• Sonuç bulunamadı

ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI A

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi roman yazarlarından biri değildir?

1.

Yaşar Kemal A)

Talip Apaydın B)

Reşat Nuri Güntekin C)

Kemal Tahir D)

Fakir Baykurt E)

Safiye Erol tarafından kaleme alınan, Türk romanının geleneksel temalarından Doğu-Batı çatışmasının işlendiği, Türk tarihinin uzak dönemlerini konu edindiği roman aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Ciğerdelen A)

Ağustos Başağı B)

Ak Topraklar C)

Sabır D)

Ecem Kuşağı E)

---, tarihsel roman alanında ilk örnekleri vermiştir. Yeniçeriler, Hasan Mellah, Yahut Sır İçinde Esrar adlı eserleri ile, Musullu Süleyman, Ahmet Metin ve Şirzâd romanları konu ve kahramanları bakımından bu türün ilk örnekleri olarak gösterilir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

3.

Şemsettin Sami A)

Recaizade Mahmut Ekrem B)

Ahmet Mithat C)

Namık Kemal D)

Sami Paşazade Sezai E)

Kemal Tahir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Bizim Köy adlı romanını 1950 yılında yayımlamıştır.

A)

Köyün Kamburu adlı romanında köy romanı şablonunu kırar.

B)

Köyü ve köylüyü, sosyal ve siyasal yapının tümüyle ilişkilendirir.

C)

Anadolu insanının ortak ve bütünlüklü yapısını ortaya çıkarmak ister.

D)

Kültür geleneğinin, ekonomik geleneğin her millette kendine göre bir değişim yolu izlediğini söyler.

E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

5.

Suat Derviş - Kaderin Çilesi A)

Reşat Nuri Güntekin - Son Sığınak B)

Hüseyin Rahmi Gürpınar - Deli Filozof C)

Halide Edip Adıvar - Hayat Parçaları D)

Mükerrem Kamil Su - Aynadaki Kız E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

6.

Metin Kaçan - Fındık Sekiz A)

Oğuz Atay - Tehlikeli Masallar B)

Latife Tekin - Sevgili Arsız Ölüm C)

Nedim Gürsel - Boğazkesen D)

Orhan Pamuk - Beyaz Kale E)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, her biri kişilerin adlarıyla anılan, dört büyük bölümden meydana gelen ve bir bakıma, kendi anılarıyla örtüşen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Aynadaki Kadın A)

Saatleri Ayarlama Enstitüsü B)

Huzur C)

Mahur Beste D)

Sahnenin Dışındakiler E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - A

(2)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

A

Yahya Akengin, otobiyografik karakterli bu romanında, 1970’li yıllarda büyük kente üniversite eğitimi almak için gelen dört taşralı gencin; istemeyerek sürüklendikleri olayları, birer yaprak gibi dökülmelerini ve eğitimlerini tamamlayamadan köylerine dönüşlerini işler.

Yukarıda hakkında bilgi verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Küçük Dünya A)

Kayıp Romanlar B)

Devamı Hayat C)

Şafak D)

Dönüş Acıları E)

---, toplumsal ve siyasal çatışmaları konu alan romanlar yazmıştır. Berci Kristin Çöp Masalları (1984), anlatım tekniği ve ele aldığı konu bakımından ilgi çekicidir. Romanda, masal ögeleri ve metafora dayalı dil malzemesi eşliğinde gözler önüne serer. Unutma Bahçesi romanında ise farklı anlatım teknikleri ile döneminin sanat dünyasını ve siyasal olaylarını anlatır. Toplumsal ve siyasal çatışmalar ekseninde kurulan başka romanları da vardır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

9.

Sevgi Soysal A)

Füruzan Tekil B)

Sevinç Çokum C)

Latife Tekin D)

Pınar Kür E)

---, romanlarında klasik anlatım tekniklerinin dışına çıkarak bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleri deneyen; Üç Beş Kişi, Hayır, Ruh Üşümesi romanlarının yazarıdır. Türk toplumundaki sosyal değişimleri kadını merkeze alarak anlatır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

Füruzan Tekil A)

Sevinç Çokum B)

Pınar Kür C)

Adalet Ağaoğlu D)

Sevgi Soysal E)

---, gelenekçi romanın ilk nitelikli örneklerini veren yazarlardandır. Küçük Ağa, İbiş’in Rüyası, Firavun İmanı, Dönemeçte, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken, Osmancık gibi romanlarıyla Türk toplumunun geleneksel değerlerine bağlı bir yazar kimliği sergiler.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

11.

