• Sonuç bulunamadı

A) B) C) D) E)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A) B) C) D) E)"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1

LİNEER CEBİR ÇIKMIŞ SORULAR

LİNEER CEBİR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM

İLKÖĞRETİM 4 4 5 4 5 4 26

LİSE 4 3 3 4 3 4 21

MATRİS DETERMİNANT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM

İLKÖĞRETİM 3 1 2 2 2 1 11

LİSE 2 2 1 1 0 2 8

LİNEER DENKLEM

SİSTEMİ 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TOPLAM

İLKÖĞRETİM 0 0 2 1 0 1 4

LİSE 1 0 0 1 1 0 3

VEKTÖR UZAYLARI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM

İLKÖĞRETİM 1 2 1 0 1 5

LİSE 0 1 1 1 1 2 6

LİNEER DÖNÜŞÜMLER 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM

İLKÖĞRETİM 0 1 1 0 3 1 6

LİSE 1 0 1 1 1 0 4

1.

n  2

olmak üzere,

n n .

tipli

A ve B

kare

matrisleri için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? (İ2013)

A)

detA B . det .det A B

B)

det   A

1

det   A

C)

det   k B . k .det A

D)

detA B det A det B

E)

det   A

T

  det A

2.

1 0 0 0 2 0 0 0 3

B

matrisi veriliyor.

 

3

6

2

11 6

f t    t tt

olduğuna göre,

f B  

nedir? (İ2013)

1 0 0 1 0 0 1 0 0

) 0 8 0 ) 0 1 0 ) 0 4 0

0 0 27 0 0 0 0 0 9

0 0 0 1 0 0

) 0 0 0 ) 0 1 0

0 0 0 0 0 1

A B C

D E

3. Bir

A

matrisi ve bu matrisin tersi

1

1 2 3 1 1 2

2 4 5 3 1 1

2 1 0

A A

a b c

 

olarak veriliyor.

Buna göre,

a b c  

toplamı kaçtır? (İ2013)

) 6 ) 7 )8 ) 3 ) 6

A B C DE

(2)

2

4. A matrisi reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı

3x3 biçiminde bir matristir.

A matrisinin tersi alınabildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

(L2013)

) det 1 ) 1 ) det 3

) 3 ) det

A A B RankA C A

D RankA E A RankA

  

 

5. A ve B kare matrislerinden A matrisi simetrik ve B matrisi ters simetriktir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi simetrik matristir? (L2013)

) ) )

) )

T T T

A A A B B A B B C A B

D AB E AB

    

6. Elemanları gerçel sayılar olan

3 3 

türünden bir A matrisinin determinantı 3’tür.

Buna göre,

det adj A    

kaçtır? (İ2014)

1 1

) 3 ) 9 ) 27 ) )

3 9

A B C D E

7. (L2014)

1 2 3 0 4 5 0 2 3 A

 

 

  

 

 

det   A

1

det   A ?

3 1 3 1

) ) ) ) ) 2

2 2 2 2

AB C D E

8.

1 1

2 1

  

  

 

matrisinin karakteristik polinomu hangisidir? (L2014)

2 2 2

2 2

) 1 ) 1 ) 2

) 2 ) 2 1

A x B x C x x

D x x E x x

   

   

9.

3 2 2

0 1 3

0 0 4

a a a

M a a

a

  

 

 

    

  

 

matrisinin tersi yoktur.

Buna göre, a’nın alabileceği değerlerinin toplamı kaçtır? (İ2015)

) 0 )1 ) 2 )3 ) 4

A B C D E

10.

3 2 0

k

 

 

matrisinin öz değerlerinin kareleri toplamı 17 olduğuna göre, k kaçtır? (İ2015)

)1 ) 2 )3 ) 4 )5

A B C D E

11. Elemanları gerçel sayılar olan

3 3 

türündeki

M

matrisinin determinantı 2’dir.

Buna göre,

det 3   M det M

toplamı

kaçtır? (L2015)

) 48 ) 49 )52 )53 )55

A B C D E

(3)

3

12.

2 2

1

0 0 0 1

1 0 1 1 0

1 1 0 1 xy x y

determinant denklemi ile verilen çemberin merkezi aşağıdakilerden hangisidir? (İ2016)

 

   

1 1 1 1

) , ) , ) 0,1

2 2 2 2

) 1,1 ) 1, 1

A B C

D E

    

   

   

13.

a b

A c d

 

  

 

matrisinin öz değerleri 1 ve -1, bu öz değerlere karşılık gelen öz vektörleri ise sırasıyla

2

5

   

 

ve

1

3

   

 

vektörleridir.

Buna göre,

a b c d   

toplamı kaçtır?

(İ2016)

) 0 )8 )14 ) 21 ) 26

A B C D E

14. Elemanları gerçel sayılar olan

n n

türündeki herhangi bir tersinir

A

matrisiyle ilgili

I.

n

tane farklı öz değeri vardır.

II.

rankAn

’dır.

III.

n  1

türündeki bir

B

matrisi için,

AXB

denkleminin sadece bir tane çözümü vardır.

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

(L2016)

) Yalnız I ) Yalnız III ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III

A B C

D E

15.

a    0 b c

olmak üzere,

0 9 4

0 0 12 0

a b a

c b

     

       

     

matris eşitliği veriliyor.

Buna göre,

a b c  

toplamı kaçtır? (İ2017)

) 2 ) 1 )3 ) 6 )8

ABC D E

16.

a ve b

gerçel sayılar olmak üzere,

3 3

0 4

1 1 3

a b

 

  

 

   

 

matrisinin bir öz vektörü

1 0 1

   

   

 

olduğuna göre,

a b

toplamı kaçtır?

(İ2017)

) 0 )1 ) 2 )3 ) 4

A B C D E

17.

x    y z 0

2 0

0 x y z y az

  

 

homojen denklem sisteminin sıfırdan farklı çözümleri vardır?

Buna göre,

a

kaçtır?

(L2013)

)4 )3 ) 2 )1 ) 0

A B C D E

(4)

4 18. a bir gerçel sayı olmak,

1 x    y z

1 x    y z

x y z a

   

denklem sistemi veriliyor.

Bu denklem sistemiyle ilgili I. a  0 ise tek çözüm vardır.

II. a  1 ise çözüm yoktur.

III. a   1 ise sonsuz çözüm vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (İ2015) A) Yalnız I

B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

19. x     y z t 0 2 x  3 y  2 z  2 t  0

2 0

x    y z t

denklem sisteminin çözüm uzayının boyutu kaçtır? (İ2015)

) 0 )1 ) 2 )3 ) 4

A B C D E

20. a bir gerçel sayı olmak üzere,

4 3

2 3

3 2 2

ax y z

x y z a

ax y z

  

  

  

denklem sisteminin çözümü olmadığına göre, a kaçtır? (İ2016)

)1 ) 2 )3 ) 4 )5

A B C D E

21.

x   y 2 za

4 x by z

   

2 x  2 z   4

lineer denklem sisteminin sonsuz çözümü olduğuna göre,

a b

toplamı kaçtır?

(L2016)

) 3 ) 1 ) 0 ) 2 ) 4

ABC D E

22.

x by   2

3 6

axy

Lineer denklem sistemi veriliyor.

Bu denklem sisteminin sonsuz çözümü olduğuna göre,

a b

toplamı kaçtır?

(L2017)

) 3 ) 1 ) 0 ) 2 ) 4

ABC D E

23. , reel sayılar cismi olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi

3

’ün bir alt uzayı değildir? (İ2013)

A) W   a b c , ,

3

a b c    0

B) W   a b c , ,

3

abc 0

C) W   a b c , ,

3

2 a c   0

D) W   0, 0, 0  

E) W

3

(5)

5

24. 2 vektör uzayında

  ,

iç çarpımı, her

1

,

2

 

1

,

2

Xx x ve Yy y

vektörü için

1 1 2 2

, 2

X Y x y x y

  

biçiminde tanımlanıyor.

Bu iç çarpım uzayında

  2,1   3,

uve va

vektörleri birbirine dik olduğuna göre, a kaçtır? (İ2014)

) 6 ) 3 )1 ) 2 )3

ABC D E

25. 3 vektör uzayında

u 1,1, 2

ve

1, 0,1

v

vektörleri veriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi,

: ,

Wau bv a b  

alt uzayında bulunan her

x y z , ,

vektörü için doğrudur?

(İ2014)

) 3 2 0 ) 3 2 0

) 0 ) 0

) 2 0

A x y z B x y z

C x y z D x y z

E x y z

     

      

  

26.

R

3 vektör uzayında

 

, , : 0

wx y z x    y z

 

, , : 0

ux y z x

alt uzayları veriliyor. Buna göre

uw

nin alt uzayı aşağıdakilerden hangisidir?

(L2014)

A)

  x y z , ,: x   z 0

B)

  x y z , ,: y z

C)

  x y z , ,: y   z x , 0

D)

  x y z , ,: x 0, y z

E)

  x y z , ,: x y z , 0

27. gerçel sayılar cismi olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi

3

vektör uzayının bir alt uzayıdır? (L2015)

A) W   x y z , ,

3

: x    y z 1

B) W   x y z , ,

3

: x   y 2

C) W   x y z , ,

3

: 2 x    y z 1

D) W   x y z , ,

3

: xyz 0

E) W   x y z , ,

3

: x   y z

(6)

6 28.

I. U   x y z , ,

3

: x    y z 1 ,

3

’ün bir alt vektör uzayıdır.

II. U   x y z , ,

3

: y 0 veya z 0 ,

3

’ ün

bir alt vektör uzayıdır.

III. S    0, 1, 4 , 2,1,3 , 4,3, 2        kümesi

3

’ün 2 boyutlu bir alt vektör uzayını üretir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (İ2016) ) Yalnız II ) Yalnız III ) I ve II

) I ve III ) II ve III

A B C

D E

29.

P x

2

 

, derecesi iki veya ikiden küçük olan gerçel katsayılı polinomlardan oluşan vektör uzayı olmak üzere; bu uzayın bir

1 , 2

2

,

2

B   xx kxx

tabanı veriliyor.

Buna göre,

k

değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

(L2016)

5 3 1

) ) ) ) 1 ) 2

2 2 2

ABCD E

 

30. V vektör uzayının

S

ve

T

alt kümeleri ile

u

ve

v

vektörleri için

I.

  u v ,

lineer bağımsız ise

u v u v ,

lineer bağımsızdır.

II.

ST

ve

T

lineer bağımlı ise

S

lineer bağımlıdır.

III.

ST

ve

S

lineer bağımsız ise

T

lineer bağımsızdır.

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

(L2017)

) ) )

) )

A Yanlız I B Yanlız II C Yanlız III D I ve II E II ve III

31. R reel sayılar olmak üzere,

   

2 2

:

, 2 ,3 2

T R R

T x y x y x y

  

Lineer dönüşümünün

R

2 için standart bazdaki matris gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

(L2013)

2 3 2 1 3 1

) ) )

2 1 3 2 1 2

1 2 3 2

) )

2 3 2 1

A B C

D E

  

(7)

7

32. c bir gerçel sayı olmak üzere,

   

2 2

:

, 2 ,3

T

T x y x y x cy

  

doğrusal (lineer) dönüşümü veriliyor.

     

, : , 0, 0

Wx y T x y

alt uzayının boyutu 1 olduğuna göre, c kaçtır? (İ2014)

) 0 ) 2 )3 ) 4 ) 6

A B C D E

33. L :

3

2

x y z , ,     x y x ,   y z

doğrusal dönüşümü veriliyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi L’nin çekirdeğinin bir tabanıdır? (İ2015) A)   1,1, 0 , 1, 1,1     

B)   1, 1,1  

C)   1, 0, 0 , 0,1, 0    

D)   1,1, 2  

E)   1,1, 2 ,   1,1, 0  

34.

2

den

2

ye tanımlanan

   , 6 4 , 2 3

T x y    x y xy

Lineer dönüşümünün öz değerlerinin kareleri toplamı kaçtır? (L2015)

) 23 ) 26 ) 27 ) 29 )31

A B C D E

35.

V ax b a b ,

vektör uzayı üzerinde

T V :  V

lineer dönüşümü, türev yardımıyla

    '   2  

T p xp xp x

biçiminde tanımlanıyor.

T

dönüşümünün

B x x , 1

tabanına göre matris gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

(L2016)

2 1 0 2 5 3

) ) )

0 2 2 4 3 1

1 1 3 5

) )

1 3 5 7

A B C

D E

     

        

     

  

   

   

   

36. T U :  V lineer dönüşümü veriliyor.

Buna göre,

I. çek T     0 ise T dönüşümü bire birdir.

II. boy U   boy V   ise

    0

boy çek T’dır.

III. boy U   boy V   ise T

dönüşümü bire birdir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (İ2017)

) ) )

) )

A Yanlız I B Yanlız II C I ve II

D I ve III E II ve III

(8)

8 37. V bir vektör uzayı; L ve L

1 2

, V den V ’ye

lineer dönüşümler olmak üzere,

I. L

1

L

2

bileşkesi de bir lineer dönüşümdür.

II. L

1

lineer dönüşümünün tersi varsa o da bir lineer dönüşümdür.

III. L

1

L

2

toplamı da bir lineer dönüşümdür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

(İ2017)

) ) )

) ) ,

A Yanlız I B Yanlız II C Yanlız III D II ve III E I II ve III

38. T :

2

2

olmak üzere,

   , 2 ,

T a ba a b

biçiminde tanımlanan T lineer dönüşümü için

I. Öz değerlerinin toplamı 1’dir.

II. 1

1

  

    bir öz vektörüdür.

III. Örtendir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (İ2017)

) ) )

) ) ,

A Yanlız II B Yanlız III C I ve II D I ve III E I II ve III

39. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı, her mertebeden türevlenebilir fonksiyonlar uzayı üzerinde T lineer dönüşümü

  ''

T ff

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre, I.

e

3x

II.

x

2

 1

III.

cos 2x  

fonksiyonlar hangileri

T

lineer dönüşümünün bir öz vektörüdür? (L2017)

) ) )

) )

A Yanlız I B Yanlız II C I ve II D I ve III E II ve III

40. 3 3  boyutundaki A kare matrisinin karakteristik polinomu x

3

 12 x  16 olmak üzere, A

2

matrisi

2

8 4 4

4 8 4

4 4 8

A

 

 

  

 

 

olarak veriliyor.

Buna göre, A

1

matrisi aşağıdakilerden hangisidir? (İ2018)

1 1 1 0 1 1

1 1

) 1 1 1 ) 1 0 1

2 2

1 1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 1

1 1

) 1 0 1 ) 1 1 1

4 4

1 1 0 1 1 1

2 1 1

) 1 1 2 1 4 1 1 2

A B

C D

E

  

   

      

   

      

   

    

    

   

    

   

 

 

 

 

 

(9)

9 41. a bir gerçel sayı olmak üzere,

2 3

5

2 2

x z x ay y az

 

 

 

denklem sistemi veriliyor. Buna göre, a nın hangi değeri için bu sistemin çözümü yoktur? (İ2018)

) 2 ) 1 ) 0 )1 ) 2

ABC D E

42.

1

2

: , , ,

: , , 0

0 0 : 0

V x y x y z t z t

W x y x y z z

W t

t

   

     

 

 

   

     

 

 

   

     

 

 

Kümelerinin genel matris toplamına göre birer değişmeli grup ve üzerinde birer vektör uzayı oldukları biliniyor.

Buna göre,

I. W

1

W

2

kümesi üzerinde bir vektör uzayıdır.

II. boyW

1

boyW

2

 2 III.   A V için

1 2

, ,

A   B C B WC W  olacak şekilde birer tane B ve C matrisi vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (İ2018)

) ) )

) )

A Yanlız I B Yanlız II C Yanlız III D I ve III E II ve III

43. T :

4

4

lineer dönüşümü

1

,

2

,

3

,

4

 

1 2

,

2 3

,

3 4

,

1 4

T x x x xxx xx xx xx biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, T ’nin çekirdeğinin boyutu kaçtır? (İ2018)

) 0 )1 ) 2 )3 ) 4

A B C D E

44.

2 1 4

A= 3 5

1 1 1

k

 

 

 

  

 

matrisinin rankı 2 dir.

buna göre,

k

değeri kaçtır? (L2018)

) 2 ) 1 ) 0 )1 ) 2

ABC D E

45. a pozitif bir reel sayı olmak üzere,

1 1

a a

 

  

 

matrisinin öz değerlerinin biri 3 tür.

Buna göre, a kaçtır? (L2018)

) 5 ) 6 ) 7 ) 8 )3

A B C D E

(10)

10

46. üzerinde V3 vektör uzayı veriliyor.

Buna göre,

I.

  x y z , ,

3

: 2 x   y 7 z 0

II.

  x y z , ,

3

: y 0

III.

  x y z , ,

3

: z   x y

2

kümelerinden hangileri

V

vektör uzayının bir alt uzayıdır? (L2018)

) Yalnız I ) Yalnız II ) I ve II ) I ve III ) II ve III

A B C

D E

47. a bir gerçel sayı olmak üzere,

 4, 1,3 , 2, 2, 1 ,       a , 7,11  

vektörlerinin lineer bağımlı olduğu biliniyor.

Buna göre, a kaçtır? (L2018)

) 2 ) 4 ) 6 )8 )10

A B C D E

CEVAP ANAHTARI

1 A 11 C 21 A 31 B 41 A 2 D 12 B 22 E 32 E 42 E 3 C 13 E 23 B 33 D 43 B 4 D 14 D 24 B 34 D 44 C 5 B 15 C 25 C 35 D 45 D 6 B 16 D 26 C 36 C 46 A 7 A 17 E 27 E 37 E 47 A 8 A 18 A 28 B 38 D 48 9 D 19 B 29 E 39 D 49 10 B 20 E 30 A 40 D 50

Referanslar

Benzer Belgeler

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. Aşağıdakilerden hangisi zihin

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

A kümesinin eleman sayısı 1 azaltıldığında alt küme sayısı 64 azalmaktadır.. D) Elemanları pozitif tam sayılardır. E) Boş kümeden farklı bir kümedir.. Bu

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon