• Sonuç bulunamadı

PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARI"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PROBLEM ÇÖZME

YAKLAŞIMLARI

(2)

Bilgisayarların çok iyi çözdüğü problemler, algoritmik yapıda olanlardır yani adım adım işlemlerden oluşan yapılardır. Bu işlemler bilgisayarın anlayabileceği biçimde ifade edilir ve bilgisayar bu satırları sıra ile çalıştırır. Bilgisayarlar bizim

konuştuğumuz dili bilemediğinden onlarla anlaşmamız için bizim onların konuştuğu dili öğrenmemiz gerekir.

4.1. Bilgisayar ile Nasıl İletişim Kurulur?

(3)

Bilgisayarın işletim sistemi, dili ve uygulamalarına ilişkin

kurallara “söz dizimi” denir. Bir hata oluşursa buna “yazılım hatası”; hatayı bulup

düzenleme işlemine ise “hata ayıklama” denir.

(4)

4.2. Çözümün Düzenlenmesi

(5)

4.2.1. Problemin Analiz Çizelgesi

Problemi dört aşamada ele almak

(6)

4.2.2. Etkileşim Çizelgesi Geliştirme

Çözüm sürecini modüllere ayırmak ve süreçteki modüllerin birbiri ile etkileşimini görmek için

modülleri birleştirmektir.

Örnek, brüt maaş hesaplama problemi için etkileşim çizelgesi

(7)

4.2.3. GSÇ Çizelgesi

4 bölümden oluşur:

girdi, süreç, modül referansı ve çıktı

(8)

4.2.4. Algoritmalar

Bu çizelgeleri geliştirdikten sonraki adım, yapılacak işlemleri bilgisayarın anladığı dilde yazabilmektir. Bu yönergeler

“algoritma” olarak adlandırılır.

Algoritmayı oluşturmak, bilgisayarda problem çözme sürecinin en zor bölümüdür.

(9)

4.2.5. Akış Şemaları

Algoritma, bilgisayara hangi işlemi hangi sırada yapması gerektiğini söyleyen yönergeler

bütünüdür.

Akış şeması ise algoritmanın görsel gösterimidir.

(10)

4.3. Algoritma Yönergeleri ve Akış Şeması Sembolleri

(11)

4.3. Algoritma Yönergeleri ve Akış Şeması Sembolleri

Akış şeması, bir problem çözümünün başlangıcından bitişine kadar olan süreci gösterir. Her bir simge, algoritmadaki bir

işlemi ifade eder. Genellikle işlemler tek yönlü olmasına rağmen karar kutularından iki farklı ok çıkar. Bir karar

simgesinden çıkan ok, bazı işlemlerin tekrarlanmasını sağlayabilir; böylece bir “döngü” oluşur.

(12)

Akış Şeması Oluşturma Kuralları

1. Yönergeler, simgelerin içine yazılmalıdır.

2. Hatırlatıcı bilgiler simgenin yanına yazılabilir. Böylece akış şeması ek açıklamalı bir şemaya dönüşür.

3. Bir akış şeması her zaman sayfanın başından başlar ve sonuna

doğru gider. Eğer bir sayfaya sığmazsa bir ya da daha fazla bağlantı simgesi kullanılarak diğer sayfaya geçilebilir.

4. Akış şemasını çizmek için uygun yazılımlar kullanılırsa daha standart bir görünüm elde edilir.

5. Simgeler, içeriğindeki yazının rahatça okunabileceği kadar büyük yapılmalıdır.

(13)

4.4. Haricî ve Dâhilî Dokümantasyon

İyi programcılar, kodlar arasına açıklama satırları yazarlar. Bu açıklamalarla, kod üzerinde değişiklik yapılabilmesi daha kolaylaşır.

Bu şekilde, yazılıma ait “dâhilî dokümantasyon” oluşturulmuş olunur.

Kod satırları haricinde yazılımın kullanımına ve teknik gereksinimlere ait bilgilerden oluşan “haricî dokümantasyon” hazırlanır. Bu bilgiler, diğer kullanıcılar tarafından ortaya çıkan problemleri çözmek için kullanılır.

‘’En iyi Python kodu, yıllar sonra bile bakıldığında, ne yapılmak istendiğinin anlaşıldığıdır.’’

(14)

4.4. Haricî ve Dâhilî Dokümantasyon

Kod satırları haricinde yazılımın kullanımına ve teknik gereksinimlere ait bilgilerden oluşan belgelere “haricî dokümantasyon” denir.

Bu bilgiler, diğer kullanıcılar tarafından ortaya çıkan problemleri çözmek için kullanılır.

Readme , whatsnew, system requirements dosyaları gibi.

(15)

Çözümün Programlanması/Kodlanması

Akış şeması ve algoritmalar tamamlandıktan sonra istenilen bir programlama dili kullanılarak programın yazılması

işlemine geçilir ki bu işleme “programlama” ya da

“kodlama” adı verilir. Kodlama

sonucunda programın ne kadar hatasız çalıştığı, algoritmanın etkililiğine bağlıdır.

(16)

Referanslar

Benzer Belgeler

Yapılan in vitro çalışmalar polietilen glikol 3350’nin dolaylı olarak kolon mikroflorası tarafından insan feçesinde hidrojen veya metana fermante

Gördüğünüz gibi ekrana yazı yazdırma işlemini gerçekleştiren print() fonksiyonu süslü parantezlerin içinde yazdık bunun sebebi print() fonksiyonun if koşul deyimine

 “Problem çözme süreci, öğrencilerin öğrenecekleri konuları bir problem haline getirerek, araştırma-inceleme stratejisi yoluyla, bilimsel düşünmenin basamaklarını

• Düşme riski olan hastaların yatak başlarına, düşme riskini gösteren dört yapraklı yeşil yonca işareti konması ve tüm çalışanların (hekim, hemşire,

Daha sonra, problem çözmenin bir diğer basamağı olan “Olası çözüm yollarının önerilmesi” aşaması için öğrencilere “Resimdeki çocuklar sizce bu problemi nasıl

 Öğretmen: Uygulanacak bölüme yönelik genel konu hakkında karar verir (Takla atma,.. golf,modern

1997 yılında Merkez Bankası ve Hazine arasında bir protokol imzalanmış ve 1998'den itibaren Hazinenin Merkez Bankasından kısa vadeli avans kullanmaması konusunda

Öğretmen problemi doğrudan doğruya belirtebileceği gibi, sınıfta problemin hissedilmesi için uygun bir durum oluşturabilir.. Bunun yanında problem sınıfta kendiliğinden