Pearson Momentler Çarpım Korelasyon

Tam metin

(1)

Pearson Momentler Çarpım Korelasyon

Katsayısı

Peason r’si eşit aralık ya da oran ölçeğinde ölçülen iki sürekli

değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi açıklamak amacıyla

(2)
(3)
(4)
(5)

SPEARMAN BROWN SIRA FARKLARI

KORELASYON KATSAYISI

• Spearman rho sıra puanları kullanılarak ölçülen iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi açıklar.

(6)

3 Durumda Kullanılır

• Nesne ya da bireye ilişkin yargılar sıra değerleri ile gösterilmiş ise

• Değişkenlerden biri sıralı diğeri eşit aralıklı ya da oranlı ölçek düzeyinde ise

• En az eşit aralık düzeyinde olan ancak normallik varsayımının karşılanmadığı değişkenler var ise Spearman Brown Sıra

(7)
(8)
(9)
(10)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :