Dörtlü (Phi) Korelasyon Katsayısı

Tam metin

(1)

Dörtlü (Phi) Korelasyon Katsayısı

• Dörtlü korelasyon katsayısı, sınıflama ölçeğinde

ölçülmüş iki kategorili süreksiz iki değişken arasındaki

ilişkinin incelenmesinde kullanılır.

(2)
(3)
(4)
(5)

Kısmi Korelasyon

Bir ya da daha çok değişkenin yol açtığı varyansların kontrol edilmesiyle iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiye denir. Kısmi korelasyonun iki

temel varsayımı bulunmaktadır.

a. Aralarındaki ilişki araştırılan değişkenlerin ve bu değişkenlerinin varyanslarının sabitleneceği kontrol değişkeni süreklidir.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Çoklu Korelasyon

• Çoklu korelasyon k tane bağımsız değişkenin doğrusal bir kombinasyonu ile bir bağımlı değişken arasındaki ilişkinin

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :