• Sonuç bulunamadı

Mantık Konu Anlatımı no: 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mantık Konu Anlatımı no: 1"

Copied!
9
0
0

Tam metin

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Referanslar

Benzer Belgeler

Elemanları sayılabilir çoklukta olan kümeye sonlu küme denir. Kümeler arasındaki birebir eşlemenin önemini ortaya koymuş, sonsuz küme kavramına matematiksel bir tanım

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

Buna göre Balta ve Saraç (2016) ile Anıl ve Batdi’nin (2015) yapmış oldukları meta analiz çalışmalarında öğrenme halkası model türlerine göre elde edilen sonuç ile araştırmada

DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar Simedyan Akademi Örnek 9 ax-b= 2a - bx 2 denkleminin çözüm kümesi nedir?.. DERECEDEN BİR

ÇARPANLARA AYIRMA Alıştırmalar Simedyan Akademi ÖSYM A=x+y+z B= x-y-z olduğuna göre, A 2 -B 2 ifadesinin

1-) Basit Kesir: Payı paydasından mutlak değerce ... `Hem tam sayı hem de basit kesir olan sayı .... RASYONEL SAYILAR..

Buna göre, bu üçgenin dış açıları sırasıyla hangi sayılarla

Bir üçgenin alanını bulmak için kullanılabilecek formüllerden

olumsuz konuşmaların nedenlerinin öğrenilmeye çalışıldığı bu çalışma uzun bir süreyi kapsayan alan çalışmasından, literatür taramasından, basından ve internet

Böylece Fikret, solculuğun bütün un- surlariyle ortaya çıkıyor. Hattâ Nâzım Hikmet’izı ve 1960 dan sonraki sosya­ lizm mücahitlerinin yazdıklariyle

[r]

Kitap ve makalelerinde Polonya, Fransa, Avusturya ile ilgili gizli Vatikan arşivle­ rinde bulunan bilgi ve belge­ lerden yararlanan yazar çalış- malannda Türk

Medikal tedaviye dirençli depresyonun (MTDD) cerrahi tedavisi, her geçen gün bu hastalarda daha fazla derin beyin stimülasyonu (DBS) yönteminin uygulanmasıyla yeni bir

be capable OF  yapabilir olmak  be critical OF  eleştiriyor olmak  in case OF  durumunda / olduğu . takdirde