• Sonuç bulunamadı

CİNSİYETCİNSEL KİMLİKTOPLUMSAL CİNSİYETCİNSEL YÖNELİM(Cinsel sapmalar ve suç)CİNSİYET VE SUÇ İLİŞKİSİİKİFAKTÖRE BAĞLI OLARKA DEĞİŞİR•FİZİK-BİYOLOJİK NEDENLER•SOSYO-KÜLTÜREL NEDENLERKüçüktaşdemir

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CİNSİYETCİNSEL KİMLİKTOPLUMSAL CİNSİYETCİNSEL YÖNELİM(Cinsel sapmalar ve suç)CİNSİYET VE SUÇ İLİŞKİSİİKİFAKTÖRE BAĞLI OLARKA DEĞİŞİR•FİZİK-BİYOLOJİK NEDENLER•SOSYO-KÜLTÜREL NEDENLERKüçüktaşdemir"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

CİNSİYET CİNSEL KİMLİK TOPLUMSAL CİNSİYET CİNSEL YÖNELİM (Cinsel sapmalar ve suç)

CİNSİYET VE SUÇ

İLİŞKİSİ İKİ FAKTÖRE

BAĞLI OLARKA

DEĞİŞİR

• FİZİK-BİYOLOJİK

NEDENLER

• SOSYO-KÜLTÜREL

NEDENLER

Küçüktaşdemir

(3)
(4)

KADIN SUÇLULUĞU

• Kadın suçluluğu, kadının herhangi bir suçun faili olmasıdır. • Dünyanın her yerinde kadınlar erkeklerden daha az suç işler.

• Yapılan araştırmalar, suç işleyen kadınların önemli oranda büyük şehirlerde yaşadıklarını, suçu kocalarına karşı gerçekleştirdiklerini göstermektedir.

• Kadın suçluluğu, kadının herhangi bir suçun faili olmasıdır. • Dünyanın her yerinde kadınlar erkeklerden daha az suç işler.

• Yapılan araştırmalar, suç işleyen kadınların önemli oranda büyük şehirlerde yaşadıklarını, suçu kocalarına karşı gerçekleştirdiklerini göstermektedir.

VİKTİMOLOJİ

• İncinebilir Gruplar: Kadınlar, çocuklar, yaşlılar.

• Kadınlar hangi suçların mağduru olabilir düşününüz. • İncinebilir Gruplar: Kadınlar, çocuklar, yaşlılar.

• Kadınlar hangi suçların mağduru olabilir düşününüz. Küçüktaşdemir

Kadınlar daha çok, büyük mağazalarda hırsızlık, yeni doğmuş çocukları öldürme ve terk etme, çocuklara kötü muamele, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçlarını işlemektedir.

(5)
(6)

GENÇLERİN

SUÇLULUK

FAKTÖRLERİ

İÇ

(BÜNYESEL)

FAKTÖRLER

Biyolojik (Ergenlik) Beslenme Taklit Kişilik Güvensizlik

DIŞ

(ÇEVRESEL)

FAKTÖRLER

Aile Aile Dışı Çevre Küçüktaşdemir

(7)

14

19

35 25

Gençler 15-25 yaş arası grubu oluştururlar.

(8)

ÇOCUKLAR

• Çocuklar çoğunlukla hırsızlık ve mala zarar verme suçlarını işlemektedir.

• Türkiye’de de genellikle açılan davalar hırsızlıktandır.

• Boş zaman veya boş zamanın alanında ya da oyun sırasında suçlar genellikle işlenmektedir.

• Ebeveyni ayrılmış, yedek aile veya yurtta kalan çocukların suçluluk oranı ortalamanın oldukça üstündedir.

GENÇLER

• 14-20 yaş arasını kapsar. Erkekler en fazla 18-19, kızlar

15-16 yaşlarında yüksek suçluluk oranı gösterir.

• Türkiye’de en çok genç hükümlü 18-20 yaş arasındadır.

• Aile ilişkileri çocuk ve genç suçluluğu açısından çok

önemlidir.

(9)

AİLE ÇEVRESİ

AİLE ÇEVRESİ

• KÖTÜ ÖRNEK

• OTORİTE VE DÜZEN YOKLUĞU • BAŞI BOŞLUK

• OTORİTE

• SEVGİDEN YOKSUN BÜYÜME • ŞEFKAT AZLIĞI VEYA YOKLUĞU • AŞIRI HOŞGÖRÜ VE BAĞIŞLAMA • ÇOCUĞA FAZLA PARA VERMEK • DAĞILMIŞ AİLEDE BÜYÜMEK • BOŞANMA

• AİLEDEKİ ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

AİLE DIŞI ÇEVRE

AİLE DIŞI ÇEVRE

• SEFALET

• OTURULAN ÇEVRE

• SANAYİLEŞME

• HARP

• OLAĞANÜSTÜ HAL

• BASIN YAYIN ARAÇLARI

• TOPLUMUN İZİN VERİCİ

TAVRI

• YALNIZLIK

• DIŞLANMA

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Referanslar

Benzer Belgeler

Omental torsion is a rare cause of acute abdomen and is often confused with appendicitis because of physical examination findings that suggest appendicitis.. Here we present a case

Üst orta kol çevresinin persentillere göre de¤erlendirilmesinde toplam 65 hastada %79.3 düflük ve çok düflük oranlarda malnütrisyon saptanm›flt›r.. Bu de¤erler

Aile hekimli¤i e¤itim program›na jinekoloji ve obstet- rik ile ilgili dahil edilmesi gereken minimum bilgiler 1977’de American Academy of Family Physicians (AAFP), American College

2) Aradığımız sayının bulunduğu kutuda 2 sayısı yoktur. Bu sayı bulunduğu kutunun son üç sayısından birisi değildir. Bu sayı aĢağıdakilerden hangisi olabilir?. 4)

Examining the code "elementary teacher candidates' true knowledge on dyslexia", the candidates stated that dyslectic individuals confuse letters and words, have problems

Bir kişinin kimliğini saptarken parmak ve avuç izleriyle yüzünün ve gözünün iris tabakasının resimlerine ait kayıtların aynı anda kullanılabileceği bir sistem

This retrospective case-control study aimed to assess the association between tobacco smoking, diabetes mellitus, and radiographically diagnosed apical periodontitis using

Yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak, turizm literatüründe çiftlik turizmi, çiftlik tatilleri, tarım turizmi, ekolojik otel, ekolojik yaşam çiftlikleri gibi pek