Meddelanden till regionstyrelsen 2020-04-01

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-04-01 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-880 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Meddelanden till regionstyrelsen 2020- 04-01

Dnr 466-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne

Patientnämnden Sammanträdesprotokoll 2020-

02-26

Regionala utvecklingsnämnden Sammanträdesprotokoll 2020- 03-24

Internationella beredningen Sammanträdesprotokoll 2020- 02-26

Regionrevisionen Revisionsrapport Regionens fordonshantering

Sverigedemokraterna Initiativärende 2-2020 om för- stärkt personalberedskap under pågående Covid-19-pandemi genom lönematchning

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :