• Sonuç bulunamadı

1. B C A D C A 2. A D B C C C 3. B D D A B D 4. C A C A A A 5. A C D C B A 6. A B B D A B 7. C D C B C A 8. D A C A A D 9. D B D B C D 10.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. B C A D C A 2. A D B C C C 3. B D D A B D 4. C A C A A A 5. A C D C B A 6. A B B D A B 7. C D C B C A 8. D A C A A D 9. D B D B C D 10."

Copied!
10
0
0

Tam metin

(1)

SÖZEL BÖLÜM SAYISAL BÖLÜM

Soru

No TÜRKÇE SOSYAL

BİLGİLER

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İNGİLİZCE MATEMATİK FEN

BİLİMLERİ

1. B C A D C A

2. A D B C C C

3. B D D A B D

4. C A C A A A

5. A C D C B A

6. A B B D A B

7. C D C B C A

8. D A C A A D

9. D B D B C D

10. A A A B A C

11. D C D

12. C B B

13. A D C

14. A D B

15. B A C

16. C C A

17. B B B

18. D C D

19. B C A

20. C C B

5. SINIF | 1. KURUMSAL DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

Değerli hocam, adil bir sınav olması için gereken

A

özeni göstermenizi önemle rica ederim. Sınavları devam eden okul ve bayilerimiz var cevapları sınav sonrası lütfen paylaşmayınız.

Sınav, sisteme yüklendikten sonra öğretmen ve öğrenci anlık sistemden sınav sonucunu ve cevapları görebilir.

(2)

NARTEST

8. SINIF TÜRKİYE GENELİ KURUMSAL DENEME SINAVI -1

TÜRKÇE ÇÖZÜMLERİ

1- "Ekmek" sözcüğü B şıkkında serpmek anlamında kullanıldığı için cevap B.

2- Altı çizili kısım aynı düşüncede olmak anlamına geldiği için cevap A.

3- 1 ve 4'te mutluluk anlamına gelen "düğün bayram etmek" ve "gözlerinin içi gülmek"

deyimleri kullanıldığı için cevap B.

4- C şıkkında kullanılan "bu yüzden" kelimesi düşüncenin yönünü değiştiren bir geçiş ve bağlantı ifadesi olmadığı için cevap C.

5- Cümleden sadece dizinin beğenildiği yargısına kesin olarak ulaşıldığı için cevap A.

6- Birinci ve ikinci cümleler birbirine zıt anlamlı olduğu için cevap A.

7- C şıkkındaki metinde yazarın çocukluğunda Aydın'da dinlediği komşuları Hayriye teyzenin kelimelerinden etkilendiği anlatıldığı için cevap C.

8- Metinde altı çizili sözle insanın kendini değerlendirecek vakit bulmasının özellikle kalabalıklarda çok zor olduğu anlatıldığı için cevap D.

9- İki cümlenin eksiksiz birleşimi D şıkkında yapılmıştır. Cevap D.

10- A şıkkında "uyanmak" kelimesi farkına varmak anlamında kullanıldığı için cevap A.

11- Metinde bahçelerde yapılacak kış hazırlıklarının nasıl olması gerektiği anlatıldığı için cevap D.

12- Metinde tatilin amaç değil araç olduğu ve gereksiz yere tatil için emek harcamak yerine işimiz için harcamak gerektiği anlatıldığı için cevap C.

13- "İğne atsan yere düşmez." deyimi abartılı bir ifade olduğu için cevap A.

14- Metinde vatanımız övündüğü için cevap A.

15- B şıkkında saat ve dakikayı ayırmak için nokta kullanılmıştır. Öncüllerde bu durum sayılmadığı için cevap B.

16- Verilen hikaye unsurlarının hepsi C şıkkında bulunduğu için cevap C.

17- 1. cümlede "okulda", 4. cümlede "tablo da" şeklinde yazılması gerekiyordu. Cevap B.

18- Grafiğe baktığımızda en fazla ev satışının olduğu aylar olarak ocak, nisan ve haziran aylarını görüyoruz. Oysa ocak ve haziranda ev fiyatları düşükken nisanda yüksek olduğunu görüyoruz. Mayıs ayında da ev satışları düşmüş, ortalama fiyatlar da düşmüş. Bu yüzden ev satışı ve fiyatı arasında bir ilişki kurulamayacağı için cevap D.

19- Fatma'nın söylediği "araba" sözcüğü ve Enes'in söylediği "ifade" sözcüğü kurallara uymamaktadır çünkü İlk söylenilen sözcüklerin hiçbiri "a" ve "i" hecesiyle bitmemiştir.

Sözcükler "ka" ve "şif" heceleriyle başlamalıydı. Cevap B.

20- Görselde köpek ırklarının ilk beş yıl insan yaşına göre farklılık göstermediği, hepsinin aynı rakamda olduğu görüldüğü için cevap C.

(3)

NARTEST

8. SINIF TÜRKİYE GENELİ KURUMSAL DENEME SINAVI -1 SOSYAL BİLGİLER ÇÖZÜMLERİ

SORU-1: Görselde etkin vatandaşın neler yaptığı verilmiştir. Buna göre; seçim zamanı geldiğinde oy kullanılması siyasi,vergisini düzenli olarak ödemesi ekonomik, kanunlara ve kurallara uyması hukuki alandaki sorumluluğu ile ilgilidir. Eğitim ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmediğinden cevap C seçeneğidir.

SORU-2: Verilen anlatıma bakılarak; çevremizde gerçekleşen olayların yaşantımızı birçok yönden etkileyebildiği, bazı olayların etkileri sadece olayın yaşandığı yerlerle de sınırlı kalmadığı ve olayların birden fazla sonucunun ortaya çıkabildiği çıkarımlarına ulaşabiliriz. Bu nedenle cevap D seçeneğidir.

SORU-3: Verilen anlatıma bakılarak; üstendiğimiz roller, davranışlarımız üzerinde de etkilidir.

Rollerimizin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmemiz gerekir ve bulunduğumuz gruplar içinde bazı sorumluluklarımız vardır.Bu nedenle cevap D seçeneğidir.

SORU-4: Metinde belirtilen olayda; “Her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır.

Devlet, çocuk doğduğunda bu ismi kaydeder ve çocuğa bir kimlik verir.” Maddesine aykırı bir durum belirtilmemiştir. Bu nedenle cevap A seçeneğidir.

SORU-5:Verilenlerden hareketle Frigler hakkında; Sakarya Irmağı’nın kenarında kurulduğundan yerleşim olarak akarsuya yakın bir bölgeyi tercih ettiklerine, öküz öldüren ve sabanını kıranların cezalandırılmasının tarımı korumaya yönelik tedbirler aldıklarına, halı ve kilimleri ile ünlü olmalarının dokumacılık faaliyetleri ile ilgilendikleri çıkarımı yapılabilir. Bu nedenle cevap C seçeneğidir.

SORU-6:Mısır ve Hititlerin askeri alanda üstünlük sağlayamamaları sonucunda “Kadeş Antlaşması”

yapılmıştır. İki devlet arasındaki anlaşma siyasi alanla ilgilidir. Bu nedenle cevap B seçeneğidir.

SORU-7: Verilen parçadan yola çıkılarak; Sümerler bilginin kalıcılığını sağlayacak bir yeniliğe imza atmışlardır. Yazının icadında ekonomik faaliyetlerin etkisi olmuştur. Bazı icatlar ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkmıştır yargılarına ulaşılabilir. Bu nedenle cevap D seçeneğidir.

SORU-8:Ezgi’nin 5. Sınıfa gidiyor olması “eğitim”, hastane hizmetinden faydalanması ise “sağlık”

alanındaki haklardan yararlandığını gösterir. Bu nedenle cevap A seçeneğidir.

SORU-9: Anadolu uygarlıklarının parayı icat etmeleriyle, ticari hayatta kullanılan takas (değiş-tokuş) usulünü son vermesi ekonomik hayatta değişim sağlama, Hipokrat tıp, Pisagor matematik, Herodot tarih, Diyojen’in ise felsefe alanında çalışmalar yapması bilimsel çalışmalarda ilerleme yapıldığı, şehirlerinin etrafını sağlam surlarla çevrilmesi mimari alanda gelişim gösterdiklerini kanıtlar. Bu nedenle cevap B seçeneğidir.

SORU-10:Sosyal Bilgiler Öğretmeninin “Türk Devletlerinde Hoşgörü Politikası” konusunu işlemesi kültürümüzün ve tarihimizin öğrenilmesi sağlayarak ulusal bilincin geliştirilmesine katkıda bulunmak istemiştir. Bu nedenle cevap A seçeneğidir.

(4)

NARTEST

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KURUMSAL DENEME SINAVI -1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÇÖZÜMLERİ

(A Kitapçığı)

1. Metinde her şeyin Allah (c.c.) tarafından belli bir düzen ve uyum içerisinde yaratıldığından

bahsedilmektedir. A şıkkında ise bazı varlıkların tesadüfen oluştuğu anlatılmaktadır. Cevap A şıkkıdır.

2. Ayette Allah’ın (c.c.) başta Güneş ve Ay olmak üzere varlıkları bir uyum içerisinde yarattığı ifade edilmektedir. Cevap B şıkkıdır.

3. Üst ifadede Allah’ın yaratmasının mükemmel oluşuna değinilmiş. Ancak D şıkkındaki çevre kirliliği Allah’ın (c.c.) varlıkları bir düzen içerisinde yarattığına örnek olamaz. Bilakis Allah’ın (c.c.) bir uyum içinde yarattığı düzenin insanlar tarafından bozulmuş halini ifade eder. Cevap D şıkkıdır.

4. İfadeler sırası ile her şeyin bir ahenk içerisinde bir yaratıcı tarafından var edildiğini ifade etmektedir.

Cevap C şıkkıdır.

5. Metinde evrendeki düzenin yaratıcının var ve tek olduğunu anlatmaktadır. Bu anlam da sadece D şıkkında vardır. Cevap D şıkkıdır.

6. Ayette bazı varlıkların kendilerine özgü bir şekilde yaratılmasından bahsedilmektedir. Cevap B şıkkıdır.

7. Metin, Allah’ın (c.c.) varlıkları bir düzen içerisinde yarattığını özetle anlatıyor. C şıkkında da Allah'ın (c.c.) herhangi bir uyumsuzluk olmadan varlıkları yarattığını anlatan ifadeler vardır. Cevap C şıkkıdır.

8. Allah’ın (c.c.) güzel isimlerine Esma-i Hüsna denir. Cevap C şıkkıdır.

9. Ayette altı çizili yerde Allah’ın (c.c.) kullarına karşı merhametli oluşu vurgulanmaktadır. Cevap D şıkıdır.

10. Metin her şeyin Allah (c.c.) tarafından bir uyum içerisinde yaratıldığını ifade etmektedir. A şıkkında ise sadece insanın en güzel bir biçimde yaratıldığı anlatılmaktadır. Cevap A şıkkıdır.

(5)

NARTEST

8. SINIF TÜRKİYE GENELİ KURUMSAL DENEME SINAVI -1 İNGİLİZCE ÇÖZÜMLERİ

1. VerilenbilgilerdeZach’inülkesindenbahsedilmemiştir.

Doğru Cevap :D

2. ‘Kaçdilkonuşabilirsin?’ sorusunadoğrucevapveren ‘Üç. İngilizce, Japoncaveİspanyolca.’ diyenLily’dir.

Doğru Cevap : C

3. Cindy’ninilgialanlarından ‘deneyyapmak’ vePearl’ünilgialanlarından ‘fen bilimleri’

birbiriyleuyuşmaktadır. Almalarıgerekenkurs‘Fen BilimleriKursu’dur.

Doğru Cevap : A

4. Haftalıkdersprogramınıniçinde ‘Onunfavoridersinedir?’ sorusununcevabıbulunmamaktadır.

Doğru Cevap : A

5. Mia’nınTim’eülkesinisorduğukonuşma III numaralıkonuşmaolmalıdır.

Doğru Cevap : C

6. Verilentabloyagöre ‘Arnold atabinmeyisevmez ama Linda sever.’ ifadesidoğrudur.

Doğru Cevap : D

7. Belinda’nıneniyiarkadaşı 2 dilbilmektedir. Ayrıcaresimçizmeyivedeneyyapmayısevmektedir. Bu durumdadoğrucevap Julia olmalıdır.

Doğru Cevap : B

8. Diyalogdaki ‘Tanıştığımamemnunoldum.’ ifadesineverilemeyecekcevap ‘Rica ederim.’ olmalıdır.

Doğru Cevap : A

9. ‘Resim çizmeyi, birenstürmançalmayıvecoğrafyayıseverim.’ diyen Brad posterihazırlayankişidir.

Doğru Cevap : B

10. Verilenbilgileregöregörsellerdekikız; saat 8’de uyanmakta, 8 buçuktakahvaltıyapmakta, 9’da sporyapmaktave 10’a çeyrek kala kedisiyleoynamaktadır. Doğru sıralama da buna göreyapılmalıdır.

Doğru Cevap : B

(6)
(7)
(8)

NARTEST

8. SINIF TÜRKİYE GENELİ KURUMSAL DENEME SINAVI -1 FEN BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

1.Güneş tamamı gaz maddelerden oluşan bir gök cismidir. Kendi etrafında dönme hareketi yapar.

Dünya’ya en yakın yıldız olduğundan diğer yıldızlardan daha büyük görünür. Fakat Dünya’ya uzaklığı çok fazla olduğundan gerçek boyutundan küçük görünür.

Cevap: A

2.Güneş, Ay’dan çok daha büyük olmasına rağmen Dünya’dan bakıldığında Ay ile aynı büyüklükteymiş gibi görünebilir. Bu durumun nedeni Dünya’ya uzaklığının çok fazla olmasından kaynaklanır. Cisimler uzaklaştıkça gerçek boyutlarından daha küçük görünürler.

Cevap: C

3.Güneş’in çapı Dünya’nın çapından 109 kat daha büyüktür. Güneş’in içerisinde yan yana yaklaşık 109 adet Dünya sığabilir; yani Güneş, Dünya’ya göre çok daha büyüktür. Buna göre, Güneş ve Dünya’yı temsil eden malzemeleri seçerken Güneş için en büyük olan basket topunu, Dünya için ise en küçük olan boncuğu seçmek en uygun olur.

Cevap: D

4.Güneş küre şeklinde bir gök cismidir. Özlem’in odasında seçtiği malzemelerden toplar, sayı boncukları ve Dünya küre şeklindedir. Duvardaki saat ise küre şeklinde değil; daire şeklindedir.

Cevap: A

5.Galileo’nun yaptığı bu çalışmada, Güneş üzerindeki lekelerin aynı yöne doğru kayarak ilerlemesi Güneş’in kendi etrafında dönme hareketi yaptığını kanıtlar.

Cevap: A

6.Ay’da atmosfer yoğunluğunun az olması nedeniyle gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması Ay yüzeyinde taşların ufalanarak toz hâline gelmesine neden olur. Bu nedenle Ay yüzeyi çok ince bir toz tabakası ile kaplıdır. Canlı yaşamına uygun bir atmosferi olmadığından, Ay canlı yaşamı için uygun bir ortam değildir. Ay yüzeyinde bulunan geniş düzlükler, dağlar ve kayalıklar Dünya’da da bulunur. Bu durumun atmosfer yoğunluğunun az olması ile ilgisi yoktur.

Cevap: B

(9)

7.Görselde Ay’ın Dünya’ya bakan yüzü güneş ışınlarını almadığından karanlıktır. Bu nedenle Ay Dünya’dan görünmez. Ay’ın Dünya’dan görünmediği bu evreye yeni ay evresi denir.

Cevap: A

8.Dünya’nın çapı Ay’ın çapının yaklaşık 4 katıdır. Buna göre, Dünya ile Ay arasındaki büyüklük ilişkisini açıklamak için Dünya için basket topunu, Ay için golf topunu seçmek en uygun olur.

Cevap:D

9.Ay’da atmosfer yok denecek kadar az olduğu için, Ay üzerinde yağış, rüzgâr vb. hava olayları görülmez. Neil Armstrong’un ayak izinin yıllarca bozulmadan kalmasının nedeni, Ay üzerinde atmosfer olaylarının görülmemesidir.

Cevap:D

10.Dünya üzerine düşen meteorlar atmosferde yanarak buharlaşır ve çoğu zaman yeryüzüne

ulaşamaz. Bu nedenle Dünya üzerinde meteorların neden olduğu çukurların sayısı azdır. Ay yüzeyinde bulunan kraterlerin Dünya’ya göre fazla olmasının nedeni, atmosferinin yok denecek kadar az

olmasından kaynaklanır.

Cevap: C

11.Canlıların yaşamı için solunum yapmalarına olanak sağlayacak hava, yaşam için temel maddelerden biri olan su ve canlı yaşamına elverişli bir sıcaklık gereklidir.

Cevap: D

12.Bilim insanları Ay’a özel kıyafetlerle seyahat eder ve uzun süre Ay’da kalmaz. Bu nedenle Ay’a seyahat eden bilim insanlarının tekrar Dünya’ya dönebilmesi Ay’da yaşanabileceğini kanıtlamaz. 4 milyar yıl önce Ay üzerinde su bulunması Ay’ın geçmişte canlı yaşamına elverişli olabileceğini gösterir, fakat Ay üzerinde kesinlikle yaşam olduğunu göstermez. Ay üzerinde canlı yaşam olup olmadığı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Cevap: B

13.Ay’ın canlı yaşamına elverişli olmamasının nedeni canlı yaşamına uygun bir atmosfere sahip olmaması nedeniyle uygun sıcaklık, yeterli miktarda su ve hava bulunmamasından kaynaklanır. Bu şartlar sağlanmadan Ay’da Dünya’daki gibi geniş düzlükler ve dağlar bulunması canlıların yaşamasına olanak sağlayamaz.

Cevap: C

14.II numaralı hareket Ay’ın kendi etrafında yaptığı dönme hareketi, I numaralı hareket ise Ay’ın Dünya etrafında yaptığı dolanma hareketidir. Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerinin süresi birbirine

(10)

eşittir. Bu nedenle Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzü görülür. Ay’ın Dünya etrafında (I) 12 kez dolanma hareketi yapması sonucu bir Ay yılı oluşur.

Cevap: B

15.Ay bir ışık kaynağı değildir, Güneş’ten aldığı ışığı Dünya’ya yansıtır. Ay, Dünya etrafında dolanma hareketi yaparken Güneş’e ve Dünya’ya göre konumu değiştiğinden yansıttığı ışığın miktarı da değişir.

Bu nedenle Ay, Dünya’dan farklı şekillerde gözlemlenir. Özetle Ay’ın farklı gecelerde farklı şekillerde görünmesinin nedeni doğal bir ışık kaynağı olmaması ve Dünya etrafında hareket etmesidir.

Cevap: C

16.Ay’ın evreleri sırasıyla yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördündür. Yeni ay evresinde Ay hiç görünmezken ilk dördün evresinde sağ yarısı, son dördün evresinde sol yarısı, dolunay evresinde ise tamamı aydınlık görünür.

Cevap: A

17.Ay’ın iki ana evresi arasında geçen süre yaklaşık bir haftadır (7 gün). I numaralı evre Ay’ın yeni ay evresidir. II numaralı evre ise ilk dördün ile dolunay evresi arasında görülen şişkin aydır. Yeni ay evresinden 7 gün sonra ilk dördün, 14 gün sonra dolunay evresi görüldüğüne göre, ilk dördün ile dolunay arasında görülen II numaralı evre (şişkin ay) 7. gün ile 14. gün arasında çizilmiş olabilir.

Cevap: B

18.K evresi (dolunay) Ay’ın ana evresi, L evresi (hilal) Ay’ın ara evresidir. Ana evreler bir ay içerisinde yalnızca bir kez gözlemlenirken ara evreler bir ay içerisinde birden fazla kez gözlemlenebilir. Ara evreler; örneğin görseldeki hilal ince ya da kalın bir hilal şeklinde farklı şekillerde görünebilir. Fakat ana evrelerin; örneğin görseldeki dolunayın birbirinden farklı şekillerde görünümü yoktur.

Cevap: D

19.Yeni ay evresinden sonra Ay, sağ tarafından aydınlanmaya başlar ve dolunay evresine ulaşır.

Dolunay evresine ulaşan Ay, sağ tarafından kararmaya başlayarak tekrar yeni ay hâline gelir. Ay’ın Dünya etrafındaki hareketinin yönü saat yönünün tersinde olduğuna göre 1 ile 2 arasında ters C şeklinde hilal (Kızılay bayrağı), 4 ile 1 arasında C şeklinde hilal (Türk bayrağı) oluşur.

Cevap: A

20.Güneş kendi etrafında dönme; Dünya kendi etrafında dönme, Güneş etrafında dolanma; Ay ise kendi etrafında dönme, Dünya etrafında dolanma hareketi yapmalıdır. Mert, Güneş’i temsil ettiğine göre kendi etrafında dönmelidir. Volkan, Dünya’yı temsil ettiğine göre kendi etrafında dönmeli, Mert etrafında dolanmalıdır. Yiğit, Ay’ı temsil ettiğine göre kendi etrafında dönmeli, Volkan etrafında dolanmalıdır.

Cevap: B

Referanslar

Benzer Belgeler

Buna göre verilen tablonun doğru olabilmesi için “buharlaşma” ve “kaynama” ifadelerinin yerleri değiştirilmelidirL. Tabloda

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. Aşağıdakilerden hangisi zihin

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

31. Yirmi bir yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 35 hafta 2000 gr olarak doğan bir erkek bebek anne yanında izlenirken, ilk gününde uyandırılmakta zorlanma

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon

Çevresi 42 metre olan bu arsa için belirlenen imar alanı 24 m2 olduğuna göre, belirlenen imar alanının bir köşegeninin uzunluğu kaç metredir?. 10 11 12

Kenarları en az 4 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsaya inşa edilecek olan bir yapı için arsanın her bir kenarından şekilde gösterildiği gibi ikişer metre

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

(Her soru

Nesneler arasındaki ili kiler kümelerle gösterilmes sıralı çiftler (ordered pair) ile gösterilir0. (a, b) sıralı çifti için a ve b components olarak adlandırılır (a, b) ile

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ANAYASA HUKUKUNA

Köyün Kamburu adlı romanında köy romanı şablonunu kırar.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. ---, romanlarında klasik

Aslî fonksiyonu, adlî yargı kolunda çözüme bağlanan dava ve işler bakımından, ülkede hukukun aynı şekilde uygulanmasını ve hukuk birliğini sağlamak olan

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

İki yüz kırk milyon sekiz yüz elli bin altı yüz elli dokuz 2.. Üç yüz altı milyon yüz seksen yedi bin iki yüz

NİYAZİ HURMAN HAYRİ YERDELEN MELTEM AVAN YUNUS BALOS NİYAZİ HURMAN ÖZGÜR KARAGEDİK KİMYA COĞRAFYA BİYOLOJİ FELSEFE NİYAZİ HURMAN MUSTAFA YILDIRIM DİLEK TURAL

Ağır Ceza Mahkemesi’nden ise nitelikli dolandırıcılık nedeniyle iki yıl sekiz ay hapis cezası alan hükümlünün aldığı bu cezaların, koşullu salıverme

---, toplumda sağlıkla ilgili olayları kişi, yer ve zaman özelliklerine göre inceleyen nedenlerini araştıran ve olayların önlenmesi için uygun çözüm yollarını