Safiye Erol A)

Oktay Akbal B)

Abbas Sayar C)

Kemal Tahir D)

Tarık Buğra E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

12.

Abbas Sayar- Can Şenliği A)

Tahir Kutsi Makal- Meydan Dayağı B)

Tarık Buğra- İbiş’in Rüyası C)

Safiye Erol- Ülker Fırtınası D)

Cengiz Dağcı-Yalnızlar E)

Füreya adlı roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Roman kahramanının şahsında sanatçıların;

mücadele, heyecan ve sevgi dolu hayatlarıyla sıradan insanlardan farklı olduklarını sezdirir.

A)

Eser, yazarına İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından verilen "yılın yazarı"

ödülünü kazandırır.

B)

Cumhuriyet döneminin ilk kadın seramik sanatçısının hayatı roman kurgusu içinde anlatılır.

C)

Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki olaylara tanıklık eder.

D)

Roman kahramanı fiziksel güzelliğini iç güzelliğiyle bütünlerken ülkesine hizmet etmeye çalışır.

E) 2019 BAHAR DÖNEM SONU - A

(3)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

A

Münevver Ayaşlı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

14.

Pertev Beyin Torunları adlı romanın yazarıdır.

A)

Bazı eserlerinde konak hayatı içinde geleneksel Türk ailesinin resmini çizer.

B)

1960’lı yıllarda gelenekçi romanın ilk isimlerinden biridir.

C)

Gençliğim Eyvah adlı romanıyla büyük yankı uyandırmıştır.

D)

Pertev Beyin Üç Kızı adlı romanların yazarıdır.

E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

15.

Necati Cumalı-Taif’te Ölüm A)

Zeynep Oral-Meyyâle B)

Ayşe Kulin-Gazi ve Fikriye C)

Beşir Ayvazoğlu-Köprü D)

Hasan Ali Yücel-Goethe:Bir Dehanın Romanı

E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

16.

Burçak Çerezcioğlu-Mavi Saçlı Kız A)

Necati Cumalı- Viran Dağlar B)

Yusuf Ziya Ortaç-Uluç Reis C)

Hıfzı Topuz- Meyyale D)

Ayşe Kulin-Köprü E)

Nedim Gürsel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

17.

"Kar" adlı romanı büyük ilgi görmüştür.

A)

Bütün eserlerinde farklı anlatım tekniklerini denemesiyle ve şiirsel üslubuyla dikkati çeker.

B)

Fantastik gerçekçilik kapsamında yer alan ilk romanı Pasifik Günler'dir.

C)

Otobiyografik karakterli son romanı Sis Kelebekeleri"nde güncel olan ile tarihi buluşturur.

D)

"Ruh Üşümesi" adlı romanında bilinç akışı tekniği kullanmıştır.

E)

Uzun öykü hüviyetindeki Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı’nda kendi içine bir yolculuk yaparak okuru kendi yanına çeker. Öykücülükle romancılığı bir arada yürüttüğü eserlerinde sevgi, dostluk, tutku, korku, ölüm, bireyin ezilmesi, inanç ve baskı çatışması, başkaldırma ve boyun eğme gibi temel izlekleri özgün bir sözdizimiyle işler.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Nazlı Eray A)

Bilge Karasu B)

Buket Uzuner C)

Elif Şafak D)

İnci Aral E)

Yunus Nadi Roman Armağanı İkincilik ödülü alan --- romanında Oğuz Atay, babadan kalan mirası harcayan ve zamanını erken yaşta ölen annesinin ve onun yerini alan teyzesinin benzerini aramakla geçiren C. adlı kişisinin ruhsal durumunu işler.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

19.

Aylak Adam A)

Tutunamyanlar B)

Odalarda C)

Yeni Hayat D)

Kılavuz E)

İlk romanı Destan Gönüller’den başlayarak gittikçe zenginleşen izlekleriyle ve sıra dışı aşkları konu edinen romanlarıyla dikkati çekmektedir. Her Gece Bodrum ve Bir Akşam Alacası yazarın romanları arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Nezihe Meriç A)

Duygu Asena B)

Sevgi Soysal C)

Selim İleri D)

Alev Alatlı E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - A

(4)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

A Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C A C A A B C E D D E E B D E C B B A D

2019 BAHAR DÖNEM SONU - A

(5)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI B

---, tarihsel roman alanında ilk örnekleri vermiştir. Yeniçeriler, Hasan Mellah, Yahut Sır İçinde Esrar adlı eserleri ile, Musullu Süleyman, Ahmet Metin ve Şirzâd romanları konu ve kahramanları bakımından bu türün ilk örnekleri olarak gösterilir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

1.

Recaizade Mahmut Ekrem A)

Ahmet Mithat B)

Şemsettin Sami C)

Sami Paşazade Sezai D)

Namık Kemal E)

Kemal Tahir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Kültür geleneğinin, ekonomik geleneğin her millette kendine göre bir değişim yolu izlediğini söyler.

A)

Köyü ve köylüyü, sosyal ve siyasal yapının tümüyle ilişkilendirir.

B)

Bizim Köy adlı romanını 1950 yılında yayımlamıştır.

C)

Köyün Kamburu adlı romanında köy romanı şablonunu kırar.

D)

Anadolu insanının ortak ve bütünlüklü yapısını ortaya çıkarmak ister.

E)

Safiye Erol tarafından kaleme alınan, Türk romanının geleneksel temalarından Doğu-Batı çatışmasının işlendiği, Türk tarihinin uzak dönemlerini konu edindiği roman aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Ciğerdelen A)

Ağustos Başağı B)

Ak Topraklar C)

Sabır D)

Ecem Kuşağı E)

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi roman yazarlarından biri değildir?

4.

Fakir Baykurt A)

Kemal Tahir B)

Yaşar Kemal C)

Talip Apaydın D)

Reşat Nuri Güntekin E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

5.

Metin Kaçan - Fındık Sekiz A)

Nedim Gürsel - Boğazkesen B)

Latife Tekin - Sevgili Arsız Ölüm C)

Oğuz Atay - Tehlikeli Masallar D)

Orhan Pamuk - Beyaz Kale E)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, her biri kişilerin adlarıyla anılan, dört büyük bölümden meydana gelen ve bir bakıma, kendi anılarıyla örtüşen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü A)

Sahnenin Dışındakiler B)

Huzur C)

Mahur Beste D)

Aynadaki Kadın E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

7.

Halide Edip Adıvar - Hayat Parçaları A)

Mükerrem Kamil Su - Aynadaki Kız B)

Hüseyin Rahmi Gürpınar - Deli Filozof C)

Reşat Nuri Güntekin - Son Sığınak D)

Suat Derviş - Kaderin Çilesi E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - B

(6)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

---, romanlarında klasik anlatım tekniklerinin dışına çıkarak bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleri deneyen; Üç Beş Kişi, Hayır, Ruh Üşümesi romanlarının yazarıdır. Türk toplumundaki sosyal değişimleri kadını merkeze alarak anlatır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

Füruzan Tekil A)

Adalet Ağaoğlu B)

Pınar Kür C)

Sevinç Çokum D)

Sevgi Soysal E)

Yahya Akengin, otobiyografik karakterli bu romanında, 1970’li yıllarda büyük kente üniversite eğitimi almak için gelen dört taşralı gencin; istemeyerek sürüklendikleri olayları, birer yaprak gibi dökülmelerini ve eğitimlerini tamamlayamadan köylerine dönüşlerini işler.

Yukarıda hakkında bilgi verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Dönüş Acıları A)

Şafak B)

Küçük Dünya C)

Kayıp Romanlar D)

Devamı Hayat E)

---, toplumsal ve siyasal çatışmaları konu alan romanlar yazmıştır. Berci Kristin Çöp Masalları (1984), anlatım tekniği ve ele aldığı konu bakımından ilgi çekicidir. Romanda, masal ögeleri ve metafora dayalı dil malzemesi eşliğinde gözler önüne serer. Unutma Bahçesi romanında ise farklı anlatım teknikleri ile döneminin sanat dünyasını ve siyasal olaylarını anlatır. Toplumsal ve siyasal çatışmalar ekseninde kurulan başka romanları da vardır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

Sevinç Çokum A)

Sevgi Soysal B)

Füruzan Tekil C)

Latife Tekin D)

Pınar Kür E)

Füreya adlı roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Roman kahramanının şahsında sanatçıların;

mücadele, heyecan ve sevgi dolu hayatlarıyla sıradan insanlardan farklı olduklarını sezdirir.

A)

Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki olaylara tanıklık eder.

B)

Roman kahramanı fiziksel güzelliğini iç güzelliğiyle bütünlerken ülkesine hizmet etmeye çalışır.

C)

Cumhuriyet döneminin ilk kadın seramik sanatçısının hayatı roman kurgusu içinde anlatılır.

D)

Eser, yazarına İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından verilen "yılın yazarı"

ödülünü kazandırır.

E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

12.

Zeynep Oral-Meyyâle A)

Beşir Ayvazoğlu-Köprü B)

Hasan Ali Yücel-Goethe:Bir Dehanın Romanı

C)

Necati Cumalı-Taif’te Ölüm D)

Ayşe Kulin-Gazi ve Fikriye E)

---, gelenekçi romanın ilk nitelikli örneklerini veren yazarlardandır. Küçük Ağa, İbiş’in Rüyası, Firavun İmanı, Dönemeçte, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken, Osmancık gibi romanlarıyla Türk toplumunun geleneksel değerlerine bağlı bir yazar kimliği sergiler.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

13.

Tarık Buğra A)

Safiye Erol B)

Abbas Sayar C)

Oktay Akbal D)

Kemal Tahir E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - B

(7)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

14.

Safiye Erol- Ülker Fırtınası A)

Tarık Buğra- İbiş’in Rüyası B)

Tahir Kutsi Makal- Meydan Dayağı C)

Cengiz Dağcı-Yalnızlar D)

Abbas Sayar- Can Şenliği E)

Münevver Ayaşlı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Bazı eserlerinde konak hayatı içinde geleneksel Türk ailesinin resmini çizer.

A)

Pertev Beyin Üç Kızı adlı romanların yazarıdır.

B)

1960’lı yıllarda gelenekçi romanın ilk isimlerinden biridir.

C)

Gençliğim Eyvah adlı romanıyla büyük yankı uyandırmıştır.

D)

Pertev Beyin Torunları adlı romanın yazarıdır.

E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

16.

Necati Cumalı- Viran Dağlar A)

Yusuf Ziya Ortaç-Uluç Reis B)

Burçak Çerezcioğlu-Mavi Saçlı Kız C)

Hıfzı Topuz- Meyyale D)

Ayşe Kulin-Köprü E)

Nedim Gürsel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

17.

Otobiyografik karakterli son romanı Sis Kelebekeleri"nde güncel olan ile tarihi buluşturur.

A)

Bütün eserlerinde farklı anlatım tekniklerini denemesiyle ve şiirsel üslubuyla dikkati çeker.

B)

"Ruh Üşümesi" adlı romanında bilinç akışı tekniği kullanmıştır.

C)

"Kar" adlı romanı büyük ilgi görmüştür.

D)

Fantastik gerçekçilik kapsamında yer alan ilk romanı Pasifik Günler'dir.

E)

İlk romanı Destan Gönüller’den başlayarak gittikçe zenginleşen izlekleriyle ve sıra dışı aşkları konu edinen romanlarıyla dikkati çekmektedir. Her Gece Bodrum ve Bir Akşam Alacası yazarın romanları arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Sevgi Soysal A)

Duygu Asena B)

Nezihe Meriç C)

Alev Alatlı D)

Selim İleri E)

Yunus Nadi Roman Armağanı İkincilik ödülü alan --- romanında Oğuz Atay, babadan kalan mirası harcayan ve zamanını erken yaşta ölen annesinin ve onun yerini alan teyzesinin benzerini aramakla geçiren C. adlı kişisinin ruhsal durumunu işler.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

19.

Aylak Adam A)

Yeni Hayat B)

Tutunamyanlar C)

Kılavuz D)

Odalarda E)

Uzun öykü hüviyetindeki Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı’nda kendi içine bir yolculuk yaparak okuru kendi yanına çeker. Öykücülükle romancılığı bir arada yürüttüğü eserlerinde sevgi, dostluk, tutku, korku, ölüm, bireyin ezilmesi, inanç ve baskı çatışması, başkaldırma ve boyun eğme gibi temel izlekleri özgün bir sözdizimiyle işler.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

20.

İnci Aral A)

Nazlı Eray B)

Bilge Karasu C)

Elif Şafak D)

Buket Uzuner E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - B

(8)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B C A E D C E B A D E C A D D B B E A C

2019 BAHAR DÖNEM SONU - B

(9)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI C

Safiye Erol tarafından kaleme alınan, Türk romanının geleneksel temalarından Doğu-Batı çatışmasının işlendiği, Türk tarihinin uzak dönemlerini konu edindiği roman aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Ciğerdelen A)

Ağustos Başağı B)

Ak Topraklar C)

Sabır D)

Ecem Kuşağı E)

Kemal Tahir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Bizim Köy adlı romanını 1950 yılında yayımlamıştır.

A)

Köyün Kamburu adlı romanında köy romanı şablonunu kırar.

B)

Kültür geleneğinin, ekonomik geleneğin her millette kendine göre bir değişim yolu izlediğini söyler.

C)

Köyü ve köylüyü, sosyal ve siyasal yapının tümüyle ilişkilendirir.

D)

Anadolu insanının ortak ve bütünlüklü yapısını ortaya çıkarmak ister.

E)

---, tarihsel roman alanında ilk örnekleri vermiştir. Yeniçeriler, Hasan Mellah, Yahut Sır İçinde Esrar adlı eserleri ile, Musullu Süleyman, Ahmet Metin ve Şirzâd romanları konu ve kahramanları bakımından bu türün ilk örnekleri olarak gösterilir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

3.

Sami Paşazade Sezai A)

Ahmet Mithat B)

Namık Kemal C)

Recaizade Mahmut Ekrem D)

Şemsettin Sami E)

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi roman yazarlarından biri değildir?

4.

Talip Apaydın A)

Kemal Tahir B)

Yaşar Kemal C)

Reşat Nuri Güntekin D)

Fakir Baykurt E)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, her biri kişilerin adlarıyla anılan, dört büyük bölümden meydana gelen ve bir bakıma, kendi anılarıyla örtüşen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü A)

Mahur Beste B)

Aynadaki Kadın C)

Huzur D)

Sahnenin Dışındakiler E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

6.

Metin Kaçan - Fındık Sekiz A)

Nedim Gürsel - Boğazkesen B)

Oğuz Atay - Tehlikeli Masallar C)

Orhan Pamuk - Beyaz Kale D)

Latife Tekin - Sevgili Arsız Ölüm E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

7.

Halide Edip Adıvar - Hayat Parçaları A)

Reşat Nuri Güntekin - Son Sığınak B)

Mükerrem Kamil Su - Aynadaki Kız C)

Suat Derviş - Kaderin Çilesi D)

Hüseyin Rahmi Gürpınar - Deli Filozof E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - C

(10)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

C

---, romanlarında klasik anlatım tekniklerinin dışına çıkarak bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleri deneyen; Üç Beş Kişi, Hayır, Ruh Üşümesi romanlarının yazarıdır. Türk toplumundaki sosyal değişimleri kadını merkeze alarak anlatır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

Füruzan Tekil A)

Adalet Ağaoğlu B)

Sevinç Çokum C)

Pınar Kür D)

Sevgi Soysal E)

Yahya Akengin, otobiyografik karakterli bu romanında, 1970’li yıllarda büyük kente üniversite eğitimi almak için gelen dört taşralı gencin; istemeyerek sürüklendikleri olayları, birer yaprak gibi dökülmelerini ve eğitimlerini tamamlayamadan köylerine dönüşlerini işler.

Yukarıda hakkında bilgi verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Dönüş Acıları A)

Devamı Hayat B)

Kayıp Romanlar C)

Küçük Dünya D)

Şafak E)

---, toplumsal ve siyasal çatışmaları konu alan romanlar yazmıştır. Berci Kristin Çöp Masalları (1984), anlatım tekniği ve ele aldığı konu bakımından ilgi çekicidir. Romanda, masal ögeleri ve metafora dayalı dil malzemesi eşliğinde gözler önüne serer. Unutma Bahçesi romanında ise farklı anlatım teknikleri ile döneminin sanat dünyasını ve siyasal olaylarını anlatır. Toplumsal ve siyasal çatışmalar ekseninde kurulan başka romanları da vardır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

Füruzan Tekil A)

Pınar Kür B)

Sevgi Soysal C)

Sevinç Çokum D)

Latife Tekin E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

11.

Tarık Buğra- İbiş’in Rüyası A)

Cengiz Dağcı-Yalnızlar B)

Safiye Erol- Ülker Fırtınası C)

Abbas Sayar- Can Şenliği D)

Tahir Kutsi Makal- Meydan Dayağı E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

12.

Ayşe Kulin-Gazi ve Fikriye A)

Hasan Ali Yücel-Goethe:Bir Dehanın Romanı

B)

Necati Cumalı-Taif’te Ölüm C)

Zeynep Oral-Meyyâle D)

Beşir Ayvazoğlu-Köprü E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

13.

Burçak Çerezcioğlu-Mavi Saçlı Kız A)

Necati Cumalı- Viran Dağlar B)

Hıfzı Topuz- Meyyale C)

Ayşe Kulin-Köprü D)

Yusuf Ziya Ortaç-Uluç Reis E)

---, gelenekçi romanın ilk nitelikli örneklerini veren yazarlardandır. Küçük Ağa, İbiş’in Rüyası, Firavun İmanı, Dönemeçte, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken, Osmancık gibi romanlarıyla Türk toplumunun geleneksel değerlerine bağlı bir yazar kimliği sergiler.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

Tarık Buğra A)

Oktay Akbal B)

Safiye Erol C)

Abbas Sayar D)

Kemal Tahir E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - C

(11)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

C

Münevver Ayaşlı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Pertev Beyin Üç Kızı adlı romanların yazarıdır.

A)

Bazı eserlerinde konak hayatı içinde geleneksel Türk ailesinin resmini çizer.

B)

Gençliğim Eyvah adlı romanıyla büyük yankı uyandırmıştır.

C)

Pertev Beyin Torunları adlı romanın yazarıdır.

D)

1960’lı yıllarda gelenekçi romanın ilk isimlerinden biridir.

E)

Füreya adlı roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki olaylara tanıklık eder.

A)

Cumhuriyet döneminin ilk kadın seramik sanatçısının hayatı roman kurgusu içinde anlatılır.

B)

Roman kahramanı fiziksel güzelliğini iç güzelliğiyle bütünlerken ülkesine hizmet etmeye çalışır.

C)

Eser, yazarına İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından verilen "yılın yazarı"

ödülünü kazandırır.

D)

Roman kahramanının şahsında sanatçıların;

mücadele, heyecan ve sevgi dolu hayatlarıyla sıradan insanlardan farklı olduklarını sezdirir.

E)

Yunus Nadi Roman Armağanı İkincilik ödülü alan --- romanında Oğuz Atay, babadan kalan mirası harcayan ve zamanını erken yaşta ölen annesinin ve onun yerini alan teyzesinin benzerini aramakla geçiren C. adlı kişisinin ruhsal durumunu işler.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

17.

Odalarda A)

Yeni Hayat B)

Kılavuz C)

Tutunamyanlar D)

Aylak Adam E)

Nedim Gürsel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

18.

Otobiyografik karakterli son romanı Sis Kelebekeleri"nde güncel olan ile tarihi buluşturur.

A)

"Kar" adlı romanı büyük ilgi görmüştür.

B)

Bütün eserlerinde farklı anlatım tekniklerini denemesiyle ve şiirsel üslubuyla dikkati çeker.

C)

Fantastik gerçekçilik kapsamında yer alan ilk romanı Pasifik Günler'dir.

D)

"Ruh Üşümesi" adlı romanında bilinç akışı tekniği kullanmıştır.

E)

İlk romanı Destan Gönüller’den başlayarak gittikçe zenginleşen izlekleriyle ve sıra dışı aşkları konu edinen romanlarıyla dikkati çekmektedir. Her Gece Bodrum ve Bir Akşam Alacası yazarın romanları arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Sevgi Soysal A)

Duygu Asena B)

Selim İleri C)

Alev Alatlı D)

Nezihe Meriç E)

Uzun öykü hüviyetindeki Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı’nda kendi içine bir yolculuk yaparak okuru kendi yanına çeker. Öykücülükle romancılığı bir arada yürüttüğü eserlerinde sevgi, dostluk, tutku, korku, ölüm, bireyin ezilmesi, inanç ve baskı çatışması, başkaldırma ve boyun eğme gibi temel izlekleri özgün bir sözdizimiyle işler.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

20.

İnci Aral A)

Buket Uzuner B)

Elif Şafak C)

Nazlı Eray D)

Bilge Karasu E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - C

(12)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

C Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A A B D D C D B A E B B E A C D E C C E

2019 BAHAR DÖNEM SONU - C

(13)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI D

Safiye Erol tarafından kaleme alınan, Türk romanının geleneksel temalarından Doğu-Batı çatışmasının işlendiği, Türk tarihinin uzak dönemlerini konu edindiği roman aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Ciğerdelen A)

Ağustos Başağı B)

Ak Topraklar C)

Sabır D)

Ecem Kuşağı E)

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi roman yazarlarından biri değildir?

2.

Fakir Baykurt A)

Reşat Nuri Güntekin B)

Kemal Tahir C)

Yaşar Kemal D)

Talip Apaydın E)

Kemal Tahir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Köyü ve köylüyü, sosyal ve siyasal yapının tümüyle ilişkilendirir.

A)

Kültür geleneğinin, ekonomik geleneğin her millette kendine göre bir değişim yolu izlediğini söyler.

B)

Anadolu insanının ortak ve bütünlüklü yapısını ortaya çıkarmak ister.

C)

Köyün Kamburu adlı romanında köy romanı şablonunu kırar.

D)

Bizim Köy adlı romanını 1950 yılında yayımlamıştır.

E)

---, tarihsel roman alanında ilk örnekleri vermiştir. Yeniçeriler, Hasan Mellah, Yahut Sır İçinde Esrar adlı eserleri ile, Musullu Süleyman, Ahmet Metin ve Şirzâd romanları konu ve kahramanları bakımından bu türün ilk örnekleri olarak gösterilir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

4.

Namık Kemal A)

Ahmet Mithat B)

Sami Paşazade Sezai C)

Recaizade Mahmut Ekrem D)

Şemsettin Sami E)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, her biri kişilerin adlarıyla anılan, dört büyük bölümden meydana gelen ve bir bakıma, kendi anılarıyla örtüşen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Aynadaki Kadın A)

Mahur Beste B)

Saatleri Ayarlama Enstitüsü C)

Huzur D)

Sahnenin Dışındakiler E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

6.

Reşat Nuri Güntekin - Son Sığınak A)

Suat Derviş - Kaderin Çilesi B)

Hüseyin Rahmi Gürpınar - Deli Filozof C)

Halide Edip Adıvar - Hayat Parçaları D)

Mükerrem Kamil Su - Aynadaki Kız E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

7.

Oğuz Atay - Tehlikeli Masallar A)

Nedim Gürsel - Boğazkesen B)

Metin Kaçan - Fındık Sekiz C)

Orhan Pamuk - Beyaz Kale D)

Latife Tekin - Sevgili Arsız Ölüm E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - D

(14)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

D

---, romanlarında klasik anlatım tekniklerinin dışına çıkarak bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleri deneyen; Üç Beş Kişi, Hayır, Ruh Üşümesi romanlarının yazarıdır. Türk toplumundaki sosyal değişimleri kadını merkeze alarak anlatır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

8.

Sevinç Çokum A)

Füruzan Tekil B)

Adalet Ağaoğlu C)

Pınar Kür D)

Sevgi Soysal E)

Yahya Akengin, otobiyografik karakterli bu romanında, 1970’li yıllarda büyük kente üniversite eğitimi almak için gelen dört taşralı gencin; istemeyerek sürüklendikleri olayları, birer yaprak gibi dökülmelerini ve eğitimlerini tamamlayamadan köylerine dönüşlerini işler.

Yukarıda hakkında bilgi verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Dönüş Acıları A)

Kayıp Romanlar B)

Şafak C)

Devamı Hayat D)

Küçük Dünya E)

---, toplumsal ve siyasal çatışmaları konu alan romanlar yazmıştır. Berci Kristin Çöp Masalları (1984), anlatım tekniği ve ele aldığı konu bakımından ilgi çekicidir. Romanda, masal ögeleri ve metafora dayalı dil malzemesi eşliğinde gözler önüne serer. Unutma Bahçesi romanında ise farklı anlatım teknikleri ile döneminin sanat dünyasını ve siyasal olaylarını anlatır. Toplumsal ve siyasal çatışmalar ekseninde kurulan başka romanları da vardır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

10.

Sevinç Çokum A)

Sevgi Soysal B)

Füruzan Tekil C)

Pınar Kür D)

Latife Tekin E)

Münevver Ayaşlı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Pertev Beyin Üç Kızı adlı romanların yazarıdır.

A)

Bazı eserlerinde konak hayatı içinde geleneksel Türk ailesinin resmini çizer.

B)

Pertev Beyin Torunları adlı romanın yazarıdır.

C)

1960’lı yıllarda gelenekçi romanın ilk isimlerinden biridir.

D)

Gençliğim Eyvah adlı romanıyla büyük yankı uyandırmıştır.

E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

12.

Tahir Kutsi Makal- Meydan Dayağı A)

Abbas Sayar- Can Şenliği B)

Cengiz Dağcı-Yalnızlar C)

Safiye Erol- Ülker Fırtınası D)

Tarık Buğra- İbiş’in Rüyası E)

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

13.

Burçak Çerezcioğlu-Mavi Saçlı Kız A)

Hıfzı Topuz- Meyyale B)

Yusuf Ziya Ortaç-Uluç Reis C)

Necati Cumalı- Viran Dağlar D)

Ayşe Kulin-Köprü E)

---, gelenekçi romanın ilk nitelikli örneklerini veren yazarlardandır. Küçük Ağa, İbiş’in Rüyası, Firavun İmanı, Dönemeçte, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken, Osmancık gibi romanlarıyla Türk toplumunun geleneksel değerlerine bağlı bir yazar kimliği sergiler.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

14.

Safiye Erol A)

Abbas Sayar B)

Oktay Akbal C)

Tarık Buğra D)

Kemal Tahir E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - D

(15)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

D

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

15.

Beşir Ayvazoğlu-Köprü A)

Necati Cumalı-Taif’te Ölüm B)

Ayşe Kulin-Gazi ve Fikriye C)

Zeynep Oral-Meyyâle D)

Hasan Ali Yücel-Goethe:Bir Dehanın Romanı

E)

Füreya adlı roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Roman kahramanı fiziksel güzelliğini iç güzelliğiyle bütünlerken ülkesine hizmet etmeye çalışır.

A)

Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki olaylara tanıklık eder.

B)

Roman kahramanının şahsında sanatçıların;

mücadele, heyecan ve sevgi dolu hayatlarıyla sıradan insanlardan farklı olduklarını sezdirir.

C)

Eser, yazarına İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından verilen "yılın yazarı"

ödülünü kazandırır.

D)

Cumhuriyet döneminin ilk kadın seramik sanatçısının hayatı roman kurgusu içinde anlatılır.

E)

Nedim Gürsel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

17.

Otobiyografik karakterli son romanı Sis Kelebekeleri"nde güncel olan ile tarihi buluşturur.

A)

Bütün eserlerinde farklı anlatım tekniklerini denemesiyle ve şiirsel üslubuyla dikkati çeker.

B)

"Ruh Üşümesi" adlı romanında bilinç akışı tekniği kullanmıştır.

C)

Fantastik gerçekçilik kapsamında yer alan ilk romanı Pasifik Günler'dir.

D)

"Kar" adlı romanı büyük ilgi görmüştür.

E)

Yunus Nadi Roman Armağanı İkincilik ödülü alan --- romanında Oğuz Atay, babadan kalan mirası harcayan ve zamanını erken yaşta ölen annesinin ve onun yerini alan teyzesinin benzerini aramakla geçiren C. adlı kişisinin ruhsal durumunu işler.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

18.

Kılavuz A)

Odalarda B)

Aylak Adam C)

Yeni Hayat D)

Tutunamyanlar E)

Uzun öykü hüviyetindeki Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı’nda kendi içine bir yolculuk yaparak okuru kendi yanına çeker. Öykücülükle romancılığı bir arada yürüttüğü eserlerinde sevgi, dostluk, tutku, korku, ölüm, bireyin ezilmesi, inanç ve baskı çatışması, başkaldırma ve boyun eğme gibi temel izlekleri özgün bir sözdizimiyle işler.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Bilge Karasu A)

Buket Uzuner B)

İnci Aral C)

Elif Şafak D)

Nazlı Eray E)

İlk romanı Destan Gönüller’den başlayarak gittikçe zenginleşen izlekleriyle ve sıra dışı aşkları konu edinen romanlarıyla dikkati çekmektedir. Her Gece Bodrum ve Bir Akşam Alacası yazarın romanları arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Sevgi Soysal A)

Alev Alatlı B)

Nezihe Meriç C)

Selim İleri D)

Duygu Asena E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - D

(16)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

D Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B E B D B A C A E E C C D E D B C A D

2019 BAHAR DÖNEM SONU - D

Referanslar

Benzer Belgeler

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. Aşağıdakilerden hangisi zihin

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

31. Yirmi bir yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 35 hafta 2000 gr olarak doğan bir erkek bebek anne yanında izlenirken, ilk gününde uyandırılmakta zorlanma

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

A matrisi reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı.. 3x3 biçiminde

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon