• Sonuç bulunamadı

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYONUNU PLANLAMA A) B) C) D) A) B) C) D) A) B) C) D)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYONUNU PLANLAMA A) B) C) D) A) B) C) D) A) B) C) D)"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYONUNU PLANLAMA A

Aşağıdakilerden hangisi bakımda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı bakım elamanının yapması gerekenlerdendir?

1.

Bakımı terk etme A)

Diğer uzmanlara bakımı bırakma B)

Sorumluluk almaktan kaçma C)

Erken dönemde önlemler alma D)

Aile ile tartışma E)

Bütünleyici yaklaşım aşağıdaki modellerden hangisini temel alır?

2.

Davranışçı Kuram A)

Sosyal Çevre Modeli B)

Karşılıklı Güven Teorisi C)

Aşama Modeli D)

Travma Sonrası Gelişim Modeli E)

Ailelerle yapılan görüşmelerde uzmanın aşağıdakilerden hangisini söylemesi uygundur?

3.

"Bir keresinde benim de başımdan ağır bir kaza geçmişti, engelli olma riskinin ne demek olduğunu bilirim."

A)

"Bu bireyler bizlere Tanrı'nın emanetidir."

B)

"Kendinizi toparlayın artık, çok uzun süredir böylesiniz."

C)

"Yarın herşey daha farklı olabilir, çocuğunuzun engel durumu geçebilir. "

D)

"Bu hizmetlerde işbirliği oldukça önemlidir."

E)

Aşağıdakilerden hangisi birey merkezli bakım ve rehabilitasyon planını hazırlarken personele verilecek önerilerden biri değildir?

4.

Bireyle ilgili önemli bilgileri plana dahil etmesi

A)

Bakım planını bireyle ilgilenen tüm personelle paylaşması

B)

Bireyin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekçi amaçlar belirlemesi

C)

Bireylerin yetersizlik türlerini dikkate almaması

D)

Bireyin çevresinde olan kişilerden bilgi alması

E)

Aşağıdakilerden hangisi bakım personelinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

5.

Bakıma muhtaç kişi için ilaç önermesi A)

Gerektiğinde ilk yardım yapması B)

Bakıma muhtaç kişinin ilaç takibini yapması C)

Bakıma muhtaç bireyin günlük bakımını yapması

D)

Gerektiğinde egzersiz yaptırması E)

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre en temel ikinci gereksinim aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Güvenlik A)

Sosyal B)

Saygı görme C)

Kendini gerçekleştirme D)

Barınma E)

Aşağıdakilerden hangisi bakım planında yer alması gereken ögelerden biri değildir?

7.

Bakım planını kimin uygulayacağı A)

Aile üyelerinin sağlayacağı destek B)

Hangi becerilerde destek sunulacağı C)

Bakım desteğinin nerede sunulacağı D)

Bakım desteğinin hangi tarihlerde sunulacağı

E) 2018 BAHAR DÖNEM SONU - A

(2)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

A

Mevcut kaynaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Bireyin evinin bulunduğu çevre kaynaklar arasında sayılabilmektedir.

A)

Bireyin yaşadığı evin özellikleri kaynaklar arasında sayılabilmektedir.

B)

Bireylerin gereksinimleri aynı zamanda kaynaklar arasında sayılabilmektedir.

C)

Bireyin tekerlekli sandalyesinin olup olmaması kaynaklar arasında sayılmaktadır.

D)

Ev ile bakım merkezleri kaynaklar açısından farklılık gösterebilmektedir.

E)

Bakım planlarının hazırlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

9.

Her birey için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

A)

Kurumda ortak olarak hazırlanmalıdır.

B)

Hastane müdürü tarafından hazırlanmalıdır.

C)

Evde refakatçi tarafından uygulanmalıdır.

D)

Bir kez hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi “sosyal alana”

ilişkin bilgi toplanması gereken konulardan biridir?

10.

Bireyin yetersizliğine ek olarak başka yetersizliklerinin olup olmadığı

A)

Bireyin evde sunulacak bakım hizmeti sırasında, bakım hizmeti sunacak kişinin kim olduğu

B)

Bireyin, yetersizliğini kabulüne ilişkin bir desteğe gereksinimi olup olmadığı

C)

Bireyin bir sosyal gruba üye olup olmadığı D)

Bireyin bağımsız olarak yeme-içme becerilerinin neler olduğu

E)

Aşağıdakilerden hangisi kontrol listelerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

11.

Bakıma muhtaç bireyin yapamadıklarını belirlemek

A)

Bakıma muhtaç bireyin yapabildiklerini belirlemek

B)

Bakıma muhtaç bireye yapamadığı becerileri kanıtlamak

C)

Bakım planının amaçlarını oluşturmak D)

Bireyin gelişimini takip etmek E)

Bebeklerin uyku düzenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

12.

Uyku düzensizliklerinin aşılmasında evdeki düzenin etkisi büyüktür.

A)

Yeni doğduklarında belirli bir uyku düzenleri vardır.

B)

Uyku sırasında gözlenmeli ve solunumlarında bir değişiklik yoksa yine de doktora götürülmelidirler.

C)

Otizmli bebekler genellikle uyku sorunları yaşamazlar.

D)

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.

E)

Bakıma muhtaç bireyin yerine getirebildiği ve sahip olduğu becerileri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Olanaklar A)

Yapabildikleri B)

Kaynakları C)

İhtiyaçları D)

Gereksinimleri E)

2018 BAHAR DÖNEM SONU - A

(3)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

A

Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireylerin bakımında dikkat edilecek noktalardan biri değildir?

14.

Bakım planları özel gereksinimli bireyin temel becerileri göz önünde bulundurularak planlanmalı

A)

Gerekli durumlarda merkez psikoloğuyla işbirliği yapmalı

B)

Özel gereksinimli birey gerekirse hijyen konusunda eğitilmeli

C)

Sosyal etkinliklerde aktif rol alması konusunda desteklenmeli

D)

Psikolojik terapi bakım personeli tarafından sunulmalı

E)

Bebeklerin kulak ve göz bakımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

Kulakları kulak çubuğuyla temizlenmelidir.

A)

Göz çapakları bir parça ıslak pamuk ve temiz suyla temizlenmelidir.

B)

Burun birikintilerinin kendiliğinden çıkması beklenmelidir.

C)

Gözlerini ovuşturmalarında son çare doktora götürmektir.

D)

Buhar makinası bebeklerin solunumunu rahatlatan bir cihaz değildir.

E)

Bakım hizmeti alabilmek için başvuruda bulunan bireyin, bakım ihtiyacı olup olmadığına aşağıdaki aşamaların hangisinde karar verilir?

16.

Talep formu doldurulduğu sırada A)

İlk başvuru sırasında B)

Başvuru yapan ile gerçekleştirilen ön görüşme sırasında

C)

Sosyal inceleme raporunun hazırlanması sırasında

D)

Ayrıntılı değerlendirme aşamasında E)

Bakım hizmeti alacak bireye ilişkin bilgi alınması gereken ilk kişi kimdir?

17.

Bireyin annesi A)

Bireyin babası B)

Bireyin doktoru C)

Bireyin herhangi bir yakını D)

Bireyin kendisi E)

Aşağıdakilerden hangisi bebeğin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

18.

Bebek acıktıkça beslenmeli A)

Kızartılmış yiyecekler verilmeli B)

Aynı saatlerde üç ana öğün verilmeli C)

Sık sık ara öğün verilmeli D)

Üç yaşına gelene kadar bebek bir yetişkin tarafından beslenmeli

E)

Gerçekçi hedefler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

19.

Uzun vadeli hedeflerdir.

A)

Gerçeğe yakın hedeflerdir.

B)

Uygulanması mümkün olan hedeflerdir.

C)

Bireyin ailesinin öncelikleri olan hedeflerdir.

D)

Bireyin öncelikleri olan hedefleridir.

E)

Bilgi toplama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

20.

Bakım hizmeti alacak olan bireyin ailesinin taleplerine öncelik verilmelidir.

A)

Bakım hizmeti alacak olan bireyin kendisiyle görüşmeye gerek yoktur.

B)

Bakım hizmeti alacak kişiye ilişkin sadece gözlem yapmak yeterli bir bilgi toplama yoludur.

C)

Değerlendirmeyi gerçekleştirecek olan görevli personelin düşüncelerine öncelik verilmelidir.

D)

Öncelikle bakım hizmeti alacak kişinin kendisinden bilgi alınmalıdır.

E) 2018 BAHAR DÖNEM SONU - A

(4)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

A Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D B E D A A B C A D C A B E B D E C C E

2018 BAHAR DÖNEM SONU - A

(5)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYONUNU PLANLAMA B

Bütünleyici yaklaşım aşağıdaki modellerden hangisini temel alır?

1.

Davranışçı Kuram A)

Sosyal Çevre Modeli B)

Karşılıklı Güven Teorisi C)

Aşama Modeli D)

Travma Sonrası Gelişim Modeli E)

Ailelerle yapılan görüşmelerde uzmanın aşağıdakilerden hangisini söylemesi uygundur?

2.

"Kendinizi toparlayın artık, çok uzun süredir böylesiniz."

A)

"Yarın herşey daha farklı olabilir, çocuğunuzun engel durumu geçebilir. "

B)

"Bir keresinde benim de başımdan ağır bir kaza geçmişti, engelli olma riskinin ne demek olduğunu bilirim."

C)

"Bu bireyler bizlere Tanrı'nın emanetidir."

D)

"Bu hizmetlerde işbirliği oldukça önemlidir."

E)

Aşağıdakilerden hangisi birey merkezli bakım ve rehabilitasyon planını hazırlarken personele verilecek önerilerden biri değildir?

3.

Bakım planını bireyle ilgilenen tüm personelle paylaşması

A)

Bireyin çevresinde olan kişilerden bilgi alması

B)

Bireyle ilgili önemli bilgileri plana dahil etmesi

C)

Bireyin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekçi amaçlar belirlemesi

D)

Bireylerin yetersizlik türlerini dikkate almaması

E)

Aşağıdakilerden hangisi bakımda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı bakım elamanının yapması gerekenlerdendir?

4.

Aile ile tartışma A)

Bakımı terk etme B)

Erken dönemde önlemler alma C)

Diğer uzmanlara bakımı bırakma D)

Sorumluluk almaktan kaçma E)

Aşağıdakilerden hangisi bebeğin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

5.

Aynı saatlerde üç ana öğün verilmeli A)

Kızartılmış yiyecekler verilmeli B)

Bebek acıktıkça beslenmeli C)

Sık sık ara öğün verilmeli D)

Üç yaşına gelene kadar bebek bir yetişkin tarafından beslenmeli

E)

Aşağıdakilerden hangisi bakım planında yer alması gereken ögelerden biri değildir?

6.

Aile üyelerinin sağlayacağı destek A)

Bakım planını kimin uygulayacağı B)

Hangi becerilerde destek sunulacağı C)

Bakım desteğinin nerede sunulacağı D)

Bakım desteğinin hangi tarihlerde sunulacağı

E)

Bebeklerin kulak ve göz bakımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

7.

Gözlerini ovuşturmalarında son çare doktora götürmektir.

A)

Kulakları kulak çubuğuyla temizlenmelidir.

B)

Burun birikintilerinin kendiliğinden çıkması beklenmelidir.

C)

Göz çapakları bir parça ıslak pamuk ve temiz suyla temizlenmelidir.

D)

Buhar makinası bebeklerin solunumunu rahatlatan bir cihaz değildir.

E) 2018 BAHAR DÖNEM SONU - B

(6)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Bakım planlarının hazırlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

8.

Her birey için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

A)

Kurumda ortak olarak hazırlanmalıdır.

B)

Hastane müdürü tarafından hazırlanmalıdır.

C)

Evde refakatçi tarafından uygulanmalıdır.

D)

Bir kez hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi kontrol listelerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

9.

Bakım planının amaçlarını oluşturmak A)

Bakıma muhtaç bireyin yapabildiklerini belirlemek

B)

Bakıma muhtaç bireyin yapamadıklarını belirlemek

C)

Bakıma muhtaç bireye yapamadığı becerileri kanıtlamak

D)

Bireyin gelişimini takip etmek E)

Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireylerin bakımında dikkat edilecek noktalardan biri değildir?

10.

Bakım planları özel gereksinimli bireyin temel becerileri göz önünde bulundurularak planlanmalı

A)

Psikolojik terapi bakım personeli tarafından sunulmalı

B)

Özel gereksinimli birey gerekirse hijyen konusunda eğitilmeli

C)

Sosyal etkinliklerde aktif rol alması konusunda desteklenmeli

D)

Gerekli durumlarda merkez psikoloğuyla işbirliği yapmalı

E)

Aşağıdakilerden hangisi “sosyal alana”

ilişkin bilgi toplanması gereken konulardan biridir?

11.

Bireyin bağımsız olarak yeme-içme becerilerinin neler olduğu

A)

Bireyin yetersizliğine ek olarak başka yetersizliklerinin olup olmadığı

B)

Bireyin bir sosyal gruba üye olup olmadığı C)

Bireyin evde sunulacak bakım hizmeti sırasında, bakım hizmeti sunacak kişinin kim olduğu

D)

Bireyin, yetersizliğini kabulüne ilişkin bir desteğe gereksinimi olup olmadığı

E)

Bakım hizmeti alabilmek için başvuruda bulunan bireyin, bakım ihtiyacı olup olmadığına aşağıdaki aşamaların hangisinde karar verilir?

12.

İlk başvuru sırasında A)

Başvuru yapan ile gerçekleştirilen ön görüşme sırasında

B)

Sosyal inceleme raporunun hazırlanması sırasında

C)

Talep formu doldurulduğu sırada D)

Ayrıntılı değerlendirme aşamasında E)

Aşağıdakilerden hangisi bakım personelinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

13.

Bakıma muhtaç kişi için ilaç önermesi A)

Gerektiğinde ilk yardım yapması B)

Bakıma muhtaç kişinin ilaç takibini yapması C)

Bakıma muhtaç bireyin günlük bakımını yapması

D)

Gerektiğinde egzersiz yaptırması E)

2018 BAHAR DÖNEM SONU - B

(7)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Gerçekçi hedefler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

14.

Gerçeğe yakın hedeflerdir.

A)

Uygulanması mümkün olan hedeflerdir.

B)

Bireyin ailesinin öncelikleri olan hedeflerdir.

C)

Bireyin öncelikleri olan hedefleridir.

D)

Uzun vadeli hedeflerdir.

E)

Bebeklerin uyku düzenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

Otizmli bebekler genellikle uyku sorunları yaşamazlar.

A)

Yeni doğduklarında belirli bir uyku düzenleri vardır.

B)

Uyku sırasında gözlenmeli ve solunumlarında bir değişiklik yoksa yine de doktora götürülmelidirler.

C)

Uyku düzensizliklerinin aşılmasında evdeki düzenin etkisi büyüktür.

D)

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.

E)

Bakıma muhtaç bireyin yerine getirebildiği ve sahip olduğu becerileri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Gereksinimleri A)

Kaynakları B)

İhtiyaçları C)

Olanaklar D)

Yapabildikleri E)

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre en temel ikinci gereksinim aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Barınma A)

Güvenlik B)

Saygı görme C)

Sosyal D)

Kendini gerçekleştirme E)

Bilgi toplama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

18.

Değerlendirmeyi gerçekleştirecek olan görevli personelin düşüncelerine öncelik verilmelidir.

A)

Bakım hizmeti alacak kişiye ilişkin sadece gözlem yapmak yeterli bir bilgi toplama yoludur.

B)

Bakım hizmeti alacak olan bireyin kendisiyle görüşmeye gerek yoktur.

C)

Bakım hizmeti alacak olan bireyin ailesinin taleplerine öncelik verilmelidir.

D)

Öncelikle bakım hizmeti alacak kişinin kendisinden bilgi alınmalıdır.

E)

Mevcut kaynaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Bireyin tekerlekli sandalyesinin olup olmaması kaynaklar arasında sayılmaktadır.

A)

Bireyin evinin bulunduğu çevre kaynaklar arasında sayılabilmektedir.

B)

Bireyin yaşadığı evin özellikleri kaynaklar arasında sayılabilmektedir.

C)

Bireylerin gereksinimleri aynı zamanda kaynaklar arasında sayılabilmektedir.

D)

Ev ile bakım merkezleri kaynaklar açısından farklılık gösterebilmektedir.

E)

Bakım hizmeti alacak bireye ilişkin bilgi alınması gereken ilk kişi kimdir?

20.

Bireyin annesi A)

Bireyin doktoru B)

Bireyin kendisi C)

Bireyin herhangi bir yakını D)

Bireyin babası E)

2018 BAHAR DÖNEM SONU - B

(8)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B E E C A A D A D B C C A B D E B E D C

2018 BAHAR DÖNEM SONU - B

(9)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYONUNU PLANLAMA C

Aşağıdakilerden hangisi bakımda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı bakım elamanının yapması gerekenlerdendir?

1.

Bakımı terk etme A)

Aile ile tartışma B)

Sorumluluk almaktan kaçma C)

Diğer uzmanlara bakımı bırakma D)

Erken dönemde önlemler alma E)

Ailelerle yapılan görüşmelerde uzmanın aşağıdakilerden hangisini söylemesi uygundur?

2.

"Bu hizmetlerde işbirliği oldukça önemlidir."

A)

"Yarın herşey daha farklı olabilir, çocuğunuzun engel durumu geçebilir. "

B)

"Bir keresinde benim de başımdan ağır bir kaza geçmişti, engelli olma riskinin ne demek olduğunu bilirim."

C)

"Bu bireyler bizlere Tanrı'nın emanetidir."

D)

"Kendinizi toparlayın artık, çok uzun süredir böylesiniz."

E)

Aşağıdakilerden hangisi birey merkezli bakım ve rehabilitasyon planını hazırlarken personele verilecek önerilerden biri değildir?

3.

Bireylerin yetersizlik türlerini dikkate almaması

A)

Bakım planını bireyle ilgilenen tüm personelle paylaşması

B)

Bireyin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekçi amaçlar belirlemesi

C)

Bireyin çevresinde olan kişilerden bilgi alması

D)

Bireyle ilgili önemli bilgileri plana dahil etmesi

E)

Bütünleyici yaklaşım aşağıdaki modellerden hangisini temel alır?

4.

Karşılıklı Güven Teorisi A)

Aşama Modeli B)

Travma Sonrası Gelişim Modeli C)

Sosyal Çevre Modeli D)

Davranışçı Kuram E)

Aşağıdakilerden hangisi bebeğin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

5.

Bebek acıktıkça beslenmeli A)

Kızartılmış yiyecekler verilmeli B)

Aynı saatlerde üç ana öğün verilmeli C)

Sık sık ara öğün verilmeli D)

Üç yaşına gelene kadar bebek bir yetişkin tarafından beslenmeli

E)

Aşağıdakilerden hangisi bakım personelinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

6.

Bakıma muhtaç kişinin ilaç takibini yapması A)

Gerektiğinde ilk yardım yapması B)

Bakıma muhtaç kişi için ilaç önermesi C)

Bakıma muhtaç bireyin günlük bakımını yapması

D)

Gerektiğinde egzersiz yaptırması E)

Bebeklerin kulak ve göz bakımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

7.

Gözlerini ovuşturmalarında son çare doktora götürmektir.

A)

Kulakları kulak çubuğuyla temizlenmelidir.

B)

Burun birikintilerinin kendiliğinden çıkması beklenmelidir.

C)

Göz çapakları bir parça ıslak pamuk ve temiz suyla temizlenmelidir.

D)

Buhar makinası bebeklerin solunumunu rahatlatan bir cihaz değildir.

E) 2018 BAHAR DÖNEM SONU - C

(10)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

C

Aşağıdakilerden hangisi kontrol listelerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

8.

Bakıma muhtaç bireyin yapabildiklerini belirlemek

A)

Bakıma muhtaç bireye yapamadığı becerileri kanıtlamak

B)

Bakıma muhtaç bireyin yapamadıklarını belirlemek

C)

Bakım planının amaçlarını oluşturmak D)

Bireyin gelişimini takip etmek E)

Bakıma muhtaç bireyin yerine getirebildiği ve sahip olduğu becerileri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

9.

İhtiyaçları A)

Kaynakları B)

Yapabildikleri C)

Gereksinimleri D)

Olanaklar E)

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre en temel ikinci gereksinim aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Saygı görme A)

Sosyal B)

Güvenlik C)

Kendini gerçekleştirme D)

Barınma E)

Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireylerin bakımında dikkat edilecek noktalardan biri değildir?

11.

Psikolojik terapi bakım personeli tarafından sunulmalı

A)

Bakım planları özel gereksinimli bireyin temel becerileri göz önünde bulundurularak planlanmalı

B)

Özel gereksinimli birey gerekirse hijyen konusunda eğitilmeli

C)

Sosyal etkinliklerde aktif rol alması konusunda desteklenmeli

D)

Gerekli durumlarda merkez psikoloğuyla işbirliği yapmalı

E)

Bebeklerin uyku düzenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

12.

Yeni doğduklarında belirli bir uyku düzenleri vardır.

A)

Uyku düzensizliklerinin aşılmasında evdeki düzenin etkisi büyüktür.

B)

Uyku sırasında gözlenmeli ve solunumlarında bir değişiklik yoksa yine de doktora götürülmelidirler.

C)

Otizmli bebekler genellikle uyku sorunları yaşamazlar.

D)

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.

E)

Bakım hizmeti alacak bireye ilişkin bilgi alınması gereken ilk kişi kimdir?

13.

Bireyin doktoru A)

Bireyin annesi B)

Bireyin babası C)

Bireyin kendisi D)

Bireyin herhangi bir yakını E)

2018 BAHAR DÖNEM SONU - C

(11)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

C

Gerçekçi hedefler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

14.

Gerçeğe yakın hedeflerdir.

A)

Uzun vadeli hedeflerdir.

B)

Bireyin ailesinin öncelikleri olan hedeflerdir.

C)

Bireyin öncelikleri olan hedefleridir.

D)

Uygulanması mümkün olan hedeflerdir.

E)

Bakım planlarının hazırlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

Evde refakatçi tarafından uygulanmalıdır.

A)

Kurumda ortak olarak hazırlanmalıdır.

B)

Hastane müdürü tarafından hazırlanmalıdır.

C)

Her birey için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

D)

Bir kez hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi “sosyal alana”

ilişkin bilgi toplanması gereken konulardan biridir?

16.

Bireyin, yetersizliğini kabulüne ilişkin bir desteğe gereksinimi olup olmadığı

A)

Bireyin bağımsız olarak yeme-içme becerilerinin neler olduğu

B)

Bireyin yetersizliğine ek olarak başka yetersizliklerinin olup olmadığı

C)

Bireyin evde sunulacak bakım hizmeti sırasında, bakım hizmeti sunacak kişinin kim olduğu

D)

Bireyin bir sosyal gruba üye olup olmadığı E)

Bakım hizmeti alabilmek için başvuruda bulunan bireyin, bakım ihtiyacı olup olmadığına aşağıdaki aşamaların hangisinde karar verilir?

17.

Ayrıntılı değerlendirme aşamasında A)

Sosyal inceleme raporunun hazırlanması sırasında

B)

Talep formu doldurulduğu sırada C)

Başvuru yapan ile gerçekleştirilen ön görüşme sırasında

D)

İlk başvuru sırasında E)

Aşağıdakilerden hangisi bakım planında yer alması gereken ögelerden biri değildir?

18.

Bakım planını kimin uygulayacağı A)

Hangi becerilerde destek sunulacağı B)

Bakım desteğinin hangi tarihlerde sunulacağı

C)

Bakım desteğinin nerede sunulacağı D)

Aile üyelerinin sağlayacağı destek E)

Bilgi toplama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

19.

Öncelikle bakım hizmeti alacak kişinin kendisinden bilgi alınmalıdır.

A)

Bakım hizmeti alacak kişiye ilişkin sadece gözlem yapmak yeterli bir bilgi toplama yoludur.

B)

Değerlendirmeyi gerçekleştirecek olan görevli personelin düşüncelerine öncelik verilmelidir.

C)

Bakım hizmeti alacak olan bireyin ailesinin taleplerine öncelik verilmelidir.

D)

Bakım hizmeti alacak olan bireyin kendisiyle görüşmeye gerek yoktur.

E)

Mevcut kaynaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

20.

Bireyin evinin bulunduğu çevre kaynaklar arasında sayılabilmektedir.

A)

Bireylerin gereksinimleri aynı zamanda kaynaklar arasında sayılabilmektedir.

B)

Bireyin yaşadığı evin özellikleri kaynaklar arasında sayılabilmektedir.

C)

Bireyin tekerlekli sandalyesinin olup olmaması kaynaklar arasında sayılmaktadır.

D)

Ev ile bakım merkezleri kaynaklar açısından farklılık gösterebilmektedir.

E) 2018 BAHAR DÖNEM SONU - C

(12)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

C Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E A A D C C D B C C A B D E D E B E A B

2018 BAHAR DÖNEM SONU - C

(13)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYONUNU PLANLAMA D

Ailelerle yapılan görüşmelerde uzmanın aşağıdakilerden hangisini söylemesi uygundur?

1.

"Yarın herşey daha farklı olabilir, çocuğunuzun engel durumu geçebilir. "

A)

"Bu hizmetlerde işbirliği oldukça önemlidir."

B)

"Bir keresinde benim de başımdan ağır bir kaza geçmişti, engelli olma riskinin ne demek olduğunu bilirim."

C)

"Bu bireyler bizlere Tanrı'nın emanetidir."

D)

"Kendinizi toparlayın artık, çok uzun süredir böylesiniz."

E)

Bütünleyici yaklaşım aşağıdaki modellerden hangisini temel alır?

2.

Sosyal Çevre Modeli A)

Davranışçı Kuram B)

Karşılıklı Güven Teorisi C)

Aşama Modeli D)

Travma Sonrası Gelişim Modeli E)

Aşağıdakilerden hangisi birey merkezli bakım ve rehabilitasyon planını hazırlarken personele verilecek önerilerden biri değildir?

3.

Bakım planını bireyle ilgilenen tüm personelle paylaşması

A)

Bireyin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekçi amaçlar belirlemesi

B)

Bireyin çevresinde olan kişilerden bilgi alması

C)

Bireyle ilgili önemli bilgileri plana dahil etmesi

D)

Bireylerin yetersizlik türlerini dikkate almaması

E)

Aşağıdakilerden hangisi bakımda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı bakım elamanının yapması gerekenlerdendir?

4.

Bakımı terk etme A)

Erken dönemde önlemler alma B)

Diğer uzmanlara bakımı bırakma C)

Aile ile tartışma D)

Sorumluluk almaktan kaçma E)

Bakıma muhtaç bireyin yerine getirebildiği ve sahip olduğu becerileri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Kaynakları A)

Yapabildikleri B)

İhtiyaçları C)

Gereksinimleri D)

Olanaklar E)

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre en temel ikinci gereksinim aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Güvenlik A)

Sosyal B)

Saygı görme C)

Kendini gerçekleştirme D)

Barınma E)

Aşağıdakilerden hangisi kontrol listelerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

7.

Bireyin gelişimini takip etmek A)

Bakıma muhtaç bireyin yapabildiklerini belirlemek

B)

Bakıma muhtaç bireyin yapamadıklarını belirlemek

C)

Bakım planının amaçlarını oluşturmak D)

Bakıma muhtaç bireye yapamadığı becerileri kanıtlamak

E)

Bakım hizmeti alabilmek için başvuruda bulunan bireyin, bakım ihtiyacı olup olmadığına aşağıdaki aşamaların hangisinde karar verilir?

8.

Ayrıntılı değerlendirme aşamasında A)

İlk başvuru sırasında B)

Talep formu doldurulduğu sırada C)

Başvuru yapan ile gerçekleştirilen ön görüşme sırasında

D)

Sosyal inceleme raporunun hazırlanması sırasında

E) 2018 BAHAR DÖNEM SONU - D

(14)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

D

Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireylerin bakımında dikkat edilecek noktalardan biri değildir?

9.

Sosyal etkinliklerde aktif rol alması konusunda desteklenmeli

A)

Bakım planları özel gereksinimli bireyin temel becerileri göz önünde bulundurularak planlanmalı

B)

Özel gereksinimli birey gerekirse hijyen konusunda eğitilmeli

C)

Psikolojik terapi bakım personeli tarafından sunulmalı

D)

Gerekli durumlarda merkez psikoloğuyla işbirliği yapmalı

E)

Bakım hizmeti alacak bireye ilişkin bilgi alınması gereken ilk kişi kimdir?

10.

Bireyin annesi A)

Bireyin kendisi B)

Bireyin herhangi bir yakını C)

Bireyin babası D)

Bireyin doktoru E)

Aşağıdakilerden hangisi bakım personelinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

11.

Bakıma muhtaç bireyin günlük bakımını yapması

A)

Gerektiğinde ilk yardım yapması B)

Bakıma muhtaç kişinin ilaç takibini yapması C)

Bakıma muhtaç kişi için ilaç önermesi D)

Gerektiğinde egzersiz yaptırması E)

Aşağıdakilerden hangisi bakım planında yer alması gereken ögelerden biri değildir?

12.

Hangi becerilerde destek sunulacağı A)

Bakım planını kimin uygulayacağı B)

Aile üyelerinin sağlayacağı destek C)

Bakım desteğinin nerede sunulacağı D)

Bakım desteğinin hangi tarihlerde sunulacağı

E)

Bakım planlarının hazırlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

13.

Evde refakatçi tarafından uygulanmalıdır.

A)

Kurumda ortak olarak hazırlanmalıdır.

B)

Hastane müdürü tarafından hazırlanmalıdır.

C)

Her birey için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

D)

Bir kez hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

E)

Bilgi toplama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

14.

Bakım hizmeti alacak olan bireyin ailesinin taleplerine öncelik verilmelidir.

A)

Bakım hizmeti alacak kişiye ilişkin sadece gözlem yapmak yeterli bir bilgi toplama yoludur.

B)

Öncelikle bakım hizmeti alacak kişinin kendisinden bilgi alınmalıdır.

C)

Bakım hizmeti alacak olan bireyin kendisiyle görüşmeye gerek yoktur.

D)

Değerlendirmeyi gerçekleştirecek olan görevli personelin düşüncelerine öncelik verilmelidir.

E)

Gerçekçi hedefler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

Gerçeğe yakın hedeflerdir.

A)

Bireyin ailesinin öncelikleri olan hedeflerdir.

B)

Uygulanması mümkün olan hedeflerdir.

C)

Uzun vadeli hedeflerdir.

D)

Bireyin öncelikleri olan hedefleridir.

E)

Aşağıdakilerden hangisi bebeğin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

16.

Aynı saatlerde üç ana öğün verilmeli A)

Kızartılmış yiyecekler verilmeli B)

Bebek acıktıkça beslenmeli C)

Sık sık ara öğün verilmeli D)

Üç yaşına gelene kadar bebek bir yetişkin tarafından beslenmeli

E) 2018 BAHAR DÖNEM SONU - D

(15)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

D

Aşağıdakilerden hangisi “sosyal alana”

ilişkin bilgi toplanması gereken konulardan biridir?

17.

Bireyin, yetersizliğini kabulüne ilişkin bir desteğe gereksinimi olup olmadığı

A)

Bireyin bağımsız olarak yeme-içme becerilerinin neler olduğu

B)

Bireyin bir sosyal gruba üye olup olmadığı C)

Bireyin evde sunulacak bakım hizmeti sırasında, bakım hizmeti sunacak kişinin kim olduğu

D)

Bireyin yetersizliğine ek olarak başka yetersizliklerinin olup olmadığı

E)

Bebeklerin kulak ve göz bakımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

18.

Gözlerini ovuşturmalarında son çare doktora götürmektir.

A)

Buhar makinası bebeklerin solunumunu rahatlatan bir cihaz değildir.

B)

Kulakları kulak çubuğuyla temizlenmelidir.

C)

Burun birikintilerinin kendiliğinden çıkması beklenmelidir.

D)

Göz çapakları bir parça ıslak pamuk ve temiz suyla temizlenmelidir.

E)

Bebeklerin uyku düzenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

19.

Uyku düzensizliklerinin aşılmasında evdeki düzenin etkisi büyüktür.

A)

Yeni doğduklarında belirli bir uyku düzenleri vardır.

B)

Uyku sırasında gözlenmeli ve solunumlarında bir değişiklik yoksa yine de doktora götürülmelidirler.

C)

Otizmli bebekler genellikle uyku sorunları yaşamazlar.

D)

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.

E)

Mevcut kaynaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

20.

Bireyin tekerlekli sandalyesinin olup olmaması kaynaklar arasında sayılmaktadır.

A)

Ev ile bakım merkezleri kaynaklar açısından farklılık gösterebilmektedir.

B)

Bireyin yaşadığı evin özellikleri kaynaklar arasında sayılabilmektedir.

C)

Bireylerin gereksinimleri aynı zamanda kaynaklar arasında sayılabilmektedir.

D)

Bireyin evinin bulunduğu çevre kaynaklar arasında sayılabilmektedir.

E) 2018 BAHAR DÖNEM SONU - D

(16)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

D Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B A E B B A E E D B D C D C C A C E A D

2018 BAHAR DÖNEM SONU - D

Referanslar

Benzer Belgeler

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

31. Yirmi bir yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 35 hafta 2000 gr olarak doğan bir erkek bebek anne yanında izlenirken, ilk gününde uyandırılmakta zorlanma

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

A matrisi reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı.. 3x3 biçiminde

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon