmadığı zamanları da hesaba katmalıdır. Bu belirgin şekilde toplam çalışma peryodu üzerinde etkilenme düzeyini azaltır.

Kullanıcıyı aşağıdaki gibi titreşim etkilerinden korumak için ek güvenlik önlemleri saptayın :

Alet ve akseuarların bakımını yapmak, elleri sıcak tutmak, çalışma şekillerinin organizasyonu.

A etkinliğinde algılanan tipik ses düzeyleri LpA = Ses basınç düzeyi LWA = Akustik güç düzeyi KpA, KWA = Güvenli değil (gürültü düzeyi) Çalışırken ses düzeyi 85dB(A)’i geçebilir!

Koruyucu kulaklık takın!

Ölçülen değerler EN 60745’e uygun olarak belirlenmiştir.

Belirtilen teknik özellikler tolerans gösterir (İlgili geçerli standartlara uygun olarak).

(9)
(10)

Şehir Servis Adres Telefon Faks

Adana ACK Mekanik Ulucami Mahallesi 25019 Sokak No.: 20/A 0 (322) 359 13 33 0 (322) 359 13 34

Adana Omser Teknik Yeşiloba Mahallesi 46023 Sokak No.: 11/A Seyhan 0 (322) 428 92 23 0 (322) 428 92 22

Afyon Teksan Hırdavat Marulcu Mahallesi Kadınana Caddesi No.: 54 0 (272) 214 28 43 0 (272) 215 29 49

Aksaray Kaynar Hırdavat 2013 Nolu Sokak No.: 1 0 (382) 215 12 88 0 (382) 215 00 43

Amasya Akotek Bobinaj Yeniyol Caddesi No.: 85 Gümüşlü Camii Arkası 0 (358) 218 71 19 0 (358) 212 91 99

Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Merkez) 1230/1 Sokak (Eski 42 A Sokak) No.: 38 Ostim 0 (312) 354 80 21 0 (312) 354 80 26 Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Demir Caddesi No.: 64 Dışkapı 0 (312) 311 28 09 0 (312) 310 19 61

Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Çalım Sokak 32/E Siteler 0 (312) 348 63 88 0 (312) 348 63 00

Ankara Bilim Elektrik 1169 Sokak (Eski 1.Sokak) Armağan Pasajı No: 102/18 Ostim 0 (312) 385 30 41 0 (312) 385 35 45

Antalya Gökler Makine Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 93 0 (242) 343 21 29 0 (242) 345 19 47

Antalya/Alanya Abalıoğlu Bobinaj Sanayi Girişi Çağrıcı Sitesi A Blok No.: 9/A 0 (242) 512 63 18 0 (242) 512 63 18

Aydın Taciroğlu Kaya Bobinaj 1.Sanayi Sitesi Üst Sanayi Caddesi 2.Sokak No.: 31 0 (256) 212 70 48 0 (256) 214 90 70

Aydın/Nazilli Dikmen-Ay Bobinaj Karaçay Mahallesi 257.Sokak No.: 22 0 (256) 312 80 56 -

Balıkesir Sunay Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi19 Ağustos Caddesi No.: 28 0 (266) 246 52 70 0 (266) 246 55 12

Balıkesir/ Bandırma Marmara Bobinaj 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi No.: 207/C 0 (266) 713 66 52 -

Batman Hikmetyar Bilge Yeni Mahalle 1014 Sokak No.: 16/7 0 (488) 214 56 64 -

Burdur/Bucak Ünal Bobinaj Sanayi Mahallesi Oğuzhan Sanayi Sitesi 2476 Sokak No.: 35 0 (248) 325 52 56 0 (248) 325 52 56

Burdur Çevikler Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Blok No.: 8 0 (248) 252 94 37 0 (248) 252 94 37

Bursa Vokart (Merkez) Gazcılar Caddesi Erikli Bahçe Sokak No.: 7/B Osmangazi 0 (224) 254 48 75 0 (224) 254 48 75

Bursa Vokart (Şube) Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 47 Sokak Parkop No.: 67 Nilüfer 0 (224) 441 57 00 0 (224) 443 47 57 Bursa/İnegöl Çağ Teknik Bobinaj Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi No.: 21 0 (224) 715 57 37 0 (224) 715 57 37

Çanakkale Sistem Makine Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 6.Blok No.: 12 0 (286) 212 35 78 0 (286) 212 25 71

Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Merkez) İstiklal Caddesi No.: 154 0 (286) 316 11 71 0 (286) 317 01 33

Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Şube) 2 Nolu Sanayi Sİtesi16.Sokak No.: 13 0 (286) 317 01 34 0 (286) 317 01 33

Çorum Emek Bobinaj Küçük Sanayi Sitesi 23.Caddesi No.: 5/C 0 (364) 234 68 84 0 (364) 234 68 85

Denizli Örsler Bobinaj Ahi Sinan Caddesi Sedef Çarşısı No.: 9-10 0 (258) 261 42 74 0 (258) 265 23 53

Diyarbakır Gama Bobinaj Urfa Yolu Üzeri Selahattin Eyyubi Mh. Kale Koop. B Blok Altı No.: 33/A 0 (412) 237 31 58 0 (412) 237 31 58

Düzce Yıldız Makine (Merkez) Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak No.: 1 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96

Düzce Yıldız Makine (Şube) Sanayi Çarşısı 4.Sokak No.: 27 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96

Elazığ Tekser Teknik Servis Sanayi Sitesi 10.Sokak No.: 4 0 (424) 224 83 14 0 (424) 224 83 14

Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarşısı 767 Sokak No.: 54 0 (446) 224 08 01 0 (446) 224 01 32

Erzurum Ümit Teknik Cennet Çeşme Caddesi Bakırcı Apt.No.: 10/A 0 (442) 235 05 72 0 (446) 224 01 32

Eskişehir Aytu Elektrik (Merkez) Işıklar Mahallesi Sivrihisar Caddesi No.: 85/C 0 (222) 231 16 02 0 (222) 231 16 02

Eskişehir Aytu Elektrik (Şube) Teksan Tornacılar Sitesi D Blok No.: 9/10 0 (222) 228 17 51 0 (222) 228 17 71

Gaziantep Özdemir Bobinaj İsmetpaşa Mahallesi İlk Bld. Başk. Caddesi No.: 2/B 0 (342) 231 60 88 0 (342) 232 22 81

Gaziantep Öz-Türk Bobinaj K.S.S Anafartalar Bulvarı Sosyal Tesisler Yanı 4.Blok No: 16 0 (342) 235 54 42 0 (342) 235 14 46

Giresun Özcan Teknik Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi No.: 94/B 0 (454) 212 17 35 0 (454) 212 17 35

Hatay Özteknik Kaynak Payas Küçük Sanayi Sitesi Dere Sokak 5.Blok B/7 No.: 7 0 (326) 718 15 19 0 (326) 718 15 79

Hatay Pak-İş Bobinaj (Merkez) Eski Sanayi Sitesi 2.Cadde No.: 10 0 (326) 215 64 73 0 (326) 215 64 73

Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Sitesi 6.İniş 4.Cadde No.: 10 Antakya 0 (326) 221 15 45 0 (326) 215 64 73

Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Kurtuluş Caddesi No.: 156 Antakya 0 (326) 215 64 77 0 (326) 215 64 73

İstanbul/Karaköy Alp Elektrik Tersane Caddesi Abdülsellah Sokak Bilgin Han No.: 5 0 (212) 253 58 81 0 (212) 253 59 03 İstanbul/Perpa Birlik Elektromekanik Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:4 No.: 318 0 (212) 222 94 18 0 (212) 222 94 66

İstanbul/Perpa Demirhas Makine Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No.: 995 0 (212) 320 22 61 0 (212) 320 22 61

İstanbul/Beylikdüzü Ata Bobinaj Beykent Sanayi Sitesi Tuna Sokak No.: 384 0 (212) 872 44 34 0 (212) 872 44 34

İstanbul/Çağlayan Kardeşler Bobinaj Elektrik Kağıthane Caddesi No.: 47 0 (212) 224 97 54 0 (212) 233 52 92

İstanbul/Çağlayan Demirhas Makine Çağlayan Mahallesi Sinanpaşa Caddesi No.: 5 0 (212) 240 69 69 0 (212) 232 21 21

İstanbul/Sefaköy Aypar Elektrik Mehmet Kartal Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Kocabıyık Sokak No.: 23/C 0 (212) 540 55 63 0 (212) 426 70 04 İstanbul/Halkalı Aypar Elektrik Salih Kartal Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Funda Sokak No.: 32 0 (212) 548 67 06 0 (212) 548 67 06

İstanbul/Tuzla Coşkun Makine Rauf Orbay Caddesi Kelebek Sokak No.: 5 0 (216) 446 01 68 0 (216) 446 01 68

İstanbul/Dudullu Aydın Bobinaj İmes Sanayi Sitesi 3.Sosyal Tesisler No.: 17 0 (216) 415 10 96 0 (216) 540 71 08

YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ

(11)

Şehir Servis Adres Telefon Faks

İstanbul/Ümraniye Pratik Elektromekanik Alemdağ Caddesi Rüzgarlı Sokak No.: 9/B 0 (216) 328 21 36 0 (216) 344 03 50

İstanbul/Kartal Aykut Elektrik Karlıktepe Mahallesi Soğanlık Caddesi No.: 50/B 0 (216) 488 04 56 0 (216) 488 42 68

İzmir Şenkar Bobinaj 1.Sanayi Sitesi 2826 Sokak No.: 36/1 0 (232) 457 90 18 0 (232) 458 83 85

İzmir/Çiğli Kent Bobinaj Ata Sanayi Sitesi 8780/33 Sokak No.: 50 0 (232) 328 10 33 0 (232) 328 31 15

İzmir İrfan Bobinaj Basmane 1310 Sokak No.: 41/B 0 (232) 425 35 49 0 (232) 441 52 49

K.maraş Altunbaş Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No.: 12 0 (344) 236 21 80 0 (344) 236 21 80

K.maraş/Elbistan Üstün Bobinaj Sanayi Sitesi 15.Blok No.: 4 0 (344) 413 64 93 0 (344) 413 64 93

Karabük Damla Elektrik Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi Bağ-Kur Altı No.: 17/B 0 (370) 412 77 00 0 (370) 412 77 00

Karaman Özpa Elektrik Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 16 0 (338) 213 10 20 0 (338) 213 10 20

Kayseri Akın Elektrik Eski Sanayi 5.Caddesi No.: 8-D 0 (352) 336 41 23 0 (352) 320 49 04

Kayseri Anadolu Elektrik Sanayi Bölgesi 3.Caddesi No.: 5/B 0 (352) 336 27 08 0 (352) 336 89 75

Kırıkkale Levent Bobinaj Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi No.: 14 0 (318) 245 25 85 0 (318) 245 25 85

Kırşehir Emek Bobinaj Kılıçözü Sanayi Sitesi 23 Blok No.: 2 0 (386) 252 62 40 0 (386) 252 62 40

Kocaeli Çetinkaya Elektromekanik Sanayi Mahallesi İzmit Sanayi Sitesi 12.Cadde 11.Blok No.: 1 0 (262) 335 13 20 0 (262) 335 13 22 Kocaeli Eso Ada Elektrik Vezirçiftliği Mahallesi Ali Aygün Sokak No.: 12 Kullar/Başiskele 0 (262) 349 44 20 0 (262) 349 44 29

Kocaeli/Gebze İnce Motor Mustafapaşa Mahallesi 712 Sokak No.: 30 0 (262) 646 46 15 0 (262) 646 55 98

Konya Yavuzhan Bobinaj (Merkez) Karatay Sanayi Çobandere Sokak No.: 20 0 (332) 233 29 60 0 (332) 238 01 52

Konya Yavuzhan Bobinaj (Şube) 2.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Arkası No.: 18 0 (332) 239 01 91 0 (332) 238 01 52

Konya TYB Bobinaj Fevzi Çakmak Mahallesi 10562 Sokak No.: 24 0 (332) 342 45 00 0 (332) 342 45 00

Konya Ömeroğlu Hırdavat Anadolu Sanayi H.Han Mahallesi Abkes Sokak No.: 19 0 (332) 248 88 12 0 (332) 248 88 03

Malatya Öz Üstün Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Caddesi 8.Sokak No.: 7 0 (422) 336 43 93 0 (422) 336 30 55

Manisa İrfan Bobinaj Mehmet Akif Ersoy Caddesi No.: 86/A 0 (236) 236 22 96 0 (236) 236 22 97

Mersin Flaş Bobinaj Sanayi Sitesi 159.Caddesi No.: 4/D 0 (324) 336 02 32 0 (324) 336 02 32

Mersin Şekerler Elektrik Bobinaj Nusratiye Mahallesi 5005 Sokak Anadolu Apt. Altı No.: 21/A 0 (324) 336 35 55 0 (324) 336 70 98

Muğla/Fethiye Merkez Bobinaj İnönü Bulvarı No.: 74 0 (252) 612 10 51 -

Muğla/Marmaris Ata Teknik Yeniyol Caddesi 77 Sokak No.: 1/3 0 (252) 412 19 48 0 (252) 412 19 48

Niğde Güven Elektrik Şahinali Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı Altın Apt.No.: 31/C 0 (388) 213 31 75 0 (388) 232 95 36 Ordu Kahvecioğlu Elektrik Bobinaj Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No.: 205 0 (452) 233 13 35 0 (452) 233 13 35 Rize Arif Elektroteknik Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı No.: 212 0 (464) 212 09 32 0 (464) 213 18 49 Sakarya/Adapazarı AOG Elektrik Makine Papuçcular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Saka Sitesi No.: 18 C/D 0 (264) 273 43 18 0 (264) 273 43 18 Sakarya/Adapazarı Engin Elektrik Bobinaj Maltepe Mahallesi Ş.Metin Akkuş Sokak No.: 19 0 (264) 291 05 67 0 (264) 291 05 67

Samsun As Bobinaj Sanayi Sitesi Ahi Evran Caddesi No.: 38 0 (362) 238 09 66 0 (362) 238 09 66

Samsun Güven Bobinaj Sanayi Sitesi 29.Sokak No.: 6 0 (362) 228 83 96 -

Sivas Gür-Ay Elektrik Şehitler Caddesi Sanayi Çarşısı No.: 6 0 (346) 221 42 95 0 (346) 223 11 87

Tekirdağ Kıyak Bobinaj Şaraphane Yolu No.: 58 0 (282) 262 75 60 0 (282) 262 75 60

Tekirdağ/Çorlu Ümit Elektrik Şeyh Sinan Mahallesi Ereğli Sokak Kılavuz İşhanı No.: 1 0 (282) 653 27 77 0 (282) 653 15 83

Tokat Çetin Elektrik Sanayi Sitesi Cami Altı No.: 13 0 (356) 214 63 07 -

Trabzon Makine Market Rize Caddesi Demirkırlar İş Merkezi Zemin Kat No.: 70 Değirmendere 0 (462) 328 14 80 0 (462) 328 14 84

Trabzon Saran Bobinaj Değirmendere Mahallesi Rize Caddesi Altın Sokak No.: 4 0 (462) 325 45 64 0 (462) 325 45 64

Uşak Zengin Bobinaj İslice Mahallesi Şehit İbrahim Aydın Sokak No.: 12 0 (276) 227 27 46 0 (276) 227 27 46 Van Özen Bobinaj Elektrik Vali Mithat Bey Cd. Halk Eğitim Arkası Armoni İş Merkezi No.: 3 0 (432) 214 22 27 0 (432) 215 38 27 Zonguldak/Kdz.Ereğli Tümen Bobinaj Sanayi Sitesi Kışla Mahallesi D Blok No.: 17 0 (372) 323 74 97 0 (372) 323 74 97

YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ

(12)

Made in GERMANY

Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany www.metabo.com

ÜRETİCİ FİRMA

Bankalar Caddesi No.: 23 Karaköy 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 23 20 Posta Kutusu: 283 Karaköy

www.burla.com

İTHALATÇI FİRMA

Akçaburgaz Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:7 Esenyurt - İSTANBUL Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 51 86

makinaservis@burla.com www.burla.com

TEKNİK BİLGİ ve DANIŞMA

MERKEZ SERVİS

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :