• Sonuç bulunamadı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu"

Copied!
27
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kurumsal Sosyal

Sorumluluk

Raporu

(2)

TasarImda özgürlüğe ve kolaylIğa imkan tanIyan,

dayanIklI doğal ve sağlIklI alçI özlü malzemelerle inşa edilen geleceği olan yapIlarda,

yüksek teknolojiye ve kaliteye sahip ürünlerimizin yer almasI hedefimize

bizlerle BİRLİKTE yürüdüğünüz için teşekkür ederiz…

(3)

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

ABS Alçı Hakkında Vizyon ve Misyon Politikalar

Sosyal Sorumluluk Politikası Ödül

Alçının Tasarrufu ve Yararları Gençler İle İnteraktif Buluşmalar Paydaş Programları

Toplumsal Projeler Sponsorluklar

Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk Projeleri İş Sağlığı ve Güvenliği

Çevre ve Sürdürülebilirlik İletişim

7 11 13 15 17 19 21 27 33 39 43 47 49 51

İÇİNDEKİLER

(4)

AL SORUMLULUK RAPORUABS ALÇI HAKKINDA

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

ABS ALÇI HAKKINDA

1

Tasarımda özgürlüğe ve kolaylığa imkan tanıyan, dayanıklı doğal ve sağlıklı alçı özlü malzemelerle inşa edilen geleceği olan yapılarda, yüksek teknolojiye ve kaliteye sahip ürünlerinin yer alması hedefi doğrultusunda ilerleyen ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. Türkiye’nin ilk sıva alçısı, dünyanın ilk saten alçısı ve Türkiye’nin ilk ultralight alçı plaka üreticisidir.

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. 1979 yılında kurulmuş ve ilk yatırımını Bilecik/Bozüyük’de gerçekleştirerek 1982 yılında üretime başlamıştır.

ABS Alçı; kalitede sürdürülebilir liderlik hedefi doğrultusunda, alçı sektöründe 60 yıldan fazla deneyim sahibi müteşebbisleriyle üretimine başından beri yerli sermaye ile devam etmektedir.

ABS; 1982 senesinde başladığı yatırımlarıyla, yurt içinde Bilecik/Bozüyük, Ankara/Gölbaşı, Mersin/Tarsus, Erzurum/Aşkale, yurt dışında ise Ukrayna/Çernovtsi tesislerinde üretim yapmayı sürdürmektedir. Bunların yanı sıra BMT markası ile üretim yapmakta olan Sias Sivas Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Sivas Toz Alçı tesisleri de bağlı ortaklık olarak 2007 senesinde ABS Alçı bünyesine katılmıştır.

ABS ALÇI

(5)

1979 1982 1989 1992 1996 1998 2003 2006 2007 2008 2020 2021

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş.

1979 yılında kuruldu

Bozüyük Blok ve Kalıp Alçısı Fabrikası Eczacıbaşı Grubu tarafından kuruldu.

Türkiyenin ilk sıva alçısı üretimi

Dünyanın ilk Saten Alçı üretimi

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş.

Eczacıbaşı Grubu’ndan satın alındı.

Ankara Gölbaşı Toz Alçı Tesisleri hizmete açıldı.

Ankara Gölbaşı Alçı Plaka Tesisleri hizmete açıldı.

Mersin Tarsus Toz Alçı Tesisleri hizmete açıldı.

Sivas SİAS Alçı Fabrikası ABS bünyesine katıldı.

Erzurum Aşkale Toz Alçı Tesisleri hizmete açıldı

Bilecik Bozüyük Plate Tesisleri hizmete açıldı

Mersin Tarsus Alçı Plaka Tesisleri hizmete açıldı

Türkiye’nin ilk ve tek Ultralight alçı plakası Intreme Fit’in üretimi

INTREME FIT 27. Altın Çekül Uluslararası Yapı Katalogu Ödüllerinde Yapıda Yenilikçi Ürün ödülüne layık görüldü Ukrayna

Çernovtsi Mamaliga Toz Alçı Tesisleri hizmete açıldı

(6)

AL SORUMLULUK RAPORUVİZYON & MİSYON

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

VİZYON & MİSYON

2

VİZYON

Geleceği olan yapılar için yenilikçi alçı teknolojileri sunmak.

MİSYON

Tasarımda özgürlüğe ve kolaylığa imkan tanıyan, dayanıklı doğal ve sağlıklı alçı özlü malzemelerle inşa edilen geleceği olan yapılarda, yüksek teknolojiye ve kaliteye sahip ürünlerimizin yer alması.

VİZYON & MİSYON

(7)

AL SORUMLULUK RAPORUPOLİTİKALAR

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

POLİTİKALAR

3

ÇEVRE

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. çevre politikası; ilgili çevre mevzuatı, kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amaçla kuruluşlarla işbirliği içinde çalışma prensibine oturtmaktadır.

Üretim faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre performanslarını sürekli geliştirerek, kaynakların doğal dengelerini bozmadan, gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum göstererek, çevre kirliliğini kaynağında önleyerek, sürdürülebilir çevre yönetim sistemi oluşturmayı ve bu amaçlar doğrultusunda çevrenin sürekli korunması yönetim prensibidir.

ENERJİ

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. üretiminin her aşamasında enerji verimliliğini iyileştirmeye, enerji tüketim maliyetlerini azaltmayı, enerji verimliliğine yönelik sermaye yatırımlarının en uygun şekilde yapılmasına, çevresel ve sera gazı salınımının azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına yönelik tüm operasyonel faaliyetleri politika olarak benimsemektedir.

KALİTE

KALİTEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK HEDEFİDİR!

ABS Alçı ve Blok San. A.Ş. alçı sektöründeki ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara uygun şekilde ürün üretmeyi, yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, şirketin;

kararlı, ekonomik ve dinamik yapısını her geçen gün daha ileriye götürerek ve şirketine olan güven duygusunu daha da arttırarak çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı taahhüt eder.

POLİTİKALAR

(8)

AL SORUMLULUK RAPORUSOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

4

Geleceği olan yapılar için yenilikçi alçı teknolojileri üreten, alçı alanında 60 yıllık deneyimi ve yerli sermayesiyle üretime devam eden ABS Alçı;

geçmişten bugüne kurumsal değerlerini toplumsal sosyal sorumluğun bilincinde inşa etmiştir.

Bu iş ve kurum kültürü anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerini gönüllü olarak hem çevre hem de topluma daha faydalı olabilmek için yürütmüştür.

Tasarımda özgürlüğe ve kolaylığa imkan tanıyan, dayanıklı doğal ve sağlıklı alçı özlü malzemelerle inşa edilen geleceği olan yapılarda, yüksek teknolojiye ve kaliteye sahip ürünlerinin yer alması hedefi doğrultusunda ilerleyen ABS Alçı;

Türkiye’de alçı sektöründe bu konuda hazırlanan ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’na sahiptir. ABS Alçı KSS raporu; ABS Alçı’nın geçmişten bugüne başarıyla gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, iç ve dış eğitim programları, alçı ustalarının gelişimi mesleki yeterlilik belgesi edinme desteği, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle yapılan işbirlikleri, sponsorluklar, iş sağlığı ve güvenliği politikası, çevre ve sürdürülebilir ürünleri konu başlıkları altında detaylandırılmıştır.

Dünyanın ilk saten alçısı, Türkiye’nin ilk sıva alçısı, ve Türkiye’nin ilk ultralight alçı plaka üreticisi olan ABS Alçı; tüm operasyonel süreçlerde olduğu gibi kurumsal sosyal sorumluluğu da ana iş stratejilerinde konumlandırmaktadır. Bu Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışının en üst düzey yönetim uygulamalarından tüm saha operasyonlarına kadar etkin bir şekilde yayılımının sağlanması amaçlanırken; üretim faaliyetlerinde çevreye zarar vermemek için gerekli önlemleri almak, ürettiği ürünleri çevre ve insan sağlığına uyumlu hale getirmek üzerine çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

SOSYAL

SORUMLULUK

POLİTİKASI

(9)

AL SORUMLULUK RAPORUÖDÜL

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

ÖDÜL

5

ABS Alçı, 1973 yılından beri yayımda olan Türkiye’nin ilk ve tek malzeme kataloğu YAPI KATALOĞU çatısı altında, 2021 yılında 27.kez hayat bulan “ALTIN ÇEKÜL Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri”nde INTREME FIT ile Yapıda Yenilikçi Ürün kategorisinde Gümüş Çekül ödülüne layık görüldü!

Yapıda Yenilikçi Ürün, Fikir ve Sektörel Pazarlama olmak üzere 3 ana kategoride sahiplerini bulan Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri’nde ödül kazanan ABS Alçı yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

ÖDÜL

(10)

AL SORUMLULUK RAPORUALÇINN TASARRUFU VE YARARLARI

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

ALÇININ TASARRUFU VE YARARLARI

6

Alçı, doğal bir malzemedir.

Kristal bir yapıya sahip olan alçıtaşı, pişirildiği zaman kimyasal bir tepkime ile suyunun dörtte üçünü kaybederek yarı hidrat haline dönüşür.

Toz haldeki alçı, su ile karıştırıldığında pişmesi sırasında kaybettiği suyu geri alarak tekrar alçıtaşı haline yani doğadaki haline dönüşür.

Alçı, doğal bir malzemeden üretildiğinden ve de içerisinde %1’den daha az organik madde bulunduğundan çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen bir malzemedir.

Alçı, insan cildine en uygun pH değerine (5,5) sahip malzemedir.

Alçı, iç mekanlarda oluşan nemi çabucak emer, hava kuruyunca da ortama tekrar iade eder. Bu sebeple rutubet dengeleyicidir.

Alçı, doğal yapısı gereği, kullanıldığı ortamlarda nem artışı olduğunda fazla nemi bünyesinde tutabilmekte, ortamdaki nem azaldığında ise tekrar geri bırakabilmektedir. Bu özelliği ile adeta nefes alıp verebilen alçı; ateşe dayanıklılık özelliğiyle, yangın emniyeti konusunda da etkili bir yapı malzemesidir.

Alçı, eski yapılardaki tamir ve değişiklikler için ideal bir malzemedir ve eski sıvalarla yeni sıvalar arasında çatlak ve doku farkı oluşturmaz.

Alçı, uygun miktarda suyla karıştırıldığında kalıp ve detaylara çok kolay uyum sağlar, dolayısı ile kolay şekil alır.

Alçı, dokusundaki boşluklar sayesinde ses dalgalarının yutularak, ses yalıtımı sağlar.

Alçı, beyaz renginden dolayı yapılara bitmiş ve temiz bir görüntü kazandırır.

Alçı, diğer klasik inşaat malzemelerine göre (kum, çimento, kireç karışımı harçlar) hafiftir. Bu hafifliği sayesinde binaların yükünü azaltır ve taşıma maliyetlerinde ekonomi sağlar. Ayrıca bu malzemelere göre tek kat uygulama yapılmasından dolayı zamandan kazandırır.

Alçı, diğer inşaat malzemelerine göre daha az enerji ile üretilir. (Kireç, çimento,…) Dolayısı ile ülke ekonomisine enerji tasarrufu sağlar.

Alçı, gözenekli yapısından dolayı kış mevsiminin daha sıcak, yaz mevsiminin daha serin hissedilmesini sağlar. Dolayısı ile ısı yalıtımına katkıda bulunur.

Alçı, diğer klasik sıva malzemelerine göre daha çabuk kuruyup boyaya hazır hale gelir.

ALÇININ TASARRUFU

VE YARARLARI

(11)

AL SORUMLULUK RAPORUGENÇLER İLE İNTERAKTİF BULUŞMALAR

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

GENÇLER İLE İNTERAKTİF BULUŞMALAR

7

ABS Alçı, mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencileri için okul hayatında ürünleri keşfetmek, dokumak ve uygulamalı olarak kullanmanın en büyük avantajlardan olduğunu ve geleceğin gençler olduğunu bilerek çıktığı bu yolda eğitime destek olarak, üniversite etkinlikleri ile gençlere ulaşıyor. Öğrencileri, fikirlerini ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için hem ürün hem de mekan sağlayarak destekliyor.

Her zaman gelişime destek veren ve ilklerin öncülerinden olan ABS Alçı daima eğitime destek olmuş, sadece GELECEĞE OLAN YAPILARA değil GELECEĞİN SAHİBİ GENÇLİĞE de yatırım yapmaktadır.

GENÇLER İLE

İNTERAKTİF

BULUŞMALAR

(12)

AL SORUMLULUK RAPORU AL SORUMLULUK RAPORU

GENÇLER İLE İNTERAKTİF BULUŞMALAR GENÇLER İLE İNTERAKTİF BULUŞMALAR

ODTÜ STUDİO V

ODTÜ mimarlık öğrencilerinin kurduğu Studio V üyelerinin mesleki, entelektüel ve sosyal gelişimine destek olmak ve kolektif bir ortamda yenilikçi fikirler üretmek hedefleri üzerine kurulmuştur. ABS Alçı bu hedefler doğrultusunda 2021-2022 yılında Studio V’ye Altın Sponsor olmuştur. Eğitim yılı boyunca hem malzeme hem de gerekli girdiler ile Mimarlık Öğrencilerine destek olmuştur.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SEMİNERİ 2019 yılında ABS Alçı Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen seminerde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Hem sektörü anlatıp hem de gençlerin fikirlerini dinleyerek eğlenceli bir seminer yapılmıştır.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR MOBİLYALARI YARIŞMASI

2019 yılında ABS Alçı Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin gerçekleştirdiği Şehir Mobilyaları Yarışması’na sponsor oldu.

Öğrenciler, halkın yararlanabileceği ve şehirde konumlandırılabilecek mobilya çalışmalarını sergilediler.

Birincilik ödülünü Hasan Köse, Emre Kırmaz, Rafet Yalman ve Mert Aydın’nın oluşturduğu takım kazandı.

Birinci

İkinci Üçüncü

(13)

AL SORUMLULUK RAPORU AL SORUMLULUK RAPORU

GENÇLER İLE İNTERAKTİF BULUŞMALAR GENÇLER İLE İNTERAKTİF BULUŞMALAR

ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE ‘‘YERİNDE STAJ UYGULAMASI’

ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri ‘‘Yerinde Staj Uygulaması’’ kapsamında ABS Alçı Ankara Gölbaşı fabrikasını ziyaret etti. Öğrenciler Gölbaşı fabrikasında ve atölyelerde alçı uygulamaları ile ilgili eğitim aldılar. Öğrencilere alçı ile ilgili de çeşitli sunumlar yapılırken aynı zamanda alçı uygulamalarını deneyimledikleri atölyelerde çalışma fırsatı buldular ve keyifli zaman geçirdiler.

Mimarlık Fakültesi Öğrencileri nezdinde, geleceğin karar vericileri olan öğrencilerin gelecekte sektöre atıldıklarında ürünlerle tanışmış olarak çalışma hayatlarına başlamalarını sağlamak amacıyla; firma, üretim süreçleri, ürünler ve sistemler ile ilgili öğrencilere bilgi verilmiştir.

ODTÜ ALÇI KİRİŞ YARIŞMASI

2018 yılında ABS Alçı ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin teknik bilgilerini ve yaratıcılıklarını gösterdikleri Alçı Kiriş Yarışması’na destek oldu.

Öğrencilerin belirli bir miktarda alçı ve çelik tel kullanımı ile oluşturdukları alçı kiriş tasarımları çeşitli kriterlere göre değerlendirildi. Birbirinden yaratıcı ve ilgi çekici kiriş tasarımlarının ortaya çıktığı yarışmada birincilik ödülünü Ahmet Narman, Bilgin Koçak ve Celal Örnek’in oluşturduğu takım kazandı.

ABS Alçı ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin teknik bilgilerini ve yaratıcılıklarını gösterdikleri Geleneksel Alçı Kiriş Yarışması’na yine destek oldu. 2019 yılında projede alçı kiriş olarak alçı plaka kullanıldı. Öğrencilerin belirli bir miktarda alçı, alçı plaka ve çelik tel kullanımı ile oluşturdukları alçı kiriş tasarımları çeşitli kriterlere göre değerlendirildi. Birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara ABS Alçı tarafından ödül

(14)

AL SORUMLULUK RAPORUPAYDAŞ PROGRAMLARI

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

PAYDAŞ PROGRAMLARI

8

ABS Alçı ürünlerinin kalitesi, çalışanlarının ve iş ortaklarının yetkinliğiyle başladığını bildiği için, paydaşları ile ürün eğitimleri yapıyor. “Doğru ürün nasıl seçilir, ürün nasıl uygulanır, hangi ürün çözüm sunar, hatasız uygulama nasıl yapılır” gibi birçok konuda paydaşlarını bilgilendiriyor.

PAYDAŞ EĞİTİM

PROGRAMI

(15)

AL SORUMLULUK RAPORU AL SORUMLULUK RAPORU

PAYDAŞ PROGRAMLARI PAYDAŞ PROGRAMLARI

ABS Alçı ustaların mesleki eğitimine değer veriyor. Buna yönelik olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları için Ustalarını teşvik ediyor, yeterlilik sınavına girebilmeleri için destek oluyor.

Ürün seçimi, uygulanması, dikkat edilmesi gerek hususlar gibi konularda Ustalarının yanında olarak, bu bilgileri Mesleki Yeterlilik Eğitimleri ile destekliyor.

USTA PROGRAMLARI

USTA EĞİTİMLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ

ABS Alçı, Mersin’de yer alan Personel Belgelendirme Kuruluşu MEYEM ile Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları için anlaşma yaptı.

MEYEM bünyesinde gerçekleşen ‘‘Toz Alçı ve Alçı Levha’’ Mesleki Yeterlilik Belgesi eğitimlerine ve sınavlarına destek oldu. Bu sayede ürün uygulama hatalarının sınav öncesinde verilen eğitim sayesinde azaltılması amaçlandı. Ayrıca ABS Alçı ürünleri hakkında detaylı bilgi de Ustalara eğitim olarak verildi.

Bursa

Trabzon

İstanbul

(16)

AL SORUMLULUK RAPORU AL SORUMLULUK RAPORU

PAYDAŞ PROGRAMLARI PAYDAŞ PROGRAMLARI

Mersin

Kayseri Samsun

Adana

Konya

Malatya

Sivas

İzmir

ABS ALÇI’NIN USTALARI KULÜBÜ

ABS Alçı hem bayilerine hem de ustalarına ABS ürünlerini kullandıkça hediyeler kazandıran sadakat programı ‘‘ABS Alçının Ustaları Kulübü’’, 01 Şubat 2016 yılında başladı. Sadakat programı üye sayısı her geçen gün artmaktadır. Müşteriler, üye bayilerden yapılan belirli ABS markalı ürün alışverişlerinden usta puanları kazanıyor ve biriken puanlarla da Türkiye’nin dört bir tarafında yüzlerce mağazadan alışveriş yapabiliyor.

Böylelikle ustalar için harcadıkça kazandıran bir sistem kurularak müşteri memnuniyeti sağlanıyor.

(17)

AL SORUMLULUK RAPORUTOPLUMSAL PROJELER

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

TOPLUMSAL PROJELER

9

ALÇIKİDZ KREATİF ALÇI UYGULAMALARI ATÖLYESİ ABS Alçı 2018 ve 2019’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ve Anneler Günü’ne özel KidZania İstanbul’da Alçıkidz Kreatif Alçı Uygulamaları Atölyeleri kurdu. Çocuklar atölyeye gelerek alçı ile tanıştı. Ebeveynleri ile birlikte alçıdan el izlerini yaptılar. Toplamda 2.475 çocuk ve 127 ebeveyn atölyemizi ziyaret etti.

TOPLUMSAL

PROJELER

(18)

AL SORUMLULUK RAPORU AL SORUMLULUK RAPORU

TOPLUMSAL PROJELER TOPLUMSAL PROJELER

ABS Alçı 2018 yılında KidZania İstanbul’da başlattığı atölye etkinliğini 2019’da üç ilde gerçekleştirdi.

Öncelikli olarak fabrikaların bulunduğu iller seçildi.

Erzurum Palerium Alışveriş Merkezi’nde, Ankara Kentpark Alışveriş Merkezi’nde ve Mersin Marina Alışveriş Merkezi’nde hafta sonları kurulan Alçım ABS Kreatif Alçı Uygulamaları atölyelerinde çocuklar yaratıcılıklarını keşfettiler. 4-14 yaş

arası tüm çocuklar alçıdan el izlerini yaptılar ve alçıdan objeleri boyadılar. Mersin Marina Alışveriş Merkezi’nde etkinliğini Anneler Günü’nde gerçekleştirdi. Anne ve çocuklar atölyesine yoğun ilgi gösterdi.

Aşkale, Gölbaşı ve Tarsus fabrika personellerinin ve bölge müdürlükleri personellerinin de çocukları atölyeye katıldı. Her üç ilde toplam 1073 çocuk katılım gösterdi.

ERZURUM PALERIUM AVM

ALÇIM ABS KREATİF ALÇI UYGULAMALARI ATÖLYELERİ

ANKARA KENTPARK AVM

MERSİN

MERSİN MARİNA AVM

(19)

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

AL SORUMLULUK RAPORUTOPLUMSAL PROJELER

MALZEME DESTEKLERİ

Türkiye’de bulunan 4 farklı lokasyondaki ABS Alçı fabrikaları çevresinde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda birçok alanda malzeme desteği sağlamaktadır.

Mersin’de bulunan ABS Alçı Tarsus fabrikası 4 farklı alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlara ürün ve maddi yardımlarda bulunmuştur. Ürün hibeleriyle eğitim, askeri ve tarım alanlarında kullanılan binaların yenilenmesi ve onarılması için ürün desteği sağlamıştır.

Erzurum’da bulunan ABS Alçı Aşkale fabrikası 6 farklı alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlara ürün yardımlarında bulunmuştur. Ürün hibeleriyle eğitim, askeri, dini ve su üretimi alanlarında kullanılan binaların ve köy yapılarının yenilenmesi ve onarılması için ürün desteği sağlamıştır.

Bilecik’te bulunan ABS Alçı Bozüyük fabrikası 7 farklı alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlara ürün yardımlarında bulunmuştur. Ürün hibeleriyle eğitim, askeri, ticaret, sanayi, dini ve çeşitli alanlarda kullanılan binaların yenilenmesi ve onarılması için ürün desteği sağlamıştır.

Ankara’da bulunan ABS Alçı Gölbaşı fabrikası eğitim alanında hizmet veren yapılarının yenilenmesi ve onarılması için ayrıca kütüphaneler kurulması için ürün desteği sağlamıştır.

(20)

AL SORUMLULUK RAPORUSPONSORLUKLAR

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

SPONSORLUKLAR

10

EYOF 2017

ABS Alçı Avrupa Gençlik Kış Festivali EYOF 2017’ye sponsor oldu. Kayak atlama ve buz pateni dallarında sponsor olunan Avrupa Gençlik Kış Festivali (EYOF 2017), 11-18 Şubat 2017 tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirildi. 40 ülkeden 14-18 yaş arasında 832 sporcu EYOF 2017’de yarıştı.

EYOF 2017’ye 100.000 ziyaretçi katıldı. ABS Alçı dış cephe kaplama plakası Extreme ürününü ve firmayı tanıtmak için ‘‘ Extreme Evi’’ hazırladı.

SPONSORLUKLAR

(21)

AL SORUMLULUK RAPORU AL SORUMLULUK RAPORU

SPONSORLUKLAR SPONSORLUKLAR

MİMAR SİNAN’I ANMA VE SİNAN PARKI AÇILIŞ TÖRENİ & KOKTEYL

ABS Alçı Mimar Sinan’ı anma haftası kapsamında, büyük ustanın anıt ve parkının Mersin’e kazandırılması ve ustaya saygı anısına düzenlenen törene destek oldu.

ABS Alçı, Mimarlar Odası Mersin Şubesi ve Mersin Yenişehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen

açılış, Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı Sayın Ömer Sakar, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Şahin Burat, Yenişehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Genç’in konuşmalarıyla başladı.

Mimarların, Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinin, Üniversite Öğretim Üyelerinin, Belediye Yetkililerinin ve basının katıldığı etkinliklerde temasta bulunuldu ve ABS Alçı tanıtıldı.

ODTÜ YILLIK SPONSORLUĞU

Her zaman gelişime destek veren ve ilklerin öncülerinden olan ABS Alçı daima eğitime destek olmuş, sadece GELECEĞE OLAN YAPILARA değil GELECEĞİN SAHİBİ GENÇLİĞE de yatırım yapmaktadır. Bu doğrultuda ABS Alçı, ODTÜ mezuniyet yıllığına sponsor olmuştur.

YIRCA SABUN EVİ YENİLENMESİ

ABS Alçı, Soma’nın Yırca Köyü’nde yer alan, Herkes için Mimarlık Derneği ve Yırca Hanımeli ortaklığıyla yapılan Yırca Sabun Evi’nin yenilenmesine bağışta bulundu. Soma faciasında eşlerini kaybedip sabun üretimi yapan kadınlara destek olarak, çalışma ortamları yenilenmiştir.

(22)

AL SORUMLULUK RAPORUGÖNÜLLÜLÜK VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

GÖNÜLLÜLÜK VE

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

11

LÖSEV ANGORA ANAOKULU AKUSTİK UYGULAMASI ABS Alçı Ankara’daki Angora Anaokulu’nun tiyatro salonu, dans atölyesi ve akustik özellik gerektiren mahallere uygulamalar yaparak destek verdi.

İlgili alanlara ürettiği özel akustik plakalar ile uygulama yapılarak bu mahallerin ses kalitesi önemli ölçüde arttırıldı.

LÖSEV BODRUM OTELİ’NE MALZEME DESTEĞİ LÖSEV Bodrum Oteli, bir hayırsever tarafından lösemili çocukların tedavi sürecinde aileleriyle birlikte vakit geçirmeleri için bağışlanan bir oteldir. ABS Alçı otelin yapımına malzeme desteğinde bulunmuştur.

LÖSEV BAKIMEVİ’NE MALZEME DESTEĞİ

ABS Alçı Ankara’da bulunan LÖSEV Köyünde yer alan bakımevinin inşaatına malzeme desteğinde bulunmuştur.

GÖNÜLLÜLÜK VE

SOSYAL SORUMLULUK

PROJELERİ

(23)

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

AL SORUMLULUK RAPORUGÖNÜLLÜLÜK VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

AKUT İLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin en güvendiği kurumlardan biri olan AKUT, sosyal sorumluluk anlayışıyla toplumu bilinçlendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Seminer birimleri bu kapsamda yılda ortalama 2.000 oturumla, 100.000 kişiye ulaşarak “Temel Afet Bilinçlendirme” ve “Deprem Bilinçlendirme” seminerleri vermektedir. Bu kapsamda ABS Alçı Bilinçlendirme Eğitimlerini AKUT ile yaparak AKUT’a destek olmaktadır.

MEME VAKFI (MEVA)

Türkiye Meme Vakfı (MEVA); Türkiye’de meme sağlığı bilincinin geliştirilmesi ve erken teşhis olanaklarının yaygınlaştırılması amacıyla 1998 yılında kendileri veya yakınları bu hastalık tarafından etkilenmiş olan bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları bir sivil toplum kuruluşudur.

Erken tanı olanaklarının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarına 2006 yılından bu yana

“Farkındayım Korkmuyorum Kampanyası” da dahil ederek toplumsal düzeyde farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ve projelerine devam etmektedir.

Bu kampanya içerisinde, ülkemizde gençlerden başlayarak koruyucu sağlık bilincinin gelişmesi ve meme sağlığının önemsenmesi için 2007 yılında hayata geçirilen “Farkındayım Korkmuyorum Arkadaşıma Anlatıyorum Meme Sağlığı Akran Eğitimi Projesi” ile 40.000 üzerinde lise ve üniversite öğrencisine ulaşmıştır.

MEVA’nın bu önemli eğitim projesi, kurumsal ve bireysel destekler ile 2019 yılı itibariyle uzaktan eğitim uygulamasına dönüştürülmüş ve

“Meme Sağlığı Eğitim Platformu” kurulmuştur.

Dünyada bir ilk olan uygulamayla, meme

genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bilgi paylaşımı yöntemiyle büyük tehditlere karşı basit önlemlerin/yöntemlerin erken yaşlarda öğrenilmesini sağlayan proje, eğitim yoluyla farkındalık yaratarak meme kanseri görülme sıklığını azaltmayı amaçlamaktadır.

“Bilinçlenme ve erken teşhisi ile kesin tedavi mümkün; bu nedenle erken teşhis en önemli silahımız…” diyen ve bu hedefte birçok proje yürüten Türkiye Meme Vakfı’nı ABS Alçı 2006 senesinden beri desteklenmektedir.

(24)

AL SORUMLULUK RAPORUİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞI

12

AKUT EĞİTİMLERİ

ABS Alçı fabrika ve genel müdürlük çalışanlarını doğal afetlere karşı bilinçlendirmek ve farkındalık kazandırmak için AKUT ile işbirliği yapılarak eğitimler verilmiştir. Eğitimler pandemi döneminde de devam ederek online olarak yapılmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE

GÜVENLİĞİ

(25)

AL SORUMLULUK RAPORUÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

ÇEVRE VE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

13

DOĞAYA DOST ÜRÜN INTREME NATURA

Intreme Natura; farklı üretim teknolojisiyle elde edilen özel Jips-Mix ile üretilmiş, güçlü pah kenarları ile daha dayanıklı, harekete uyumlanma özelliğine sahip, daha düzgün ve kolay kesilebilen, hafif iç mekân alçı plakasıdır. İç mekânlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılır. Kaplamasında %100 geri dönüşümlü kâğıt kullanılan Intreme Natura doğaya dosttur.

Alçı (CaSO42H2O) ve anhidrit (CaSO4) kalsiyum sülfatın doğal olarak oluşan formlarıdır. Alçı taşı doğada bazen anhidrit denilen (CaSO4) susuz kalsiyum sülfat bazen de jips denilen (CaSO42H2O) bünyesinde %20 oranında su bulunduran kalsiyum sülfat minerali olarak karşımıza çıkar. Kristal bir yapıya sahip olan alçı taşı pişirildiği zaman kimyasal bir tepkime ile suyunun dörtte üçünü kaybederek yarı hidrat (CaSO4 ½H2O) haline dönüşür.

Toz haldeki alçı, su ile karıştırıldığında pişmesi sırasında kaybettiği suyu geri alarak tekrar alçıtaşı haline yani doğadaki haline geri dönüştürülebilir.

ÇEVRE VE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

(26)

AL SORUMLULUK RAPORUİLETİŞİM

AL SORUMLULUK RAPORUÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

İLETİŞİM

14

GENEL MÜDÜRLÜK

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:6 34750 Ataşehir / İstanbul

Telefon: 0 216 324 47 22 (Pbx) Faks: 0 216 324 47 23

E-Posta: abs@absalci.com.tr BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

ANKARA BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ Telefon: 0 0312 615 51 00

Fax: 0 312 491 05 93

Adres: Konya Yolu 14. Km 06830 Gölbaşı | ANKARA

İZMİR BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ Telefon: 0 538 394 49 39

Fax: 0 232 469 95 12

Adres: Onur Mah. Ata Cad. İbrahim Koç Apt. Kat 1 Daire 2 Balçova | İZMİR

ADANA BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ Telefon: 0 536 589 81 44

Fax: 0 322 503 78 05

Adres: Döşeme Mah. 60075 Sk. Panora Plaza Kat:8 Daire:57 Seyhan | ADANA

ERZURUM BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ Telefon: 0 537 484 92 97

Fax: 0 442 415 41 54

Adres: Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi İpekyolu Caddesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A Blok No:22/212 PK:25240 Yakutiye | ERZURUM

İLETİŞİM

(27)

Referanslar

Benzer Belgeler

fiirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticileri ve fiirket sermayesinin do¤rudan ya da dolayl› olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin ihraç etti¤i sermaye piyasas›

fiirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticileri ve fiirket sermayesinin do¤rudan ya da dolayl› olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin ihraç etti¤i sermaye piyasas›

fiirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticileri ve fiirket sermayesinin do¤rudan ya da dolayl› olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin ihraç etti¤i sermaye

Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin faaliyetlerinde, üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağlığı konusunda duyarlı olması ve

Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2008 yılı Eylül ayından itibaren çevreye duyarlı konaklama işletmelerine “Yeşil Yıldız” verme uygulaması ve

Tedarik zincirinde sosyal diyalogu etkinleştirmeyi, çalışanları hakları ve sorumluluklarıyla ilgili bilinçlendirmeyi amaçlamayan programlar Ticaret Bakanlığı’nın

2019 DOĞUŞ GRUP KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU•DOĞUŞ GRUBU

Modern sosyal sorumluluk anlayışına göre, herhangi bir kurum; “yer altı veya yer üstü bir su kaynağına zehirli atıklarını bırakmamalı, ekolojik yapıyla